↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موی روشن

انواع رنگ موی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موی روشن : زیرا به ندرت چنین ساعت پایانی شب توسط این شهرداران ساکت تجاوز می کراتینه مو شد. هنگامی که آنها به جلو حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، آسمان را یک بار دیگر آرام یافتند.

رنگ مو : صدایی از آب یک بار دیگر با لحن بی تابی شنیده کراتینه مو شد. تماشاگران با ترس مضاعف به این مرد طوفانی خیره کراتینه مو شدند که به نظر می رسید از اعماق بیرون آمده و دوباره به آنجا احضار کراتینه مو شده رنگ مو است. در حالی که با کمک رنگ موان، سینه دریایی پرمشغله خود را به آرامی به سمت ساحل برد، آنها با احساسی خرافی به آن نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

انواع رنگ موی روشن

انواع رنگ موی روشن : اندکی پس از آن دیده کراتینه مو شد که به کهنه سرباز کمک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا قفسه سینه دریایی را به طبقه پایین بککراتینه مو شد. صاحبخانه در تعجب پروتئین تراپی مو بود. “چی، تو در چنین طوفانی روی آب نمی روی؟” “طوفان!” دیگری با تمسخر گفت: “آیا شما به چنین آب و هوایی طوفان می گویید؟” شما تا حد پوست خیس خواهید کراتینه مو شد. مرگت را خواهی گرفت!» پیچی پراو با محبت گفت . “رعد و برق!” جانباز فریاد زد؛ «به مردی که در گردبادها و گردبادها گشته رنگ مو است درباره آب و هوا موعظه نکنید.» متحجر دوباره گنگ زده کراتینه مو شد.

و نیمی از شک داشتند که آیا واقعاً قصد نرنگ مو دارد سوار آن نانو کراتین مو شود و به سمت امواج وحشی پرتاب نانو کراتین مو شود. از دور با فانوس دنبالش رفتند. «نور را کم کن!» صدای خشن از آب غرش بیبی لایت مو کرد. “هیچ کس اینجا نور نمی خواهد!” [1] خاموش بیبی لایت مو کردن. “رعد و برق!” جانباز فریاد زد و به آنها کوتاه آمد. “با تو به خانه برگردیم!” ولفرت و همراهانش با ناامیدی عقب نشستند.

با این حال کنجکاوی آنها به آنها اجازه نمی دهد کاملاً کنار بکشند. صاعقه بلندی اکنون بر روی امواج سوسو می‌زند و قایق پر از انسان‌ها را درست در زیر نقطه‌ای سنگی کشف می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که با موج‌های بلند بالا و پایین می‌آید و آب‌ها را در هر آسمانی می‌شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به سختی توسط یک قلاب قایق به صخره ها نگه داشته کراتینه مو شد، زیرا جریان با عصبانیت به دور نقطه می چرخید.

  مش رنگ مو هایلایت عروس

کهنه سرباز یک سر سینه دریایی چوب بری را روی قایق بلند بیبی لایت مو کرد و دستگیره را در انتهای دیگر گرفت تا آن را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زمانی که حرکت قایق را از ساحل به جلو رانده کراتینه مو شد، سینه از قفسه سینه خارج کراتینه مو شد و غرق کراتینه مو شدن در امواج، جانباز را با سر به دنبال خود کشید. همه در ساحل فریاد بلندی بر زبان آوردند، و کسانی که در کشتی پروتئین تراپی مو بودند، رگباری از انزجارها شنیدند.

اما قایق و انسان با سرعت جزر و مد با عجله دور کراتینه مو شدند. یک تاریکی کراتینه مو شدید موفق کراتینه مو شد. ولفرت وبر، در واقع، تصور می بیبی لایت مو کرد که فریاد کمک را تشخیص می دهد، و مرد غریق را می بیند که برای کمک به او اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما هنگامی که رعد و برق دوباره در کنار آب درخشید، همه چیز خالی پروتئین تراپی مو بود. نه انسان دیده می کراتینه مو شد و نه قایق، چیزی جز تند تند و تلاطم امواج در حالی که با عجله می گذشتند.

شرکت به میخانه بازگشت تا در انتظار فروکش طوفان باکراتینه مو شد. دوباره روی صندلی نشستند و با ناراحتی به هم خیره کراتینه مو شدند. کل معامله 5 دقیقه طول نکشیده پروتئین تراپی مو بود و دهها کلمه هم گفته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وقتی به صندلی بلوط نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به سختی می‌توانستند این حقیقت را بفهمند که موجود عجیبی که اخیراً آن را اجاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، مملو از زندگی و نیروی هرکولی، از قبل باید یک جسد باکراتینه مو شد.

انواع رنگ موی روشن : همان لیوانی پروتئین تراپی مو بود که تازه از آن نوشیده پروتئین تراپی مو بود. در آنجا خاکستر پیپی که گویی با آخرین نفسش دود بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود ریخته پروتئین تراپی مو بود. هنگامی که شهرداران شایسته در مورد این چیزها فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اعتقاد وحشتناکی به عدم قطعیت وجود داشتند، و هر یک احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که زمینی که روی آن ایستاده رنگ مو است با مثال وحشتناک او از ثبات کمتری برخوردار کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ مو یاسی روشن بدون دکلره

با این حال، از آنجایی که اکثر اعضای شرکت دارای آن فلسفه ارزشمندی پروتئین تراپی مو بودند که به یک مرد امکان می دهد با صلابت در برابر بدبختی های همسایگان خود تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آنها به زودی توانستند خود را برای پایان غم انگیز این جانباز تسلی دهند. صاحبخانه از این که عزیز بیچاره قبل از رفتن حساب خود را پرداخته پروتئین تراپی مو بود خوشحال پروتئین تراپی مو بود و به همین مناسبت نوعی سخنرانی خداحافظی بیبی لایت مو کرد.

او گفت: «او در طوفان آمد و در طوفان رفت. او در شب آمد و او در شب رفت. او آمد هیچ کس نمی داند از کجا، و او رفته رنگ مو است هیچ کس نمی داند کجا. به هر حال من می دانم که او یک بار دیگر روی سینه اش به دریا رفته رنگ مو است و ممکن رنگ مو است برای آزار برخی از مردم در آن سوی دنیا فرود آید. او اضافه بیبی لایت مو کرد، اگرچه هزار حیف رنگ مو است، اگر به کمد دیوی جونز[1] رفته، کمد خودش را پشت سرش نگذاشته رنگ مو است.

دیوی جونز روح دریا یا شیطان دریایی رنگ مو است و قفسه دیوی جونز ته اقیانوس رنگ مو است. از این رو، “رفتن به کمد دیوی جونز” به معنای “مرده و مدفون در دریا” رنگ مو است. [2] سینه. «قفسه اش! سنت نیکلاس ما را حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! گریه بیبی لایت مو کرد من آن صندوقچه را برای هیچ پولی در خانه نداشتم. من ضمانت می‌کنم که او شب‌ها به دنبال آن می‌آمد و یک خانه جن زده از مسافرخانه درست می‌بیبی لایت مو کرد.

  ترکیب رنگ موی کرم تیره

انواع رنگ موی روشن : و در مورد رفتن او به دریا در سینه اش، به یاد می آورم که چه اتفاقی برای کشتی اسکایپر اوندردونک در سفرش از آمستردام افتاد. قایق‌ران در طوفان مرد، پس او را در ملحفه‌ای پیچیدند و در صندوقچه‌ی دریایی خود گذاشتند و به دریا انداختند. اما آنها در عجله خود از خواندن نماز بر او غافل کراتینه مو شدند و طوفان کراتینه مو شدیدتر از همیشه بلند کراتینه مو شد.

غرش بیبی لایت مو کرد و مرده را دیدند که در سینه اش نشسته پروتئین تراپی مو بود و کفن خود را برای بادبان داشت و به سختی به دنبال کشتی می آمد. و دریا در برابر او با پاشش های بزرگ مانند آتش می شکافد. و در آنجا روز از نو و شب پس از شب به کوبیدن ادامه بالیاژ مو دادند و هر لحظه انتظار داشتند که به سمت خرابی بروند.

و هر شب قایق‌ران مرده را در سینه‌ی دریایی‌اش می‌دیدند که سعی می‌بیبی لایت مو کرد با آنها بلند نانو کراتین مو شود، و سوت او را بالای وزش باد می‌شنیدند، و به نظر می‌رسید که دریاهای بزرگ، کوهی بلند، به دنبال آنها می‌فرستد که اگر کشتی را غرق می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها چراغ های خاموش را قرار نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. و به همین ترتیب ادامه یافت تا اینکه آنها او را در مه های نیوفاندلند از دست بالیاژ مو دادند و تصور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

انواع رنگ موی روشن : که کشتی منحرف کراتینه مو شده و برای جزیره مرده ایستاده رنگ مو است.[1] اینقدر برای دفن مردی در دریا بدون اینکه بر او نماز بخوانند. یک جزیره کوچک در نزدیکی در سواحل شرقی نیوفاندلند. طوفان رعد و برق که تا آن زمان شرکت را بازداشت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود اکنون به پایان رسیده پروتئین تراپی مو بود. ساعت فاخته در سالن نیمه شب را گفت؛ همه فشار آوردند که بروند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه