↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی

انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی : صدای آنها تند و تیز. “چه چیزی می خواهید؟” مرد پشمالو را صدا زد. “شما!” آنها فریاد زدند و انگشتان نازک خود را به طرف گروه نشانه رفتند. و همه آنها به اطراف می چرخیدند، بنابراین آنها سفید پروتئین تراپی مو بودند، و سپس همه دوباره به عقب برگشتند.

رنگ مو : و پلی کروم از رقصیدن خود دست کشید، زیرا اکنون راه رفتن آنقدر سخت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که او برای گرم نگه داشتن مشکلی نداشت. بعدازظهر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اما چیزی برای ناهار آنها نپروتئین تراپی مو بود جز دو سیب که مرد پشمالو از روی میز صبحانه برداشته پروتئین تراپی مو بود. اینها را چهار قسمت بیبی لایت مو کرد و به هر یک از یارانش سهمی بالیاژ مو داد. دوروتی و باتن-برایت از به دست آوردن مال خود خوشحال پروتئین تراپی مو بودند.

انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی

انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی : مواجهه با اسکودلرها کشور اکنون چندان زیبا نپروتئین تراپی مو بود. پیش از مسافران، دشتی صخره ای پوشیده از تپه ها ظاهر کراتینه مو شد که روی آن چیزی سبز نمی کراتینه مو شد. آن‌ها به کوه‌های کم ارتفاع نیز نزدیک می‌کراتینه مو شدند و جاده‌ای که قبلاً هموار و راه رفتن در آن دلپذیر پروتئین تراپی مو بود، ناهموار و ناهموار کراتینه مو شد. پاهای کوچک باتن-برایت بیش از یک بار تلو تلو خورد.

اما پولی با یک لقمه کوچک راضی کراتینه مو شد و توتو سیب را دوست نداشت. دختر رنگین کمان پرسید: “آیا می دانید که آیا این راه درستی برای رسیدن به شهر زمرد رنگ مو است؟” دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، نمی دانم.” اما این تنها جاده در این بخش از کشور رنگ مو است، بنابراین ممکن رنگ مو است تا پایان آن هم پیش برویم.» مرد پشمالو گفت: “الان به نظر می رسد.

که ممکن رنگ مو است خیلی زود تمام نانو کراتین مو شود.” “و اگر این کار را بیبی لایت مو کرد چه کنیم؟” باتن برایت گفت: نمی دانم. دوروتی متفکرانه پاسخ بالیاژ مو داد: «اگر کمربند جادویی خود را داشتم، همین الان می‌توانست برای ما مفید باکراتینه مو شد.» “کمربند جادویی شما چیست؟” از پلی کروم پرسید. “این چیزی رنگ مو است که من یک روز می تواند “بیشتر کارهای شگفت انگیز را انجام دهد.

  رنگ موی نسکافه ای جلوی سر

اما می دانید که آن را به اوزما سپردم؛ زیرا جادو در کانزاس کار نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بلکه فقط در کشورهای پریان.” “این کشور پریان رنگ مو است؟” باتون-برایت پرسید. دختر کوچولو با جدیت گفت: “فکر کنم شما می دانید.” “اگر کشور پریان نپروتئین تراپی مو بود، نمی‌توانستید سر روباه داشته باشید و مرد پشمالو نمی‌توانست سر الاغ داشته باکراتینه مو شد.

انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی : و دختر رنگین کمان نامرئی می‌کراتینه مو شد.” “آن چیست؟” از پسر پرسید. “به نظر می رسد تو چیزی نمی دانی، دکمه-برایت. نامرئی چیزی رنگ مو است که نمی توانی ببینی.” پسر گفت: “پس توتو نامرئی رنگ مو است” و دوروتی متوجه کراتینه مو شد که حق با اوست. توتو از دید ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما آنها می توانستند صدای پارس بیبی لایت مو کردن او را با عصبانیت در میان انبوه سنگ های خاکستری روبرویشان بشنوند.

تصویر در دسترس نیست آنها کمی سریعتر به جلو حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا ببینند سگ در چه چیزی پارس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و موجودی کنجکاو را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که روی نقطه ای از سنگ کنار جاده نشسته پروتئین تراپی مو بود. شکل مردی داشت، جثه متوسط ​​و نسبتاً لاغر و برازنده. اما همانطور که ساکت و بی حرکت روی قله نشسته پروتئین تراپی مو بود، می‌توانستند ببینند که صورتش مثل جوهر سیاه رنگ مو است.

و لباس پارچه‌ای مشکی پوشیده پروتئین تراپی مو بود که شبیه کت و شلوار اتحادیه پروتئین تراپی مو بود و به پوستش چسبیده پروتئین تراپی مو بود. دستانش هم سیاه پروتئین تراپی مو بود و انگشتان پایش مثل دست های پرنده به سمت پایین جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. این موجود تماما سیاه پروتئین تراپی مو بود به جز موهایش که خوب پروتئین تراپی مو بود و زرد پروتئین تراپی مو بود، از جلوی پیشانی سیاهش میکوبید و از کناره ها نزدیک می کراتینه مو شد. چشمانی که به طور پیوسته به سگ پارس خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو سفید یخی زنانه

کوچک و درخشان پروتئین تراپی مو بود و شبیه چشمان راسو پروتئین تراپی مو بود. “در این دنیا چه چیزی را در نظر می گیرید؟” در حالی که گروه کوچک مسافران به تماشای موجود عجیب ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، دوروتی با صدایی آرام پرسید. باتن برایت گفت: نمی دانم. آن چیز پرش بیبی لایت مو کرد و نیمه چرخید و در همان جا نشست اما طرف دیگر بدنش رو به آنها پروتئین تراپی مو بود. به جای سیاه پروتئین تراپی مو بودن، اکنون سفید خالص پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی : با چهره ای شبیه دلقک در سیرک و موهایی به رنگ بنفش درخشان. این موجود می‌توانست در هر دو طرف خم نانو کراتین مو شود و انگشتان سفیدش به همان روشی که انگشت‌های سیاه آن طرف انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، حلقه می‌شوند. دوروتی با تعجب زمزمه بیبی لایت مو کرد: «چهره هم جلو و هم پشت رنگ مو دارد». “فقط هیچ پشتی وجود نرنگ مو دارد، بلکه دو جبهه رنگ مو است.” پس از چرخش، موجود مثل قبل بی‌حرکت نشست.

در حالی که توتو بلندتر از مرد سفیدپوست پارس بیبی لایت مو کرد. مرد پشمالو گفت: “یک بار من یک جک جامپینگ داشتم که دو صورت داشت.” “زنده پروتئین تراپی مو بود؟” باتون-برایت پرسید. مرد پشمالو پاسخ بالیاژ مو داد: نه. “روی رشته کار می بیبی لایت مو کرد و از چوب ساخته می کراتینه مو شد.” دوروتی گفت: «تعجب می‌کنم که آیا این کار با سیم‌ها کار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما پلی کروم فریاد زد “نگاه کن!” زیرا موجود دیگری درست مثل اولی ناگهان ظاهر کراتینه مو شد که روی صخره دیگری نشسته پروتئین تراپی مو بود و طرف سیاهش به سمت آنها پروتئین تراپی مو بود. آن دو سرشان را به اطراف چرخاندند و روی یکی از آنها یک صورت سیاه و روی طرف سیاه دیگری یک صورت سفید نشان بالیاژ مو دادند. تصویر در دسترس نیست پلی کروم گفت: «چقدر کنجکاو». “و چقدر سر آنها شل به نظر می رسد!

  رنگ مو فانتزی جدید دخترانه

آیا آنها با ما دوستانه لایت و هایلایت مو هستند، به نظر شما؟” دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: “نمی توانم بگویم، پولی.” “بیایید از آنها بپرسیم.” موجودات ابتدا از یک طرف و سپس به سمت دیگر فلاپ کراتینه مو شدند و با نوبت سیاه یا سفید را نشان بالیاژ مو دادند. و اکنون دیگری به آنها پیوست و بر روی صخره دیگری ظاهر کراتینه مو شد. دوستان ما به گودی کوچکی در تپه‌ها رسیده پروتئین تراپی مو بودند و مکانی که اکنون در آن ایستاده پروتئین تراپی مو بودند.

انواع رنگ مو قهوه ای طبیعی : با قله‌های سنگی دندانه‌دار احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به جز جایی که جاده از آن عبور می‌بیبی لایت مو کرد. مرد پشمالو گفت: حالا آنها چهار نفر لایت و هایلایت مو هستند. اعلام بیبی لایت مو کرد: “پنج”. دوروتی گفت: شش. “بسیاری از آنها!” باتون-برایت گریه بیبی لایت مو کرد. و به همین ترتیب پروتئین تراپی مو بود – یک ردیف کاملاً از موجودات سیاه و سفید دو طرفه که روی صخره های اطراف نشسته پروتئین تراپی مو بودند. توتو از پارس بیبی لایت مو کردن دست کشید و بین پاهای دوروتی دوید.

جایی که انگار ترسیده پروتئین تراپی مو بود خم کراتینه مو شد. مطمئناً موجودات خوشایند یا دوستانه به نظر نمی رسیدند، و در واقع چهره خر مرد پشمالو با شکوه تبدیل کراتینه مو شد. دوروتی زمزمه بیبی لایت مو کرد: «از آنها بپرس که چه کسانی لایت و هایلایت مو هستند و چه می خواهند. پس مرد پشمالو با صدای بلند فریاد زد: “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” “اسکودلرها!” آنها در گروه کر فریاد زدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه