↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی یخی قطبی

رنگ موی یخی قطبی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی یخی قطبی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی یخی قطبی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی یخی قطبی : او گفت: “در اینجا هیچ چیز امنی برای خوردن تو وجود نرنگ مو دارد.” بنابراین توماس بیچاره مجبور کراتینه مو شد تا جایی که می توانست خود را مهار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مو : برای کسی که ملکه پری را می بوسد باید با او به سرزمین پری بروید و تا آن زمان در آنجا به او خدمت کنید.” با شنیدن این سخنان توماس بیچاره به زانو افتاد و التماس دعا بیبی لایت مو کرد. اما رحمتی که او نتوانست به دست آورد. ملکه الفین فقط به صورت او خندید و پالفری خاکستری مایل به زرد خود را به جایی که او ایستاده پروتئین تراپی مو بود نزدیک بیبی لایت مو کرد. او در پاسخ به التماس های او گفت: نه، نه. “تو بوسه را خورنگ مو استی، و اکنون باید بهای آن را بپردازی.

رنگ موی یخی قطبی

رنگ موی یخی قطبی : پوشیده پروتئین تراپی مو بود. به نظر می رسید که زیبایی او نیز محو کراتینه مو شد و پیر و زوال کراتینه مو شد. و بدتر از همه، نیمی از موهای زرد فراوان او[4] جلوی چشمش خاکستری کراتینه مو شد حیرت و وحشت بیچاره را دید و خنده تمسخرآمیزی بیبی لایت مو کرد. او گفت: «الان آنقدر منصف نیستم که مثل اول نگاه کنم، اما این خیلی مهم نیست، توماس، تو خودت را فروختی تا هفت سال طولانی خدمتکار من باشی.

پس دیگر نگران نباش، بلکه پشت سر من سوار شو، زیرا تمام وقت رنگ مو است که رفته پروتئین تراپی مو بودم.” بنابراین توماس، با آه و ناله های وحشتناک، پشت سر او سوار کراتینه مو شد. و به محض انجام این کار، افسار خود را تکان بالیاژ مو داد و اسب خاکستری تاخت. آنها رفتند و تندتر از باد رفتند. تا اینکه سرزمین زندگان را پشت سر گذاشتند و به لبه بیابانی بزرگ رسیدند که پیش روی آنها خشک و برهنه و متروکه تا لبه افق دور امتبالیاژ مو داد داشت.

حداقل برای چشمان خسته توماس ارسیلدون اینطور به نظر می رسید و او فکر می بیبی لایت مو کرد که آیا او و همراه عجیبش باید از این بیابان عبور کنند.[5] و اگر چنین رنگ مو است، اگر شانسی برای رسیدن به آن سوی آن زنده وجود داشته باکراتینه مو شد. اما ملکه پری ناگهان افسار خود را سفت بیبی لایت مو کرد و پالفری خاکستری در حرفه وحشی خود متوقف کراتینه مو شد. لیدی در حالی که از روی شانه اش به اسیر ناراحتش نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو فانتزی سبز یشمی

گفت: “اکنون باید به زمین فرود بیایی، توماس” چشم های فانی.” پس توماس از اسب پیاده کراتینه مو شد و با صدای بلند بلند کراتینه مو شد و سرش را روی زانوی ملکه پری گذاشت. و در حالی که او یک بار دیگر به صحرا نگاه بیبی لایت مو کرد، به نظر می رسید همه چیز تغییر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. زیرا او اکنون سه راه را می‌دید که از آن می‌گذرد، که قبلاً متوجه آن‌ها نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و هر یک از این سه راه متفاوت پروتئین تراپی مو بود.

یکی از آن‌ها پهن، همسطح و یکنواخت پروتئین تراپی مو بود و مستقیماً روی شن‌ها می‌دوید، به طوری که کسی که در آن سفر می‌بیبی لایت مو کرد احتمالاً راه خود را گم نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و جاده دوم تا جایی که می توانست با اولی متفاوت پروتئین تراپی مو بود. باریک و پر پیچ و خم و دراز پروتئین تراپی مو بود. و در یک طرف آن پرچینی از خار و در طرف دیگر آن پرچینی پروتئین تراپی مو بود. و آن پرچین‌ها آنقدر بلند کراتینه مو شدند و شاخه‌هایشان چنان وحشی و درهم پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی یخی قطبی : که کسانی که در آن جاده حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اصلاً در ادامه سفر با مشکل مواجه می‌کراتینه مو شدند. و جاده سوم شبیه هیچکدام از جاده های دیگر نپروتئین تراپی مو بود. این یک جاده بانی، بانی پروتئین تراپی مو بود که دامنه‌ای از تپه را در میان براکت‌ها و هدر پیچ می‌بیبی لایت مو کرد.[6] زرد طلایی ناله می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و به نظر می رسد که سفر از آن راه خوشایند رنگ مو است.

  رنگ مو تنباکویی روشن شماره ۸

ملکه پری گفت: “اکنون، اگر بخواهی، من به تو خواهم گفت که این سه راه به کجا منتهی می نانو کراتین مو شود. جاده اول، همانطور که می بینی، گسترده، یکنواخت و آسان رنگ مو است، و بسیاری لایت و هایلایت مو هستند که آن را انتخاب می کنند. اما اگر چه این جاده خوب رنگ مو است، اما به پایان بدی می انجامد و مردمی که آن را انتخاب می کنند.

برای همیشه از انتخاب خود توبه می کنند. “و اما راه باریکی که خارها و خارها مانع از آن کراتینه مو شده رنگ مو است، عده کمی لایت و هایلایت مو هستند که از این سوال بپرسند که به کجا منتهی می نانو کراتین مو شود. اما اگر بپرسند، شاید تعبالیاژ مو داد بیشتری از آنها به حرکت درآیند تا در امتبالیاژ مو داد آن حرکت کنند. زیرا آن راه عدالت رنگ مو است؛ و اگرچه سخت و آزاردهنده رنگ مو است.

اما به شهری با شکوه ختم می نانو کراتین مو شود که شهر پادشاه بزرگ نامیده می نانو کراتین مو شود. “و سومین جاده – جاده بانی – که از بره در میان سرخس ها می رود و هیچ گونه فانی را به آنجا نمی رساند، مگر من به جایی که منتهی می نانو کراتین مو شود، توماس می کشم – زیرا به سرزمین الف زیبا می رود؛ و آن جاده ما را می برد. و توماس، توماس، اگر امید داری دوباره برج ارسیلدون خودت را ببینی، وقتی به پایان سفرمان رسیدیم.

رنگ موی یخی قطبی : مراقب زبانت باش و به غیر از من با کسی حرفی نزن – برای فانی که او را باز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. لب‌های عجولانه در سرزمین پریان باید برای همیشه در آنجا بمانند.” [7] سپس از او خورنگ مو است دوباره بر روی پالفری خود سوار نانو کراتین مو شود و آنها سوار کراتینه مو شدند. با این حال، جاده سرخس در تمام طول مسیر آنقدر جذاب نپروتئین تراپی مو بود که در ابتدا پروتئین تراپی مو بود. زیرا آنها خیلی دور آن را سوار نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند تا آن که آنها را به دره ای باریک که به نظر می رسید.

  رنگ مرواریدی چه شماره ای است

درست زیر زمین می رفت، جایی که هیچ پرتو نوری برای هدایت آنها وجود نداشت و هوا تاریک و سنگین پروتئین تراپی مو بود. صدای هجوم آب در همه جا به گوش می رسید و سرانجام پالفری خاکستری درست در آن فرو رفت. و سرد و سرد، ابتدا روی پاهای توماس و سپس روی زانوهایش خزید. از زمانی که از روشنایی روز جدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، جسارت او به آرامی کاهش می یافت، اما اکنون خود را به خاطر گمراهی تسلیم بیبی لایت مو کرد.

زیرا به نظر او مطمئن پروتئین تراپی مو بود که همراه غریبش و او هرگز به پایان سفر خود نمی رسند. او در یک نوع غمگینی به جلو افتاد. و اگر لباس خاکستری پری را محکم نمی‌گرفت، ضمانت می‌کنم که از روی صندلی افتاده پروتئین تراپی مو بود و غرق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اما همه چیز، چه خوب و چه بد، به مرور زمان می گذرد، و سرانجام تاریکی شروع به روشن کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرد، و نور قوی تر کراتینه مو شد، تا زمانی که در آفتاب گسترده بازگشتند.

رنگ موی یخی قطبی : سپس توماس شجاعت گرفت و به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد. و اینک، آنها سوار بر باغی زیبا پروتئین تراپی مو بودند، جایی که سیب و گلابی، خرما، انجیر و توت شراب به وفور رکراتینه مو شد می بیبی لایت مو کرد. و زبانش چنان خشک و خشک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و چنان احساس ضعف می بیبی لایت مو کرد که مشتاق پروتئین تراپی مو بود مقداری از میوه ها را به او برگرداند. [8] دستش را دراز بیبی لایت مو کرد تا مقداری از آن را الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما همراهش در زین او چرخید و او را منع بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه