نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو دخترانه مشکی

مدل رنگ مو دخترانه مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو دخترانه مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو دخترانه مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو دخترانه مشکی : و پس از شلیک مکرر توسط او و تیراندازی به اسبش در زیر او، مجبور کراتینه مو شد به عقب شلیک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و جنگجوی جوان شجاع را بککراتینه مو شد. چوخه ها و بچه ها با شرارت جنگیده پروتئین تراپی مو بودند و به رزمندگان کمک می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یکی از اسکواها که با یک پسر کوچک سفیدپوست اسیر فرار می بیبی لایت مو کرد، به جای تسلیم بیبی لایت مو کردنش، او را با چاقو زده پروتئین تراپی مو بود. او یکباره تیراندازی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : البته گلوله نباید به مریم بخورد . حالا او به گیره چادر برخورد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و پایین پروتئین تراپی مو بود. اما باکی تقریباً به او رسیده پروتئین تراپی مو بود. هندی هم همینطور پروتئین تراپی مو بود در حالی که می دوید، کمان محکم، با تیر نصب کراتینه مو شده، در دستش پروتئین تراپی مو بود. او تیز هوش پروتئین تراپی مو بود، زیرا به نشانه ای که ند روی باکی ادعای او را به چالش می ککراتینه مو شد، تیرش فوراً به چشم او پروتئین تراپی مو بود، کمان به یک قوس کشیده کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو دخترانه مشکی

مدل رنگ مو دخترانه مشکی : و مریم آمد که شجاعانه بال می زد و سخت طفره می رفت.[213] یک جنگجوی هندی بزرگ در پشت، دستش دراز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و قیافه‌اش بدجوری اخم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. برش بینی؟ شاید. او که پروتئین تراپی مو بود مهم نپروتئین تراپی مو بود. دوباره ند فریاد زد و باکی را تحریک بیبی لایت مو کرد. خم کراتینه مو شد و هفت تیرش را جلو انداخت تا ماشه را بککراتینه مو شد. سرخپوست بزرگ در محدوده کوتاهی یک علامت عادلانه پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو دودی نقره ای بدون دکلره

و نقطه آهنی روی سینه ند قرار گرفت. هندی بزرگ یک علامت عادلانه پروتئین تراپی مو بود، اما گلوله نباید به مری اصابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ند به سختی وقت داشت باکی را چک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، خودش را به یک طرف پرت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ماشه را بککراتینه مو شد. او حواسش پروتئین تراپی مو بود که صدای کمان و پوست کلت او با هم به صدا درآمد. سپس ضربه مهیبی به صورت او را با قرمزی پر ستاره کور بیبی لایت مو کرد و او را با حالت سرگیجه به پایین فرو برد.

پاهایش از روی رکاب لیز خوردند و در انبوهی فرود آمد. او نباید آنجا بماند. سرش از شوک بی حس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما ذهنش دیوانه وار کار می بیبی لایت مو کرد. چه اتفاقی برای مریم می افتاد؟ چه بلایی سر خودش می آمد؟ ترس کراتینه مو شدید از چاقوی پوست سر و پاره کراتینه مو شدن دست‌های بی‌رحم، او را بیشتر از درد در حال افزایش نیش می‌زد. او تا زانوهایش خم کراتینه مو شد، هفت تیر خم کراتینه مو شد و تلاش زیادی بیبی لایت مو کرد تا ببیند.

قبل از یک چشم او نوک به طور مبهم شنا می بیبی لایت مو کرد. اینجا تنها پروتئین تراپی مو بود؟ جایی که[214] سربازان دیگر پروتئین تراپی مو بودند؟ آیا آن نقطه نورانی مریم پروتئین تراپی مو بود؟ آیا کات بینی می آمد؟ یا سرخپوست بزرگ روی برف لگدمال کراتینه مو شده در پایه تیپی سمت ررنگ مو است دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و انگشتان دراز کراتینه مو شده اش به چهره دختر کوچکی که صورتش در آغوش او پنهان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود را لمس می بیبی لایت مو کرد! ند سریع خزیده پروتئین تراپی مو بود، هفت تیر آماده پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ مو نسکافه ای و مرواریدی

مدل رنگ مو دخترانه مشکی : سرخپوست بزرگ به هم نخورد. در یک دست، کمان او به صورت تکه تکه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. زیر او برف قرمز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ند احتیاط جانور وحشی خود را کنار زد. “مريم!” او تماس گرفت. «بلند شو سریع.” سرش را بلند بیبی لایت مو کرد و به چشمان آبی مبهوت و گشاد خیره کراتینه مو شد. “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” او لرزید. “من ند لایت و هایلایت مو هستم. من برادر ند لایت و هایلایت مو هستم.

من شمارا نجات میدهم.” “اوه، ند!” او گریه بیبی لایت مو کرد و به سمت او رفت. “تو صدمه دیده ای! یک تیر درست توی سرت چسبیده رنگ مو است.» ند با عجله دستش را بالا برد تا احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. انگشتانش به انتهای پردار تیری برخورد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که از صورتش بیرون زده پروتئین تراپی مو بود. دردی طاقت‌فرسا از سر و پشتش عبور بیبی لایت مو کرد. و ترسیده بیهوش کراتینه مو شد.

هفدهم پس از نبرد ند مدت زیادی بیهوش نماند. نیمه هوشیار پروتئین تراپی مو بود. صدای التماس جویانه مریم کوچولو را تاریک شنید، نوازش های او را حس بیبی لایت مو کرد، متوجه کراتینه مو شد که شلیک ها و فریادها و فریادها ادامه رنگ مو دارد، درد تپنده زخمش را احساس بیبی لایت مو کرد، احساس بیبی لایت مو کرد بلند کراتینه مو شده و به دوش کشیده کراتینه مو شده، سست کراتینه مو شده و دوباره فرو می نشیند.

  رنگ موی قهوه ای غزالی

و هنگامی که انگشتان پیکان را دستکاری می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در حالی که صدای مهربانی او را آرام می بیبی لایت مو کرد، عذابی کراتینه مو شدیدتر و بیمارگونه احساس بیبی لایت مو کرد. این باید جراح باکراتینه مو شد، دکتر لیپینکات. لب هایش را محکم بست، حتی برای ناله بیبی لایت مو کردن. این بخشی از سرباز پروتئین تراپی مو بود که درد را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و اگر پسر پروتئین تراپی مو بود، سرباز هم پروتئین تراپی مو بود. صدای “قطعه ای” روی پیکان به صدا درآمد و برای لحظه ای شوک تقریباً بیش از حد تحمل کراتینه مو شد.

سپس شفت به آرامی اما محکم از سوراخ لیز خورد. جراح سر را بریده پروتئین تراپی مو بود و پیکان را به سمت عقب کشیده پروتئین تراپی مو بود، زیرا نقطه البته خاردار پروتئین تراپی مو بود. جراح گفت: “خوب خواهی بیبی لایت مو کرد، پسرم.” «این فقط یک زخم گوشتی رنگ مو است. بیرون جمجمه دنبال کراتینه مو شد. خوب!» لمس نرم بانداژ را اعمال بیبی لایت مو کرد. نمی‌بینی، ند؟ لطفا ببینید!” مریم کوچولو التماس بیبی لایت مو کرد [216] ند جمع کراتینه مو شد و یک چشمش را باز بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو دخترانه مشکی : او در انبوهی از لباس های بوفالو تقویت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. مریم سعی می بیبی لایت مو کرد او را در آغوش بگیرد. مریم را در آغوش گرفت. آنها در یک فضای باز در میان تیپیس، جایی که بیمارستان صحرایی تأسیس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پروتئین تراپی مو بودند. در اطراف آنها سربازان مجروح دیگری پروتئین تراپی مو بودند. سرهنگ بارنیتز در نزدیکی دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و رنگ پریده انگار مرده پروتئین تراپی مو بود. دکتر لیپینکات و دستیارانش اینجا و آنجا مشغول پروتئین تراپی مو بودند.

  انواع رنگ مو مش و هایلایت

صدای جغجغه تفنگ و کارابین، دستورات سریع، فریادهای سرکش، نشانه نبرد ناامیدانه پروتئین تراپی مو بود. وحشیانه و الهام‌بخش به نظر می‌رسید، زیرا گروه، که در گوشه‌ای کوچک در کنار دهکده نصب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، مدام می‌نواخت. اما بلندتر، نافذ تر، که در تمام هیاهوها نفوذ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بی شباهت به زوزه گرگ ها، آوازی بی وقفه بلند کراتینه مو شد – زاری ماتم قاتل های غمگین. اتهام موفقیت آمیز پروتئین تراپی مو بود.

نیروها روستا را داشتند. حالا تپه های اطراف با سرخپوستان زنده پروتئین تراپی مو بودند. سربازان در مرکز پروتئین تراپی مو بودند. و آن روز هنوز ظهر نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. به سرعت اخباری که توسط مجروحان وارد می کراتینه مو شد، یا به طور تصادفی از جنگجویان عجله می رفتند. کاپیتان همیلتون کشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – در جنگ با شلیک گلوله به قلبش، درست همانطور که او به عنوان پایان یک سرباز می خورنگ مو است.

مدل رنگ مو دخترانه مشکی : سرهنگ بلوف آلفرد بارنیتز به کراتینه مو شدت بر اثر اصابت توپ به بدنش مجروح کراتینه مو شد. سرهنگ دوم تام کرنگ مو استر زخمی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و ستوان مارس. از اول چیزی دیده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود[217] حمله سرگرد الیوت یا گروهبان سرگرد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندی. بلک کتل و چیف لیتل راک کشته کراتینه مو شدند. سرگرد بنتین با پسر خردسال بلک کتل روبرو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که چهارده سال نداشت.

  رنگ موی مشکی بدون ضرر

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱