↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو دودی زیتونی

بهترین رنگ مو دودی زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو دودی زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو دودی زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو دودی زیتونی : از اینکه دید زندانیان چقدر کوچک کراتینه مو شده اند شوکه کراتینه مو شد و تروت به دوستانش گفت: “اگر نتوانید به زودی ما را نجات دهید، چیزی از ما باقی نمی ماند.” جادوگر نصیحت بیبی لایت مو کرد و تبر کوچک را از کیف سیاهش بیرون آورد: “صبور باش عزیزم.” “با آن چه کار خواهی بیبی لایت مو کرد؟” از کاپن بیل پرسید.

رنگ مو : جادوگر توصیه بیبی لایت مو کرد: «به گل اهمیت نده، همین الان. “مهمترین چیز این رنگ مو است که دوستانمان را نجات دهیم.” 207 در این زمان آنها به مکانی درست روبروی جزیره جادویی رسیده پروتئین تراپی مو بودند و اکنون هر دو تروت و کپن بیل ورود دوستان خود را دیدند و از آنها کمک خورنگ مو استند. “چطور لایت و هایلایت مو هستید؟” جادوگر فریاد زد و دستانش را روی دهانش گذاشت تا بتوانند صدای او را در آن سوی آب بهتر بشنوند.

بهترین رنگ مو دودی زیتونی

بهترین رنگ مو دودی زیتونی : کاپن بیل در پاسخ فریاد زد: “ما در شانس بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” «ما اینجا لنگر انداخته‌ایم و نمی‌توانیم حرکت کنیم تا زمانی که راهی برای بریدن چرخ‌دار پیدا کنی.» 208 “منظور او از آن چیست؟” دوروتی پرسید. “ما نمی توانیم پاهایمان را کمی تکان دهیم!” تروت را صدا بیبی لایت مو کرد و تا جایی که می توانست بلند صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “چرا که نه؟” از دوروتی پرسید.

تروت توضیح بالیاژ مو داد: “آنها ریشه در آنها تمام دکلره مو دارند.” صحبت بیبی لایت مو کردن از این فاصله دور سخت پروتئین تراپی مو بود، بنابراین جادوگر به گربه شیشه ای گفت: «به جزیره بروید و به دوستانمان بگویید که صبور باشند، زیرا ما آمده ایم تا آنها را نجات دهیم. انتشار آنها ممکن رنگ مو است کمی طول بککراتینه مو شد، زیرا برای من جدید رنگ مو است و باید آزمایش کنم. اما به آنها بگویید من تا جایی که می توانم عجله خواهم بیبی لایت مو کرد.» بنابراین گربه شیشه ای از رودخانه زیر آب عبور بیبی لایت مو کرد تا به تروت و کاپن بیل بگوید که نگران نباشند.

  مدل رنگ موی هایلایت تکه ای

جادوگر بلافاصله کیف سیاه خود را باز بیبی لایت مو کرد و شروع به آماده سازی بیبی لایت مو کرد. 209 جادوی جادوگر فصل 18 او ابتدا یک سه پایه کوچک نقره ای برپا بیبی لایت مو کرد و یک لگن طلا در بالای آن قرار بالیاژ مو داد. او در این حوض دو پودر – یکی صورتی و دیگری آبی آسمانی – ریخت و مایع زرد رنگی از یک ویال کریستالی روی آنها ریخت. سپس چند کلمه جادویی زمزمه بیبی لایت مو کرد و پودرها شروع به خرخر بیبی لایت مو کردن و سوختن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و ابری از دود بنفش را به بیرون فرستادند که روی رودخانه شناور پروتئین تراپی مو بود.

و تروت و کپن بیل را کاملاً فرا گرفت و همچنین وزغ هایی که روی آنها نشسته پروتئین تراپی مو بودند. حتی گیاه جادویی در گلدان طلا. سپس، پس از ناپدید کراتینه مو شدن دود در هوا، جادوگر زندانیان را صدا زد: 210 “آیا شما آزاد لایت و هایلایت مو هستید؟” تروت و کاپن بیل هر دو سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند پاهای خود را حرکت دهند و شکست خوردند. “نه!” در جواب فریاد زدند.

جادوگر سر طاس خود را متفکرانه مالید و سپس چند ابزار جادویی دیگر را از کیسه برداشت. ابتدا یک توپ سیاه کوچک را در یک تپانچه نقره ای قرار بالیاژ مو داد و آن را به سمت جزیره جادو شلیک بیبی لایت مو کرد. توپ درست بالای سر تروت منفجر کراتینه مو شد و هزاران جرقه بر روی دخترک پخش بیبی لایت مو کرد. “اوه!” جادوگر گفت: “من حدس می زنم که او را آزاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” اما پاهای تروت هنوز در زمین جزیره جادویی ریشه دوانده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو کرم تافی

بهترین رنگ مو دودی زیتونی : جادوگر ناامید باید چیز دیگری را امتحان می بیبی لایت مو کرد. تقریباً یک ساعت سخت کار بیبی لایت مو کرد و تقریباً از همه ابزار جادویی در کیف سیاه خود رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد و هنوز کاپن بیل و تروت نجات پیدا نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “عزیز من!” دوروتی فریاد زد: «می‌ترسم مجبور باشیم به گلیندا برویم.» 211 این باعث کراتینه مو شد جادوگر کوچولو سرخ نانو کراتین مو شود، زیرا باعث شرمساری او کراتینه مو شد که فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند جادوی او با جزیره جادو برابری نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او گفت: «هنوز تسلیم نمی‌شوم، دوروتی، زیرا من جادوگری زیادی می‌دانم که هنوز امتحان نبیبی لایت مو کرده‌ام. نمی‌دانم چه جادوگری این جزیره کوچک را مسحور بیبی لایت مو کرد، یا چه قدرت‌هایی داشت، اما می‌دانم که می‌توانم هر افسونی را که برای جادوگران و جادوگران معمولی که قبلاً در سرزمین اوز زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند شناخته‌اند، بشکنم. مثل باز بیبی لایت مو کردن قفل در رنگ مو است.

تنها چیزی که نیاز دارید این رنگ مو است که کلید مناسب را پیدا کنید.» دوروتی پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: «اما فکر کنید کلید مناسب را همراه خود ندارید. “بعدش چی کراتینه مو شد؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: «پس باید کلید را بسازیم. گربه شیشه‌ای اکنون به کنار رودخانه برگشت و زیر آب راه می‌رفت و به جادوگر گفت: «آن‌ها در آنجا در جزیره می‌ترسند زیرا هر دو هر دقیقه کوچک‌تر می‌شوند.

همین الان، وقتی آنها را ترک بیبی لایت مو کردم، تروت و کپن بیل هر دو فقط نیمی از اندازه طبیعی خود را داشتند. جادوگر با تأمل گفت: “من فکر می کنم که بهتر رنگ مو است به ساحل جزیره بروم، جایی که بتوانم با آنها صحبت کنم و به نفع بهتر کار کنم. چگونه تروت و کپن بیل به جزیره رسیدند؟ 212 گربه شیشه ای پاسخ بالیاژ مو داد: روی یک قایق. “اکنون آنجا در ساحل رنگ مو است.” “فکر می کنم شما آنقدر قوی نیستید.

  مدل رنگ مو کنفی تیره

که قایق را به این طرف بیاورید، درست رنگ مو است؟” «نه؛ گربه گفت نمی‌توانستم آن را یک اینچ تکان دهم. شیر بزدل داوطلبانه گفت: «سعی خواهم بیبی لایت مو کرد آن را برای شما تهیه کنم». من به کراتینه مو شدت می ترسم از ترس اینکه جزیره جادویی مرا نیز بگیرد. اما من سعی می کنم کلک را بگیرم و برای شما به این طرف بیاورم.» جادوگر گفت: “ممنون دوست من.” بنابراین شیر در رودخانه غوطه ور کراتینه مو شد و با ضربات قوی تا جایی که قایق بر روی جزیره قرار داشت، شنا بیبی لایت مو کرد.

با گذاشتن یک پنجه روی قایق، چرخید و با سه پای دیگرش به بیرون زد و جانور بزرگ آنقدر قوی پروتئین تراپی مو بود که توانست قایق را از ساحل بککراتینه مو شد و به آرامی به جایی که جادوگر در ساحل رودخانه ایستاده پروتئین تراپی مو بود، براند. “خوب!” مرد کوچک با خوشحالی فریاد زد. «می‌توانم با شما تماس بگیرم؟» دوروتی پرسید. جادوگر تردید بیبی لایت مو کرد. او تصمیم گرفت: «اگر مراقب باشید که قایق را ترک نکنید یا در جزیره قدم نگذارید.

بهترین رنگ مو دودی زیتونی : کاملاً ایمن خواهید پروتئین تراپی مو بود. بنابراین جادوگر به ببر گرسنه و شیر ترسو گفت که از قفس میمون ها محافظت کنند تا زمانی که او برگردد، و سپس او و دوروتی سوار بر قایق کراتینه مو شدند. پارویی که کپن بیل درست بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود هنوز آنجا پروتئین تراپی مو بود، بنابراین جادوگر کوچولو قایق دست و پا چلفتی را روی آب رد بیبی لایت مو کرد و آن را در ساحل جزیره جادویی تا جایی که می توانست نزدیک به جایی که کپن بیل و تروت ریشه داشتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه