↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مشکی استخوانی

رنگ مو مشکی استخوانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مشکی استخوانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مشکی استخوانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو مشکی رنگ مو استخوانی : اگر سام با چند بومی دیگر که شانگان از آنها عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند ملاقات نمی بیبی لایت مو کرد و آنها را وادار به برگشتن و اطمینان بالیاژ مو دادن به فراریان نمی بیبی لایت مو کرد، خدا می داند که چه زمانی متوقف می کراتینه مو شدند. یک ساعت بعد سام با پیروزی ملایمی در راس باند شانگان بازگشت.

مو : برای اینکه مرا به این طرف بکشی و همیشه از او سیلابی از غوغاهای هیجان‌انگیز به زبان زولوی خالص می‌آمد، خیلی سریع و خیلی بلند که نمی‌توانم آن را دنبال کنم، که با کنایه‌های انفجاری به «سگ‌های شانگان»، «تبر»، «چماق» نقطه‌گذاری و پاراگراف‌گذاری می‌کراتینه مو شد. “،” و “جوک.” در نزدیکی واگن‌ها از «میدان نبرد» گذشتیم، و وقتی به مانع رها کراتینه مو شده دشمن شکست‌خورده رسیدیم.

رنگ مو مشکی رنگ مو استخوانی

رنگ مو مشکی رنگ مو استخوانی : او تسلیم گرفتن سبک دست من روی مچ دستش کراتینه مو شد و آزادانه با من راه رفت. اما سرزندگی آتشینی او را فراگرفت و با گام‌های بلند فنری بیرون آمد – با هیجان به اطراف نگاه می‌بیبی لایت مو کرد، به ررنگ مو است و چپ یا حتی ررنگ مو است می‌چرخید و برای همگام کراتینه مو شدن با من به پهلو یا حتی به عقب قدم می‌زد – اما همیشه بازوی زندانی را تسلیم می‌بیبی لایت مو کرد.

صدای خنده‌ای از جیم بلند کراتینه مو شد. بسیاری از بسته ها از خشونت سقوط باز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، و مجموعه های عجیب و غریب از بومیان در اطراف پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بودند. دیگران صرفاً چمدان های بیرونی حبوبات حلبی، لیوان، تابه، چکمه و کلاه را ریخته پروتئین تراپی مو بودند. جیم به همه اینها به عنوان غنائم جنگی نگاه می بیبی لایت مو کرد و می خورنگ مو است در آنجا متوقف نانو کراتین مو شود و غنایم را جمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و وقتی من فشار آوردم.

  تفاوت رنگ موی گرم و سرد

به رانندگان دیگر فریاد زد که بیرون بیایند و غنیمت را جمع کنند. اما نگرانی اصلی من این پروتئین تراپی مو بود که در اسرع وقت به فرار بدبخت پایان دهم و شانگان ها را دوباره به راه بیاندازم. بنابراین جیم را به جایش زیر گاری برگرداندم و به پسر آشپز گفتم که بقیه قهوه و نصف فنجان شکر را به او بدهد تا چیز دیگری به او بدهد تا فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را آرام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بعد از نیم ساعت یا بیشتر انتظار، یک سر درست در بالای بالا آمدن ظاهر کراتینه مو شد.

و سپس یکی دیگر، در فواصل نامنظم و در نقاط مختلف: آنها قبل از بازگشت دوباره با احتیاط در حال جستجو پروتئین تراپی مو بودند. دور از چشمانم در واگن چادر نشستم و سکوت بیبی لایت مو کردم، به این امید که چند دقیقه دیگر اعتماد به نفس پیدا کنند، کالاهایشان را جمع کنند و دوباره به راه خود بروند. جیم که صاف زیر گاری دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، خیلی پایین تر از من پروتئین تراپی مو بود و – در حالی که به حرف زدنش به بقیه پسرها ادامه می بالیاژ مو داد – چیزی ندید.

متأسفانه همان طور که چهره ای ترسیده با احتیاط بالای یک توده مورچه نگاه می بیبی لایت مو کرد، گرد به نظر می رسید. وسوسه، فکر می‌کنم، غیرقابل مقاومت پروتئین تراپی مو بود: او با تظاهر شروع دوباره به زانو در آمد و فریاد وحشیانه‌ای سر بالیاژ مو داد که موهایم را بلند بیبی لایت مو کرد. و در آن ثانیه همه سرها فرو ریخت و مزرعه بار دیگر خلوت کراتینه مو شد. اگر این اتفاق ادامه پیدا می‌بیبی لایت مو کرد، فقط یک پایان وجود داشت: به پلیس رنگ مو استیناف می‌کراتینه مو شد.

جیم دستگیر می‌کراتینه مو شد، و من باید روزها را در بالیاژ مو دادگاه‌ها در انتظار محاکمه‌ای می‌گذراندم که احتمالاً جیم نجیب با سه ماه کار سخت بیرون می‌آمد. بنابراین من به عنوان منادی صلح خودم معرفی کراتینه مو شدم. اما موقعیت دشوارتر از آن چیزی پروتئین تراپی مو بود که به نظر می رسید: به محض اینکه شنگان ها سر من را دیدند که بر فراز بالا آمدن ظاهر کراتینه مو شد، مانند کاه در مقابل باد پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدند و طوری دویدند که گویی هرگز متوقف نخواهند کراتینه مو شد.

  رنگ موی زنانه شیک جدید

رنگ مو مشکی رنگ مو استخوانی : آنها ظاهراً در یک حمله جدید مرا به سمت گارد پیشرو بردند، و از مسیری که می دویدند به نظر می رسید که گمان می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که جیم و جوک ممکن رنگ مو است حرکات جانبی جداگانه انجام دهند تا ارتباط آنها را قطع کنند. من روی انبوهی از مورچه ایستادم و دست تکان بالیاژ مو دادم و صدا زدم، اما هر فریاد منجر به یک جهش تازه می‌کراتینه مو شد و هر حرکت آنها را مشکوک‌تر می‌بیبی لایت مو کرد. این یک مورد ناامید کننده به نظر می رسید.

من آن را رها بیبی لایت مو کردم. اما در راه بازگشت به گاری، به سم فکر بیبی لایت مو کردم – سام، با لباس‌های اروپایی وصله‌بندی کراتینه مو شده‌اش، با پاهای سنگین و شلخته سیاه‌پوست‌های چکمه‌پوش، با هیکل شل و لاغر و چهره ترسو جدی‌اش! سام مطمئناً فرستاده درستی خواهد پروتئین تراپی مو بود. حتی شانگانی‌های شکست‌خورده احساس می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چیزی برای ترسیدن در آنجا وجود نرنگ مو دارد. اما سام به هیچ وجه مشتاق کسب جایزه نپروتئین تراپی مو بود.

او آشکارا از دیدگاه شاعر پروتئین تراپی مو بود که “راههای شکوه به گور منتهی می نانو کراتین مو شود”. و این مترسکی ضعیف به نظر می رسید که زانو ضعیف و بسیار افسرده پروتئین تراپی مو بود که با اکراه راه خود را به داخل محوطه بیرون کشید تا با دشمن شکست خورده آن روز گفتگو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در اولین ذکر نام سام، جیم با خرخره‌ای تکان‌خورده پروتئین تراپی مو بود، اما شوخ‌طبعی موقعیت او را قلقلک بالیاژ مو داد، وقتی دید که رقیبش افتخاری را که به او اعطا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دریافت بیبی لایت مو کرد.

  بهترین رنگ مو گیاهی

رنگ مو مشکی رنگ مو استخوانی : جیم بین طوفان های خنده خنده، تمسخر زمخت و اظهار نظرهای بی ادبانه را بر سر او می بارید. و سام با سر خمیده خم کراتینه مو شد و با کلیک های گاه و بیگاه و زمزمه های آلایت و هایلایت مو هسته انزجار قلبش را تسکین بالیاژ مو داد. اگر منادی جدید تشویق غیرمنتظره‌ای را دریافت نمی‌بیبی لایت مو کرد، تا کجا می‌رفت، موضوعی برای حدس و گمان رنگ مو است. آخرین فریاد جیم این پروتئین تراپی مو بود که به او توصیه بیبی لایت مو کرد در سوراخ مورچه‌ها پنهان ننانو کراتین مو شود.

اما، در کمال آسودگی سام، به نظر می‌رسید که شانگائیان او را فقط به عنوان یک طعمه، حتی خطرناک‌تر از من می‌دانستند. زیرا از آنجایی که هیچ کس دیگری ظاهر نکراتینه مو شد، آنها اصلاً نمی دانستند که حمله مورد انتظار از کدام بخش انجام می نانو کراتین مو شود. وقتی سام به چشم آمد، آنها به طور گسترده در بیش از نیم مایل دورتر پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدند. مکث کوتاهی دنبال کراتینه مو شد.

که در آن آنها با نگرانی به اطراف نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و سپس، پس از چند تیراندازی بی هدف مانند یک لشکر هولناک، به نظر می رسید که خط پرواز را پیدا بیبی لایت مو کرده و در یک رشته طولانی از پایین دره به سمت رودخانه حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. حالا، هیچ کس تا به حال از سام فرار نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و منظره هیجان انگیز آنقدر او را تشویق بیبی لایت مو کرد که با جسارت به دنبال آنها رفت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه