نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو پلاتینی بدون دکلره

رنگ مو پلاتینی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو پلاتینی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو پلاتینی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو پلاتینی بدون دکلره : سپس به پاهای من پرید و تمام ذرتی را که می خورنگ مو است خورد. پرندگان دیگر که دیدند او از من آسیبی ندید. آمدند تا ذرت را بخورند، پس در مدت کوتاهی گله زیادی از آنها در اطراف من پروتئین تراپی مو بودند. من از این موضوع ناراحت کراتینه مو شدم.

رنگ مو : گاهی اوقات، واقعاً، آنها شکسته می کراتینه مو شدند یا کلاً گم می کراتینه مو شدند و سوراخ هایی باقی می ماندند که توتو از روی آنها می پرید و دوروتی راه می رفت. در مورد مترسک که هیچ مغزی نداشت، مستقیم جلو رفت، و به همین ترتیب پا به سوراخ ها گذاشت و تمام طول روی آجرهای سخت افتاد. با این حال، هرگز به او صدمه ای نزد، و دوروتی او را بلند می بیبی لایت مو کرد و دوباره روی پاهایش می نشاند.

رنگ مو پلاتینی بدون دکلره

رنگ مو پلاتینی بدون دکلره : من رازی را به شما می گویم. “تنها یک چیز در دنیا وجود رنگ مو دارد که از آن می ترسم.” “اون چیه؟” دوروتی پرسید. “کشاورز که شما را ساخته رنگ مو است؟” مترسک پاسخ بالیاژ مو داد: نه. “این یک کبریت روشن رنگ مو است.” فصل چهارم جاده در میان جنگل بعد از چند ساعت جاده ناهموار کراتینه مو شد و راه رفتن به حدی دشوار کراتینه مو شد که مترسک اغلب روی آجرهای زرد رنگی که در اینجا بسیار ناهموار پروتئین تراپی مو بودند تصادف می بیبی لایت مو کرد.

در حالی که او به او ملحق می کراتینه مو شد تا با خوشحالی به اشتباه خود می خندید. مزارع در اینجا تقریباً به خوبی مراقبت نمی کراتینه مو شدند، زیرا آنها دورتر پروتئین تراپی مو بودند. خانه‌ها و درختان میوه کمتر پروتئین تراپی مو بود، و هر چه دورتر می‌رفتند کشور مأیوس‌تر و تنهاتر می‌کراتینه مو شد. ظهر، کنار جاده، نزدیک نهر کوچکی نشستند، و دوروتی سبد خود را باز بیبی لایت مو کرد و مقداری نان بیرون آورد.

  رنگ مو یخی دکلره

او قطعه ای را به مترسک پیشنهاد بالیاژ مو داد، اما او نپذیرفت. او گفت: «من هرگز گرسنه نیستم، و این چیز خوش شانسی رنگ مو است که نیستم، زیرا دهانم فقط رنگ کراتینه مو شده رنگ مو است، و اگر سوراخی در آن ایجاد کنم تا بتوانم بخورم، نی که با آن پر کراتینه مو شده ام می آید. بیرون، و این شکل سرم را خراب می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» دوروتی فوراً متوجه کراتینه مو شد که این درست رنگ مو است.

پس فقط سری تکان بالیاژ مو داد و به خوردن نان خود ادامه بالیاژ مو داد. مترسک وقتی شامش را تمام بیبی لایت مو کرد، گفت: “چیزی در مورد خودت و کشوری که از آن آمده ای به من بگو.” بنابراین او همه چیز را در مورد کانزاس به او گفت، و اینکه چقدر همه چیز آنجا خاکستری پروتئین تراپی مو بود، و چگونه طوفان او را به این سرزمین عجیب و غریب اوز برد.

مترسک با دقت گوش بالیاژ مو داد و گفت: “نمی توانم بفهمم که چرا باید این کشور زیبا را ترک کنی و به مکان خشک و خاکستری که کانزاس می نامی برگردی.” دختر پاسخ بالیاژ مو داد: “این به این دلیل رنگ مو است که شما عقل ندارید.” مهم نیست که خانه‌های ما چقدر ترسناک و خاکستری رنگ مو است، ما مردمان گوشت و خون ترجیح می‌دهیم در آنجا زندگی کنیم.

رنگ مو پلاتینی بدون دکلره : تا در هر کشور دیگری، خواه همیشه زیبا باکراتینه مو شد. هیچ جا مثل خونه نمیشه.” مترسک آهی کشید. او گفت: “البته من نمی توانم آن را درک کنم.” «اگر سر شما مثل من پر از کاه پروتئین تراپی مو بود، احتمالاً همه در مکان‌های زیبا زندگی می‌بیبی لایت مو کردید و آن وقت کانزاس اصلاً مردمی نداشت. برای کانزاس خوش شانس رنگ مو است که شما مغز دارید.» “آیا در حالی که ما در حال رنگ مو استراحت بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم درنگ مو استانی برای من تعریف نمی کنی؟” از کودک پرسید.

  مدل رنگ مو خاکستری روشن

مترسک با سرزنش به او نگاه بیبی لایت مو کرد و پاسخ بالیاژ مو داد: «زندگی من آنقدر کوتاه پروتئین تراپی مو بوده که واقعاً هیچ چیز نمی دانم. من فقط دیروز ساخته کراتینه مو شدم. آنچه در جهان قبل از آن زمان اتفاق افتاده برای من ناشناخته رنگ مو است. خوشبختانه وقتی کشاورز سرم را درست بیبی لایت مو کرد، یکی از اولین کارهایی که بیبی لایت مو کرد این پروتئین تراپی مو بود که گوش هایم را رنگ بیبی لایت مو کرد، به طوری که من شنیدم چه خبر رنگ مو است. مونچکین دیگری همراه او پروتئین تراپی مو بود.

و اولین چیزی که شنیدم این پروتئین تراپی مو بود که کشاورز گفت: “آن گوش ها را چگونه دوست داری؟” دیگری پاسخ بالیاژ مو داد: “آنها مستقیم نیستند.” کشاورز گفت: “مهم نیست.” “آنها گوش ها یکسان لایت و هایلایت مو هستند” که به اندازه کافی درست پروتئین تراپی مو بود. کشاورز گفت: “حالا من چشم ها را می سازم.” بنابراین او چشم ررنگ مو استم را نقاشی بیبی لایت مو کرد و به محض اینکه کار تمام کراتینه مو شد متوجه کراتینه مو شدم.

که با کنجکاوی زیادی به او و همه چیز اطرافم نگاه می کنم، زیرا این اولین نگاه من به جهان پروتئین تراپی مو بود. مونچکین که کشاورز را تماشا می بیبی لایت مو کرد، گفت: “این یک چشم نسبتاً زیبرنگ مو است.” “رنگ آبی فقط رنگ چشم رنگ مو است.” کشاورز گفت: “فکر می کنم دیگری را کمی بزرگتر کنم.” و وقتی چشم دوم انجام کراتینه مو شد، می‌توانستم خیلی بهتر از قبل ببینم. بعد بینی و دهانم را درست بیبی لایت مو کرد.

اما من صحبت نبیبی لایت مو کردم، زیرا در آن زمان نمی دانستم دهان برای چیست. از تماشای آنها که بدن و دست و پاهایم را می سازند لذت بردم. و وقتی روی سرم بستند، در نهایت احساس غرور بیبی لایت مو کردم، زیرا فکر می‌بیبی لایت مو کردم که من هم مثل دیگران مرد خوبی لایت و هایلایت مو هستم. کشاورز گفت: “این شخص به اندازه کافی کلاغ ها را می ترساند.” او دقیقا شبیه یک مرد به نظر می رسد.

  خرید رنگ مو مشکی مردانه

دیگری گفت: «چرا، او مرد رنگ مو است» و من کاملاً با او موافق پروتئین تراپی مو بودم. کشاورز مرا زیر بغل به مزرعه ذرت برد و بر چوب بلندی گذاشت که مرا در آنجا یافتی. او و دوستش بلافاصله بعد از آن رفتند و مرا تنها گذاشتند. «دوست نداشتم به این شکل خلوت باشم. بنابراین سعی بیبی لایت مو کردم به دنبال آنها راه بروم. اما پاهایم به زمین نمی خورد و مجبور کراتینه مو شدم روی آن میله بمانم.

این یک زندگی تنهایی پروتئین تراپی مو بود، زیرا من چیزی برای فکر بیبی لایت مو کردن نداشتم، زیرا مدتی قبل ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم. بسیاری از کلاغ ها و پرندگان دیگر به داخل مزرعه ذرت پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما به محض اینکه من را دیدند دوباره پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و فکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند من یک مونچکین لایت و هایلایت مو هستم. و این باعث خوشحالی من کراتینه مو شد و باعث کراتینه مو شد احساس کنم که شخص بسیار مهمی لایت و هایلایت مو هستم.

رنگ مو پلاتینی بدون دکلره : یک کلاغ پیر نزدیک من پرواز بیبی لایت مو کرد و بعد از اینکه با دقت به من نگاه بیبی لایت مو کرد روی شانه ام نشست و گفت: “من نمی دانم که آیا آن کشاورز فکر می بیبی لایت مو کرد من را به این شیوه ناشیانه گول بزند. هر کلاغ عقلی می توانست ببیند که شما فقط با کاه پر کراتینه مو شده اید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه