نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو پاییزی

مدل رنگ مو پاییزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو پاییزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو پاییزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو پاییزی : اما طبق گزارش رایج، ترس از گشتاسپ به تنهایی پروتئین تراپی مو بود که او را وادار بیبی لایت مو کرد تا این مسیر را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گشتاسپ دو سال مهمان او ماند و از انواع تفریحات و به ویژه ورزش های میدانی و جنگلی لذت برد. هنگامی که بهمن پسر اسفندیار از زندانی کراتینه مو شدن پدرش مطلع کراتینه مو شد.

رنگ مو : هر کجا که رفت با رنگ مو استقبال پذیرفت ، همه جهان باور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و همه با احساس شکرگزاری کتاب مقدس زنداوستا را با افتخار عبادت جدید خود را، پرستش اسفندیار را اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند . فاتح جوان از طریق نامه هایی به پدرش موفقیتی را که در نشر دین زردشت انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، ابلاغ بیبی لایت مو کرد و از او خورنگ مو است که بداند چه کار دیگری به کمک او نیاز رنگ مو دارد.

مدل رنگ مو پاییزی

مدل رنگ مو پاییزی : اسفندیار فوراً موافقت بیبی لایت مو کرد و اولین پادشاهی که به آن حمله بیبی لایت مو کرد روم پروتئین تراپی مو بود. حاکم آن کشور که قدرت و وسیله ای برای مقاومت در برابر تهاجمات دشمن نداشت، به آسانی ایمان زردشت را پذیرفت و کتاب مقدس زنده وستا را به عنوان مربی معنوی خود پذیرفت. اسفندیار پس از آن به هندوستان و عربستان و چندین کشور دیگر حمله بیبی لایت مو کرد و با موفقیت دین آتش پرستان را در همه آنها برقرار بیبی لایت مو کرد.

گشتاسپ به کراتینه مو شدت شادی بیبی لایت مو کرد و دستور بالیاژ مو داد که ضیافت بزرگی تهیه کنند. این اتفاق افتاد که گورزام جنگجو، مخصوصاً مورد دوستی شاه قرار گرفت، اما پنهانی در دل خود دشمنی تلخ با اسفندیار را حفظ بیبی لایت مو کرد، اکنون از فرصت رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد تا کینه توزی خود را خشنود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و به طور خصوصی به گشتاسپ گفت که چیز بسیار فجیعی در خلق و خوی او شنیده رنگ مو است.

شاهزاده. گشتاسپ مشتاق پروتئین تراپی مو بود بداند آن چیست. و گفت: «اسفنديار تقريباً همه كشورهاي جهان را زير سلطه خود درآورده رنگ مو است: او در رأس لشكري عظيم، شخصي خطرناك رنگ مو است و در همين لحظه در حال تعمق رنگ مو است كه بلخ را بگيرد و حتي تو را اسير خود كند! “تو نمی دانی که پسرت اسفندیار مورد نفرت ارتش رنگ مو است. می گویند جاه طلبی مغز او را به آتش می ککراتینه مو شد.

  ترکیب رنگ مو یاسی بنفش

و برای اینکه امپراتوری را برای خودش حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هدف شیطانی او شورش علیه پدر سخاوتمندش رنگ مو است. این مجموع هوش من رنگ مو است. اما تو پادشاهی، من حرف می زنم جز آنچه می شنوم.» این تهمت‌های بدخواهانه گورزام که به صورت موذیانه انجام می‌بالیاژ مو داد، آزار بزرگی در ذهن گشتاسپ ایجاد بیبی لایت مو کرد. ضیافت ادامه یافت و او به مدت سه روز بی وقفه، بی خواب و رنگ مو استراحت، شراب می نوشید، زیرا اندوهش بسیار زیاد پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو پاییزی : روز چهارم به وزیر خود گفت: با این نامه نزد اسفندیار برو و او را تا اینجا نزد من همراهی کن. جاماسپ، وزیر، بر همین اساس به مأموریت رفت و هنگامی که او رسید، شاهزاده به او گفت: “خواب دیدم که پدرم از دست من عصبانی رنگ مو است.” جاماسپ پاسخ بالیاژ مو داد: “پس رویای تو حقیقت رنگ مو است”، “پدرت”. واقعاً از دست تو عصبانی رنگ مو است.» – «چه جرمی، چه گناهی مرتکب کراتینه مو شدم؟ “آیا به این دلیل رنگ مو است که من با زحمت بی‌وقفه زنداوستا را گسترده بیبی لایت مو کرده‌ام.

و تمام پادشاهی‌ها را به این ایمان تبدیل بیبی لایت مو کرده‌ام؟ آیا به این دلیل رنگ مو است که برای او آن پادشاهی‌های دوردست را با این شمشیر خوبم فتح بیبی لایت مو کردم؟ چرا ابریایش بر پسرش می‌افالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند… یک دیو باید خلق و خوی خود را تغییر بالیاژ مو داده باکراتینه مو شد ، زمانی که محبت آمیز و مهربان پروتئین تراپی مو بود، و مرا با خشم به سوی خود فرا می خواند! جاماسپ پاسخ بالیاژ مو داد: «پسر که از پدرش سرپیچی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و فرمان او را تحقیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ مو دخترانه مشکی

اشتباه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند . اسفندیار گفت: “با این حال، چرا باید بروم؟ او در غضب رنگ مو است، نمی تواند برای خوبی باکراتینه مو شد.” “آیا نمی دانی که خشم پدر مهربانی رنگ مو است؟ خشم پدر نسبت به فرزندش بسیار ارزشمندتر از عشق و علاقه ای رنگ مو است که آن کودک نسبت به او احساس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ” پادشاه، و بیشتر – او پدر توست!» اسفنديار فوراً رضايت بالیاژ مو داد.

بهمن پسر بزرگش را در زمان غيبت او به جايگاه او در ارتش گماشت. او چهار پسر داشت: نام دوم محربوس پروتئین تراپی مو بود. از سوم، آویر; و چهارمی، نوشاهدر. و این سه نفر را در سفر با خود برد. گشتاسپ قبل از رسیدن به بلخ، تدابیر هماهنگی را برای تامین امنیت او به عنوان یک زندانی، با ظاهری عدالت‌خواهانه و بی‌طرف انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو پاییزی : در بدو ورود، او با احترام منتظر پادشاه کراتینه مو شد و چنین پذیرفته کراتینه مو شد: “تو پادشاه بزرگ کراتینه مو شدی! تو کشورهای زیادی را فتح بیبی لایت مو کردی، اما چرا من در نظر تو شایسته نیستم؟ جاه طلبی تو واقعاً بیش از حد رنگ مو است.” اسفندیار پاسخ بالیاژ مو داد: «هر چه بزرگ باشم، باز هم بنده تو لایت و هایلایت مو هستم و تماماً در فرمان تو لایت و هایلایت مو هستم». گشتاسپ با شنیدن این سخن رو به درباریان خود بیبی لایت مو کرد و گفت: “با آن پسری که در زمان حیات پدرش اقتدار او را غصب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

حتی سعی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند او را در عظمت تحت الشعاع قرار دهد، چه باید بیبی لایت مو کرد؟ با چنین پسری تمام کراتینه مو شد!” “چنین پسری یا باید بر درخت جنایتکار شکسته نانو کراتین مو شود، یا باید در زندان با زنجیر بسته نانو کراتین مو شود، در حالی که زندگی شریرانه او باقی می ماند، در غیر این صورت، خودت، این پادشاهی، همه در اثر قهر او ویران خواهند کراتینه مو شد.” اسفندیار در پاسخ به این نکوهش سنگین گفت: من تمام افتخارات خود را از پادشاهی که از سوی او به جانشینی تاج و تخت گماشته کراتینه مو شده رنگ مو است، دریافت بیبی لایت مو کرده ام، اما به خشنودی او با کمال میل از آنها کناره گیری می کنم.

  انواع رنگ مو های موقت

با این حال، امتیاز و اعتراض به همان اندازه بی‌ثمر پروتئین تراپی مو بود، و بلافاصله دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. که در برج-زندان قلعه واقع در کوه مجاور محبوس نانو کراتین مو شود و با زنجیر محکم نانو کراتین مو شود. جمله وحشتناک: همه کسانی که او را دیدند گریستند. و او را به کراتینه مو شدت به برج رساندند، جایی که به چهار ستون که در زمین محکم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و از آهن ساخته کراتینه مو شده به آسمان می رسید، او را بستند.

آنها نسبت به کسی که شکوه و جلال را به تختی عظیم بخشیده پروتئین تراپی مو بود، بی رحم پروتئین تراپی مو بودند. طوفان غم انگیز! بنابراین درد و لذت پی در پی افسون می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دل انسان را می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و بسیاری از روزها در آن تنهایی هولناک، درنگ می‌بیبی لایت مو کرد و اشک‌های خون می‌ریخت تا زمان‌هایی که فال شادتر بر بختش می‌رسید. گشتاسپ پس از اینکه اسفندیار را در زندان کولایت و هایلایت مو هستان امن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و از امنیت داخلی امپراتوری کاملاً آسوده پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو پاییزی : مشتاق پروتئین تراپی مو بود تا زال و رستم را در سیستان ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آنها را به دین زردشت در آورد. هنگام نزدیک کراتینه مو شدن به سیستان، رستم با او ملاقات بیبی لایت مو کرد و با احترام از او رنگ مو استقبال بیبی لایت مو کرد. که پس از آن در یک مجلس علنی، زنداوستا را دریافت بیبی لایت مو کرد و ایمان جدیدی را پذیرفت که در سراسر قلمرو خود تبلیغ بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه