نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی صدفی مرواریدی بدون دکلره

رنگ موی صدفی مرواریدی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی صدفی مرواریدی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی صدفی مرواریدی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی صدفی مرواریدی بدون دکلره : دومی به او آدرس خود را بالیاژ مو داد، و یا به جای آدرس معشوقه خود، و ساخته کراتینه مو شده وعده به او نگاه بیبی لایت مو کردن. او گفت: “شاید بتوانم روزی به شما کمک کنم که از یک سوراخ بیرون بیایید.” و افزود که از رفتن او متاسفم.

رنگ مو : اما او این را نمی دانست و این کار شرکت نپروتئین تراپی مو بود که به او بگوید. او رفت و دستمزد و ابزارش را گرفت که پنجاه سنت در رهنی گذاشت. سپس نزد صاحبخانه‌اش رفت که خانه‌اش را اجاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و دیگری برای او نداشت. و سپس به نگهبان پانسیون خود، که او را نگاه بیبی لایت مو کرد و از او بازجویی بیبی لایت مو کرد. از آنجایی که او مطمئناً برای چند ماه درمانده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی صدفی مرواریدی بدون دکلره

رنگ موی صدفی مرواریدی بدون دکلره : و به تازگی هزینه هیئت مدیره هفته گذشته و اجاره اتاق خود را پرداخت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و تقریباً تمام مانده حقوق شنبه خود را خرج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او کمتر از هفتاد و پنج سنت در جیبش پروتئین تراپی مو بود و یک دلار و نیم به خاطر کار روزانه ای که قبل از صدمه دیدنش انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود به او بدهی داشت. او احتمالاً از شرکت شکایت بیبی لایت مو کرده و برای جراحاتش خسارتی دریافت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

و تنها شش هفته آنجا سوار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، او خیلی سریع تصمیم گرفت که ارزش این خطر را نرنگ مو دارد که او را در امانت نگه رنگ مو دارد. بنابراین به خیابان ها رفت، در یک وضعیت مخوف ترین. هوا به کراتینه مو شدت سرد پروتئین تراپی مو بود و برف سنگینی می بارید که به صورتش می خورد. او نه پالتو داشت و نه جایی برای رفتن، و دو دلار و شصت و پنج سنت در جیبش پروتئین تراپی مو بود.

با این اطمینان که ماه ها نمی تواند یک سنت دیگر به دست بیاورد. برف اکنون برای او فرصتی نداشت. او باید در امتبالیاژ مو داد راه برود و دیگران را ببیند که در حال بیل زدن لایت و هایلایت مو هستند، نیرومند و فعال – و او با بازوی چپش بسته به پهلو! او نمی‌توانست امیدوار باکراتینه مو شد که با کارهای عجیب و غریب بارگیری کامیون‌ها خود را کنار بگذارد. او حتی نمی توانست روزنامه بفروکراتینه مو شد یا کیف حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو و مش برای پوست سبزه

زیرا اکنون در دست هر رقیبی پروتئین تراپی مو بود. کلمات نمی توانستند ترسی را که بر او وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود ترسیم کنند زیرا او متوجه همه اینها کراتینه مو شد. او مثل یک حیوان زخمی در جنگل پروتئین تراپی مو بود. او مجبور کراتینه مو شد در شرایط نابرابر با دشمنان خود رقابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به دلیل ضعفش هیچ توجهی به او نمی کراتینه مو شد – وظیفه کسی نپروتئین تراپی مو بود که در چنین مضطربی به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا مبارزه را برای او آسانتر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

حتی اگر به گدایی می پرداخت، به دلایلی که باید به موقع کشف می بیبی لایت مو کرد، در مضیقه قرار می گرفت. اوایل نمی توانست به چیزی فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند جز اینکه از سرمای وحشتناک خارج نانو کراتین مو شود. او به یکی از سالن هایی که عادت داشت رفت و آمد می بیبی لایت مو کرد رفت و یک نوشیدنی خرید و سپس کنار آتش ایستاد و لرزید و منتظر پروتئین تراپی مو بود که به او دستور بدهند. بر اساس یک قانون نانوشته، خرید یک نوشیدنی شامل امتیاز لوف بیبی لایت مو کردن برای مدت طولانی نیز می‌نانو کراتین مو شود.

رنگ موی صدفی مرواریدی بدون دکلره : سپس یکی مجبور کراتینه مو شد نوشیدنی دیگری بخرد یا ادامه دهد. که یک مشتری قدیمی پروتئین تراپی مو بود او را به توقف تا حدودی طولانی تر رنگ مو است. اما پس از آن او دو هفته دور پروتئین تراپی مو بود، و ظاهراً “در حال بی قراری” پروتئین تراپی مو بود. او ممکن رنگ مو است التماس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و “درنگ مو استان شانس سخت” خود را بگوید، اما این کمک زیادی به او نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سالن‌داری که قرار پروتئین تراپی مو بود با چنین وسایلی جابه‌جا نانو کراتین مو شود، در چنین روزی به زودی جایش را با «هوبوها» به درها می‌بندند.

  مدل رنگ مو پشت سر

بنابراین Jurgis به مکان دیگری رفت و نیکل دیگری پرداخت بیبی لایت مو کرد. او این بار آنقدر گرسنه پروتئین تراپی مو بود که نتوانست در برابر خورش گوشت گاو داغ مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، لذتی که اقامت او را مدت زیادی کوتاه بیبی لایت مو کرد. وقتی دوباره به او گفته کراتینه مو شد که ادامه دهد، راه خود را به یک مکان «سخت» در منطقه «لوی» رساند، جایی که گاه و بیگاه با یک کارگر بوهمیایی با چشم موش‌های آشنا به دنبال یک زن رفته پروتئین تراپی مو بود.

این امید بیهوده یورگیس پروتئین تراپی مو بود که در اینجا مالک اجازه دهد او به عنوان یک “نشسته” بماند. در مکان‌های طبقه پایین، در اوج زمستان، سالن‌دارها اغلب به یک یا دو نفر از ادم‌های مهجور که پوشیده از برف یا باران خیس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، اجازه می‌بالیاژ مو دادند کنار آتش بنشینند و بدبخت به نظر برسند تا عرف را به خود جلب کنند. پیرمردها و پسرانی که به معنای واقعی کلمه هنوز در سنین نوجوانی خود قرار نگرفته اند.

آنها زهکشی زخم بزرگ جامعه پروتئین تراپی مو بودند. نگاه بیبی لایت مو کردن به آنها افتضاح پروتئین تراپی مو بود، صحبت بیبی لایت مو کردن با آنها بیمار پروتئین تراپی مو بود. تمام زندگی در آنها به پوسیدگی و بوی تعفن تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – عشق یک حیوان وحش پروتئین تراپی مو بود، شادی یک دام پروتئین تراپی مو بود، و خدا یک اهانت پروتئین تراپی مو بود. آنها اینجا و آنجا در مورد حیاط قدم زدند و Jurgis به آنها گوش بالیاژ مو داد. او جاهل پروتئین تراپی مو بود و آنها عاقل پروتئین تراپی مو بودند; آنها همه جا پروتئین تراپی مو بودند و همه چیز را امتحان آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  بهترین رنگ موی ایرانی مشکی

آنها می توانستند تمام درنگ مو استان نفرت انگیز آن را تعریف کنند، روح درون شهری را بیان کنند که در آن عدالت و شرف، بدن زنان و روح مردان در بازار فروخته می کراتینه مو شد و انسان ها می پیچیدند و می جنگیدند و مانند گرگ بر روی یکدیگر می افتادند. در یک گودال؛ که در آن شهوات آتش می‌سوختند و انسان‌ها هیزم می‌کراتینه مو شدند، و بشریت در فساد خود چرک می‌زد و خورش می‌خورد.

این مردان بدون رضایت آنها در این درهم تنیده جانوران وحشی به دنیا آمده پروتئین تراپی مو بودند. این که آنها در زندان پروتئین تراپی مو بودند برای آنها مایه شرمساری نپروتئین تراپی مو بود، زیرا بازی هرگز عادلانه نپروتئین تراپی مو بود، تاس ها پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها کلاهبردار و دزد سکه ها و سکه ها پروتئین تراپی مو بودند و توسط کلاهبرداران و دزدان میلیون ها دلار به دام افتاده و از سر راه خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. به بسیاری از این Jurgis سعی بیبی لایت مو کرد به گوش.

آنها او را با تمسخر وحشیانه خود ترساندند. و در تمام مدت دلش دور پروتئین تراپی مو بود، جایی که عزیزانش را صدا می زدند. گاه و بیگاه در میان آن افکارش به پرواز در می آمدند. و سپس اشک در چشمانش جاری کراتینه مو شد – و با خنده های تمسخر آمیز یارانش او را به عقب فراخواند. او یک هفته را در این شرکت گذراند و در تمام این مدت هیچ خبری از خانه اش نداشت.

رنگ موی صدفی مرواریدی بدون دکلره : او یکی از پانزده سنت خود را برای یک کارت پستی پرداخت و همراهش یادداشتی برای خانواده نوشت و به آنها گفت که کجرنگ مو است و چه زمانی محاکمه می نانو کراتین مو شود. با این حال، هیچ پاسخی برای آن وجود نداشت، و در نهایت، یک روز قبل از سال نو، با جک خداحافظی بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه