نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو با رگه های قرمز

رنگ مو با رگه های قرمز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو با رگه های قرمز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو با رگه های قرمز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو با رگه های قرمز : و حتی در ایتالیایی و یونانی، آنها نه چندان از کلمات متفاوت، بلکه از تفاوت های جزئی در اشکال زوال و صرف کلمات مشابه تشکیل کراتینه مو شده اند. بدون شک اشکالی که در دوره ای کم و بیش دور، انحرافات دستوری رایج برخی قبیله یا رنگ مو استان پروتئین تراپی مو بوده اند.

رنگ مو : من اعتراف می کنم که چنین تکرارهایی زیبایی از عالی ترین نوع لایت و هایلایت مو هستند. همانطور که خود آقای وردزورث از آهنگ دبورا نشان بالیاژ مو داده رنگ مو است. به پاهایش تعظیم بیبی لایت مو کرد، افتاد، دراز کشید: به پاهایش تعظیم بیبی لایت مو کرد، افتاد: آنجا که تعظیم بیبی لایت مو کرد، آنجا مرده افتاد. ترکیب متریکال[57] [ بیوگرافی ادبی ، فصل. 1817] بنابراین نتیجه می‌گیرم که این تلاش غیرممکن رنگ مو است. و اگر غیرقابل اجرا نپروتئین تراپی مو بود، باز هم بی فایده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو با رگه های قرمز

رنگ مو با رگه های قرمز : اما اینها چه کمکی به شاعر، یا زینت شعر می توانند داشته باشند، من در حدس و گمان لایت و هایلایت مو هستم. مطمئناً هیچ چیز نمی‌تواند از نظر منشأ یا حالت به طور گسترده‌تری با توتولوژی‌های ظاهری احساس کراتینه مو شدید و متلاطم متفاوت باکراتینه مو شد، که در آن شور و اشتیاق بیشتر و ماندگارتر از فرسوده کراتینه مو شدن یا ارضای یک تصویر یا حادثه ای رنگ مو است که آن را هیجان زده می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

زیرا قدرت انتخاب به معنای مالکیت قبلی زبان انتخاب کراتینه مو شده رنگ مو است. یا شاعر کجا می توانسته زندگی بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد؟ و با چه قواعدی می‌توانست انتخاب خود را هدایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که او را قادر به انتخاب و نظم بالیاژ مو دادن به سخنان خود در پرتو قضاوت خود نمی‌بیبی لایت مو کرد؟ ما زبان یک کلاس را صرفاً با اقتباس از چنین کلماتی به طور انحصاری، آن گونه که آن طبقه رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، یا حداقل می فهمد، نمی پذیریم.

  مدل رنگ موی مش زیتونی

اما به همین ترتیب با پیروی از ترتیبی که در آن کلمات چنین مردانی جانشین یکدیگر می شوند. اکنون این نظم در معاشرت مردان بی‌سواد، با تفکیک و جدایی بیشتر در اجزای آن، هر چه که باکراتینه مو شد، از نظر علم و قدرت برتری‌شان متمایز می‌نانو کراتین مو شود. فقدان آن آینده‌نگر ذهن، آن نگاهی وجود رنگ مو دارد که انسان را قادر می‌سازد تا کل آنچه را که باید منتقل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مربوط به هر نقطه‌ای را پیش‌بینی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و بدین وسیله قسمتهای مختلف را بر اساس اهمیت نسبی آنها تابع و مرتب کنیم تا آن را یکباره و به عنوان یک کل سازمان یافته منتقل کنیم.[58] اکنون اولین مصرع را که شانس باز بیبی لایت مو کردنش را داشتم، در تصنیف‌های غنایی می‌گیرم . این یکی از ساده ترین و کمترین عجیب پروتئین تراپی مو بودن در زبانش رنگ مو است. در کشورهای دور پروتئین تراپی مو بوده ام، و با این حال من اغلب ندیده ام.

رنگ مو با رگه های قرمز : یک مرد سالم، یک مرد بالغ، در جاده های عمومی، تنهایی گریه کن. اما چنین یکی، در زمین انگلیسی، و در بزرگراه عریض، ملاقات بیبی لایت مو کردم. در امتبالیاژ مو داد بزرگراه عریض آمد، گونه های اشک خیس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: محکم به نظر می رسید، اگرچه غمگین پروتئین تراپی مو بود. و در آغوشش بره ای پروتئین تراپی مو بود. کلماتی که در اینجا وجود رنگ مو دارد بدون شک در همه مراتب زندگی جاری رنگ مو است.

و البته در دهکده و کلبه کمتر از مغازه، کارخانه، کالج یا کاخ نیست. اما آیا این ترتیبی رنگ مو است که روستایی ها کلمات را در آن قرار می بالیاژ مو دادند؟ من به کراتینه مو شدت فریب خورده‌ام، اگر شیوه کمتر فشرده‌تر شروع همان درنگ مو استان، کپی بسیار وفادارتری نباکراتینه مو شد. من در بسیاری از نقاط دور و نزدیک پروتئین تراپی مو بوده‌ام، و نمی‌دانم که قبلاً مردی را دیده‌ام که به تنهایی در جاده‌های عمومی گریه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

منظورم یک مرد بالغ پروتئین تراپی مو بود که نه بیمار پروتئین تراپی مو بود و نه صدمه دیده پروتئین تراپی مو بود، و غیره، و غیره. اما وقتی به بیت زیر در The Thorn می پردازم : در تمام ساعات شبانه روز این زن بدبخت به آنجا می رود، و او برای هر ستاره ای شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است، و هر بادی که می وزد: و آنجا، کنار خار، می نشیند، وقتی نور روز آبی در آسمان رنگ مو است: و وقتی گردباد روی تپه رنگ مو است، یا هوای یخبندان مشتاق و ساکن رنگ مو است.

  مدل رنگ مو یخی جدید

و برای خودش گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ای بدبختی! ای بدبختی! وای بر من! ای بدبختی![59] و این را با زبان مردم عادی مقایسه کنید. یا با چیزی که من می توانم تصور کنم که به احتمال زیاد، در زندگی واقعی، از چنین راوی پیش می رود، همانطور که در یادداشت شعر فرض می نانو کراتین مو شود. آن را یا در توالی تصاویر یا جملات مقایسه کنید. من به یاد دعای عالی و سرود ستایشی می افتم.

رنگ مو با رگه های قرمز : که میلتون ، در تقابل با یک عبادت مستقر، آن را به عنوان نمونه ای منصفانه از عبادت موقت معمولی ارائه می دهد، و چیزی که ممکن رنگ مو است انتظار داشته باشیم از هر وزیر خود الهام گرفته از یک مجلس بشنویم! و من با خوشحالی به این فکر می‌کنم که چقدر یک تئوری صرف، با وجود کارایی خودش، در فرآیندهای تخیل واقعی در مردی با نبوغ شاعرانه تداخل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

کسی که مانند آقای وردزورث، اگر تا به حال انسان چنین بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد، مطمئناً از آن برخوردار رنگ مو است. ، چشم انداز و قوه الهی. تنها یک نکته باقی می ماند، اما مهم ترین آن. بررسی آن، در واقع، انگیزه اصلی من برای تفتیش عقاید قبلی پروتئین تراپی مو بود. هیچ تفاوت اساسی بین زبان نثر و ترکیب متریک وجود نرنگ مو دارد و نمی تواند وجود داشته باکراتینه مو شد . این ادعای آقای وردزورث رنگ مو است.

حال خود نثر، دست کم در همه آثار رنگ مو استدلالی و متوالی، با زبان گفتگو تفاوت رنگ مو دارد و باید متفاوت باکراتینه مو شد. حتی همانطور که خواندن باید با صحبت بیبی لایت مو کردن متفاوت باکراتینه مو شد. بنابراین، مگر اینکه تفاوتی که انکار می نانو کراتین مو شود، مربوط به کلمات صرف باکراتینه مو شد، به عنوان مواد مشترک در همه سبک های نوشتاری، و نه خود سبک به معنای پذیرفته کراتینه مو شده جهانی، به طور طبیعی ممکن رنگ مو است فرض نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو بلوند تنباکویی روشن

رنگ مو با رگه های قرمز : که بین حکم ترکیب شعر و نثر، از آن رنگ مو است[60] انتظار می رود نثر را از مکالمه معمولی متمایز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در واقع در تاریخ ادبیات نمونه‌هایی از پارادوکس‌های آشکار وجود نرنگ مو دارد که اعجاب عمومی را به‌عنوان حقایق جدید و تکان‌دهنده برانگیخته باکراتینه مو شد، اما در بررسی، به واقعیت‌هایی رام و بی‌ضرر تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است. همانطور که چشمان گربه ای که در تاریکی دیده می نانو کراتین مو شود.

با شعله های آتش اشتباه گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. اما آقای وردزورث یکی از آخرین مردانی رنگ مو است که هر کسی که از کوچکترین فرصتی برای درک ذهن و شخصیت او برخوردار کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، چنین توهماتی را به او نسبت می دهد. در جایی که ایرادی از سوی چنین نویسنده ای طبیعی پیش بینی کراتینه مو شده رنگ مو است، پاسخ او به آن باید به گونه ای تفسیر نانو کراتین مو شود که یا لایت و هایلایت مو هست، یا پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

یا می تواند قابل بحث باکراتینه مو شد. پس هدف من باید کشف معنای دیگری برای اصطلاح « تفاوت ماهوی » در این مکان باکراتینه مو شد، به رنگ مو استثنای عدم تمایز و اجتماع خود کلمات. زیرا آیا باید در انگلیسی کلاسی از کلمات وجود داشته باکراتینه مو شد، در هر درجه ای که شبیه گویش شاعرانه یونانی و ایتالیایی باکراتینه مو شد، مسئله ای بسیار فرعی رنگ مو است. تعبالیاژ مو داد چنین کلماتی در زبان ما در واقع اندک خواهد پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه