↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو گیاهی

بهترین رنگ مو گیاهی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو گیاهی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو گیاهی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو گیاهی : می نویسند و من نمی‌توانست نزد هر کدام برود و به او بگوید که نباید از هرین انتقاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “من نمی توانم این کار را انجام دهم، آقای کروترز، زیرا من برای شما شرمنده لایت و هایلایت مو هستم. اگر قرار رنگ مو است انجام نانو کراتین مو شود، باید خودتان آن را انجام دهید.

رنگ مو : با صاحبان صنعت به مشورت می‌نشینند و وضعیت اذهان عمومی را گزارش می‌دهند و دقیقاً تعیین می‌کنند که چگونه این موضوع ارائه نانو کراتین مو شود و چگونه سرکوب نانو کراتین مو شود. آنها یک روانشناسی عمومی ایجاد می کنند، نیرویی که در چنگال آن شما، قربانی آنها، مانند شب پره ای در تابش نور کمان، درمانده لایت و هایلایت مو هستید. و هدف از این همه چیست؟ یک چیز و تنها یک چیز این رنگ مو است.

بهترین رنگ مو گیاهی

بهترین رنگ مو گیاهی : که بردگان مزدبگیر آمریکا همچنان به اعتقاد و حمایت از سیستمی که در آن رنگ مو استخوان‌هایشان برهنه می‌نانو کراتین مو شود و بر روی انباشته‌های سیستم سود پرتاب می‌نانو کراتین مو شود، ادامه دهند. 263 فصل XLI مالک در سیرنگ مو است آنچه برای روزنامه ها مهم رنگ مو است، مانند هر جای دیگری در دنیای تجارت، به اندازه ی فعالیت آن، بخش عمده ای از ثروت نیست.

ثروتی که در اوراق قرضه دولتی و رهن مزرعه سرمایه گذاری می نانو کراتین مو شود خواب رنگ مو است و تا زمانی که خود سیستم سود در معرض تهدید قرار نگیرد خواب می ماند. از سوی دیگر، یک یا دویست هزار دلار که اتفاقاً در دست مردان جدیدی رنگ مو است که می‌خواهند وارد بازی شوند، ممکن رنگ مو است تأثیری خارج از میزان آن داشته باکراتینه مو شد.

چنین ثروتی ممکن رنگ مو است پیشنهاد یک امتیاز جدید باکراتینه مو شد. به ناشر روزنامه می آید و سهام را به او پیشنهاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یا به او اشاره خواهد بیبی لایت مو کرد که در صورت اعطای حق امتیاز، ارزش برخی از املاک و مستغلات او افزایش می یابد. یا پیشنهاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به او برای نامزدی شهردار کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یا به او اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که روزنامه رقیبش در آن طرف ثبت نام بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و به دنبال پیوند ناروا رنگ مو است.

  رنگ مو قهوه ای برای موهای سفید

درنگ مو استان هر روزنامه حکایت چنین بازی قدرت-سیرنگ مو است بی وقفه رنگ مو است. هیچ روزنامه ای بدون مشارکت در آن نمی تواند وجود داشته باکراتینه مو شد، زیرا هر روزنامه ای دارای نفوذ رنگ مو است و هر روزنامه باید تصمیم خود را در مورد هر موضوعی که پیش می آید اتخاذ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. انتظار می رود هر روزنامه نامزدهای خود را برای مناصب سیاسی داشته باکراتینه مو شد.

از هر روزنامه ای انتظار می رود که سیرنگ مو است های سیاسی خود را داشته باکراتینه مو شد و به ناچار در نظام ما این نامزدها و این سیرنگ مو است ها پرده ای لایت و هایلایت مو هستند که در پشت آن منافع بزرگ مالی به سمت اهداف خود حرکت می کنند. به عنوان مثال، در اینجا “دنور پست” رنگ مو است که توسط قاضی لیندزی، بنیانگذار بالیاژ مو دادگاه کودکان به تصویر کشیده کراتینه مو شده رنگ مو است.

لیندزی در کتاب خود به نام “جانور” می گوید که چگونه یکی از ماشین های سیاسی به دنبال رنگ مو استفاده از او به عنوان نامزد فرمانداری پروتئین تراپی مو بود: چند روز بعد، “پست” من را به عنوان نامزد فرمانداری در سرمقاله تایید بیبی لایت مو کرد و در اردوگاه شرکت سر و صدای زیادی به وجود آمد. قبل از اینکه آقای فیلد (غرض تلفنی) … تلاشی دیوانه وار برای توقف چاپ و تجدید نظر در حمایت روزنامه انجام بالیاژ مو داد.

روزنامه در خیابان ها نپروتئین تراپی مو بود. اما “پست” به تازگی در دعوا با ایوانز (غروب بنزین) در مورد یک قراربالیاژ مو داد عمومی حق امتیاز شکست خورده پروتئین تراپی مو بود و مالکان مشتاق انتقام پروتئین تراپی مو بودند. رقابت روزنامه‌ای آن‌ها با سناتور پترسون، آنها را به جاه‌طلبی برای شکست بالیاژ مو دادن او به عنوان رهبر دموکرات‌های اصلاح‌طلب، با اجبار به نامزدی من، علی‌رغم او، واداشت.

  جدیدترین رنگ های مو

بهترین رنگ مو گیاهی : من خودم را در مرکز یک طوفان کوچک سیاسی دیدم. 264ممکن رنگ مو است آقای بونفیس، یکی از صاحبان «دنور پست» را به خاطر بیاورید که در زمان اعتصاب زغال سنگ کلرادو از طریق تلفن با من «خوشحال» کراتینه مو شد. حالا قاضی لیندسی را بشنوید: وقتی این بلیط اخیر نامگذاری کراتینه مو شد، دیدم که عمدتاً از دموکرات‌های شرکت Speer تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است.

آقای فرد جی. بونفیس، یکی از صاحبان “دنور پست” (که هنوز از من حمایت می بیبی لایت مو کرد)، به من اطمینان بالیاژ مو داد که اگر بخواهم نامم را به این بلیط قرض بدهم، اسپیر و سازمان شهرش به من کمک خواهند بیبی لایت مو کرد. به طور خلاصه، شرکت‌ها که از آدامز (نامزد مخالف) مطمئن پروتئین تراپی مو بودند، اکنون می‌خورنگ مو استند من را با نامزدی بسیاری از ابزارهای شرکتی که هرگز به ما اجازه نمی‌دهند قانون اصلاحی به دست آوریم، ببندند.

من از قرض بالیاژ مو دادن نامم به چنین تجارتی امتناع ورزیدم و در نتیجه حمایت “پست” و دموکرات اسپیر را از دست بالیاژ مو دادم. و سپس، البته، قاضی لیندزی توسط “پست” برای تخریب مشخص کراتینه مو شد. او می گوید که چگونه یک خبر نادرست از او گزارش بالیاژ مو داد که در یک سخنرانی عمومی در شرق گفته رنگ مو است که پادشاه مس ایالت باید به دار آویخته نانو کراتین مو شود.

اتاق بازرگانی دنور قطعنامه ای را تصویب بیبی لایت مو کرد که لیندزی را “دشمن دولت” اعلام بیبی لایت مو کرد. لیندزی می‌گوید: «دنور پست» این قطعنامه را دنبال بیبی لایت مو کرد و خورنگ مو استار اخراج من از شهر کراتینه مو شد و همه دشمنی‌های ممکن را علیه من به‌عنوان یک «افترا» به ایالتم برانگیخت. یا سانفرانسیسکو را سامبره مو بگیرید. اینجا Fremont Older رنگ مو است.

که به مدت بیست و پنج سال سردبیر “بولتن” درنگ مو استان زندگی خود را تعریف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بعداً در مورد Older چیزهای بیشتری برای گفتن خواهم داشت. در حال حاضر، یک حادثه را از کتاب او سامبره مو بگیرید. مسن تر، که رهبری یک کمپین اصلاحات عالی را بر عهده رنگ مو دارد، به دنبال “مرد بالاتر” رنگ مو است و تصمیم می گیرد که بالاتر از همه هرین، رئیس دپارتمان حقوقی راه آهن جنوبی اقیانوس آرام باکراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو عروس هایلایت

هرین مردی رنگ مو است که در پس فساد کل کشور ما قرار رنگ مو دارد. هرین مردی رنگ مو است که اخلاق هزاران جوان ما را زیر پا گذاشته، شهرها و روستاهای ما را تباه بیبی لایت مو کرده، قوه مقننه و بالیاژ مو دادگاه های ما را فاسد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.» اما به نظر می رسد که کروترز، مالک “بولتن” در زمان های گذشته از هرین پول گرفته رنگ مو است. کروترز در مورد آن بسیار عصبی کراتینه مو شد و چندین بار به من پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که نمی‌خواهد.

هرین مورد حمله قرار گیرد. در آن زمان احساس بیبی لایت مو کردم که می‌ترسید هرین پولی را که ولز پرداخت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود افشا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما علی‌رغم قدرتی که هرین بر ما داشت، من به مبارزه علیه او ادامه بالیاژ مو دادم. کروترز اغلب به دفتر چاپ می رفت و نگاه می بیبی لایت مو کرد 265در سرفصل های خود، و اگر او نام هرین را کشف می بیبی لایت مو کرد، اصرار می بیبی لایت مو کرد که آن را از روزنامه خارج کنند.

بهترین رنگ مو گیاهی : اما حتی با این دخالت من توانستم به مبارزه ادامه دهم. در نهایت، او با صراحت به من گفت که می‌خواهد حملات به هرین متوقف نانو کراتین مو شود و انتقاد از هرین متوقف نانو کراتین مو شود. من با صراحت پاسخ بالیاژ مو دادم که انجام این کار برای من غیرممکن رنگ مو است، که تمام نیروهای گزارشگر در درگیری در حال پیشرفت کامل لایت و هایلایت مو هستند و آنها همه آنها را از زاویه سیرنگ مو است روزنامه همانطور که به نظرشان می رسد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه