↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موهای ترکیبی جدید

انواع رنگ موهای ترکیبی جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موهای ترکیبی جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موهای ترکیبی جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موهای ترکیبی جدید : در هم می‌پیچد، و همین باعث کراتینه مو شد او در پروازش زمین بخورد و به زمین بیفتد، جایی که جگوار یک پنجه بزرگ را روی او گذاشت و با ناراحتی گفت: “من شما را، در حال حاضر!” این واقعیت که پیش بند او را زمین زده پروتئین تراپی مو بود باعث کراتینه مو شد116ووت قدرت جادویی خود را به یاد آورد و در وحشت فریاد زد: “باز کن!” بدون توقف در مورد چگونگی این دستور می تواند او را نجات دهد.

رنگ مو : جغد حلبی که در طول شب راه آنها را هدایت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اکنون دید که نور خورشید به چشمان درشت او می خورد، بنابراین آنها را محکم بست و بر پشت خرس قهوه ای کوچک که وزن جغد را به راحتی حمل می بیبی لایت مو کرد، نشست. قناری گاهی بر روی شانه میمون سبز می‌نشیند و گاهی پیش از مهمانی بال می‌زد و به این ترتیب با روحیه‌ای خوب از آن دره عبور می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به دره بعدی در شرق آن می‌رفتند.

انواع رنگ موهای ترکیبی جدید

انواع رنگ موهای ترکیبی جدید : قناری اعلام بیبی لایت مو کرد: «در شرق، در جهتی که دنبال می‌بیبی لایت مو کردیم، جنگلی زیبا وجود رنگ مو دارد که یک جویبار از میان آن می‌گذرد. ​​در جنگل ممکن رنگ مو است میوه‌ها یا آجیل‌ها رکراتینه مو شد کنند یا بوته‌های توت در لبه آن وجود داشته باکراتینه مو شد. بگذار به آن سمت برویم.” 111آنها با این موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بی درنگ به راه افتادند و این بار عمدی تر حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

آنها متوجه کراتینه مو شدند که این یک گودال بزرگ رنگ مو است که به شکل نعلبکی رنگ مو است و در لبه دورتر آن جنگلی ظاهر می نانو کراتین مو شود که پلی کروم از آسمان دیده پروتئین تراپی مو بود. جغد حلبی در حالی که از خواب بیدار می‌کراتینه مو شد و به صورت خنده‌دار برای دوستانش پلک می‌زد، گفت: «بیا فکرش را بکن». دختر مونچکین ممکن رنگ مو است عاشق یک چوب‌دار حلبی باکراتینه مو شد.

  بلوند پلاتینه خیلی روشن بدون دکلره

من نمی‌توانم انتظار داشته باشم که او با یک جغد حلبی ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» خرس قهوه ای گفت: “در آن حقیقت وجود رنگ مو دارد، دوست من.” و فکر کنید که من که خوش تیپ‌ترین مترسک جهان به حساب می‌آمدم، اکنون محکوم کراتینه مو شده‌ام که یک جانور بی‌حساب باشم که تنها ویژگی نجات‌دهنده‌اش این رنگ مو است که او را با کاه پر می‌کنند!» ووت گفت: لطفاً پرونده من را در نظر سامبره مو بگیرید . “بی یک میمون از یک پسر ساخته رنگ مو است.

و این وحشتناک ترین کار از همه رنگ مو است! خرس قهوه ای با نگاه انتقادی به ووت گفت: “رنگ شما نسبتاً زیبرنگ مو است.” “من تا به حال یک میمون سبز نخودی ندیده ام، و به نظرم می رسد که شما بسیار زیبا لایت و هایلایت مو هستید.” قناری که با حرکتی آزادانه و برازنده از یکی به دیگری بال می‌زد، گفت: «پرنده پروتئین تراپی مو بودن خیلی بد نیست، اما من مشتاقم دوباره از شکل خودم لذت ببرم.» جغد حلبی گفت: “به عنوان پلی کروم، تو دوست‌داشتنی‌ترین دختری پروتئین تراپی مو بودی که تا به حال دیده‌ام.

البته به جز اوزما.” “بنابراین غول زن خوب بیبی لایت مو کرد که تو را به دوست‌داشتنی‌ترین پرنده تبدیل بیبی لایت مو کرد، اگر اصلاً می‌خواهی دگرگون شوی. اما به من بگو، چون تو یک پری لایت و هایلایت مو هستی و عقل پری داری: آیا فکر می‌کنی بتوانیم بشکنیم. این افسون ها؟” قناری پاسخ بالیاژ مو داد: “چیزهای عجیب و غریبی در سرزمین اوز رخ می دهد.” “خانم یوپ اعلام بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که هیچ یک از دگرگونی های او را نمی توان تغییر بالیاژ مو داد.

انواع رنگ موهای ترکیبی جدید : حتی خودش، اما من معتقدم که اگر بتوانیم به گلیندا، جادوگر خوب برسیم، او ممکن رنگ مو است راهی برای بازگرداندن ما به شکل طبیعی خود بیابد. همانطور که می دانید، رنگ مو است113قدرتمندترین جادوگر جهان، و کارهای کمی وجود رنگ مو دارد که اگر تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند نمی تواند انجام دهد.” خرس قهوه ای کوچولو گفت: “در این صورت، اجازه دهید به سمت جنوب برگردیم و سعی کنیم به قلعه گلیندا برسیم.

  بهترین رنگ مو برای چشم قهوه ای

می دانید که در کشور قرار رنگ مو دارد، بنابراین از اینجا راه خوبی رنگ مو است.” ووت گفت: «اول، اما اجازه دهید از جنگل بازدید کنیم و چیزی برای خوردن جستجو کنیم. بنابراین آنها به سمت لبه جنگلی که از درختان بلند و زیبای زیادی تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود ادامه بالیاژ مو دادند. آنها در ابتدا هیچ درخت میوه ای کشف نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، بنابراین میمون سبز به اعماق جنگل فشار آورد و بقیه از نزدیک پشت سر او رفتند.

آنها بی سر و صدا زیر سایه درختان در حال حرکت پروتئین تراپی مو بودند که ناگهان جگوار عظیمی از یک اندام بر روی آنها پرید و با یک ضربه پنجه خرس قهوه ای کوچک را بارها و بارها غلت بالیاژ مو داد تا اینکه توسط تنه درخت متوقف کراتینه مو شد. فوراً همه آنها زنگ خطر را گرفتند. جغد حلبی فریاد زد: “هوت – هوت!” و مستقیم به سمت شاخه درخت بلند پرواز بیبی لایت مو کرد، اگرچه به سختی می‌توانست ببیند کجا می‌رود.

قناری به سرعت به سمت مکانی در کنار جغد حرکت بیبی لایت مو کرد و میمون سبز از جا بیرون آمد، یک عضو را گرفت و به زودی به سمت ارتفاعی امن رفت.114 جگوار خم کراتینه مو شد و با چشمانی گرسنه به خرس قهوه ای کوچولو نگاه بیبی لایت مو کرد که به آرامی روی پاهایش بلند کراتینه مو شد و با سرزنش پرسید: “به خاطر خدا، هیولا، می خورنگ مو استی چه کار کنی؟” جگوار با غرغر جواب بالیاژ مو داد: “سعی می کنم صبحانه ام را بخورم.

و من معتقدم که موفق کراتینه مو شده ام. شما باید یک غذای خوشمزه درست کنید. مگر اینکه پیر و سخت باشید.” خرس گفت: «من بدتر از آن لایت و هایلایت مو هستم که به عنوان صبحانه در نظر گرفته می‌نانو کراتین مو شود، زیرا من فقط یک پوست پر از کاه لایت و هایلایت مو هستم و بنابراین برای خوردن مناسب نیستم». “در واقع!” جگوار با صدایی ناامید فریاد زد. “پس تو باید خرس جادویی یا طلسم کراتینه مو شده باشی و من باید صبحانه ام را از میان یاران تو بجویم.” با این کار، سر لاغر خود را بلند بیبی لایت مو کرد تا به جغد حلبی و قناری و میمون نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دمش را به زمین زد و تا جایی که هر جگواری می‌توانست غرغر بیبی لایت مو کرد.

  انواع رنگ مو مش

انواع رنگ موهای ترکیبی جدید : خرس قهوه ای کوچک گفت: “دوستان من نیز مسحور کراتینه مو شده اند.” “همه آنها؟” جگوار پرسید. “بله. جغد قلع رنگ مو است، بنابراین شما نمی توانید او را بخورید. قناری یک پری رنگ مو است – پلی کروم،115دختر رنگین کمان – و شما هرگز نمی توانید او را سامبره مو بگیرید زیرا او می تواند به راحتی از دسترس شما خارج نانو کراتین مو شود.” جگوار با گرسنگی گفت: “هنوز میمون سبز باقی مانده رنگ مو است.” او نه از قلع ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

و نه پر از کاه رنگ مو است و نه می تواند پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. میمون ووت با شنیدن این سخنان از روی درخت، بسیار ترسید، زیرا ماهیت جگوارها را می‌شناخت و متوجه کراتینه مو شد که آنها می‌توانند با چابکی گربه‌ها از درختان بالا بروند و از اندامی به اندام دیگر بپرند. بنابراین او بلافاصله شروع به پریدن در جنگل با سرعتی که می توانست بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ موهای ترکیبی جدید : با بازوهای بلند میمونی خود به شاخه ای گرفت و بدن سبز خود را در فضا چرخاند تا شاخه دیگری را در یک درخت همسایه بگیرد و به همین ترتیب، در حالی که جگوار دنبال می بیبی لایت مو کرد. او از پایین، چشمانش رنگ مو استوار به طعمه اش خیره کراتینه مو شد. اما در حال حاضر ووت پاهایش را در پیش بند توری که هنوز به پا می‌بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه