↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ جلوی مو کوتاه

مدل رنگ جلوی مو کوتاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ جلوی مو کوتاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ جلوی مو کوتاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ جلوی مو کوتاه : فریاد زدند: “او واقعاً شایسته رنگ مو است که پادشاه نانو کراتین مو شود!” در همه جا همه نگاه ها به او دوخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و هر جا حرکت می بیبی لایت مو کرد لشکر تحسین برانگیز و انبوه مردم او را تعقیب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و محاصره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سربازان در گروه‌های متعددی ملاقات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و نام ایریج را برکت بالیاژ مو دادند و در دل خود گفتند: این مردی رنگ مو است که لشگری مسلح را رهبری می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شایسته تاج و تخت رنگ مو است.

رنگ مو : متوجه کراتینه مو شد که سه دختر با شخصیت و شرایط لازم رنگ مو دارد. بنابراین پیشنهاد فریدون را به او رساند که پادشاه یمن با آن موافقت بیبی لایت مو کرد. سپس فریدون سه پسر خود را به یمن فرستاد و با سه دختر پادشاه ازدواج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و او جهیزیه های بسیار خوبی در گنج و جواهرات به آنها بالیاژ مو داد. نقل رنگ مو است که فریدون پس از آن امپراتوری خود را بین پسرانش تقسیم بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ جلوی مو کوتاه

مدل رنگ جلوی مو کوتاه : وقتی بزرگ کراتینه مو شدند، مردی دانشمند به نام چوندل را نزد خود خواند و به او گفت: «به دنبال سه دختر برو که از یک پدر و مادر به دنیا آمده اند و به هر لطف و موفقیتی آررنگ مو استه کراتینه مو شده اند، تا بتوانم داشته باشم. سه پسرم در یک خانواده ازدواج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.” چوندل بر این اساس رفت و در بسیاری از کشورها در جستجوی بی‌ثمر سفر بیبی لایت مو کرد تا اینکه نزد پادشاه یمن که سارو نام داشت رسید.

سلیم و تور که از نزدیک کراتینه مو شدن ایریج مطلع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، طبق عادت قدیم به بیرون شهر رفتند تا با نماینده ای که نامه پدرشان را به آنها می رساند ملاقات کنند. ایریج با مهربانی مورد رنگ مو استقبال آنها قرار گرفت و در شاه نشین اسکان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. گفته می نانو کراتین مو شود که ایریج شخصاً به کراتینه مو شدت مستضعف پروتئین تراپی مو بود و هنگامی که سربازان برای اولین بار او را دیدند،

  بلوند نقره ای پلاتینه c10 11.1

روم و خاور را به سلیم بالیاژ مو داد. سپس پسران به پادشاهی مربوطه خود تعمیر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ایران کشوری زیبا پروتئین تراپی مو بود و باغ بهار پر از طراوت و عطر. برعکس، توران کمتر کشت می‌کراتینه مو شد و صحنه‌ی شورش‌ها و شورش‌های همیشگی پروتئین تراپی مو بود. برادر بزرگتر، سلیم، از تقسیم ناعادلانه امپراتوری ناراضی پروتئین تراپی مو بود و از پدرش ناراضی پروتئین تراپی مو بود. او نزد تور فرستاد و گفت: پدر ما لذت بخش ترین و پربارترین پادشاهی را به ایریج بخشید و به ما دو منطقه بی زراعت وحشی را.

هنگامی که این پیام به تور ابلاغ کراتینه مو شد، او کاملاً با احساسات ابراز کراتینه مو شده توسط برادرش موافقت بیبی لایت مو کرد و مصمم کراتینه مو شد که با او در هر کاری که ممکن رنگ مو است نوید تحقق هدف آنها را که محروم بیبی لایت مو کردن ایریج از قلمروش پروتئین تراپی مو بود، متحد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما او فکر می‌بیبی لایت مو کرد که در وهله اول مصلحت‌ترین کار این رنگ مو است که پدرشان را با نارضایتی او آشنا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ جلوی مو کوتاه : او با خود فکر بیبی لایت مو کرد: «در توزیعی جدید، ممکن رنگ مو است پارس را به من اختصاص دهد». سپس به سلیم نامه نوشت و توصیه بیبی لایت مو کرد که فوراً قاصدی نزد فریدون فرستاده نانو کراتین مو شود تا نارضایتی آنان را به او اطلاع دهد و پاسخی به او بدهد. همان پیام رسان توسط سلیم بر این اساس در آن مأموریت اعزام کراتینه مو شد. متهم به زبان بی وفا. او گفت: «به این ایریج جوان سهمی فروتن‌تر بدهید.

وگرنه ما از کوه‌های توران، از روم و چین، لشکریان عظیمی را که به جنگ تحمیل کراتینه مو شده‌اند، می‌آوریم، و بر او و ایران ننگ و تباهی می‌باریم . ” هنگامی که قاصد به دربار فریدون رسید و اجازه حضور در حضور شاه را گرفت، زمین را با احترام بوسید و به فرمان هدف سفر خود را بیان بیبی لایت مو کرد. فریدون متعجب و ناراحت کراتینه مو شد و در جواب گفت: “آیا من بدی بیبی لایت مو کرده ام.

  بهترین اسپری رنگ مو موقت

بد بیبی لایت مو کرده ام؟ هیچ کدام، اما نیکی. من به شما پادشاهی بالیاژ مو دادم، این جرم نپروتئین تراپی مو بود؛ اما اگر از من نمی ترسید، لااقل از خدا بترسید. دنیای زودگذر به زودی از من می گذرد، من خیلی پیر کراتینه مو شده ام که با این شورش احساساتم برانگیخته نانو کراتین مو شود، تنها کاری که می توانم انجام دهم این رنگ مو است که با عشق پدرانه، صلح را نصیحت کنم. با قرعه خود راضی باشید؛ به دنبال نزاع غیرطبیعی نباشید.

بلکه صلح را گرامی بدارم. ” پس از خروج فریدون، ایریج را به حضور فراخواند و گفت: «دو برادرت که از تو بزرگترند، با هم متحد کراتینه مو شده‌اند و تهدید می‌کنند که لشکر بزرگی را علیه تو می‌آورند تا پادشاهی تو را تصرف کنند و تو را به دست بگیرند. من این اطلاعات را از رسولی دریافت بیبی لایت مو کرده‌ام که می‌گوید اگر سهم تو را بگیرم، آنها نیز با من جنگ خواهند بیبی لایت مو کرد.» فریدون بعد از اینکه ایریج اعلام بیبی لایت مو کرد که در این حد، مشتاق رنگ مو است.

هر کاری را که پدرش می‌خواهد انجام دهد، ادامه بالیاژ مو داد: «پسرم، تو نمی‌توانی در برابر تهاجم حتی یک برادر مقاومت کنی؛ بنابراین مخالفت برای تو غیرممکن خواهد پروتئین تراپی مو بود. من اکنون پیر و ناتوان لایت و هایلایت مو هستم و تنها آرزوی من این رنگ مو است که روزهای باقیمانده را در دوران بازنشستگی و آرامش بگذرانم پس بهتر رنگ مو است راه صلح و دوستی را دنبال کنی.

مدل رنگ جلوی مو کوتاه : مثل من همه چیز را دور بریز میل به سلطه “زیرا اگر شمشیر خشم از غلاف بیرون بیاید، و جنگ فرا رسد، سر تو به زودی از همه دغدغه های حکومت و زندگی رها می نانو کراتین مو شود. هیچ دلیلی برای ترک دنیا وجود نرنگ مو دارد، راه صلح و دوستی از آن توست. ” ایریج با پدرش موافقت بیبی لایت مو کرد و اعلام بیبی لایت مو کرد که او با کمال میل تاج و تخت و دیادم خود را قربانی خواهد بیبی لایت مو کرد تا اینکه با برادرانش جنگ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  جدیدترین رنگ موی عروس ۲۰۲۲

به بهشت ​​ها نگاه کن که چگونه غلت می خورند؛ و به انسان بنگر که چقدر زود رفته رنگ مو است. یک نفس باد، و بعد دیگر هیچ؛ دنیایی مانند این، آیا انسان باید افسوس بخورد؟” ایریج با این احساسات مصمم کراتینه مو شد. که فوراً به برادران خود رسیدگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پادشاهی خود را در اختیار آنها قرار دهد، به امید اینکه از این طریق لطف و محبت آنها را جلب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و گفت: من هیچ کینه ای احساس نمی کنم.

من دنبال نزاع نیستم، آرزوی تاج و تخت و شکوه زندگی ندارم، جلال برای انسان چیست؟- توهم، یک فریب، چه بیبی لایت مو کرد برای جمشید، دنیا به پای او ؟ نزد برادرانم برو، خشم آنها ممکن رنگ مو است فروکش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگرچه انتقام بهتر از پیشنهاد صلح پروتئین تراپی مو بود.» فریدون به او گفت: “خوب رنگ مو است که آرزوی تو آشتی رنگ مو است، همانطور که برادرانت برای جنگ آماده می شوند.

او سپس نامه ای به پسرانش نوشت و در آن نوشت: برادر کوچکتر شما دوستی و احترام شما را از تاج و تخت خود برای خود مهمتر می داند و هر گونه کینه توزی را از دل خود بیرون بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. به همین ترتیب دشمنی را از دل خود نسبت به او دور کنید، با او مهربان باشید، زیرا بر بزرگ‌ترین فرزند واجب رنگ مو است که نسبت به برادران کوچکتر خود عنایت و محبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تا تو را راضی کنم.” به محض تمام کراتینه مو شدن نامه، ایریج سوار بر اسب کراتینه مو شد و با همراهی چند تن از دوستان خود، اما نه به گونه ای و با تجهیزاتی که ممکن رنگ مو است به مقام یا شخصیت او خیانت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به راه افتاد. هنگامی که او با خادمان خود به ترکستان رسید، متوجه کراتینه مو شد که ارتش دو برادرش آماده لشکرکشی علیه او لایت و هایلایت مو هستند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه