نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مرواریدی بدون دکلره

رنگ موی مرواریدی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مرواریدی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مرواریدی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مرواریدی بدون دکلره : دیوانه وار با او التماس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. الزبیتا بیشتر اوقات با او تنها پروتئین تراپی مو بود. می نشست و ساعت به ساعت پیشانی او را صاف می بیبی لایت مو کرد و با او صحبت می بیبی لایت مو کرد و سعی می بیبی لایت مو کرد فراموشش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.دیوانه وار با او التماس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. الزبیتا بیشتر اوقات با او تنها پروتئین تراپی مو بود. می نشست و ساعت به ساعت پیشانی او را صاف می بیبی لایت مو کرد و با او صحبت می بیبی لایت مو کرد و سعی می بیبی لایت مو کرد فراموشش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : با این حال، وقتی او را به خواب بردند، کنار آتش آشپزخانه نشستند و با زمزمه های ترسناک درباره آن صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها در محاصره پروتئین تراپی مو بودند، که به وضوح قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بود. تنها حدود شصت دلار در بانک داشت، و فصل سستی روی آنها پروتئین تراپی مو بود. هم جوناس و هم ماریجا ممکن رنگ مو است به زودی بیش از آنقدر درآمد نداشته باشند.

رنگ موی مرواریدی بدون دکلره

رنگ موی مرواریدی بدون دکلره : که بتوانند هزینه هیئت مدیره خود را بپردازند، و علاوه بر آن فقط دستمزد اونا و پول ناچیز پسر کوچک وجود داشت. کرایه‌ای برای پرداخت وجود داشت، و هنوز مقداری روی اثاثیه. حق بیمه وجود داشت و هر ماه گونی پشت گونی زغال سنگ وجود داشت. ژانویه پروتئین تراپی مو بود، اواسط زمستان، زمان وحشتناکی برای مواجهه با محرومیت. دوباره برف های عمیق می آمد.

و چه کسی اونا را اکنون به محل کارش می برد؟ او ممکن رنگ مو است جای خود را از دست بدهد – تقریباً مطمئن پروتئین تراپی مو بود که آن را از دست خواهد بالیاژ مو داد. و سپس رنگ مو استانیسلواس کوچک شروع به ناله بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد – چه کسی از او مراقبت خواهد بیبی لایت مو کرد؟ وحشتناک پروتئین تراپی مو بود که تصادفی از این دست، که هیچ انسانی نمی تواند به آن کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به معنای چنین رنجی باکراتینه مو شد.

  رنگ موی کرم فندقی

تلخی آن غذا و نوشیدنی روزانه پروتئین تراپی مو بود. برای فریب بالیاژ مو دادن او فایده ای نداشت. او به اندازه آنها از وضعیت آگاه پروتئین تراپی مو بود و می دانست که خانواده ممکن رنگ مو است به معنای واقعی کلمه از گرسنگی بمیرند. نگرانی در مورد آن نسبتاً او را می خورد – او در دو یا سه روز اول شروع به خجالت بیبی لایت مو کرد. در حقیقت، برای مرد قوی‌ای مثل او، یک مبارز، تقریباً دیوانه‌کننده پروتئین تراپی مو بود که مجبور نانو کراتین مو شود.

آن‌جا بی‌پشت و به پشت دراز بککراتینه مو شد. این درنگ مو استان قدیمی پرومتئوس برای همه جهان پروتئین تراپی مو بود. همانطور که Jurgis روی تخت خود دراز کشید، ساعت به ساعت احساساتی به او رسید که قبلاً هرگز نمی دانست. قبل از این، او زندگی را با رنگ مو استقبال روبرو بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – آزمایش هایی داشت، اما هیچ یک از آنها که یک مرد نمی توانست با آن روبرو نانو کراتین مو شود.

اما حالا، هنگام شب، وقتی او دراز می کشید، یک شبح وحشتناک به اتاقش می آمد، که با دیدن آن، گوشتش پیچ خورده و موهایش بلند می کراتینه مو شد. مثل این پروتئین تراپی مو بود که دنیا را از زیر پایش می دید. مانند فرو رفتن در پرتگاهی بی انتها در غارهای ناامیدی خمیازه می ککراتینه مو شد. پس از همه اینها، ممکن رنگ مو است آنچه دیگران درباره زندگی به او گفته پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ موی مرواریدی بدون دکلره : درست باکراتینه مو شد، که بهترین قدرت های یک انسان ممکن رنگ مو است با آن برابر نباکراتینه مو شد! ممکن رنگ مو است درست باکراتینه مو شد که هر طور که می خواهد تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هر طور که می خواهد زحمت بککراتینه مو شد، ممکن رنگ مو است شکست بخورد و پایین بیاید و ناپروتئین تراپی مو بود نانو کراتین مو شود! فکر این مثل دست یخی در قلبش پروتئین تراپی مو بود. این فکر که اینجا، در این خانه هولناک و وحشتناک، ممکن رنگ مو است.

  رنگ مو شنی نسکافه ای

او و همه کسانی که برایش عزیز پروتئین تراپی مو بودند، دراز بکشند و از گرسنگی و سرما هلاک شوند، و نه گوش برای شنیدن فریاد آنها وجود رنگ مو دارد، نه دستی برای کمک به آنها! درست پروتئین تراپی مو بود، درست پروتئین تراپی مو بود، که اینجا در این شهر عظیم، با ذخایر ثروت انبوهش، موجودات انسانی ممکن رنگ مو است توسط قدرت های وحشی طبیعت شکار و ناپروتئین تراپی مو بود شوند.

درست مثل همیشه. روزگار مردان غار! اونا در حال حاضر حدود سی دلار در ماه و رنگ مو استانیسلواس حدود سیزده دلار درآمد داشت. برای اضافه بیبی لایت مو کردن به این، هیئت جوناس و ماریجا حدود چهل و پنج دلار پروتئین تراپی مو بود. با کسر کرایه و سود و اقساط اثاثیه، شصت دلار گذاشته پروتئین تراپی مو بودند و با کسر زغال، پنجاه دلار داشتند. آنها بدون هر آنچه که بشر می توانست بدون آن انجام دهد، انجام بالیاژ مو دادند.

با لباس‌های کهنه و کهنه رفتند که آنها را در سرمای هوا رها بیبی لایت مو کرد و وقتی کفش‌های بچه‌ها کهنه کراتینه مو شد، آنها را با نخ می‌بندند. اونا که نیمه ناتوان پروتئین تراپی مو بود، زمانی که باید سوار می کراتینه مو شد، با راه رفتن در باران و سرما به خودش آسیب می رساند. آنها به معنای واقعی کلمه چیزی جز غذا نمی خریدند – و هنوز هم نمی توانستند با پنجاه دلار در ماه زنده بمانند.

آنها ممکن پروتئین تراپی مو بود این کار را انجام دهند، اگر فقط می توانستند غذای خالص و با قیمت های منصفانه تهیه کنند. یا اگر می‌دانستند چه چیزی را باید به دست بیاورند – اگر تا این حد رقت‌انگیز نادان نپروتئین تراپی مو بودند! اما آنها به کشور جدیدی آمده پروتئین تراپی مو بودند، جایی که همه چیز متفاوت پروتئین تراپی مو بود، از جمله غذا. آنها همیشه به خوردن مقدار زیادی سوسیس دودی عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو قهوه ای سوخته براق

و چگونه می توانستند بدانند چیزی که در آمریکا می خریدند یکسان نیست – رنگ آن توسط مواد شیمیایی و طعم دودی آن توسط مواد شیمیایی بیشتر ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. پر از “آرد سیب زمینی” علاوه بر این؟ آرد سیب زمینی ضایعات سیب زمینی پس از رنگ مو استخراج نشرنگ مو استه و الکل رنگ مو است. ارزش غذایی آن بیشتر از اینهمه چوب نیست.

رنگ موی مرواریدی بدون دکلره : از آنجایی که رنگ مو استفاده از آن به عنوان تقلب غذایی در اروپا یک جرم کیفری رنگ مو است، سالانه هزاران تن از آن به آمریکا ارسال می نانو کراتین مو شود. بسیار شگفت انگیز پروتئین تراپی مو بود که یازده گرسنه هر روز به چه مقادیری از این غذا نیاز داشتند. یک دلار شصت و پنج دلار در روز به سادگی برای تغذیه آنها کافی نپروتئین تراپی مو بود و هیچ فایده ای نداشت.

و بنابراین هر هفته آنها به حساب بانکی کوچک رقت انگیزی که اونا شروع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود حمله می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. چون حساب به نام او پروتئین تراپی مو بود، ممکن پروتئین تراپی مو بود این را از شوهرش مخفی نگه رنگ مو دارد و درد دل را برای خودش نگه رنگ مو دارد. بهتر پروتئین تراپی مو بود واقعا بیمار پروتئین تراپی مو بود. اگر نمی توانست فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زیرا او هیچ منبعی مانند اکثر افراد باطل نداشت.

تنها کاری که می توانست انجام دهد این پروتئین تراپی مو بود که آنجا دراز بککراتینه مو شد و از این طرف به آن طرف پرتاب نانو کراتین مو شود. گاه و بی گاه، بدون توجه به همه چیز، به دشنام می‌پرداخت. و هرازگاهی بی تابی او را تحت تاثیر قرار می بالیاژ مو داد و سعی می بیبی لایت مو کرد بلند نانو کراتین مو شود و تتا الزبیتای بیچاره مجبور می کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه