↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ روی مو مشکی بدون دکلره

رنگ روی مو مشکی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ روی مو مشکی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ روی مو مشکی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ روی مو مشکی بدون دکلره : شاخ‌های باشکوه کودو و سمور، و تعبالیاژ مو دادی دیگر که فقط زیباترند، می‌توانستند در تزئینات خام خشن‌ترین دیوارها میخکوب کراتینه مو شده‌اند. میخکوب کراتینه مو شد، و سپس بدون توجه و فراموش کراتینه مو شد! و در عین حال نه کاملاً! زیرا اگرچه برای دست‌های قدیمی‌تر آنها هیچ علاقه‌ای نداشتند، اما برای تازه‌واردها از چیزی صحبت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که هنوز باید ببیند، و کاری باید انجام نانو کراتین مو شود.

مو : دنباله سیاه طولانی مرگ و ویرانی! پرندگان و جانوران، چیزهایی که می‌خزند و پرواز می‌کنند، همه نشانه‌ها را می‌دانند، و همه از جلوی آن فرار می‌کنند یا به کناری می‌روند. اما در تاریکی – در شب یا مه – آلایت و هایلایت مو هسته، ضعیف، درمانده، و مادران با بچه های خود – برای آنها امید کمی رنگ مو است. ستون متراکم، بی رحم، خشمگین، و بی توجه، همه را در بر گرفت… یک ناتوانی ناگهانی در توانش، کمی دم در گیر، و سپس سکوت!

رنگ روی مو مشکی بدون دکلره

رنگ روی مو مشکی بدون دکلره : در زیر سنگ قفسه‌ای جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و طوفان را تماشا می‌بیبی لایت مو کرد که با هیاهوی هولناکی که همه صداهای دیگر را فرا می‌گرفت و خاموش می‌بیبی لایت مو کرد – تگرگ ریزنده و کوبنده که به نظر می‌رسید کوه را تا رنگ مو استخوانش می‌کشید. اوه! خشم ناخورنگ مو استه تگرگ; بار وحشی و مخرب انبوهی از سواره نظام وحشی. حرکت کوبنده و کوبنده در امتبالیاژ مو داد نوار باریکی که تمام خشم در آن متمرکز کراتینه مو شده رنگ مو است.

خورشید بیرون آمد؛ باد خاموش کراتینه مو شد؛ پرده‌های نورانی از مه به آرامی از کنارشان می‌آمدند – تکه‌هایی از غزال‌های شناور – و در هوای شفاف و خالص ذوب می‌کراتینه مو شدند. پسر یک بار دیگر بیرون آمد. کیلومترها دورتر ستون سیاه بارش تگرگ مسیر تعیین کراتینه مو شده خود را تسریع بیبی لایت مو کرد. زیر پای او، جایی که همه چیز بسیار سبز و زیبا پروتئین تراپی مو بود، چمن کوبیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، برای آن زمان به توده ای از درخشنده های خیره کننده تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  روش روشن كردن رنگ مو طبیعی

جایی که سنگ های یخی دندانه دار نور خورشید را بر روی وجوه بی شمار خود می گرفتند و آن را با یک تابش خیره کننده چشمک زن به عقب پرتاب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ، در درخشش خود را کور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در سطح پر زرق و برق چیزهای زیادی به چشم می خورد. در مسیر باریک نزدیک چشمه، مار به پشت دراز کشیده، له کراتینه مو شده و شکسته کراتینه مو شده رنگ مو است. فراتر از آن، یک لاک پشت، هنوز نمرده، اما کپروتئین تراپی مو بود کراتینه مو شده و از طریق پوسته اش ضربه خورده رنگ مو است.

سپس یک کبک – یک چیز بی‌حفاظ – پرهای خیس دور تا دور، از تنه درآورده پروتئین تراپی مو بودند که انگار شاهین به آن ضربه زده رنگ مو است، و همه بچه‌های کوچک را پشت سرش می‌بندند. و دورتر چیزی قهوه‌ای مایل به قرمز – یک جفت – چشمان درشت براق پروتئین تراپی مو بود و تراوش خون روی لب‌ها و بینی‌اش. خم کراتینه مو شد تا آن را لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما عقب کشید: چیز کوچولو با مزه خمیر پروتئین تراپی مو بود. همه برای صخره های پناهگاه تلاش می کنند.

همه گرفتار و گرفتار طوفان بی رحم کراتینه مو شدند. و او در ادامه با آن روبرو کراتینه مو شد، در حالی که دیگران قبلاً فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – او که کورکورانه در حال مبارزه پروتئین تراپی مو بود – نجات یافت. شانس پروتئین تراپی مو بود؟ یا چیزی ظریف تر وجود داشت؟ او معتقد پروتئین تراپی مو بود که بیش از شانس، دست هدایت کننده سرنوشت را تحت تأثیر قرار بالیاژ مو داده رنگ مو است – این ثروت برای کسانی که تلاش می کنند.

رنگ روی مو مشکی بدون دکلره : هدایایی در اختیار رنگ مو دارد. و ظهور دوباره ایمان او را به یک که چیزی بیشتر از این به مغز آگاه نمی رسید: «زنده پروتئین تراپی مو بودن خوب رنگ مو است! اما… بهتر از در قفس.» یک بار دیگر، اندکی از ثروتی که برای جستجوی آن آمده پروتئین تراپی مو بود! در غروب آفتاب، از تنگه طولانی ناهموار رد می‌کراتینه مو شد، به کسی رسید که با سیل می‌جنگید تا همه چیزش را نجات دهد.

  بهترین رنگ مو برای موهای مشکی بدون دکلره

مرد سفیدپوستی که با جانوران ترسیده مبارزه می‌بیبی لایت مو کرد. کافر از روی پاهایش جارو بیبی لایت مو کرد. گاوهای گیج دیوانه که به رودخانه تسلیم می شوند و به سمت آبشار به سمت پایین می روند – و در نهایت نیازشان پسر شنا بیبی لایت مو کرد و کمک بیبی لایت مو کرد! و در آنجا جزر و مد طولانی آرام باقی ماند: پسر ارزش غذایش را داشت. اما چگونه به یاد زندگی می افتند.

که کسانی که آن را ساخته اند، در کنار همه چیزهایی که گذشت اندک ذخیره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سرمایه گذاری های آن را برای سهم روزانه خود می گرفتند. وقتی کسانی که آن را می‌دانستند هیچ موهبتی نداشتند یا فکری برای تثبیت رنگ‌های گذشته در حال محو کراتینه مو شدن نداشتند: آتش جوانی. امیدها؛ زحمت توهمات روشن رفت!

رنگ روی مو مشکی بدون دکلره : و اکنون، درنگ مو استان یک سگ برای تجسم چهره، نام، صدا، یا گرفتن یک دست دوستانه! و صدای نیمه رؤیایی پای لگدمال بیبی لایت مو کردن تنها چیزی رنگ مو است که از راهپیمایی زنده که مدتهرنگ مو است گذشته رنگ مو است باقی مانده رنگ مو است: سربازگیری جوان. عقب مانده ها و غش ها؛ معدود کسانی که آن را دیدند. پیرمردها – با چشمان قبر، متفکر، نترس – که آینده را بر اساس گذشته کتک خورده قضاوت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

و کسی را بیشتر و کمتر از انسان نمی‌شناختند – ناخودآگاه با بهترین و کمترین‌ها برابری می‌کنند. سالهای خاکستری نازک کراتینه مو شدن صفوف؛ احضار پاسخ بالیاژ مو داد، همانطور که آنها زندگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند – به تنهایی. درنگ مو استان ناگفته؛ و از همه کسانی که آن را می‌دانستند، هیچ‌کس باقی نمانده پروتئین تراپی مو بود که اکنون زندگی را به تصویر بککراتینه مو شد، هیچ‌کس باقی نمانده تا نقش یک رفیق سپاسگزار را بازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

کارنامه خود را در طومار یک کشور بگذارد – پیشگامان مهربان، ثابت و بی‌نام! فصل دوم. به بوشولد. “تپه های دور همیشه سبز لایت و هایلایت مو هستند” و بهترین طلا در ادامه. این یک قانون طبیعت رنگ مو است – طبیعت انسان – که کاملاً برتر از واقعیات رنگ مو است. و بدین ترتیب جهان پیش می رود. بنابراین از گلدفیلدهای لیدنبورگ، کاوشگرانی که «کوهه‌های خود را بالا می‌برند» یا خرهای کوچک خود را می‌راندند.

  رنگ مو مرواریدی زیتونی

به بیرون پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می‌شوند، و سوارکاران حمل‌ونقل با دهانه‌های بلند و واگن‌های غوغایی خود را دنبال می‌کنند و مسیر وسیع‌تری را می‌برند که تاجران با رشته‌های پرپیچ‌پیچ کریر قبلاً جرأت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. اما شکارچیان ابتدا رفته پروتئین تراپی مو بودند. شکارچیان بزرگی پروتئین تراپی مو بودند که نامشان معلوم رنگ مو است. و دیگران بزرگی که تصادف شهرت را از دست بالیاژ مو دادند. و بعد از آنها شکارچیانی که تجارت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

تاجرانی که شکار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و همینطور با کاوشگران، حفارها، سواران حمل و نقل و همه. بین میدان‌های طلا و نزدیک‌ترین بندر، بوشولد قرار داشت و بازی به اندازه‌ای پروتئین تراپی مو بود که همه بتوانند در آن زندگی کنند. بنابراین، همه به نوعی شکارچی پروتئین تراپی مو بودند، اما شکارچیان بزرگ – شکارچیان شکار بزرگ – از هم جدا پروتئین تراپی مو بودند. ما بچه‌های کوچک‌تری پروتئین تراپی مو بودیم که برای تحسین و تقلید وجود داشتیم.

رنگ روی مو مشکی بدون دکلره : غنائم که با غرور یا به زور عادت به عقب برده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده، نادیده گرفته کراتینه مو شده و فراموش کراتینه مو شده، دور تا دور دهانه ها، خیمه های جستجوگران تنها، کابین حفارها، و کانکس های چمنی تاجران. در آن زمان چه تعبالیاژ مو داد سر «رکورد» باید رفته باکراتینه مو شد، در حالی که هیچ کس به زمان یا وسیله ای برای نجات آنها فکر نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود! شاخ ها و پوست ها در انبوهی به هم ریخته در حیاط ها یا آلونک های فروشگاه های بزرگ تجاری قرار داشتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه