↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو فیس فریم

مدل رنگ مو فیس فریم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو فیس فریم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو فیس فریم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو فیس فریم : نامت را به من بده، دختر، تا بتوانم آن را به رعایای تو اعلام کنم. در این زمان اسکراپس آنقدر بهپروتئین تراپی مو بود یافته پروتئین تراپی مو بود که به اطراف نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آنچه می دید او را بسیار جالب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. پادشاهی پر زرق و برق، با تکه‌های پنبه‌ای همجنس‌گرایانه‌اش، خود کویلتی‌ها، با لباس‌های وصله‌دار عجیب‌شان، برای اسکرپس به همان اندازه زیبا به نظر می‌رسیدند.

رنگ مو : پس از یک چرت کوتاه، در مورد دو غریبه ای که به شهر آورده پروتئین تراپی مو بود کنجکاو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به باغ سلطنتی می رفت و شروع به جستجوی آنها بیبی لایت مو کرد. معمولا جادوگر شهر اوز نگه می داشت[صفحه 43] این قطعه شیطانی در زمانی که رنگ مو استفاده نمی کراتینه مو شد بسته پروتئین تراپی مو بود، اما امروز فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود این کار را انجام دهد و با لذت بردن از تعطیلاتش، مسیر کوچک پیاده روی کاملاً وحشیانه در حال اجرا پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو فیس فریم

مدل رنگ مو فیس فریم : اما وقتی به پنجره رسیدند، او در[صفحه 42] خارج از باغ وزرای پچ با زدن یک چوب تیز به گردن کیسه، آن را روی شانه های خود بالا بردند و در حالی که کیسه به کراتینه مو شدت بین آنها تاب می خورد، شروع به دویدن به سمت دروازه ها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها هرگز در رپروتئین تراپی مو بودن ضایعات یا فرار بدون مشاهده موفق نپروتئین تراپی مو بودند اگر این مسیر پیاده روی نپروتئین تراپی مو بود.

در حالی که آنها با سر به سر بر روی تخت گل ها و حاشیه ها می دویدند، آنها را به طور مرتب به سمت بالا برد و از یک مسیر کوتاه و کمتر شناخته کراتینه مو شده آنها را مستقیماً از شهر زمرد بیرون آورد. برای مدتی کویلتی ها آنقدر شوکه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که متوجه نکراتینه مو شدند چه اتفاقی افتاده رنگ مو است. سپس اسکرپر که با یک تکان وحشتناک از حالت گیجی بیرون آمد.

  مدل رنگ موی جدید دودی

در حالی که مسیر پیاده روی از روی یک تخته سنگ می پرید، نفس ضعیفی کشید. “چرا، این همان مسیر پروازی رنگ مو است که ما را به پایتخت رساند!” “بله، اما الان کجا پرواز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” پیسر گریه بیبی لایت مو کرد و کیسه پارچه ای را محکم بیبی لایت مو کرد. اینساید اسکراپس در تلاشی دیوانه وار برای فرار در حال کوبیدن پروتئین تراپی مو بود، فریادها و تهدیدهای او تا حدودی با مجموعه قطعاتی که از قبل در کیف پروتئین تراپی مو بود خفه کراتینه مو شد. «نمی‌توانیم آن را هدایت کنیم؟» پرایم پیسر وحشیانه نفس نفس زد، “یا متوقفش کن یا چیزی؟” اسکپر سرش را به کراتینه مو شدت تکان بالیاژ مو داد.

مدل رنگ مو فیس فریم : سپس کارت سبزی را که روی نرده روستایی چسبانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دید. کارت توصیه بیبی لایت مو کرد: «مسیرها را اینجا بنویسید. یک مبالیاژ مو داد با طناب بلندی به نرده وصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین اسکرپر مبالیاژ مو داد را گرفت و با عجله نوشت: «ما را به پادشاهی پچ ببرید». [صفحه 44] مسیر پیاده‌روی به طرز وحشتناکی تکان می‌خورد در حالی که می‌نوشت: «عجب رنگ مو است که اصلاً می‌توانست مسیرها را بفهمد، اما وقتی مبالیاژ مو داد را رها بیبی لایت مو کرد.

به کراتینه مو شدت در مسیر خود چرخید و شروع به مسابقه در جهت مخالف بیبی لایت مو کرد، در حالی که مشتاقانه می‌لغزد و تلو تلو می‌خورد. برای جلو افتادن زمانی که به پادشاهی کویلتی رسیدند، این سه مسافر چنان تکان خورده پروتئین تراپی مو بودند که با انبوهی از خستگی از مسیر خارج کراتینه مو شدند. حتی ضایعات، در کیف زندانی اش، اصلاً چیزی برای گفتن نداشت. مسیر پیاده که تقریباً از تکان بالیاژ مو دادن آنها راضی نپروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو مش تنها

با پای چهل و نهم خود ضربه ای بازیگوش به Piecer زد و سپس با پریدن از روی یک تکه پنبه ای سبز رنگ، با خوشحالی حرکت بیبی لایت مو کرد. اکنون، از صبح، کارگران پچ مشتاقانه منتظر بازگشت وزرای خود پروتئین تراپی مو بودند و در حالی که دو سالک مستقل خسته از دروازه ها عبور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، جمعیت زیادی از کویلتی ها با عجله به دیدار آنها آمدند. «چی کوله بیبی لایت مو کردی؟ حاکم ما کیست؟ قدرت شاهنشاهی را به ما نشان دهید.» آنها گریه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

قیچی خود را به صدا در می آوردند و جعبه های خیاطی خود را تکان می بالیاژ مو دادند. اسکراپر که دید هیچ چیز آنها را راضی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند جز یک دیدن فوری ملکه، با خستگی به پاهایش تکان خورد و شروع بیبی لایت مو کرد به لنگ زدن با رشته های کیسه. [صفحه 45] “آیا اعلیحضرت امپراتوری شما راضی به خروج از کشور لایت و هایلایت مو هستند؟” با احتیاط سرش را داخل کیسه فرو برد. “بیرون!” اسکراپس خراشیده.

مدل رنگ مو فیس فریم : و مانند جیل در جعبه بالا می‌پرد و صدای بلندی به گوش اسکرپر می‌بالیاژ مو داد. «ای رگه‌باز شرور منو برگردون چقدر جرات داری پرتاب کنی من در گونی؟» او با عصبانیت گریه بیبی لایت مو کرد و در حالی که روی چرخید،[صفحه 46] گوش‌هایش را همان‌طور که گوش‌هایش را محکم بسته پروتئین تراپی مو بود، محکم بیبی لایت مو کرد. با این حال، لذت هیچ حد و مرزی نداشت.

  انواع رنگ پلاتینه

آنها شروع به تشویق و تایید آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. «چه خلق و خوی خوبی! چه زیبایی شگفت انگیزی! او برای ما ملکه رنگ مو است.» و در حالی که قیچی هایشان را بالا می بردند، با هم فریاد زدند: “هورا برای ملکه ی لحاف ها!” سعی کنید مثل یک ملکه رفتار کنید، نمی توانید؟ اسکپر پف بیبی لایت مو کرده، بازوی دختر تکه تکه پریشان را گرفت. “شما موفق کراتینه مو شدید!” پیسر متقاعد کننده زمزمه بیبی لایت مو کرد.

او با صدای بلند فریاد زد: «کلاه بر پاچه او! سه تشویق برای ملکه اسکرپس پچ!» [صفحه 48] تشویق‌ها با اراده انجام می‌کراتینه مو شد و در حالی که Piecer دختر تکه‌کاری را با عظمت به صندلی غلتان سلطنتی می‌سپرد، Quilties هیجان‌زده او را با تکه‌ها، بالشتک‌های گوجه‌فرنگی و قرقره‌های سخت پنبه پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خوشبختانه اسکرپس یک آدم پر کراتینه مو شده رنگ مو است.

مدل رنگ مو فیس فریم : که او به نظرشان می‌رسید. “منظورت چیه؟ آیا من یک ملکه لایت و هایلایت مو هستم؟» او خورنگ مو است و چشمان دکمه آویز خود را از این طرف به طرف دیگر چرخاند. نخست وزیران پچ سرشان را تکان بالیاژ مو دادند و همانطور که انجام بالیاژ مو دادند، دو کویلتی با یک صندلی بزرگ وصله‌دار روی چرخ‌ها، راه خود را از میان جمعیت رد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. التماس بیبی لایت مو کرد: “زود، حالا، نام شما.” وقتی اسکرپس با زمزمه‌ای هیجان‌انگیز، اطلاعات را منتشر بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه