نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای شکلاتی روشن 5.8

رنگ مو قهوه ای شکلاتی روشن 5.8 | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای شکلاتی روشن 5.8 را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای شکلاتی روشن 5.8 را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای شکلاتی روشن 5.8 : آقای آکرمن. این یک ماشین رنگ مو است و شما نمی توانید در برابر آن بدوید. شما باید آن را درک کنید، باید آن را درست مدیریت کنید. من می‌خواهم به شما کمک کنم، و می‌دانم که می‌توانم به شما کمک کنم، اما باید به من اجازه دهید آن را توضیح دهم و باید برخی چیزها را بفهمید.» پیرمرد گفت: بسیار خوب. “برو، آن چیست؟” پیتر گفت: «حالا اینطور رنگ مو است. این پلیس و همه این افراد خوب می گویند، اما آنها نمی فهمند. خیلی پیچیده رنگ مو است.

رنگ مو : که قرمزها یک نماینده در خانه من تمام دکلره مو دارند؟” “آیا نامه این را می گفت؟” “این کار بیبی لایت مو کرد.” “خب، آقا، این آن را خیلی قوی نشان می دهد. من مطمئن نیستم، این فقط یک ایده رنگ مو است که من داشته ام. به توضیح زیادی نیاز رنگ مو دارد.» “تو کسی لایت و هایلایت مو هستی که این نقشه را کشف بیبی لایت مو کردی، فهمیدم؟” “بله قربان.” بانکدار گفت: “خب، یک صندلی، آنجا را بگیر.” یک صندلی نزدیک کنار تخت پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو قهوه ای شکلاتی روشن 5.8

رنگ مو قهوه ای شکلاتی روشن 5.8 : پیتر انتظار این را داشت. “چه نامه ای قربان؟” “نامه ای که به من می گوید ببینمت.” “من چیزی در مورد آن نمی دانم، قربان.” “یعنی – (سرفه) نامه ناشناس برای من ننوشته ای؟” “نه، قربان، من این کار را نبیبی لایت مو کردم.” “پس حتماً یکی از دوستان شما آن را نوشته رنگ مو است.” “من این را نمی دانم. شاید دشمن پلیس پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.» “خب، حالا، این چه خبر رنگ مو است.

  مش رنگ مو هایلایت عروس

اما به نظر پیتر خیلی نزدیک پروتئین تراپی مو بود که احترام بگذارد، بنابراین آن را کمی دورتر کشید و روی شش اینچ جلوی آن نشست، همچنان کلاهش را در دستانش گرفته پروتئین تراپی مو بود و عصبی آن را می پیچاند. . پیرمرد با عصبانیت گفت: «آن کلاه را بگذار پایین. بنابراین پیتر کلاه را زیر صندلی خود چسباند و گفت: “من ببخشید قربان.” بخش 52 پلوتوکرات پیر ضعیف و بیمار پروتئین تراپی مو بود.

اما ذهنش تمام وجود داشت و به نظر می رسید که چشمانش پیتر را خسته می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پیتر متوجه کراتینه مو شد که باید بسیار مراقب باکراتینه مو شد – کمترین لغزش در اینجا کشنده خواهد پروتئین تراپی مو بود. پیرمرد شروع بیبی لایت مو کرد: «اکنون گاج، می‌خواهم همه چیز را به من بگویید. برای شروع، چطور کراتینه مو شد که در بین این قرمزها قرار گرفتید؟ از ابتدا شروع کنید.» بنابراین پیتر گفت که چگونه اتفاقاً به جنبش رادیکال علاقه مند کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو قهوه ای شکلاتی روشن 5.8 : تأکید خاصی بر خطرناک پروتئین تراپی مو بودن این قرمزها و وفاداری خود به طبقه ای رنگ مو دارد که حامی نظم و پیشرفت و فرهنگ در کشور رنگ مو است. “باید جلوی این کار گرفته نانو کراتین مو شود، آقای آکرمن!” او با یک نمایش خوب از احساس فریاد زد. و بانکدار پیر سر تکان بالیاژ مو داد. بله، بله، باید متوقف نانو کراتین مو شود! پیتر گفت: «خب، با خودم گفتم، «می‌خواهم در مورد آنها اطلاعاتی پیدا کنم.

  پلاتینه هفت رنگ

من به جلسات آنها رفتم و کم کم وانمود بیبی لایت مو کردم که مسلمان کراتینه مو شدم و به شما می گویم آقای آکرمن، پلیس ما خواب رنگ مو است. آنها نمی دانند این آشوبگران چه می کنند، چه موعظه می کنند. آنها نمی‌دانند که چه فشاری بر اوباش ناراضی‌ها زده‌اند!» پیتر در ادامه به تفصیل در مورد تبلیغات انقلاب اجتماعی، و در مورد توطئه علیه قانون و نظم، و دارایی و حتی زندگی ثروتمندان گفت. پیتر متوجه کراتینه مو شد.

که وقتی پیرمرد جرعه‌ای آب می‌نوشید، دستش می‌لرزید و به سختی می‌توانست جلوی ریختن آب را بگیرد. و در حال حاضر، هنگامی که تلفن دوباره زنگ خورد، صدای او تند و تیز کراتینه مو شد. من می دانم که آنها برای آن مردان درخورنگ مو است وثیقه می کنند. حالا آنگوس، این یک خشم رنگ مو است! ما چنین چیزی نخواهیم شنید! من از شما می خواهم که فوراً قاضی را ببینید.

کاملاً مطمئن شوید که آن مردان در زندان لایت و هایلایت مو هستند.» سپس بانکدار قدیمی دوباره دچار سرفه کراتینه مو شد. او گفت: «اکنون، گاج، من کم و بیش در مورد همه اینها می دانم. آنچه من می خواهم بدانم در مورد این توطئه علیه من رنگ مو است. به من بگو چگونه از آن مطلع کراتینه مو شدی.» و پطرس گفت: اما البته او آن را زینت بخشید، تا جایی که به آقای آکرمن مربوط می کراتینه مو شد.

این یاران همیشه در مورد آقای آکرمن صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، آنها کینه خاصی نسبت به او داشتند. “اما چرا؟” پیرمرد گریه بیبی لایت مو کرد. “چرا؟” “آنها فکر می کنند که شما با آنها می جنگید، آقای آکرمن.” “اما من نه! این درست نیست!» “خب، آنها می گویند شما پول گذاشتید تا گوبر را به دار بزنید. آنها به شما زنگ می زنند – مرا عذر می خواهی؟ “بله بله البته.” آنها شما را “شیطان پول سر” صدا می زنند.

  رنگ مو قرمز فشن

رنگ مو قهوه ای شکلاتی روشن 5.8 : آنها شما را پادشاه مالی شهر آمریکا می نامند.» “پادشاه!” بانکدار گریه بیبی لایت مو کرد. «چه آشغالی! چرا، گاج، این بحث روزنامه احمقانه رنگ مو است! من امروز یک مرد فقیر لایت و هایلایت مو هستم. دو ده مرد در این شهر ثروتمندتر از من لایت و هایلایت مو هستند و قدرت بیشتری تمام دکلره مو دارند. چرا…» اما پیرمرد به سرفه افتاد و آنقدر خسته کراتینه مو شد که دوباره در بالش فرو رفت تا نفسش باز کراتینه مو شد. پیتر با احترام منتظر ماند. اما البته او فریب نخورد.

پیتر بارها در زندگی خود به چانه زنی ادامه بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و شنیده پروتئین تراپی مو بود که مردم فقر و ناتوانی خود را اعلام می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. پیرمرد ادامه بالیاژ مو داد: “حالا، گاج.” من نمی خواهم کشته شوم. من به شما می گویم که نمی خواهم کشته شوم.» پیتر گفت: نه، البته که نه. برای او کاملاً قابل درک پروتئین تراپی مو بود که آقای آکرمن نمی خورنگ مو است کشته نانو کراتین مو شود. اما به نظر می رسید که آقای آکرمن فکر می بیبی لایت مو کرد لازم رنگ مو است این ایده را بر روی او بگذارد.

در طول گفتگو، چند بار به آن بازگشت و هر بار آن را با همان اطمینان جدی گفت، گویی یک ایده کاملاً جدید و یک ایده بسیار غیرعادی و شگفت انگیز رنگ مو است. من نمی‌خواهم کشته شوم، گاج. من به شما می گویم که نمی خواهم به آن افراد اجازه بدهم من را بگیرند. نه نه؛ ما باید آنها را دور بزنیم، باید اقدامات احتیاطی را انجام دهیم – هر احتیاط – من هر احتیاط ممکن را به شما می گویم.

  مدل رنگ مو بدون دکلره جدید

پیتر با جدیت گفت: “من برای این منظور اینجا لایت و هایلایت مو هستم، آقای آکرمن.” “من همه چیز را انجام خواهم بالیاژ مو داد. ما همه کارها را انجام خواهیم بالیاژ مو داد، مطمئنم.» “این در مورد پلیس چیست؟” بانکدار خورنگ مو است. “این در مورد دفتر Guffey چیست؟ شما می گویید آنها صلاحیت نتمام دکلره مو دارند؟» پیتر گفت: «خب حالا، من به شما می گویم آقای آکرمن، کمی شرم آور رنگ مو است. می بینید، آنها من را رنگ مو استخدام می کنند.

رنگ مو قهوه ای شکلاتی روشن 5.8 : من شما را رنگ مو استخدام می کنم! من برای این کار پول می گذارم و حقایق را می خواهم!—من همه آنها را می خواهم.» پیتر گفت: “خب، آنها با من بسیار شایسته رفتار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند …” من می گویم همه چیز را به من بگو! پیرمرد فریاد زد. او عصبی ترین پیرمردی پروتئین تراپی مو بود و نمی توانست یک دقیقه تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که آنچه را که می خورنگ مو است نداشته باکراتینه مو شد. “مشکل آنها چیست؟” پیتر تا آنجا که می‌توانست متواضعانه پاسخ بالیاژ مو داد: «من می‌توانم چیزهای زیادی به شما بگویم که برای شما مفید رنگ مو است.

آقای آکرمن، اما شما باید آن را بین من و خود نگه دارید.» “خیلی خوب!” سریع گفت دیگری. “چیه؟” پیتر اصرار بیبی لایت مو کرد: «اگر به کس دیگری اشاره کنی، من اخراج خواهم کراتینه مو شد.» شما اخراج نخواهید کراتینه مو شد، من این کار را انجام خواهم بالیاژ مو داد. اگر لازم باکراتینه مو شد شما را مستقیما رنگ مو استخدام می کنم.» «آه، اما شما متوجه نکراتینه مو شدید.

  بهترین رنگ روی موی شرابی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱