نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوند پلاتینه شکلاتی روشن

رنگ مو بلوند پلاتینه شکلاتی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوند پلاتینه شکلاتی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوند پلاتینه شکلاتی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو بلوند پلاتینه شکلاتی روشن : مترسک گفت: “بگذارید با دستان خود یک صندلی بسازیم و او را حمل کنیم.” پس توتو را برداشتند و سگ را در آغوش دوروتی گذاشتند و سپس با دستانشان برای صندلی و بازوهایشان برای بازوها صندلی درست آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دختر خفته را بین خود از میان گلها حمل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : وقتی بالاخره به ساحل رسیدند و روی چمن های سبز زیبا قدم گذاشتند، همه خسته پروتئین تراپی مو بودند، و همچنین می دانستند که جویبار آنها را از جاده آجری زرد رنگی که به شهر زمردی منتهی می کراتینه مو شد، مسافت زیادی را طی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. “حالا چیکار کنیم؟” در حالی که شیر روی علف ها دراز کشید تا آفتاب او را خشک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو بلوند پلاتینه شکلاتی روشن

رنگ مو بلوند پلاتینه شکلاتی روشن : از مرد قلع پرسید. دوروتی گفت: «ما باید به طریقی به جاده برگردیم. شیر گفت: “بهترین برنامه این رنگ مو است که در کنار ساحل رودخانه قدم بزنیم تا زمانی که دوباره به جاده برسیم.” بنابراین، هنگامی که آنها رنگ مو استراحت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، دوروتی سبد خود را برداشت و در امتبالیاژ مو داد ساحل علفزار، به سمت جاده ای که رودخانه آنها را از آنجا برده پروتئین تراپی مو بود، حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

کشور دوست داشتنی پروتئین تراپی مو بود، با گلها و درختان میوه فراوان و آفتابی که آنها را تشویق می بیبی لایت مو کرد، و اگر برای مترسک بیچاره اینقدر متاسف نپروتئین تراپی مو بودند، می توانستند بسیار خوشحال باشند. آن‌ها تا آنجا که می‌توانستند سریع راه می‌رفتند، دوروتی فقط یک بار توقف بیبی لایت مو کرد تا یک گل زیبا بچیند. و پس از مدتی مرد چوب حلبی فریاد زد: “ببین!” سپس همه به رودخانه نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مترسک را دیدند که روی تیرک خود در وسط آب نشسته پروتئین تراپی مو بود.

بسیار تنها و غمگین به نظر می رسید. “برای نجات او چه کنیم؟” دوروتی پرسید. شیر و مرد چوبی هر دو سرشان را تکان بالیاژ مو دادند، زیرا نمی دانستند. بنابراین آنها در کنار ساحل نشستند و با حسرت به مترسک خیره کراتینه مو شدند تا اینکه لک لک از کنار آن عبور بیبی لایت مو کرد و با دیدن آنها ایستاد تا در لبه آب رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “تو کی لایت و هایلایت مو هستی و کجا می روی؟” لک لک پرسید.

  رنگ مو نسکافه ای صدفی

دختر پاسخ بالیاژ مو داد: “من دوروتی لایت و هایلایت مو هستم” و اینها دوستان من لایت و هایلایت مو هستند، مرد قلع و شیر ترسو. و ما به شهر زمرد می رویم. لک لک در حالی که گردن درازش را چرخانده پروتئین تراپی مو بود و با تندی به مهمانی عجیب و غریب نگاه می بیبی لایت مو کرد، گفت: “این جاده نیست.” دوروتی گفت: «این را می‌دانم، اما ما مترسک را از دست بالیاژ مو داده‌ایم و متعجبیم که چگونه دوباره او را به دست آوریم.» “او کجرنگ مو است؟” لک لک پرسید.

دختر کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: “آنجا در رودخانه.” لک لک گفت: “اگر او آنقدر بزرگ و سنگین نپروتئین تراپی مو بود، او را برای شما می گرفتم.” دوروتی مشتاقانه گفت: «او کمی سنگین نیست، زیرا پر از کاه رنگ مو است. و اگر او را نزد ما برگردانی، همیشه و همیشه از تو بسیار سپاسگزاریم.» لک لک گفت: “خب، سعی می کنم، اما اگر متوجه کراتینه مو شدم که او برای حمل سنگین تر از آن رنگ مو است.

رنگ مو بلوند پلاتینه شکلاتی روشن : باید دوباره او را در رودخانه بیندازم.” بنابراین پرنده بزرگ به هوا و روی آب پرواز بیبی لایت مو کرد تا جایی که مترسک بر روی تیرک او نشسته پروتئین تراپی مو بود. سپس لک لک با پنجه های بزرگش بازوی مترسک را گرفت و او را به هوا برد و به کرانه برگرداند، جایی که دوروتی و شیر و مرد چوبی حلبی و توتو نشسته پروتئین تراپی مو بودند. وقتی مترسک دوباره خود را در میان دوستانش یافت.

آنقدر خوشحال کراتینه مو شد که همه آنها، حتی شیر و توتو را در آغوش گرفت. و همانطور که آنها در امتبالیاژ مو داد راه می رفتند در هر قدم، او خیلی همجنسگرا پروتئین تراپی مو بود. او گفت: «می ترسیدم مجبور باشم برای همیشه در رودخانه بمانم، اما لک لک مهربان مرا نجات بالیاژ مو داد، و اگر مغزی به دست بیاورم دوباره لک لک را پیدا خواهم بیبی لایت مو کرد و در ازای آن به او مهربانی خواهم بیبی لایت مو کرد.» لک لک که در کنار آنها پرواز می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی نسکافه ای سرد است یا گرم

گفت: “اشکال نرنگ مو دارد.” “من همیشه دوست دارم به هر کسی که مشکل رنگ مو دارد کمک کنم. اما اکنون باید بروم، زیرا نوزادانم در لانه منتظر من لایت و هایلایت مو هستند. امیدوارم شهر زمرد را پیدا کنید و اوز به شما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: “متشکرم” و سپس لک لک مهربان به هوا پرواز بیبی لایت مو کرد و به زودی از دید خارج کراتینه مو شد.

آنها با گوش بالیاژ مو دادن به آواز پرندگان رنگارنگ و تماشای گل های دوست داشتنی که اکنون آنقدر ضخیم کراتینه مو شده اند که زمین با آنها فرش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود قدم می زدند. شکوفه‌های بزرگ زرد و سفید و آبی و بنفش، به‌علاوه خوشه‌های بزرگ خشخاش قرمز مایل به قرمز، که رنگ‌های درخشانی داشتند، تقریباً چشمان دوروتی را خیره می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “زیبا نیستند؟” دختر در حالی که در عطر تند گل های روشن نفس می کشید پرسید.

مترسک پاسخ بالیاژ مو داد: “فکر می کنم چنین رنگ مو است.” “وقتی مغز داشته باشم، احتمالاً آنها را بیشتر دوست خواهم داشت.” مرد چوبی حلبی افزود: “اگر فقط قلب داشتم، باید آنها را دوست می داشتم.” شیر گفت: “من همیشه گل را دوست داشتم.” «آنها خیلی درمانده و ضعیف به نظر می رسند.

اما هیچ کدام در جنگل به این روشنی وجود نرنگ مو دارد.» آنها در حال حاضر بیشتر و بیشتر از خشخاش بزرگ قرمز مایل به قرمز، و کمتر و کمتر از گل های دیگر برخورد. و به زودی خود را در میان یک چمنزار بزرگ از خشخاش یافتند. اکنون معروف رنگ مو است که وقتی تعبالیاژ مو داد زیادی از این گلها در کنار هم باشند بوی آنها به قدری قوی رنگ مو است که هرکس آن را رنگ مو استشمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی قرمز عنابی

به خواب می رود و اگر خوابیده از عطر گلها دور ننانو کراتین مو شود تا ابد می خوابد. اما دوروتی این را نمی‌دانست، و نمی‌توانست از گل‌های قرمز روشنی که در همه جا وجود داشت دور نانو کراتین مو شود. بنابراین در حال حاضر چشمان او سنگین کراتینه مو شد و احساس بیبی لایت مو کرد باید بنشیند تا رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بخوابد. اما مرد چوب‌دار حلبی اجازه این کار را به او نبالیاژ مو داد.

رنگ مو بلوند پلاتینه شکلاتی روشن : او گفت: “ما باید عجله کنیم و قبل از تاریک کراتینه مو شدن هوا به جاده آجری زرد برگردیم.” و مترسک با او موافقت بیبی لایت مو کرد. بنابراین آنها به راه رفتن ادامه بالیاژ مو دادند تا اینکه دوروتی دیگر نتوانست بایستد. چشمانش با وجود خود بسته کراتینه مو شد و فراموش بیبی لایت مو کرد کجرنگ مو است و در میان خشخاش ها به خواب فرو رفت. “چکار باید بکنیم؟” از مرد چوبی حلبی پرسید.

شیر گفت: “اگر او را اینجا بگذاریم، او خواهد مرد.” «بوی گل ها همه ما را می ککراتینه مو شد. من خودم به سختی می توانم چشمانم را باز نگه دارم و سگ از قبل خواب رنگ مو است. درست پروتئین تراپی مو بود؛ توتو کنار معشوقه کوچکش افتاده پروتئین تراپی مو بود. اما مترسک و چوب‌دار حلبی که از گوشت ساخته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، از عطر گل‌ها ناراحت نکراتینه مو شدند.

مترسک به شیر گفت: «سریع بدوید، و هر چه زودتر از این تخت گل مرگبار خارج شوید. ما دختر کوچولو را با خود می آوریم، اما اگر بخوابی تو آنقدر بزرگ لایت و هایلایت مو هستی که نمی توانی آن را حمل کنی.» بنابراین شیر خود را برانگیخت و تا آنجا که می‌توانست به جلو حرکت بیبی لایت مو کرد. در یک لحظه او از دید خارج کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه