نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای و صورتی

رنگ مو قهوه ای و صورتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای و صورتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای و صورتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای و صورتی : از خانم دیوید پرسید. هال گفت: “من راهی پیدا خواهم بیبی لایت مو کرد تا آنها را باور کنند.” “من می خواهم آنها را وادار کنم که معدن را باز کنند!” بخش 34. هال در جریان سرگردانی خود در مورد اردوگاه، چندین مرد جوان بیدار را مشاهده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که دفترچه هایی در دست داشتند.

رنگ مو : که برای مدتی معابر اصلی را پاک می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما، می بینید، ممکن رنگ مو است مقداری زغال سنگ و برخی از چوب ها آتش بگیرد. ممکن رنگ مو است ریزش سنگ وجود داشته باکراتینه مو شد، بنابراین آنها نتوانند دوباره برخی از اتاق ها را کار کنند. تا کی معدن را مهر و موم نگه می تمام دکلره مو دارند؟ هال با حیرت گریه بیبی لایت مو کرد. “هیچ کس نمی تواند بگوید. در معدن بزرگی مانند آن، آتش ممکن رنگ مو است برای یک هفته دود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو قهوه ای و صورتی

رنگ مو قهوه ای و صورتی : همه مردان حاضر در خانه هواداران این عقیده را داشتند. معدن مهر و موم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و تا زمانی که شرکت مطمئن نانو کراتین مو شود آتش خاموش کراتینه مو شده رنگ مو است، مهر و موم می ماند. هال گفت: «اما اگر بخواهند آن را باز کنند، آتش گسترش خواهد یافت. و آیا این مانع از کار نجات نمی‌نانو کراتین مو شود؟» بیگ جک گفت: «به هیچ وجه. او توضیح بالیاژ مو داد که با معکوس بیبی لایت مو کردن فن می‌توانند دود را از مسیر هوا بیرون بکشند.

رزا مینتی گریه بیبی لایت مو کرد و دستانش را در غم ناگهانی به هم فشار بالیاژ مو داد. هال رو به اولسون بیبی لایت مو کرد. “آیا آنها ممکن رنگ مو است چنین کاری انجام دهند؟” پاسخ برگزارکننده این پروتئین تراپی مو بود: «بیش از یک بار انجام کراتینه مو شده رنگ مو است». “آیا هرگز در مورد Cherry، ایلینویز نشنیده اید؟” از دیوید پرسید. آنها این کار را در آنجا انجام بالیاژ مو دادند و بیش از سیصد نفر جان خود را از دست بالیاژ مو دادند.

  رنگ تنباکویی روشن با دکلره

او در ادامه آن درنگ مو استان هولناکی را که برای هر معدنچی زغال‌سنگ می‌دانست، تعریف بیبی لایت مو کرد. آنها معدن را مهر و موم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، در حالی که زنان بیهوش می کراتینه مو شدند و مردان لباس های خود را با جنون پاره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – برخی دیوانه می کراتینه مو شدند. دو هفته آن را مهر و موم نگه داشته پروتئین تراپی مو بودند و وقتی باز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، بیست و یک مرد هنوز زنده پروتئین تراپی مو بودند! اولسون افزود: «آنها همین کار را در دایموندویل، وایومینگ انجام بالیاژ مو دادند.

آنها سدی درست آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و وقتی آن را برداشتند، انبوهی از مرده‌ها را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که به سمت آن خزیده پروتئین تراپی مو بودند و انگشتان خود را تا رنگ مو استخوان پاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و سعی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند از آن عبور کنند.» “خدای من!” هال گریه بیبی لایت مو کرد و از جایش بلند کراتینه مو شد. “و این مرد کارمایکل – آیا او از آن دفاع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” بیگ جک گفت: “او به شما می گفت که آنها بهترین کار خود را انجام می دهند.” “و شاید او فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آنها لایت و هایلایت مو هستند.

رنگ مو قهوه ای و صورتی : اما خواهید دید – چیزی ادامه خواهد داشت. آنها روز به روز ادامه خواهند بالیاژ مو داد و تا زمانی که آماده نشوند، فن را راه اندازی نمی کنند.” “چرا، این قتل رنگ مو است!” گریه بیبی لایت مو کرد هال. تام اولسون به آرامی گفت: “این کار رنگ مو است.” هال به چهره این افراد کارگر نگاه بیبی لایت مو کرد. نه یکی اما دوستانی در آن دام داشت. یکی نیست، اما ممکن رنگ مو است.

  انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی

فردا در همان تله باکراتینه مو شد! “تو باید تحمل کنی!” نیمی برای خودش فریاد زد. “آیا نگهبانان را در دهانه گودال نمی بینید؟” داوود پاسخ بالیاژ مو داد. “آیا تفنگ ها را از جیب هایشان بیرون نمی بینید؟” جری مینتی گفت: «امروز صبح نگهبانان بیشتری می آورند. “رزا، او می بیند که آنها پیاده می شوند.” “آنها می دانند چه می کنند!” گفت رزا آنها فقط می‌ترسند.

که ما متوجه شویم! آنها به خانم زامبونی گفتند که دور بماند یا او را از کمپ بیرون می فرستند. و خانم جونوچ پیر – شوهر و سه پسرش در داخل! خانم دیوید گفت: “آنها خشن تر و خشن تر می شوند.” “آن شخص بزرگی که آنها را پیت می نامند، از پدرو آمده رنگ مو است – نحوه رفتار او با زنان شرم آور رنگ مو است!” اولسون را بنویسید: «من او را می شناسم». «پیت هانون. زمانی که اتحادیه برای اولین بار دفتر مرکزی خود را افتتاح بیبی لایت مو کرد.

او را در شریدان داشتند. او دهان یکی از برگزارکنندگان ما را کوبید و چهار دندانش شکست. می گویند او سابقه زندان رنگ مو دارد.» در تمام سال گذشته در کالج هال به سخنرانی‌هایی درباره اقتصاد سیاسی گوش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که مملو از تمجید از چیزی به نام «مالکیت خصوصی» پروتئین تراپی مو بود. این مالکیت خصوصی ابتکار و اقتصاد را توسعه بالیاژ مو داد. چرخ‌های صنعت را ثابت نگه داشت، لیست حقوق و دستمزد دانشکده‌ها را چاق نگه داشت.

خود را با قوانین مقدس عرضه و تقاضا منطبق بیبی لایت مو کرد و اساس پیشرفت و شکوفایی آمریکا پروتئین تراپی مو بود. و در اینجا ناگهان هال خود را رو در رو با واقعیت آن یافت. چشم‌های گرگ‌گونه‌اش را دید که به چشم‌هایش خیره می‌شوند، نفس‌های داغ دودش را در چهره‌اش احساس بیبی لایت مو کرد، دندان‌های نیش درخشان و انگشتان پنجه‌مانند آن را دید که از خون مردان و زنان و کودکان می‌چکید. مالکیت خصوصی معادن زغال سنگ!

  رنگ موی پلاتینه فوق العاده روشن

رنگ مو قهوه ای و صورتی : مالکیت خصوصی ورودی های مهر و موم کراتینه مو شده و راه های فرار ناموجود! مالکیت خصوصی فن هایی که شروع نکراتینه مو شده اند، آبپاش هایی که پاشیده نکراتینه مو شده اند. مالکیت خصوصی قمه ها و هفت تیر، و اراذل و اوباش و محکومان سابق برای رنگ مو استفاده از آنها، راندن امبالیاژ مو دادگران و بستن بیوه ها و یتیمان دردمند در خانه هایشان! آه، کاهنان آرام و سیراب مالکیت خصوصی، که در سالن های دانشگاهی ستایش دیو خونین را سر می دهند!

ناگهان هال متوقف کراتینه مو شد. چیزی در او برخرنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود که هرگز به وجود آن مشکوک نپروتئین تراپی مو بود. قیافه‌ی تازه‌ای در چهره‌اش دیده می‌کراتینه مو شد، صدایش مثل یک مرد قوی پروتئین تراپی مو بود که وقتی صحبت می‌بیبی لایت مو کرد: «می‌خواهم آن‌ها را وادار کنم که آن من را باز کنند!» به او نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. همه آنها به مرز هیستری نزدیک پروتئین تراپی مو بودند، اما نت عجیبی را در گفتار او گرفتار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “من می خواهم آنها را وادار کنم که معدن را باز کنند!” “چطور؟” اولسون پرسید.

رنگ مو قهوه ای و صورتی : مردم از این موضوع اطلاعی نتمام دکلره مو دارند. اگر درنگ مو استان منتشر می کراتینه مو شد، آنقدر غوغا می کراتینه مو شد که نمی توانست ادامه پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!» “اما چگونه آن را بیرون می آورید؟” «من آن را به روزنامه ها می دهم! آنها نمی توانند چنین چیزی را سرکوب کنند – برای من مهم نیست که چقدر تعصب تمام دکلره مو دارند!» اما آیا فکر می‌کنید آن‌ها آنچه را که یکی از دوستان معدنچی به آنها می‌گوید باور می‌کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه