نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ موی عروس ۲۰۲۲

جدیدترین رنگ موی عروس ۲۰۲۲ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ موی عروس ۲۰۲۲ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ موی عروس ۲۰۲۲ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ موی عروس ۲۰۲۲ : باید توسط آقای بنت خوانده نانو کراتین مو شود، کارکنان تصمیم گرفتند. بنابراین به برمودا پست کراتینه مو شد. که آخرین باری پروتئین تراپی مو بود که تا به حال دیده یا شنیده کراتینه مو شده رنگ مو است!

رنگ مو : او اعتراض من را منتشر نبیبی لایت مو کرد و اشاره ای نبیبی لایت مو کرد و خوانندگانش را رها بیبی لایت مو کرد که همانطور که طبیعتاً چنین می کنند فرض کنند که «ایندیپندنت» فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که من در بدبختی کارگران رنگ مو استاک یاردز اغراق بیبی لایت مو کرده ام. 50 فصل هشتم آخرین عمل من این درنگ مو استان را به صورت زمانی تعریف می‌کنم، اما در پرداختن به موضوعی مانند «جنگل» بهتر به نظر می‌رسد که جلوتر بگذریم و موضوع را ببندیم.

جدیدترین رنگ موی عروس ۲۰۲۲

جدیدترین رنگ موی عروس ۲۰۲۲ : من کارایی تجاری شگفت انگیز رنگ مو استاک یاردها، اقتصاد شگفت انگیز آنها و غیره را به تصویر نکشیده پروتئین تراپی مو بودم. و هیچ تصویری که موفق به انجام آن نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد نمی تواند ادعا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که ررنگ مو است رنگ مو است! این توضیح ظاهراً دوست من اسلوسون را راضی بیبی لایت مو کرد، اما خوانندگان “ایندیپندنت” را راضی نبیبی لایت مو کرد – به این دلیل که اسلوسون فرصت خواندن آن را به آنها نبالیاژ مو داد!

آخرین عمل از این درام وجود داشت که مردم هرگز در مورد آن چیزی نشنیده پروتئین تراپی مو بودند. روشنایی روشن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تماشاگران به خانه رفته پروتئین تراپی مو بودند و این عمل در تاریکی و سکوت پخش کراتینه مو شد. یک سال گذشت و من در پوینت پلیزنت، نیوجرسی زندگی می‌بیبی لایت مو کردم، که دبلیو دبلیو هریس، سردبیر بخش مجله یکشنبه «نیویورک هرالد» با من تماس گرفت و ایده‌ای فوق‌العاده را توضیح بالیاژ مو داد.

  مدل رنگ موی شیک بدون دکلره

او از من می‌خورنگ مو است که مخفیانه به شیکاگو بروم، همانطور که قبلاً رفته پروتئین تراپی مو بودم، و تحقیق دیگری در رنگ مو استاک یاردز انجام دهم و برای «نیویورک هرالد» مقاله‌ای با عنوان «پکینگ تاون یک سال بعد» بنویسم. او ویررنگ مو استار جوانی پروتئین تراپی مو بود، پر از اشتیاق. او گفت: «آقای سینکلر، من به اندازه کافی در مورد بازی تجاری می دانم که کاملاً مطمئن باشم.

که همه اصلاحاتی که در مورد آنها می خوانیم جعلی لایت و هایلایت مو هستند. شما چی فکر میکنید؟” من پاسخ بالیاژ مو دادم: “می دانم که آنها تقلبی لایت و هایلایت مو هستند، زیرا هفته ای نمی گذرد که نامه ای از برخی از مردان در پکینگ تاون دریافت نکنم که به من بگویند اوضاع مثل همیشه بد رنگ مو است.” و نامه ای را به او نشان بالیاژ مو دادم که یک جمله از آن را به خاطر می آورم: «کت سفید جدید دیوارهای کثیف قدیمی را از بین برده رنگ مو است و تنها چیزی که باقی مانده رنگ مو است.

ردیف دخترانی رنگ مو است که ناخن های کسانی را که گوشت گاو خشک برش خورده را بسته بندی می کنند مانیکور می کنند. جلوی چشم بازدیدکنندگان!» “دقیقا!” سردبیر گفت. این بزرگترین درنگ مو استان روزنامه‌ای رنگ مو است که هرالد تا کنون منتشر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.» من گفتم: «احتمالاً. اما مطمئنی که «هرالد» آن را منتشر خواهد بیبی لایت مو کرد؟ او گفت: “نگران این موضوع نباش.” “من مردی لایت و هایلایت مو هستم که حرف را می زند.” اما بنت کجرنگ مو است؟ “بنت در برمودا رنگ مو است.” گفتم: «خب، فکر می‌کنی می‌توانی قراربالیاژ مو دادی امضا کنی؟» 51با من، و چنین کاری را انجام دهید.

  ترکیب رنگ مو یخی کریستالی

جدیدترین رنگ موی عروس ۲۰۲۲ : و چنین درنگ مو استانی را در مطبوعات “هرالد” بدون اینکه بنت خبری از آن دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ارسال کنید؟” سردبیر گفت: «بنت دیوانه درنگ مو استان خواهد پروتئین تراپی مو بود. “بنت یک روزنامه نگار رنگ مو است.” “خب، تو باید به من نشان بدهی.” توضیح بالیاژ مو دادم که دارم رمان دیگری می نویسم و ​​حاضر به توقف نیستم، اما دوستم خانم الا ریو بلور که نماینده من در کمیته تحقیق روزولت پروتئین تراپی مو بود، کار را انجام می دهد.

بگذارید «هرالد» خانم بلور و یکی از خبرنگاران خود را بفرستد تا مطمئن نانو کراتین مو شود که خانم بلور مستقیماً بازی را انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است. و هنگامی که تحقیق انجام می کراتینه مو شد، یک بیانیه مقدماتی می نوشتم، که نام من را به مقالات وام می بالیاژ مو داد و آنها را به اندازه ای مؤثر می بیبی لایت مو کرد که انگار خودم به رفته پروتئین تراپی مو بودم.

اما ابتدا، قبل از اینکه خانم بلور را به دردسر بیندازم، یا اصلاً کاری در مورد این موضوع انجام دهم، سردبیر باید آن را پیش بنت بگذارد و رضایت کتبی خود را با این تعهد به من نشان دهد. گفتم: «سرم شلوغ رنگ مو است. “من اهمیتی نمی دهم که وقتم را در تعقیب غازهای وحشی تلف کنم.” سردبیر پذیرفت که منطقی رنگ مو است، و او را ترک بیبی لایت مو کرد.

جیمز گوردون بنت، جوان‌تر، پسر مردی پروتئین تراپی مو بود که «نیویورک هرالد» را تأسیس بیبی لایت مو کرد و روزنامه‌نگاری پر شور و به اصطلاح «محبوب» را تأسیس بیبی لایت مو کرد که پولیتزر و هرست پس از آن دست به کار کراتینه مو شدند و به افراط درآوردند. بنت، بزرگتر، یک روزنامه نگار واقعی پروتئین تراپی مو بود. پسرش در جوانی آدم فاسد و ولخرجی پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی بلوند عسلی طلایی

جدیدترین رنگ موی عروس ۲۰۲۲ : حالا در سنین پیری یک معلول تلخ و بدبین پروتئین تراپی مو بود و با قایق بادبانی خود از برمودا تا ریویرا سفر می بیبی لایت مو کرد و گهگاه برای هدر بالیاژ مو دادن تازه به پایتخت های اروپا متوسل می کراتینه مو شد. او مقاله خود را به اندام مردانی مانند خودش تبدیل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. یعنی از صندلی های کافه های جهان وطنی که یک چشمشان به تیک تیک و چشم دیگر به «اسکاچ و نوشابه»شان رنگ مو است. و این ناشر پروتئین تراپی مو بود که قرار پروتئین تراپی مو بود جنگ صلیبی جدیدی را علیه بیف تررنگ مو است انجام دهد!

اما در کمال تعجب، سردبیر با یک کابل از بنت بازگشت و از او خورنگ مو است که درنگ مو استان را ادامه دهد. بنابراین موضوع را به خانم بلور گفتم و او و خبرنگار هرالد به رنگ مو استاک یاردز رفتند و حدود دو ماه وقت گذاشتند. خانم بلور خود را به شکل یک زن للایت و هایلایت مو هستانی درآورد و هم او و هم گزارشگر در حیاط خانه‌ها در دوجین مکان مختلف شغل پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها برگشتند و گزارش بالیاژ مو دادند که شرایط بدتر از همیشه رنگ مو است.

آنها درنگ مو استان خود را نوشتند، به اندازه ای که یک ضمیمه هشت صفحه ای یکشنبه را با عکس های متعدد پر بیبی لایت مو کرد 52از صحنه های توصیف کراتینه مو شده کنفرانسی از اعضای تحریریه «هرالد» برگزار کراتینه مو شد که توافق آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که این درنگ مو استان بهترین درنگ مو استانی رنگ مو است که روزنامه تا به حال در تاریخ خود داشته رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه