نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ پلاتینه روشن

رنگ پلاتینه روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ پلاتینه روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ پلاتینه روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ پلاتینه روشن : سپس ایستاد. “این باید آنجا باکراتینه مو شد.” او مرا وادار بیبی لایت مو کرد تا کمی از مسیری بالا بروم و به یک میدان بروم، چهارطاقی بزرگ در میان درختان بلند، و پر از عطر یونجه. “تینز!” در حالی که به زمین نگاه می بیبی لایت مو کردم، گفتم: «اینجا همه چیز زیر پا گذاشته کراتینه مو شده رنگ مو است، باید کاری بیبی لایت مو کرد.» سولهارد به من گفت: “بیا.” او مرا به داخل میدان برد.

رنگ مو : او لباس فرم خوبی داشت – بهتر پروتئین تراپی مو بود برای اپرا-کامیک پیشنهاد دهد. من چه می گویم – “او بهتر عمل می بیبی لایت مو کرد؟” او بهتر پروتئین تراپی مو بود دید لعنتی، اوی. حداقل دیگران را صادقانه بخنداند، به جای اینکه آنها را با طحال در آن بخنداند.” آن‌ها چینی‌های ارزان قیمت، تازه رنگ‌کراتینه مو شده و گچ بری‌کراتینه مو شده با زیور آلات و انواع فالدرال‌ها لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ پلاتینه روشن

رنگ پلاتینه روشن : اما مورد حمله قرار نمی‌گیرند.» اگر فقط چنین افرادی وجود داشتند، بوچ ها در بایون پروتئین تراپی مو بودند. “وقتی جنگ در جریان رنگ مو است، یک نفر باید پوست خود را به خطر بیندازد، اوه، سرجوخه؟” برتراند گفت: «بله، بعضی مواقع وجود رنگ مو دارد که وظیفه و خطر دقیقاً یکسان رنگ مو است؛ وقتی کشور، زمانی که عدالت و آزادی در خطر رنگ مو است، در پناه گرفتن نیست که از آنها دفاع می‌کنید.

جنگ یعنی خطر مرگ و جانفشانی برای همه، برای همه، هیچ کس مقدس نیست، باید به دنبال آن، ررنگ مو است، تا آخر رفت و با لباس خیالی تظاهر به انجام آن نبیبی لایت مو کرد. این خدمات در پایگاه ها، و آنها ضروری لایت و هایلایت مو هستند، باید به طور خودکار توسط افراد واقعا ضعیف و واقعا پیر تضمین شوند.” “علاوه بر این، افراد ثروتمند و بانفوذ زیادی وجود تمام دکلره مو دارند که فریاد زده اند: “بگذارید فرانسه را نجات دهیم!

  بهترین رنگ مو دودی زیتونی

و با نجات خودمان شروع کنیم!” در اعلان جنگ، عجله زیادی برای خروج از آن وجود داشت، این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که وجود داشت، و قوی ترین ها موفق کراتینه مو شدند. من خودم در گوشه کوچکم متوجه کراتینه مو شدم که اینها به ویژه کسانی پروتئین تراپی مو بودند که قبلاً بیشتر از میهن پرستی فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بقیه همین الان می‌گفتند، اگر وارد یک سوراخ فانک شوند.

رنگ پلاتینه روشن : بدترین کثیفی که می‌توانند انجام دهند این رنگ مو است که مردم را باور کنند که در معرض خطر لایت و هایلایت مو هستند. ” “خب، پس چی؟ همیشه همینطور رنگ مو است پیرمرد؛ تو نمی توانی ماهیت انسان را تغییر دهی.” “نمیشه کمک بیبی لایت مو کرد. گروس، شکایت کن؟ تینز! در مورد شکایت صحبت می کنی، آیا مارگولین را می شناختی؟” “مارگولین؟ نوع خوبی که با ما پروتئین تراپی مو بود.

که آنها رفتند تا در Le بمیرند، زیرا فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند او مرده رنگ مو است؟” “خب، او می خورنگ مو است شکایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر روز در مورد اعتراض به همه این چیزها به سروان و فرمانده صحبت می بیبی لایت مو کرد. او بعد از صبحانه می گفت: “من می روم و با اطمینان می گویم که آن پیمانه شراب آنجرنگ مو است. . و یک دقیقه بعد، “اگر من صحبت نکنم، هرگز یک پیمانه شراب وجود نرنگ مو دارد.” و اگر بعداً رد می کراتینه مو شدی، دوباره او را می شنیدی، “تینز! آیا این یک پیمانه شراب آنجرنگ مو است؟ خوب، می بینی اگر من صحبت نکنم!

نتیجه – او اصلاً چیزی نگفت. شما خواهید گفت: اما او کشته کراتینه مو شد. درست رنگ مو است، اما قبلاً وقت خود خدا را داشت تا اگر جرأت می بیبی لایت مو کرد، دو هزار بار این کار را انجام دهد.» بلر، عبوس، اما با جرقه ای از خشم، غرید: “همه اینها، مرا بیمار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “ما دیگران، هیچ چیز ندیده‌ایم – چون می‌بینیم چیزی نمی‌بینیم – اما اگر دیدیم -!” ولپات فریاد زد: «پسر پیر، آن انبارها – به آنچه می گویم توجه کنید.

  رنگ مو دارچینی تیره

باید رود سن، گارون، رون و لوار را به آنها تبدیل کنید تا تمیزشان کنید. در این فاصله، آنها زندگی می کنند. و خوب زندگی می کنند و هر شب، هر شب آرام به چرت زدن می روند!» سرباز سکوت بیبی لایت مو کرد. در دوردست، شب را می‌دید که آن‌ها از آن عبور می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – تنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در تاریکی عمیق از هوشیاری می‌لرزید، در ته سوراخ گوش بالیاژ مو دادن.

که هر زمان که تفنگی سپیده‌دم را به آسمان پرتاب می‌بیبی لایت مو کرد، آرواره‌های ژنده‌دارش به رنگ سیاه در اطراف ظاهر می‌کراتینه مو شد. . کوکون با تلخی گفت: همه اینها هیچ آرزویی برای مردن به تو نمی دهد. یکی به آرامی پاسخ می دهد: “بله، اینطور رنگ مو است.” “بله، اینطور رنگ مو است. اغراق نکن، پیر پوست.” [نکته 1:] سی یا سی و یک ساله نشان‌های A شکلی که روی بازوی چپ پوشیده می‌شوند.

رنگ پلاتینه روشن : تا مدت زمان خدمت را در جلو نشان دهند.—Tr. [نکته 3:] سربازان داوطلبانه در اوقات عادی به مدت سه، چهار یا پنج سال ثبت نام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. کسانی که برای چهار یا پنج سال ثبت نام بیبی لایت مو کرده اند، با رعایت شرایط، حق انتخاب بازوی خدمت خود را تمام دکلره مو دارند.—Tr. ایکس او مشاجره بیبی لایت مو کرد گرگ و میش غروب از سمت کشور نزدیک می کراتینه مو شد و نسیم ملایمی که مانند زمزمه ای ملایم پروتئین تراپی مو بود همراهش می آمد.

در خانه‌های کنار این راه روستایی – جاده‌ای اصلی، چند قدمی مثل خیابان اصلی – اتاق‌هایی که پنجره‌های رنگ‌پریده‌شان دیگر آن‌ها را با زلالی فضا تغذیه نمی‌بیبی لایت مو کرد، نور خود را از لامپ‌ها و شمع‌ها پیدا می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به‌طوری که غروب می‌رفت. آنها رفتند بیرون، و یکی دید که نور و تاریکی به تدریج جای خود را تغییر می دهند. در لبه روستا، به سمت مزارع، چند سرباز بدون بار، رو به نسیم سرگردان پروتئین تراپی مو بودند.

  بهترین رنگ مو سال ۲۰۲۲

داشتیم روز را در آرامش به پایان می‌بردیم و از آن راحتی بیهوده‌ای لذت می‌بردیم که شادی آن را فقط وقتی واقعا خسته می‌فهمید. هوا خوب پروتئین تراپی مو بود، ما در ابتدای رنگ مو استراحت پروتئین تراپی مو بودیم و در مورد آن خواب می دیدیم. به نظر می رسید که غروب قبل از اینکه آنها را تاریک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چهره های ما را بزرگتر می بیبی لایت مو کرد و آنها از آرامش طبیعت می درخشیدند. گروهبان سوئیلهارد به سمت من آمد.

بازویم را گرفت و مرا دور بیبی لایت مو کرد. گفت: بیا و من چیزی به تو نشان می دهم. مسیرهای روستا در ردیف درختان بلند و آرام فراوان پروتئین تراپی مو بود و ما آنها را دنبال می بیبی لایت مو کردیم. زیر فشار نسیم، سرسبزی وسیع آنها هر از گاهی با حرکات باشکوه آلایت و هایلایت مو هسته تسلیم می کراتینه مو شد. سولهارد جلوی من رفت. او مرا به یک مسیر عمیق هدایت بیبی لایت مو کرد که بین کرانه های بلند پیچ ​​خورد.

رنگ پلاتینه روشن : و در هر طرف مرزی از بوته ها رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که بالای آن به یکدیگر می رسید. چند لحظه در باغچه ای از سبزه لطیف قدم زدیم. آخرین تابش نور، که در آن طرف خط می‌افتاد، نقاط زرد روشنی را در میان شاخ و برگ‌ها ایجاد می‌بیبی لایت مو کرد و مانند سکه‌های طلا گرد پروتئین تراپی مو بود. گفتم: “این زیبرنگ مو است.” چیزی نگفت اما به کناری و سخت نگاه بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه