↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند بژ پلاتینه بیول

بلوند بژ پلاتینه بیول | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند بژ پلاتینه بیول را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند بژ پلاتینه بیول را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند بژ پلاتینه بیول : بعداً یک پویلو معروف درست می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! من به شما می گویم که او کاملاً روحیه نظامی رنگ مو دارد! یک سکوت؛ سپس یک زمزمه مبهم صحبت، که در میان آن نام ناپلئون را می‌بینیم. سپس صدای دیگری، یا همان، گفت: “ویلهلم، او جانور متعفنی رنگ مو است که این جنگ را به راه انداخته رنگ مو است. اما ناپلئون، او مرد بزرگی پروتئین تراپی مو بود!” مارترو در مقابل من در پرتوهای ضعیف و ناچیز شمع ما زانو زده رنگ مو است.

رنگ مو : و بین ناظران شکل‌هایی چمباتمه زده لایت و هایلایت مو هستند که غر می‌زنند و سعی می‌کنند با سرما بجنگند، آن را از آتش ناچیز سینه‌های خود دور کنند، یا به سادگی یخ زده‌اند. مرده ای با پاهایش در سنگر و قفسه سینه و دستانش بر روی ساحل، ررنگ مو است و به سختی خمیده به پایین سر خورده رنگ مو است. داشت زمین را می‌بست که زندگی او را رها بیبی لایت مو کرد.

بلوند بژ پلاتینه بیول

بلوند بژ پلاتینه بیول : صورتش رو به آسمان رنگ مو است و با جذام یخ پوشانده کراتینه مو شده رنگ مو است، پلک‌ها مانند چشم‌ها سفید رنگ مو است، سبیل‌ها با لجن سخت پوشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. بدن های دیگر در خواب لایت و هایلایت مو هستند، کمتر از آن بدن سفید. قشر برفی فقط روی چیزهای بی جان دست نخورده رنگ مو است. “باید بخوابیم.” من و پارادیس به دنبال سرپناهی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، سوراخی که ممکن رنگ مو است.

خودمان را پنهان کنیم و چشمانمان را ببندیم. پارادیس زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “اگر در گودال ها سفت باکراتینه مو شد، نمی توان کمک بیبی لایت مو کرد.” “در سرماخوردگی مانند این آنها را حفظ خواهند بیبی لایت مو کرد، آنها خیلی بد نخواهند پروتئین تراپی مو بود.” ما به جلو می رویم، آنقدر خسته که فقط می توانیم زمین را ببینیم. من تنها لایت و هایلایت مو هستم. پارادیس کجرنگ مو است؟ او باید در سوراخی دراز کشیده باکراتینه مو شد و شاید من صدایش را نشنیده باشم.

  انواع رنگ مو موی مشکی

من با مارترو آشنا کراتینه مو شدم. او می گوید: «من دنبال جایی لایت و هایلایت مو هستم که بتوانم بخوابم، نگهبانی داشتم. من هم بیا با هم نگاه کنیم. “همه ردیف و کارها چیست؟” مارترو می گوید. انبوهی از لگدمال بیبی لایت مو کردن و صداها از سنگر ارتباطی که اینجا از بین می رود سرریز می نانو کراتین مو شود. سنگرهای ارتباطی پر از مرد رنگ مو است شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟ یکی از کسانی که با او قاطی کراتینه مو شده ایم.

ناگهان پاسخ می دهد: «ما گردان پنجمیم». تازه واردها متوقف می شوند. آنها در نظم راهپیمایی لایت و هایلایت مو هستند. آنی که صحبت می‌بیبی لایت مو کرد، روی منحنی‌های کیسه شنی که از خط بیرون زده، می‌نشیند تا فضایی برای تنفس داشته باکراتینه مو شد. بینی اش را با پشت آستینش پاک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “اینجا چیکار میکنی؟ بهت گفته پروتئین تراپی مو بودن که بیا؟” نیمی از آنها به ما نگفته اند. ما برای حمله می آییم.

با سرش شمال را نشان می دهد. کنجکاویی که ما با آن به آنها نگاه می کنیم به جزییات مربوط می نانو کراتین مو شود. “تو همه چیز را با خود حمل بیبی لایت مو کرده ای؟” “رو به جلو!” آنها سفارش بالیاژ مو داده می شوند. آنها بلند می شوند و حرکت می کنند، کاملاً بیدار لایت و هایلایت مو هستند، چشمانشان پف بیبی لایت مو کرده، چین و چروک هایشان خط کشیده رنگ مو است. در میان آنها مردان جوانی با گردن نازک و چشمان خالی و پیرمردانی لایت و هایلایت مو هستند.

و در وسط، معمولی ها. آنها با گامی عادی و آرام راهپیمایی می کنند. کاری که آنها قرار رنگ مو است انجام دهند به نظر ما که دیشب این کار را انجام بالیاژ مو دادیم، فراتر از نیروی انسانی رنگ مو است. اما همچنان به سمت شمال می روند. مارترو می‌گوید: «بازی لعنت‌کراتینه مو شدگان». ما با نوعی تحسین و نوعی وحشت راه را برای آنها باز می کنیم. وقتی آنها گذشتند.

  رنگ مو قهوه ای خاکستری متوسط

مارترو سرش را تکان می‌دهد و زمزمه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “در آن طرف هم عده‌ای با لباس‌های خاکستری‌شان آماده می‌شوند. فکر می‌کنی آن بچه‌ها در مورد حمله احساس می‌کنند؟ پس چرا آمده‌اند؟ کار آنها نیست، می‌دانم، اما با دیدن اینکه اینجا لایت و هایلایت مو هستند، همه چیز مال آنهرنگ مو است. دیدن یک رهگذر مسیر ایده های او را تغییر می دهد: “تینز، تروک، بزرگ رنگ مو است.

بلوند بژ پلاتینه بیول : شما او را می شناسید؟ آیا او بزرگ و با اشاره نیست، آن پسر! در مورد من، من می دانم که من لایت و هایلایت مو هستم. به سختی به اندازه کافی بزرگ نیست، اما او، او بیش از حد می رود. او همیشه می داند که چه خبر رنگ مو است، آن دو حیاط! فانک سوراخ.” “اگر سوراخ خرگوش جایی وجود رنگ مو دارد؟” رهگذر درازی که مانند درخت صنوبر به مارترو تکیه بالیاژ مو داده رنگ مو است.

پاسخ می دهد: “مطمئناً، کاپارته پیر من، مطمئناً. تینز، آنجا” – و با خم کراتینه مو شدن آرنج خود، حرکتی نشان می دهد که مانند یک علامت پرچم رنگ مو است – “ویلا فون هیندنبورگ اگر این شما را راضی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آقایان به سختی می توانید راضی کنید. P’raps در زیرزمین چند اقامتگاه وجود رنگ مو دارد، اما اقامتگاه های پر سر و صدا نیست، و شما می توانید با صدای بلند جلوی آنها صحبت کنید.

می دانید! “آه، نام دو دیو!” مارترو یک ربع بعد از اینکه در یکی از این قبرهای مربعی مستقر کراتینه مو شدیم، فریاد زد: “سرنشینانی لایت و هایلایت مو هستند که او درباره آنها چیزی به ما نگفته رنگ مو است، آن صاعقه گیر وحشتناک، آن بی نهایت!” پلک‌هایش داشت بسته می‌کراتینه مو شد، اما دوباره باز کراتینه مو شدند و دست‌ها و ران‌هایش را خاراند: “من می‌خواهم چرت بزنم! به نظر می‌رسد مطرح نیست.

  رنگ مو شامپاینی فانتزی

نمی‌توان در مقابل این چیزها مقاومت بیبی لایت مو کرد.” ما به خمیازه کشیدن و آه کشیدن اکتفا بیبی لایت مو کردیم و در نهایت یک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده شمع روشن بیبی لایت مو کردیم، آنقدر خیس که در برابر ما مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هرچند با دستانمان پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و ما خمیازه یکدیگر را تماشا بیبی لایت مو کردیم. حفاری آلمانی شامل چندین اتاق پروتئین تراپی مو بود. ما مخالف تقسیم تخته های نامناسب پروتئین تراپی مو بودیم. و از طرف دیگر در غار شماره 2 چند مرد نیز بیدار پروتئین تراپی مو بودند.

دیدیم که نور از لابه لای شکاف‌های بین تخته‌ها می‌گذرد و صدای غرشی را می‌شنویم. مارترو گفت: «این بخش دیگر رنگ مو است. سپس به صورت مکانیکی گوش بالیاژ مو دادیم. یک گوینده نامرئی با صدای بلند گفت: «وقتی به مرخصی رفتم، در ابتدا قوز داشتیم، زیرا به برادر بیچاره‌ام که در ماه مارس مفقود کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – بدون شک مرده پروتئین تراپی مو بود – و به جولین کوچک بیچاره‌ام، از کلاس فکر می‌بیبی لایت مو کردیم.

بلوند بژ پلاتینه بیول : در حملات اکتبر کشته کراتینه مو شد. و سپس ذره ذره، من و او، ما راضی کراتینه مو شدیم تا از با هم پروتئین تراپی مو بودن دوباره خوشحال باشیم، می بینید. او می خورنگ مو است با من سرباز بازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و من برایش یک اسلحه درست بیبی لایت مو کردم، سنگرها را برایش توضیح بالیاژ مو دادم و او که مثل پرنده از خوشحالی بال می زد، به سمت من تیراندازی می بیبی لایت مو کرد و فریاد می زد، آه، آقا جوان لعنتی. او این کار را به درستی انجام بالیاژ مو داد!


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه