نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بوتاکس مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

بوتاکس مو کجا انجام بدم

بوتاکس مو کجا انجام بدم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بوتاکس مو کجا انجام بدم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بوتاکس مو کجا انجام بدم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

بوتاکس مو کجا انجام بدم : تنها نقصی که در آگهی یافت کراتینه مو شد، اشاره به سن آنها پروتئین تراپی مو بود. به عنوان مثال، بیل ده سال جوانتر از آنچه که ادعا می بیبی لایت مو کرد سرکوب کراتینه مو شد. کدام درست پروتئین تراپی مو بود، بیل یا رنگ مو استادش؟ کمیته تمایل داشت که بیل را به اربابش ترجیح دهد، به این دلیل ساده که به نظر می‌رسید.

رنگ مو : او به‌طور رضایت‌بخشی به خاطر جوان‌بیبی لایت مو کردن رنگ مو استادش او را به حساب می‌آورد: او (رنگ مو استاد) می‌توانست او را به قیمتی بسیار بیشتر در سی و هفت سالگی بفروکراتینه مو شد تا در چهل سالگی. هفت اسب سواران بی وجدان و تاجران با همنوعان خود در مورد آن نوع تمرین تند و تیز پروتئین تراپی مو بودند.

بوتاکس مو کجا انجام بدم

بوتاکس مو کجا انجام بدم : هانسون به جای اینکه فقط سی ساله باکراتینه مو شد، در پانزدهم فوریه اعلام بیبی لایت مو کرد که سی و هفت ساله رنگ مو است. این اشتباهات مورد توجه و تصحیح قرار می گیرند، زیرا به سختی ممکن رنگ مو است که بیل و هانسون هنوز به دست بستگان خود گم شوند، که ممکن رنگ مو است در هر جهت برای آنها پرس و جو و شکار کنند.

لینک مفید : بوتاکس مو

چنین بدنامی که در آگهی فوق به آنها بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، در برآورد کمیته به بیل و هانسون کمترین آسیبی وارد نبیبی لایت مو کرد. این بسیار خوشحال کننده پروتئین تراپی مو بود که بدانیم آنها آنقدر از اهمیت بالایی برخوردار پروتئین تراپی مو بودند که خورنگ مو استار چنین بیان عمومی از طرف آقایان دورسی پروتئین تراپی مو بودند. علاوه بر این، کمیته را از لزوم نوشتن توضیحاتی در مورد آنها نجات بالیاژ مو داد.

بوتاکس مو کجا انجام بدم : و همانطور که بسیاری دیگر ممکن رنگ مو است با امید به این سوابق روی بیاورند، بنابراین، اهمیت مضاعف این رنگ مو است که این توصیفات تا آنجا که ممکن رنگ مو است، صحیح باکراتینه مو شد، به ویژه از نظر سنی. هانسون از این ایده که “بیمار به نظر می رسد” از ته دل خندید. در حالی که در راه آهن زیرزمینی پروتئین تراپی مو بود.

  بوتاکس مو عوارض دارد

لینک مفید : پروتئین تراپی و بوتاکس مو چیست

به نظر بسیار بدحال به نظر می رسید. برعکس، یک تکه دارایی سالم تر، چاق و تنومندتر که هیچکس نیازی به دیدن آن نرنگ مو دارد، از همان هانسون. با این حال، او اعتراف بیبی لایت مو کرد که مدتی قبل از رفتنش، وانمود بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که مریض رنگ مو است، – به رنگ مو استادش گفت که او “در همه جا مریض رنگ مو است.” هنسون ده بار در روز می‌گفت که از او می‌پرسند حالش چطور رنگ مو است.

بوتاکس مو کجا انجام بدم : اما حاضر نپروتئین تراپی مو بود کارش را خیلی سبک‌تر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شرح ذیل از رنگ مو استادش و دلیل ترک او بیان کراتینه مو شد: ارباب من دهقانی سرخ چهره پروتئین تراپی مو بود، با خلق و خوی کراتینه مو شدید، فحش می بالیاژ مو داد، فحش می بالیاژ مو داد، می نوشیدم.

لینک مفید : بوتاکس مو در خانه

و برده هایش را می فروخت، هر وقت که دلش می خورنگ مو است. عضو کلیسای پروتستان، آنها ثروتمند پروتئین تراپی مو بودند، مزارع بزرگ و بردگان بسیار زیادی داشتند. آنها به سختی به من اجازه نمی بالیاژ مو دادند، من یک زن داشتم، اما آنها به من اجازه نمی بالیاژ مو دادند که فقط یک بار در یک روز به دیدن او بروم.

[botox]

خیلی خوبه.” بیل به طور مشروط از دست یک فلج معروف فرار بیبی لایت مو کرد، او را به عنوان “مردی بسیار یواشکی، جثه متوسط، چهره صاف، کشاورز ثروتمندی که هجده یا بیست سر برده داشت و قاضی یتیمان پروتئین تراپی مو بود” توصیف بیبی لایت مو کرد. بالیاژ مو دادگاه.” او گهگاه برده می فروکراتینه مو شد». “معشوقه من زنی بسیار بزرگ، خشن و ایرلندی به نظر پروتئین تراپی مو بود.

بوتاکس مو کجا انجام بدم : با خلق و خوی بسیار بد؛ انگار از دیدن یک سیاه‌پوست متنفر پروتئین تراپی مو بود و همیشه می‌خورنگ مو است شوهرش شلاق بزند. یکی از اعضای کلیسای متدیست پروتئین تراپی مو بود. رنگ مو استاد من در کلیسای اسقفی امین پروتئین تراپی مو بود.” در نتیجه مصیبت‌هایی که بیل در زمان ارباب و معشوقه مسیحی‌اش تجربه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  ایا بوتاکس مو سرطان زاست

لینک مفید : بوتاکس گرم مو

او را به بی‌اعتباری به مذهب پروتستان سوق بالیاژ مو داد و اعلام بیبی لایت مو کرد که متقاعد کراتینه مو شده رنگ مو است که این همه یک «تظاهر» رنگ مو است و افزود که «هرگز به کلیسا؛ جایی در کلیسا برای «سیاه‌پوستان» در نظر گرفته نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، مگر یک قلم کوچک برای کالسکه‌ها و پیشخدمت‌ها.» بیل مفتخر به منصب «سردر محل» کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

بوتاکس مو کجا انجام بدم : اما به این مقام افتخار نمی بیبی لایت مو کرد. شنبه شب از دست مشترک فرار بیبی لایت مو کرد، مرد رنگ مو جیم بل. جیم حدود پنج فوت و ده اینچ ارتفاع رنگ مو دارد، رنگ مشکی رنگ مو دارد، حدود 26 سال سن رنگ مو دارد و ظاهری پایین رنگ مو دارد. وقتی با او صحبت می نانو کراتین مو شود آلایت و هایلایت مو هسته صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او لب های بزرگ و کلفت و سبیل رنگ مو دارد.

لینک مفید : مدت زمان قرنطینه بوتاکس مو

او قبلاً متعلق به ادوارد رنگ مو استنزبری، اواخر شهرستان بالتیمور پروتئین تراپی مو بود، و توسط ادوارد ورتینگتون، در نزدیکی ریسترتاون، در شهرستان بالتیمور، در زمان فروش مرحوم رنگ مو استنزبری خریداری کراتینه مو شد، که او را به از شهر بالتیمور، که من جیم را از آنها خریدم.

بوتاکس مو کجا انجام بدم : فروخت. در 13 ژوئن گذشته همسرش با مادرش، آن رابرتسون، در کوچه کورن، بین خیابان‌های لی و هیل، شهر بالتیمور زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، جایی که او روابط دیگری رنگ مو دارد، و جایی که راه خود را باز می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من جایزه فوق را صرف نظر از جایی که برده نانو کراتین مو شود، می دهم.

لینک مفید : بوتاکس مو یا اوزون تراپی

بنابراین او را به خانه می آورند یا در زندان امن می کنند تا دوباره او را بگیرم. زاخاریا بری شهرستان شاهزاده جورج، Md. آقای زکریا بری که علاقه زیادی به جیم نشان بالیاژ مو داد، ممکن رنگ مو است تا این ساعت از علت فرار او بدون درخورنگ مو است مرخصی و غیره بی خبر باکراتینه مو شد.

  روش بوتاکس تراپی مو

بوتاکس مو کجا انجام بدم : آقای” به جای رنگ مو استاد، و او ادعا بیبی لایت مو کرد که این راز باز کراتینه مو شدن چشمانش و عصبی کراتینه مو شدن ذهنش برای رنگ مو استفاده از راه آهن زیرزمینی رنگ مو است. در حالی که ممکن رنگ مو است اکنون یادگیری این راز برای زکریا بری چندان مفید نباکراتینه مو شد، با این وجود ممکن رنگ مو است برای کسانی که از نزدیکان جیم پروتئین تراپی مو بودند جالب باکراتینه مو شد که حتی یک پرتو کوچک از نور را جمع کنند.

لینک مفید : روش بوتاکس سرد مو

ورود از شهرستان پاسکال از ویرجینیا گریخت و بنن و بردی را متهم بیبی لایت مو کرد که برای آزادی او خشونت می کنند. با این حال، او فقط مدت کوتاهی قبل از فرار در چنگال آنها پروتئین تراپی مو بود، اما این مدت کوتاه تقریباً یک سن به نظر می رسید، زیرا آنها در مقایسه با رفتاری که در زمان رنگ مو استاد سابقش تجربه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، بسیار بد رفتار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بوتاکس مو کجا انجام بدم : طبق درنگ مو استان پاسکال، که ظاهراً درست پروتئین تراپی مو بود، رنگ مو استاد قبلی او پدر خودش (جان کوانتنس) پروتئین تراپی مو بود که همیشه پاسکال را فرزند خود می‌دانست.

لینک مفید : بهترین بوتاکس سرد مو

و او را سرزنش نمی‌بیبی لایت مو کرد که به مردم بگوید باید آزاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. که او قصد نداشت به کسی دیگر خدمت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما، روزی در حالی که سوار پروتئین تراپی مو بود، از اسب خود پرت کراتینه مو شد و فوراً کشته کراتینه مو شد. به طور طبیعی، هیچ اراده ای پیدا نکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه