↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

پلاتینه هالوژنی پادینا

پلاتینه هالوژنی پادینا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پلاتینه هالوژنی پادینا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پلاتینه هالوژنی پادینا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

پلاتینه هالوژنی پادینا : در همین حال، تیرت خشم هایی را که در طول بیست و یک روز تمرینش به دلیل خلق و خوی دعوای یک سرگرد خاص به او تحمیل کراتینه مو شد، بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “او یک خوک بزرگ پروتئین تراپی مو بود، پسرم، همه چیز روی این زمین پوسیده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : و من به شما می‌گویم – فکر نمی‌کنم مدت زیادی متوقف نانو کراتین مو شود. پسر بچه از خودش مراقبت نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – او این کار را می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یک زخم شانسی باید از آسمان روی او بیفتد، در غیر این صورت او جسد کراتینه مو شده رنگ مو است. شش برادر – خیلی بد رنگ مو است! فکر نمی کنید خیلی بد رنگ مو است؟ وی افزود: “این حیرت آور رنگ مو است که او اینقدر نزدیک ما پروتئین تراپی مو بود.” “بازوی او دقیقاً مقابل نقطه ای رنگ مو است که سرم را گذاشته ام.” پارادیس می گوید: «بله، بازوی ررنگ مو استش، جایی که یک ساعت مچی وجود رنگ مو دارد.» ساعت – کوتاه می آیم.

پلاتینه هالوژنی پادینا

پلاتینه هالوژنی پادینا : ما او را پیدا نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم زیرا او خیلی نزدیک پروتئین تراپی مو بود! بین این مرده متروک در خلوت غیرطبیعی اش و مردانی که در حفره سکونت داشتند، تنها یک قسمت باریک از خاک وجود داشت، و من متوجه می شوم که جایی در آن که سرم را در آن می گذارم، مطابق با نقطه ای رنگ مو است که توسط این بدن مخوف تکیه بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. صورتم را از حفره و پارادیس بیرون می کشم و نگاه هایم را رد و بدل می کنم.

همراهم زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «هنوز نباید به او بگویم». “نه، ما نباید، یکباره -” “من با کاپیتان در مورد ریشه کن بیبی لایت مو کردن او صحبت بیبی لایت مو کردم، و او نیز گفت، “الان نباید آن را به پسرک بگوییم.”” نفس ملایم باد می رود. توسط. “من می توانم آن را بو کنم!” – “بلکه!” بو وارد افکار ما می نانو کراتین مو شود و قلب ما را غرق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پارادیس می‌گوید: «پس حالا، یوسف از بین شش برادر تنها مانده رنگ مو است.

  رنگ مو ترکیبی تیره

آیا این یک رویا رنگ مو است؟ به نظرم – بله، الان مطمئنم – سه روز پیش، شبی که خیلی خسته پروتئین تراپی مو بودیم، قبل از اینکه بخوابم صدای تیک تاک ساعت را شنیدم و حتی فکر بیبی لایت مو کردم که از کجا می‌تواند بیاید. پارادیس که برخی از افکارم را به او گفته‌ام، می‌گوید: «احتمال زیادی وجود داشت که تماشای شما از طریق زمین یکسان شنیده باشید. “آنها به فکر بیبی لایت مو کردن ادامه می‌دهند و حتی زمانی که پسر متوقف می‌نانو کراتین مو شود.

به دور خود می‌چرخند. لعنتی، صداپیشه خودت شما را نمی‌شناسد – فقط به آرامی دایره‌های کوچک درست می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” پرسیدم: دستانش خون رنگ مو است، اما کجا ضربه خورده رنگ مو است؟ “نمی دانم، فکر می کنم در شکم، فکر بیبی لایت مو کردم زیر او چیزی تیره رنگ مو است. یا شاید در صورت – آیا متوجه لکه کوچک روی گونه کراتینه مو شده اید؟” چهره پرمو و سبز مرده را به یاد می آورم. “بله، چیزی روی گونه پروتئین تراپی مو بود.

پلاتینه هالوژنی پادینا : بله، شاید به آنجا رفته پروتئین تراپی مو بود-” “مراقب باش!” پارادیس با عجله می گوید: “او اینجرنگ مو است! ما نباید اینجا می ماندیم.” اما ما همان طور که مسنیل جوزف مستقیماً به سمت ما می آید، بدون قاطعیت تزلزل می مانیم. هرگز او برای ما اینقدر ضعیف به نظر نمی رسید. رنگ پریدگی او را از دور می بینیم، حالت مظلوم و غیرطبیعی او را.

  رنگ مو یخی عروس

او در حالی که راه می‌رود تعظیم می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به آرامی می‌رود، خستگی بی‌پایان و تصور بی‌حرکت‌اش. “چه خبره صورتت؟” او از من می پرسد – او دیده رنگ مو است که من به پارادیس به ورود احتمالی گلوله اشاره می کنم. وانمود می کنم که متوجه نمی شوم و سپس نوعی پاسخ طفره آمیز می دهم. به یکباره یک ایده عذاب آور دارم.

بوی! وجود رنگ مو دارد و هیچ اشتباهی در آن وجود نرنگ مو دارد. جسد را آشکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و شاید او به درستی حدس بزند. به نظرم می رسد که او ناگهان نشانه را رنگ مو استشمام بیبی لایت مو کرده رنگ مو است – جذابیت رقت انگیز و غم انگیز مردگان. اما او چیزی نمی گوید، به راه رفتن خود ادامه می دهد و در گوشه و کنار ناپدید می نانو کراتین مو شود. پارادیس به من می‌گوید: «دیروز او آمد اینجا، با قلع آشغالی پر از برنج که نمی‌خورنگ مو است بخورد.

درست مثل اینکه می‌دانست رنگ مو دارد چه کار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، احمق اینجا می‌ایستد و صحبت از برنج می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بقیه غذایش را روی بانک، درست در همان جایی که دیگری پروتئین تراپی مو بود. سنگر. پیرمرد، با عصبانیت و سرخ کراتینه مو شدن صورتم به سمت من چرخید، “حالا چه بلایی سرت آمده رنگ مو است؟” او می‌گوید. تا جایی که می‌توانستم چاق به نظر می‌رسیدم و از عمد این کار را زمزمه می‌بیبی لایت مو کردم.

شانه‌هایش را بالا می‌اندازد و طوری به من نگاه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که انگار خاک پروتئین تراپی مو بودم. می‌رود و با خودش می‌گوید: شما او را می بینید، آن مرد بزرگ؟ او بداخلاق رنگ مو است، می‌دانی، پسر بیچاره، و من نمی‌توانستم شکایت کنم، او مدام می‌گفت: «بسیار خوب، خوب،» و من از آن خوشم نیامد، می‌دانی، چون همیشه اشتباه می‌بیبی لایت مو کردم. اگرچه حق با من پروتئین تراپی مو بود.” در سکوت با هم برمی گردیم و دوباره وارد گودالی می شویم.

  مدل رنگ موهای فانتزی جدید

که بقیه در آنجا جمع کراتینه مو شده اند. این یک پست ستاد قدیمی و جادار رنگ مو است. درست زمانی که وارد می شویم، پارادیس گوش می دهد. “باتری های ما برای یک ساعت گذشته جهنم اضافی بازی می کنند، فکر نمی کنید؟” می دانم منظورش چیست و با حرکتی توخالی پاسخ می دهم: “پیرمرد، همه چیز را خواهیم دید!” در حفر کراتینه مو شده، برای تماشاگران سه نفره، Tirette دوباره درنگ مو استان های زندگی سربازخانه خود را می ریزد.

مارترو در گوشه ای خروپف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به ورودی نزدیک رنگ مو است و برای پایین آمدن باید از روی پاهای کوتاه او که به نظر می رسد به داخل تنه اش برگشته اند قدم بگذاریم. گروهی از مردان زانو زده دور یک پتوی تا کراتینه مو شده در حال بازی با ورق لایت و هایلایت مو هستند- “نوبت من رنگ مو است!” – “40، 42-48-49! – خوب!” “آیا او خوش شانس نیست، آن پرنده بازی، این محال رنگ مو است”، من سه بار بیخود کراتینه مو شده ام.

پلاتینه هالوژنی پادینا : دیگر کاری با تو ندارم. ای سرخ کن جهنمی!” – “برای چه چیزی لغو بیبی لایت مو کردی، ماگوامپ؟” یکی که در گوشه ای مشغول غذا خوردن رنگ مو است، زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «به هر حال، این کاممبر، بیست و پنج سوس قیمت رنگ مو دارد. اما شما از گند حرف می زنید! بیرون یک لایه چسب چسبنده رنگ مو است، و داخل آن گچ رنگ مو است که می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه