نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ مو یاسی بنفش

ترکیب رنگ مو یاسی بنفش | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ مو یاسی بنفش را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ مو یاسی بنفش را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

17 آوریل 2024

ترکیب رنگ مو یاسی بنفش : او گفت: «اینجا بمان. “چه نام هایی به شاهزاده خانم بدهم؟” کودک پاسخ بالیاژ مو داد: “من دوروتی گیل از کانزاس لایت و هایلایت مو هستم.” “و این آقا ماشینی به نام رنگ مو است و مرغ زرد دوست من رنگ مو است.” خدمتکار کوچولو تعظیم بیبی لایت مو کرد و عقب نشینی بیبی لایت مو کرد.

مو : اگر سعی کنی آن عیب ها را برطرف کنی، به هیچ کس نمی گویم که چقدر تو درمانده ای.» ویلر مشتاقانه پاسخ بالیاژ مو داد: “البته سعی می کنم.” “و متشکرم، آقای ، به خاطر محبت شما.” گفت: “من فقط یک ماشین ماشین لایت و هایلایت مو هستم.” “من نمی توانم بیشتر از اینکه متاسف یا خوشحال باشم، مهربان باشم. من فقط می توانم کاری را که مجبور به انجامش لایت و هایلایت مو هستم.

ترکیب رنگ مو یاسی بنفش

ترکیب رنگ مو یاسی بنفش : تیکتوک، شروع به راه رفتن به سمت مسیر در جنگل بیبی لایت مو کرد و همچنان محکم به زندانی خود که به آرامی در کنار او می غلتید، گفت: “این کاملاً درست نیست.” “تو و مردمت پر از شیطنت لایت و هایلایت مو هستید، و دوست دارید هر دو با کسانی که از شما می ترسند. و شما نیز اغلب بداخلاق و مخالف لایت و هایلایت مو هستید.

انجام دهم.” “آیا برای حفظ راز من زخمی کراتینه مو شده ای؟” با نگرانی از ویلر پرسید. “بله، اگر خودت را داشته باشی. اما به من بگو: اکنون چه کسی بر سرزمین ایو حکومت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” از دستگاه پرسید. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “هیچ حاکمی وجود نرنگ مو دارد، زیرا همه اعضای خانواده سلطنتی توسط پادشاه نوم زندانی می شوند. اما شاهزاده خانم لانگویدر که خواهرزاده پادشاه فقید ما اوولدو رنگ مو است.

  رنگ موی یاسی شنی بدون دکلره

در بخشی از کاخ سلطنتی زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از خزانه سلطنتی به اندازه ای که می تواند خرج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند پول می گیرد. می بینید که شاهزاده خانم لانگویدر دقیقاً یک حاکم نیست، زیرا او حکومت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؛ اما او نزدیک ترین رویبیبی لایت مو کرد به حاکمی رنگ مو است که ما در حال حاضر داریم.” Tiktok گفت: “من او را دوباره به خاطر نمی آورم.” “او شبیه چه چیزی رنگ مو است؟” ویلر پاسخ بالیاژ مو داد: “این را نمی توانم بگویم.

ترکیب رنگ مو یاسی بنفش : اگرچه من او را بیست بار دیده ام. زیرا شاهزاده خانم لانگویدر هر بار که او را می بینم یک شخص متفاوت رنگ مو است و تنها راهی که سوژه هایش می توانند او را تشخیص دهند این رنگ مو است که از طریق یک کلید یاقوتی زیبا که او همیشه روی یک زنجیر متصل به مچ دست چپش می بندد. وقتی کلید را می بینیم می دانیم که شاهد شاهزاده خانم بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” دوروتی با حیرت گفت: این عجیب رنگ مو است.

منظورت این رنگ مو است که بگوییم این همه پرنسس مختلف یک نفر لایت و هایلایت مو هستند؟” ویلر پاسخ بالیاژ مو داد: دقیقاً نه. “البته، فقط یک شاهزاده خانم وجود رنگ مو دارد؛ اما او به اشکال مختلف برای ما ظاهر می نانو کراتین مو شود که همگی کم و بیش زیبا لایت و هایلایت مو هستند.” دختر فریاد زد: “او باید جادوگر باکراتینه مو شد.” ویلر اعلام بیبی لایت مو کرد: “من اینطور فکر نمی کنم.” “اما با این وجود رازهایی با او مرتبط رنگ مو است. او موجودی بسیار بیهوده رنگ مو است.

  مدل رنگ مو فیس فریم یخی

بیشتر در اتاقی زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که با آینه احاطه کراتینه مو شده رنگ مو است، به طوری که می تواند خود را از هر طرف که نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تحسین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” هیچ کس به این سخنرانی پاسخ نبالیاژ مو داد، زیرا آنها به تازگی از جنگل خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و توجه آنها به صحنه ای که در مقابل آنها پروتئین تراپی مو بود معطوف پروتئین تراپی مو بود – دره ای زیبا که در آن درختان میوه و مزارع سبز فراوان پروتئین تراپی مو بود، با خانه های مزرعه ای زیبا که اینجا و آنجا پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بودند.

جاده های پهن و همواری که به هر جهت منتهی می کراتینه مو شد. در مرکز این دره دوست داشتنی، حدود یک مایل دورتر از جایی که دوستان ما ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، گلدسته های بلند قصر سلطنتی برخرنگ مو استند که در پس زمینه آسمان آبی آنها به خوبی می درخشیدند. اطراف این کاخ را زمین‌های جذاب، پر از گل و درختچه‌ها احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. چندین فواره ی سوزان دیده می کراتینه مو شد.

پیاده روی های دلپذیری در کنار ردیف مجسمه های مرمر سفید وجود داشت. البته دوروتی نمی‌توانست متوجه نانو کراتین مو شود یا تحسین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا زمانی که در طول جاده به موقعیتی کاملاً نزدیک به قصر پیش رفتند، و او همچنان به مناظر زیبا نگاه می‌بیبی لایت مو کرد که مهمانی کوچکش وارد محوطه کراتینه مو شد و به بزرگ نزدیک کراتینه مو شد. درب ورودی آپارتمان های خود پادشاه. در کمال ناامیدی آنها در را کاملا بسته یافتند.

  رنگ مو قهوه ای زیتونی متوسط چه رنگی است

تابلویی به تابلو چسبانده کراتینه مو شد که به شرح زیر پروتئین تراپی مو بود تیکتوک به ویلر اسیر گفت: “حالا باید راه بال چپ را به ما نشان دهی.” زندانی موافقت بیبی لایت مو کرد: “خیلی خوب، اینجا در سمت ررنگ مو است رنگ مو است.” “چطور می تواند جناح چپ در سمت ررنگ مو است باکراتینه مو شد؟” دوروتی، که می ترسید ویلر آنها را فریب دهد، خورنگ مو است. “چون قبلاً سه بال وجود داشت و دو بال پاره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین بال سمت ررنگ مو است تنها بال باقی مانده رنگ مو است.

ترکیب رنگ مو یاسی بنفش : این ترفند شاهزاده خانم لانگ واید برای جلوگیری از آزار بازدیدکنندگان رنگ مو است.” سپس اسیر آنها را به سمت بال هدایت بیبی لایت مو کرد، پس از آن مرد ماشینی که دیگر هیچ رنگ مو استفاده ای از ویلر نداشت، به او اجازه بالیاژ مو داد که برود و دوباره به یارانش بپیوندد. او بلافاصله با سرعت زیاد دور کراتینه مو شد و به زودی از بین رفت. تیکتوک اکنون درهای بال را شمرد و با صدای بلند به درهای سوم کوبید.

در را یک خدمتکار کوچک با کلاهی که با روبان های همجنسگرا تزئین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، باز بیبی لایت مو کرد و با احترام تعظیم بیبی لایت مو کرد و پرسید: “چه آرزویی دارید، مردم خوب؟” “شما شاهزاده خانم لانگویدر لایت و هایلایت مو هستید؟” دوروتی پرسید. کنیز پاسخ بالیاژ مو داد: نه خانم، من خدمتکار او لایت و هایلایت مو هستم. “میشه شاهزاده خانم را ببینم، لطفا؟” خدمتکار گفت: به او می گویم که اینجا لایت و هایلایت مو هستی، خانم، و از او می خواهم که به تو مخاطب بدهد.

  رنگ مو با لباس گلبهی

بنابراین دوروتی وارد کراتینه مو شد و ماشین را از نزدیک دنبال بیبی لایت مو کرد. اما هنگامی که مرغ زرد سعی بیبی لایت مو کرد به دنبال آنها وارد نانو کراتین مو شود، خدمتکار کوچک فریاد زد “شو!” و پیش بندش را به صورت بیلینا زد. “خودت شو!” مرغ جواب بالیاژ مو داد و با عصبانیت عقب کشید و پرهایش را به هم زد. “آیا رفتاری بهتر از آن ندارید؟” “اوه، صحبت می کنی؟” خدمتکار را که ظاهراً متعجب پروتئین تراپی مو بود پرسید. “آیا صدای من را نمی شنوی؟” بیلینا را گرفت.

آن پیش بند را بینداز و از در بیرون برو تا من با دوستانم وارد شوم! خدمتکار با تردید گفت: شاهزاده خانم از آن خوشش نمی آید. بیلینا پاسخ بالیاژ مو داد: “برای من مهم نیست که او آن را دوست رنگ مو دارد یا نه.” خدمتکار کوچولو بلافاصله سرش را پایین انداخت و مرغ با خیال راحت به کنار دوروتی رسید. خدمتکار آهی کشید: خیلی خوب. “اگر همه شما به خاطر این مرغ لجباز خراب کراتینه مو شده اید، من را به خاطر آن سرزنش نکنید.

ترکیب رنگ مو یاسی بنفش : آزار بالیاژ مو دادن شاهزاده خانم لانگ وایدر امن نیست.” دوروتی با وقار درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد: «به او بگو منتظریم، اگر بخواهی». بیلینا دوست من رنگ مو است و باید هر کجا که می روم برود. خدمتکار بدون حرف بیشتر آنها را به اتاق نشیمن بسیار مجهزی که با رنگ‌های رنگین کمانی ملایمی که از پنجره‌های شیشه‌ای رنگی زیبا به داخل می‌آمد، هدایت بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو فندقی ترکیبی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱