نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی چه شماره ای است

رنگ مرواریدی چه شماره ای است | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی چه شماره ای است را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی چه شماره ای است را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی چه شماره ای رنگ مو است : چاق و دلچسب رنگ مو است، متاثر می نانو کراتین مو شود تا بلند نانو کراتین مو شود و بگوید ممکن رنگ مو است اوضاع به این بدی نباکراتینه مو شد و سپس به ادامه دهید و سخنرانی کوچکی از خودش داشته باکراتینه مو شد که در آن به عروس و داماد تبریک می گوید و پیشگویی های خوشبختی می دهد و به نکاتی می پردازد که مردان جوان را بسیار خوشحال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما باعث می نانو کراتین مو شود که اونا خشمگین تر از همیشه سرخ نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : و این سخن آنان رنگ مو است; شاد و پر هیاهو، یا سوگوار و زاری، یا پرشور و سرکش، این موسیقی موسیقی آنهرنگ مو است، موسیقی خانه. آغوشش را به سوی آنها دراز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آنها فقط باید خودشان را تسلیم کنند. شیکاگو و سالن‌هایش و محله‌های فقیر نشین آن محو می‌شوند – علفزارهای سبز و رودخانه‌هایی با نور آفتاب، جنگل‌های عظیم و تپه‌های پوشیده از برف وجود تمام دکلره مو دارند.

رنگ مرواریدی چه شماره ای رنگ مو است

رنگ مرواریدی چه شماره ای رنگ مو است : آنها مناظر خانه و صحنه های دوران کودکی را در حال بازگشت می بینند. عشق ها و دوستی های قدیمی شروع به بیدار کراتینه مو شدن می کنند، شادی ها و غم های قدیمی برای خنده و گریه. برخی عقب می افتند و چشمان خود را می بندند، برخی به میز می کوبند. گاه و بیگاه یکی با فریاد بلند می نانو کراتین مو شود و این یا آن آهنگ را صدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و سپس آتش در چشمان تاموسیوس روشن‌تر می‌نانو کراتین مو شود.

و او کمانچه‌اش را بالا می‌اندازد و برای همراهانش فریاد می‌زند، و آنها به کار دیوانه‌وار می‌روند. گروه گروه کر را بر عهده می گیرد و مردان و زنان مانند همه تسخیر کراتینه مو شده فریاد می زنند. برخی به پا می‌پرند و روی زمین می‌کوبند، عینک‌هایشان را بلند می‌کنند و به یکدیگر قول می‌دهند. خیلی زود به ذهن کسی می رسد که یک آهنگ عروسی قدیمی را مطالبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که زیبایی عروس و شادی های عشق را جشن می گیرد.

  مدل رنگ مو قهوه ای عسلی

در هیجان این شاهکار، شروع به لبه زدن در بین میزها می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و راه خود را به سمت سر، جایی که عروس نشسته رنگ مو است، طی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بین صندلی‌های میهمانان یک پا فاصله نیست و تاموسیوس آنقدر کوتاه رنگ مو است که هر وقت دستش را به سمت نت‌های پایین می‌برد، آن‌ها را با کمان می‌کوبد. اما او همچنان پافشاری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بی وقفه اصرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که همراهانش باید پیروی کنند.

در طول پیشرفت آنها، نیازی به گفتن نیست، صداهای ویولن سل به خوبی خاموش می شوند. اما سرانجام هر سه در راس قرار تمام دکلره مو دارند و تاموسیوس جایگاه خود را در دست ررنگ مو است عروس می گیرد و شروع به ریختن روح خود در فشارهای ذوب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اونای کوچولو برای خوردن خیلی هیجان زده رنگ مو است. هر چند وقت یک بار طعم کمی را می چکراتینه مو شد، وقتی پسرعموی ماریجا آرنج او را نیشگون می گیرد و به او یادآوری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما، در بیشتر موارد، او با همان چشمان ترسناک شگفت زده نشسته رنگ مو است. تتا الزبیتا مثل مرغ مگس خوار در یک بال زدن رنگ مو است. خواهرانش نیز پشت سر او می دوند و زمزمه می کنند و نفس نفس نمی زنند. اما به نظر می‌رسد که اونا به سختی صدای آنها را می‌شنود – موسیقی مدام صدا می‌زند، و نگاه دور برمی‌گردد، و او با دست‌هایش روی قلبش می‌نشیند. سپس اشک در چشمان او جاری کراتینه مو شد.

رنگ مرواریدی چه شماره ای رنگ مو است : و از آنجایی که شرم رنگ مو دارد آنها را پاک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و از اینکه اجازه دهد آنها روی گونه هایش جاری شوند، خجالت می ککراتینه مو شد، برمی گردد و سرش را کمی تکان می دهد و سپس وقتی می بیند که جورگیس او را تماشا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند قرمز می نانو کراتین مو شود. وقتی تاموسیوس کوزلیکا در پایان به کنار او رسید و عصای جادویش را بالای سرش تکان می‌بالیاژ مو داد، گونه‌های اونا قرمز کراتینه مو شده رنگ مو است و به نظر می‌رسد که باید بلند نانو کراتین مو شود و فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  انواع رنگ مو شکلاتی دودی

با این حال، در این بحران، ماریا برچینسکاس او را نجات می‌دهد، که موزه‌ها ناگهان به ملاقات او می‌روند. ماریجا عاشق آهنگ رنگ مو است، آهنگ فراق عاشقان. او می‌خواهد آن را بشنود، و چون نوازندگان آن را نمی‌دانند، برخرنگ مو استه رنگ مو است و به آموزش آنها ادامه می‌دهد. ماریا کوتاه قد رنگ مو است، اما در ساخت قوی رنگ مو است. او در یک کارخانه کنسروسازی کار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و تمام روز با قوطی‌های گوشت گاو به وزن چهارده پوند کار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او چهره ای پهن اسلاوی، با گونه های قرمز برجسته رنگ مو دارد. وقتی دهانش را باز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، غم انگیز رنگ مو است، اما نمی توانی به اسب فکر نکنی. او یک پیراهن فلانل آبی به کمر می‌پوکراتینه مو شد که اکنون در آستین‌هایش بالا زده رنگ مو است و بازوهای او را نشان می‌دهد. او یک چنگال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کاری در دست رنگ مو دارد که با آن به میز می کوبد تا زمان را مشخص الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همانطور که او آهنگ خود را غرش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

با صدایی که کافی رنگ مو است بگوییم که هیچ بخشی از اتاق خالی نمی ماند، سه نوازنده با زحمت و نت به نت، اما به طور متوسط ​​یک نت پشت سر او، او را دنبال می کنند. بنابراین آنها از طریق بیت پس از بند مرثیه یک سوئن دلتنگ زحمت می کشند: «خدایا آرام باش عزیزترین. خدایا و خوشبختی، بیچاره من، می بینم.

  جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه روشن

به حساب حق تعالی، زیرا تو نیاز داری روی زمین تنها باشی!» وقتی آهنگ تمام کراتینه مو شد، نوبت به سخنرانی می رسد و دده آنتاناس پیر به پا می خیزد. پدربزرگ آنتونی، پدر جورجیس، شصت سال بیشتر نرنگ مو دارد، اما شما فکر می کنید که او هشتاد ساله رنگ مو است. او تنها شش ماه در آمریکا پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است و این تغییر برایش خوب نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

رنگ مرواریدی چه شماره ای رنگ مو است : در مردانگی در یک کارخانه پنبه کار می بیبی لایت مو کرد، اما سرفه ای بر او فرود آمد و مجبور کراتینه مو شد ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در خارج از کشور مشکل ناپدید کراتینه مو شد، اما او در اتاق های ترشی دورهم کار می بیبی لایت مو کرد و تنفس هوای سرد و مرطوب تمام روز آن را بازگردانده رنگ مو است. حالا که از جایش بلند می‌نانو کراتین مو شود، سرفه‌هایش را گرفته رنگ مو است، و خودش را کنار صندلی‌اش نگه می‌رنگ مو دارد و صورت ضایع‌کراتینه مو شده‌اش را برمی‌گرداند تا بگذرد.

عموماً رسم بر این رنگ مو است که سخنرانی در یک از یکی از کتابها خارج نانو کراتین مو شود و از روی قلب یاد نانو کراتین مو شود. اما دده آنتاناس در دوران جوانی خود یک عالم پروتئین تراپی مو بود و واقعاً تمام نامه های عاشقانه دوستانش را تشکیل می بالیاژ مو داد. اکنون فهمیده می نانو کراتین مو شود که او یک سخنرانی اصیل تبریک و تهنیت سروده رنگ مو است و این یکی از وقایع روز رنگ مو است. حتی پسرانی که در اتاق غوغا می‌کنند.

نزدیک می‌شوند و گوش می‌دهند و برخی از زنان هق هق می‌کنند و پیشبند خود را در چشمانشان پاک می‌کنند. این بسیار جدی رنگ مو است، زیرا آنتاناس رودکوس به این فکر رسیده رنگ مو است که او زمان زیادی برای ماندن با فرزندانش نرنگ مو دارد. سخنرانی او همه آنها را چنان اشک آلود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که یکی از مهمانان، جوکوباس صدویلاس، که یک فروشگاه اغذیه فروشی در خیابان هالستد رنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه