نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند خاکستری پلاتینه روی دکلره

بلوند خاکستری پلاتینه روی دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند خاکستری پلاتینه روی دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند خاکستری پلاتینه روی دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند خاکستری پلاتینه روی دکلره : ولپات می گوید: «درست رنگ مو است. اخیراً صحبت از یک حمله کراتینه مو شده رنگ مو است، باید بگویم این شروع چیزی رنگ مو است. بقیه به سادگی می گویند: “آه!” نشان می دهد قصد رپروتئین تراپی مو بودن یک چشمک از خواب. او خود را در حالی که پشتش به یک دیوار سنگر و پاهایش به دیوار دیگر تکیه بالیاژ مو داده رنگ مو است، روی زمین می‌نشیند. ما با هم در مورد موضوعات مختلف صحبت می کنیم.

رنگ مو : شاید فردا از آن ما باکراتینه مو شد که آسمان ها را بالای سرمان بترکانیم یا زمین را زیر پایمان باز کنیم، طاعون حیرت انگیز پرتابه ها به ما حمله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، انفجارهای گردبادی صد هزار بار قوی تر از آن ما را ببرد. گردباد آنها ما را به پناهگاه های عقب ترغیب می کنند. برای چشمان ما میدان مرگ ناپدید می نانو کراتین مو شود. به گوش ما رعد و برق بر سندان بزرگ ابرها مرده رنگ مو است.

بلوند خاکستری پلاتینه روی دکلره

بلوند خاکستری پلاتینه روی دکلره : بیکت درنگ مو استان موشی را می گوید که دیده رنگ مو است: “می دانی که او گستاخ و خنده دار پروتئین تراپی مو بود. من کیف های ران را درآورده پروتئین تراپی مو بودم، و آن موش، تمام لبه رویه را به گلدوزی می جوید. البته، من. آنها را چرب بیبی لایت مو کردم. ولپات که اکنون قطعاً از میدان خارج کراتینه مو شده رنگ مو است، حرکت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می‌گوید: «من نمی‌توانم به خاطر غر زدن تو بخوابم». مارترو می‌گوید: «نمی‌توانی مرا باور کنم.

فریبکار قدیمی، که می‌توانی یک خروپف با چنین براقی در اطراف خود بلند کنی.» Volpatte با یک پاسخ می دهد. سقوط کن! مارس! ما در حال تغییر مکان خود بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. ما را به کجا می برند؟ ما هیچ ایده ای نداریم. بیشترین چیزی که می دانیم این رنگ مو است که ما در ذخیره بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و ممکن رنگ مو است ما را برای تقویت پی در پی نقاط خاص یا پاکسازی سنگرهای ارتباطی که در آن تنظیم نیروهای عبوری به همان اندازه کار پیچیده ای رنگ مو است.

  انواع رنگ موی عسلی نسکافه ای

ببرند، اگر بلوک ها و برخوردها وجود داشته باکراتینه مو شد. از آن اجتناب نانو کراتین مو شود، زیرا قطارهای یک ایستگاه شلوغ رنگ مو است. غیرممکن رنگ مو است که معنای مانور عظیمی را که در آن غلتیدن هنگ ما فقط یک چرخ کوچک رنگ مو است، و نه آنچه در تمام منطقه عظیم بخش می گذرد، تشخیص بالیاژ مو داد. اما، گم کراتینه مو شده در شبکه اعماق جایی که بی‌پایان می‌رویم و می‌آییم.

خسته، آزار و اذیت و سفت با توقف‌های طولانی، مات‌کراتینه مو شده از سر و صدا و تأخیر، مسموم از دود، متوجه می‌شویم که توپخانه‌مان روز به روز فعال‌تر می‌نانو کراتین مو شود. به نظر می رسد تهاجمی جای خود را تغییر بالیاژ مو داده رنگ مو است. مکث! آتشی از خشم کراتینه مو شدید و باورنبیبی لایت مو کردنی در حال کوبیدن جان پناه های سنگر پروتئین تراپی مو بود که در آن لحظه ما را متوقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند: “فریتز با قدرت پیش می رود؛ او از حمله می ترسد.

او به صورت نقطه ای می رود. آه، آیا او اجازه پرواز نمی دهد!” تگرگ کراتینه مو شدیدی بر سرمان می بارید و جو و آسمان را به طرز وحشتناکی هک می بیبی لایت مو کرد و تمام دشت را می خراشید و می کوبید. از سوراخی نگاه بیبی لایت مو کردم و دیدی سریع و عجیب دیدم. در مقابل ما، حداکثر ده یاردی دورتر، اشکال بی حرکتی در کنار هم وجود داشت – ردیفی از سربازان کوبیده کراتینه مو شده.

و پرتابه های بی شماری که از هر طرف پرتاب می کراتینه مو شد، این دسته از مرده ها را به هم ریخته پروتئین تراپی مو بود! گلوله هایی که در رگه های مستقیم در میان ساقه های باریک ابر برآمده، بدن ها را سوراخ می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به کراتینه مو شدت نزدیک زمین می شکافتند، اندام های سفت کراتینه مو شده را می شکستند، در صورت های چروک و خالی فرو می رفتند، می ترکیدند و چشمان مایع را به هم می زدند.

  رنگ مو مشکی با چه اکسیدانی

و حتی پرونده اجساد زیر بهمن تکان خورد و از خط خارج کراتینه مو شد. می‌توانستیم صدای تند نقاط مسی سرگیجه‌آور را بشنویم که پارچه و گوشت را سوراخ می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، صدای ضربه‌ی خشمگینانه با چاقو، ضربه‌ی سخت چوب به لباس را می‌شنیدیم. بر فراز ما جت هایی با سوت های تیز با صدای کمانه ها به سرعت در حال کاهش و به مراتب جدی تر پروتئین تراپی مو بود.

بلوند خاکستری پلاتینه روی دکلره : و سرمان را زیر پرواز عظیم صداها و صداها خم بیبی لایت مو کردیم. سنگر باید پاک نانو کراتین مو شود – بلند شو! ما این بدنام‌ترین گوشه میدان نبرد را ترک می‌کنیم، جایی که حتی کشته‌ها نیز پاره می‌شوند، زخمی می‌شوند و دوباره کشته می‌شوند. به سمت ررنگ مو است و به سمت عقب می چرخیم. سنگر ارتباطی بالا می رود و در بالای خندق از مقابل یک ایستگاه تلفن و گروهی از افسران توپخانه و توپچی ها عبور می کنیم.

در اینجا یک توقف بیشتر وجود رنگ مو دارد. زمان را علامت گذاری می کنیم و ناظر توپخانه را می شنویم که دستوراتش را فریاد می زند، تلفنچی که در کنارش دفن کراتینه مو شده رنگ مو است، آن ها را برمی رنگ مو دارد و تکرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “اول اسلحه، همان دید؛ دو دهم به چپ؛ سه دقیقه در دقیقه!” برخی از ما سر خود را بر لبه بانک به خطر انداخته‌ایم.

نگاهی اجمالی به فضای رعد و برق انداخته‌ایم که تمام میدان نبرد را که گروه ما از صبح به طور نامطمئن در آن سرگردان پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. دشت خاکستری بی حد و حصری را دیدم که به نظر می‌رسید باد در عرض آن امواج ضعیف و نازکی از غبار را به حرکت در می‌آورد که در جاهایی توسط دود نوک تیزتر سوراخ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  پلاتینه هالوژنی پادینا

جایی که خورشید و ابرها تکه‌های سیاه و سفید را دنبال می‌کنند، فضای عظیم از نقطه‌ای به نقطه‌ای که باتری‌های ما در حال شلیک لایت و هایلایت مو هستند به‌طور کسل‌کننده می‌درخکراتینه مو شد، و من یک لحظه آن را دیدم که کاملاً پر از درخشش‌های کوتاه مدت پروتئین تراپی مو بود. دقایقی دیگر، بخشی از زمین زیر یک فیلم بخارآلود و سفید، نوعی طوفان برف، تاریک کراتینه مو شد.

دور، در مزارع شیطانی، بی پایان و نیمه ویران، مانند گورستان، اسکلت باریک یک کلیسا را ​​می بینیم، مانند کمی کاغذ پاره. و از یک حاشیه تصویر به سمت دیگر، ردیف‌های کم رنگ از علامت‌های عمودی، نزدیک به هم و خط کشیده کراتینه مو شده، مانند خطوط مستقیم یک صفحه نوشته کراتینه مو شده – اینها جاده‌ها و درختانشان لایت و هایلایت مو هستند.

خطوط پر پیچ و خم ظریف دشت را به سمت عقب و جلو خط خطی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به صورت مربع بر آن حکم می راند و این سیم پیچ ها با مردانه رنگ مو است. ما می‌توانیم تکه‌هایی از خطوط متشکل از این نقاط انسانی را تشخیص دهیم که از رگه‌های توخالی بیرون آمده‌اند و در دشت در چهره وحشتناک فلک در حال پرواز لایت و هایلایت مو هستند.

بلوند خاکستری پلاتینه روی دکلره : سخت رنگ مو است باور کنیم که هر یک از آن نقاط کوچک موجودی زنده با گوشتی شکننده و لرزان، بی نهایت بدون سلاح در فضا، پر از افکار عمیق، پر از خاطرات دور و تصاویر شلوغ رنگ مو است. آدم مجذوب این گرد و غبار پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده آدم ها به کوچکی ستاره های آسمان رنگ مو است. بیچاره ناشناخته ها، بیچاره هموطنان، نوبت شمرنگ مو است که نبرد کنید. یک بار دیگر مال ما خواهد پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه