نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی قرمز عنابی

رنگ موی قرمز عنابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی قرمز عنابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی قرمز عنابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی قرمز عنابی : حداقل در تصور من، خطوطی که به عنوان بی ارزش رد کراتینه مو شده اند، به رنگ مو استثنای دو مورد اول، به همان اندازه و کم با زبان زندگی مشترک تفاوت تمام دکلره مو دارند. مانند خطوطی که او با حروف کج چاپ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که دارای برتری واقعی لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مو : من هم نمی توانم پاسخ دیگری را تصور کنم که بتوانم عقلاً به آن بدهم، خلاصه این: من متری می نویسم، زیرا قرار رنگ مو است از زبانی متفاوت از زبان نثر رنگ مو استفاده کنم. علاوه بر این، در جایی که زبان چنین نیست، هر چقدر هم بازتاب ها جالب باشند، که ذهن فلسفی می تواند از افکار یا حوادث شعر بیرون بیاورد، خود متر باید اغلب ضعیف نانو کراتین مو شود.

رنگ موی قرمز عنابی

رنگ موی قرمز عنابی : متر به خودی خود محرک توجه رنگ مو است و بنابراین این سوال را برانگیخته می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: چرا لایت و هایلایت مو هست[68] توجه به این ترتیب تحریک نانو کراتین مو شود؟ اکنون این سؤال را نمی توان با لذت خود اندازه گیری پاسخ بالیاژ مو داد: برای این کار نشان بالیاژ مو داده ایم که مشروط و وابسته به تناسب افکار و عباراتی رنگ مو است که شکل متریک به آنها اضافه کراتینه مو شده رنگ مو است.

به عنوان مثال، سه بیت آخر مادر ملوان را در نظر سامبره مو بگیرید . اگر می‌توانستم برای لحظه‌ای از تأثیری که بر احساسات نویسنده به‌عنوان یک مرد در اثر حادثه در زمان وقوع واقعی آن ایجاد می‌نانو کراتین مو شود، انتزاع بگیرم، جرأت می‌کنم به قضاوت خودش متوسل شوم، خواه در خود متر دلیل کافی بیابد. به دلیل متریک پروتئین تراپی مو بودن آنها؟ و در ادامه گفت: من یک پسر داشتم که روزی زیاد قایقرانی در دریاها؛ اما او مرده رنگ مو است.

  مدل رنگ مو زمستانی جدید

در دانمارک او را دور انداختند. و من تا هال دور سفر بیبی لایت مو کرده ام تا ببینم چه لباسی ممکن رنگ مو است باقی مانده باکراتینه مو شد یا دارایی دیگر. پرنده و قفس هر دو مال او پروتئین تراپی مو بودند: پرنده پسرم پروتئین تراپی مو بود. و مرتب و آررنگ مو استه او آن را حفظ بیبی لایت مو کرد: سفرهای بسیار این پرنده آوازخوان با او رفته رنگ مو است. آخرین بار که کشتی گرفت، پرنده را پشت سر گذاشت. همانطور که ممکن رنگ مو است.

رنگ موی قرمز عنابی : از ذهن او. او به مراقبت از یک همنشین آن را رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، برای تماشا و تغذیه،[69] تا اینکه دوباره برگشت؛ و آنجا وقتی پسرم مرده پروتئین تراپی مو بود آن را پیدا بیبی لایت مو کردم. و حالا، خدا به من برای شوخ طبعی من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! من آن را با من دنبال می کنم، قربان! او بسیار از آن لذت برد. اگر با عدم تناسب تأکید، این مصرع ها را به گونه ای می خوانیم که قافیه ها قابل درک باشند.

حتی قافیه های سه هجایی نیز به سختی می توانند حس عجیبی و غریبی را ایجاد کنند، همانطور که در اینجا احساس می کنیم که اصلاً قافیه را در جملاتی کاملاً محاوره ای پیدا می کنیم. می خواهم بپرسم آیا، اما برای آن حالت رؤیایی، که چهره زن و رنگ مو استعبالیاژ مو داد نبوغ خود، تخیل شاعر را در آن قرار بالیاژ مو داده رنگ مو است (حالتی که تأثیر و رنگ خود را بر همه می گستراند.

  رنگ موی بلوند خاکستری پلاتینه خیلی روشن

که با علت هیجان انگیز، و در آن ساده ترین و آشناترین چیزها قدرت عجیبی برای انتشار هیبت در اطراف آنها به دست آورید) از شاعر می پرسم که آیا در این ابیات بیت قبل دچار سقوط ناگهانی نمی کراتینه مو شد؟ روح برنگ مو استانی نمرده رنگ مو است. قدیم فکر می بیبی لایت مو کردم در آنجا نفس می کشم. به من افتخار بیبی لایت مو کردم که کشورم پرورش بالیاژ مو داد چنین قدرتی، وقاری بسیار منصفانه: التماس صدقه بیبی لایت مو کرد.

مثل صدقه ای که در فقیرنشینی رنگ مو است. دوباره به او نگاه بیبی لایت مو کردم و نه غرورم فروکش بیبی لایت مو کرد. نباید فراموش بیبی لایت مو کرد، و علاوه بر این شایان توجه رنگ مو است که این مصراع‌ها تنها نمونه منصفانه‌ای را ارائه می‌دهند که در تمام نوشته‌های آقای وردزورث، پذیرش واقعی، یا تقلید واقعی از زبان واقعی و واقعی را یافته‌ام. زندگی پست و روستایی، رها از ولایت گرایی. ثالثاً، من از همه عللی که در جاهای دیگر تعیین کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ موی قرمز عنابی : مقام را رنگ مو استنباط می کنم که متر را به شکل مناسب شعر، و شعر را بدون متر ناقص و معیوب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. متر، بنابراین،[70] از آنجایی که بیشتر اوقات و با یک تناسب خاص با شعر در ارتباط پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، هر چیز دیگری که با متر ترکیب می‌نانو کراتین مو شود، اگرچه اساساً خود شاعرانه نیست، باید ویژگی‌های مشترکی با شعر داشته باکراتینه مو شد.

  بهترین مارک رنگ موی عسلی

به‌عنوان واسطه‌ی قرابت، نوعی (اگر اجازه بدهم) جرأت کنید یک عبارت شناخته کراتینه مو شده از شیمی فنی را به عاریت سامبره مو بگیرید . اکنون، آقای وردزورث واقعاً تأیید می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که شعر همیشه حاکی از اشتیاق رنگ مو است: کدام کلمه را باید در اینجا به کلی‌ترین معنایش، به‌عنوان حالتی هیجان‌انگیز از احساسات و توانایی‌ها درک بیبی لایت مو کرد.

و همانطور که هر اشتیاقی نبض مناسب خود را رنگ مو دارد، به همین ترتیب شیوه های بیان مشخصه خود را خواهد داشت. اما در جایی که آن درجه از نبوغ و رنگ مو استعبالیاژ مو داد وجود رنگ مو دارد که به نویسنده این حق را می دهد که افتخارات یک شاعر را هدف قرار دهد، خود آهنگسازی شاعرانه خود یک حالت هیجانی غیرعادی رنگ مو است و مجاز رنگ مو است که دلالت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ موی قرمز عنابی : تفاوت زبانی متناظر را توجیه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خورنگ مو استار آن می‌نانو کراتین مو شود، به همان اندازه که هیجان عشق، ترس، خشم یا حسادت واقعاً، البته نه شاید در درجه‌ای مشخص. واضح پروتئین تراپی مو بودن توصیف‌ها یا اعلان‌ها در دان یا درایدن به همان اندازه و اغلب از نیروی و شور توصیف‌گر ناشی می‌نانو کراتین مو شود، همان‌قدر که از بازتاب‌ها، اشکال یا حوادثی که موضوع و مواد آنها را تشکیل می‌دهند.

چرخ ها فقط از سرعت حرکتشان آتش می گیرند. تا چه حد و تحت چه تغییراتی می‌توان این کار را پذیرفت، من سعی خواهم بیبی لایت مو کرد در یک اظهارنظر بعدی در مورد پاسخ آقای وردزورث به این ایراد، یا بهتر بگوییم در مورد اعتراض وی به این پاسخ، همانطور که قبلاً در مقدمه وی پیش‌بینی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، توضیح دهم. چهارم، و به عنوان ارتباط نزدیک با این، اگر نگوییم همان رنگ مو استدلال به شکل کلی تر،[71] من غریزه معنوی والای انسان را به ما وادار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی ماهاگونی شکلاتی روشن

تا با تعدیل هماهنگ به دنبال وحدت باشیم و در نتیجه این اصل را ایجاد کنیم که همه اجزای یک کل سازمان یافته باید با اجزای مهم تر و اساسی تر جذب شوند. این و برهان های پیش از آن را می توان با این تأمل تقویت بیبی لایت مو کرد که سرودن شعر از جمله هنرهای تقلیدی رنگ مو است. و این تقلید، بر خلاف کپی بیبی لایت مو کردن، یا در آمیختن یکسان در سرتاسر اساساً متفاوت رنگ مو است.

یا از متفاوت در سرتاسر یک پایه کاملاً یکسان. در نهایت، من به عملبیبی لایت مو کرد بهترین شاعران، از همه کشورها و در همه اعصار، متوسل می‌شوم که این عقیده را تأیید می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند (که از همه موارد فوق رنگ مو استنباط می‌نانو کراتین مو شود) که در هر مفهومی از کلمه ضروری رنگ مو است، که در اینجا مستلزم یک واقع بینی صرف نیست. ممکن رنگ مو است تفاوتی اساسی بین زبان نثر و ترکیب متریک وجود داشته باکراتینه مو شد.

رنگ موی قرمز عنابی : لایت و هایلایت مو هست و باید باکراتینه مو شد. در انتقاد آقای وردزورث از غزل گری، همدردی خوانندگان با ستایش یا سرزنش او از بخش‌های مختلف، شاید خیلی آسان تلقی می‌نانو کراتین مو شود. او حداقل تلاشی برای برنده کراتینه مو شدن یا وادار بیبی لایت مو کردن آن با تحلیل رنگ مو استدلالی نداشته رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱