نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

تمام دکلره مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت تبدیل تمام دکلره به بالیاژ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با تبدیل تمام دکلره به بالیاژ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ : روز مرگشان و عاقبتشان فرخنده پروتئین تراپی مو بود.{134} کلاغ پری روزی روزگاری دیگر مردی پروتئین تراپی مو بود که یک پسر داشت.

رنگ مو : این انسان تمام روز به جنگل می رفت و پرنده هایی را برای فروش می گرفت اولین وارد اما سرانجام پدر مرد و پسر ماند همه تنها حالا او نمی دانست شغل پدرش چیست.

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ : اما در حالی که او همه چیز را در مورد زمین جستجو می بیبی لایت مو کرد که به آن رسید دام پرندگان پس آن را گرفت، به جنگل رفت و آن را گذاشت دام روی درخت در آن لحظه یک کلاغ بر روی درخت پرواز بیبی لایت مو کرد، اما همانطور که دام با حیله گری گذاشته کراتینه مو شد، پرنده بیچاره گرفتار کراتینه مو شد.

لینک مفید : تمام دکلره مو

چهل روز و چهل شب، پس از آن برخرنگ مو استند و به سوی خانه رفتند امپراتوری خود شاهزاده در آنجا زبان اژدها را به آنها نشان بالیاژ مو داد و بینی آن، و چون او به این ترتیب خورنگ مو استه های پدرش را برآورده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، آنها او را به پادیشاه خود برگزیدند. و زندگی آنها پر از شادی پروتئین تراپی مو بود.

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ : جوانان صعود آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند بعد از آن، اما وقتی پرنده را گرفت، کلاغ شروع بیبی لایت مو کرد به او التماس بیبی لایت مو کرد که او را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و قول بالیاژ مو داد در ازای آن چیزی به او بدهد زیباتر و با ارزش تر از خودش کلاغ التماس بیبی لایت مو کرد و دعا بیبی لایت مو کرد تا سرانجام او را رها بیبی لایت مو کرد و دوباره دام را به دام انداخت درخت و در نشست{135}پا از آن به صبر بیبی لایت مو کردن.

لینک مفید : بالیاژ امبره

در حال حاضر یک پرنده دیگر پرواز بیبی لایت مو کرد و درست در دام پرواز بیبی لایت مو کرد. جوانان بالا رفتند دوباره درخت که آن را پایین بیاورد، اما وقتی آن را دید پر کراتینه مو شد تعجب، برای چنین چیز زیبایی که او هرگز در جنگل ندیده پروتئین تراپی مو بود قبل از. در حالی که او هنوز به آن خیره می کراتینه مو شد و می خندید.

  بالیاژ خیس چیست

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ : کلاغ دوباره ظاهر کراتینه مو شد به او گفت: آن پرنده را به پادیشاه ببر تا او را بخرد از تو.» پس جوان پرنده را برداشت و در قفس گذاشت و آن را به قصر برد. وقتی پادیشاه کوچولوی زیبا را دید موجودی پر از شادی پروتئین تراپی مو بود و برای آن پول زیادی به جوانان بالیاژ مو داد که نمیدانست با همه اینها چه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : تمام دکلره صدفی

اما پرنده ای که در آن گذاشتند قفس طلایی، و پادیشاه شب و روز از آن لذت می برد. حالا پادیشاه مورد علاقه ای داشت که به کراتینه مو شدت به خوبی ها حسادت می بیبی لایت مو کرد ثروت جوانی که پرنده را آورده پروتئین تراپی مو بود و او را در آغوش می گرفت فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چگونه می تواند او را زیر پاهایش قرار دهد.

[disclosure]

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ : در نهایت او به یک ضربه زد برنامه‌ریزی بیبی لایت مو کرد و روزی به پادیشاه رفت و گفت: چه خوشبخت رنگ مو است آن پرنده اگر فقط یک قصر عاج داشت که در آن ساکن نانو کراتین مو شود!» پادیشاه پاسخ بالیاژ مو داد: «بله، اما از کجا می توانم عاج کافی تهیه کنم برایش قصر بسازم؟» محبوب گفت: «کسی که پرنده را به اینجا آورد.

لینک مفید : فرق بالیاژ مو با آمبره

قطعاً خواهد پروتئین تراپی مو بود می تواند عاج را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» پس پادیشاه به دنبال پرنده کوچولو فرستاد و دستور بالیاژ مو داد{136}او عاج درست می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند قصری برای پرنده آنجا و بعد. “من می دانم که شما می توانید عاج را بدست آورید” پادیشاه گفت. «افسوس مولای من پادیشاه!» جوانان با تأسف گفت: «من از کجا می‌توانم همه چیز را بگیرم این عاج از؟» پادیشاه پاسخ بالیاژ مو داد: «این کار توست. “شما می توانید.

  بالیاژ بنفش دودی

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ : آن را جستجو کنید برای چهل روز، اما اگر تا آن زمان اینجا نباکراتینه مو شد، سرت خواهد پروتئین تراپی مو بود حالا پاهای تو کجرنگ مو است.» جوان به کراتینه مو شدت مضطرب پروتئین تراپی مو بود و در حالی که هنوز در فکر پروتئین تراپی مو بود فکر کن از کدام جاده باید برود، کلاغ به سمت او پرواز بیبی لایت مو کرد و از او پرسید برای چه چیزی اینقدر غمگین رنگ مو است.

لینک مفید : تبدیل هایلایت به تمام دکلره

سپس جوان به او گفت چه دردسر بزرگی را که یک پرنده کوچک بر سر او آورده پروتئین تراپی مو بود سر. کلاغ گفت: «چرا این اصلاً جای نگرانی نیست. “اما برو به از پادیشاه، و از او چهل بار شراب بخواه!» پس جوانان به قصر بازگشت، آن مقدار شراب را گرفت و همان طور که پروتئین تراپی مو بود کلاغ با ماشین ها برگشت.

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ : پرواز بیبی لایت مو کرد و گفت: «به سختی گذشت جنگلی که در مرز آن چهل سنگر بزرگ و به همین تعبالیاژ مو داد فیل‌هایی که در سراسر جهان وجود تمام دکلره مو دارند می‌آیند از اینها بنوشند گودال. حالا برو و به جای آب آنها را با شراب پر کن. فیل بنابراین مست می‌شوید و به پایین می‌افتید.

لینک مفید : تبدیل تمام دکلره به مش

می‌توانید بیرون بیایید دندان هایشان را ببرند و به پادیشاه ببرند.{137}” جوان همانطور که پرنده گفت عمل بیبی لایت مو کرد و ماشین هایش را پر از فیل بیبی لایت مو کرد. عاج به جای شراب، و با آنها به قصر بازگشت. این پادیشاه از دیدن آن همه عاج بسیار خوشحال کراتینه مو شد، قصر داشت ساخت، به پرنده کوچولو با هدایای غنی پاداش بالیاژ مو داد و او را به خانه فرستاد.

  مدل بالیاژ گرم

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ : بنابراین پرنده درخشان در قصر عاج او وجود داشت، و با خوشحالی آیا او از یک سوف به آن سوف می‌پرید، اما هرگز نمی‌توانست آواز بخواند. “آه!” مشاور شرور گفت: “اگر اربابش اینجا پروتئین تراپی مو بود، همین کار را می بیبی لایت مو کرد به میل خودش بخوان.» “چه کسی می داند.

لینک مفید : بالیاژ و آمبره چیست

ارباب او کیست، یا او را کجا باید پیدا بیبی لایت مو کرد؟” پرسید پدیده با تاسف. «کسی که عاج فیل‌ها را آورد، می‌توانست ارباب پرنده را بیاورد مشاور شرور پاسخ بالیاژ مو داد. پس پادیشاه یک بار دیگر به دنبال پرنده کوچک فرستاد و به او دستور بالیاژ مو داد تا ارباب پرنده را پیش او بیاورد.

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ : چگونه می توانم بگویم ارباب او کیست، وقتی او را به طور تصادفی در آن دستگیر بیبی لایت مو کردم جنگل؟” شکارچی پرسید. پادیشاه گفت: «این نگاه توست. “اما اگر او را نیافتی من تو را خواهد کشت من به تو چهل روز برای جستجوی تو مهلت می دهم و اجازه بده تو را بس رنگ مو است.

لینک مفید : مدل امبره بالیاژ

پس آن جوان به خانه رفت و در ناامیدی با صدای بلند گریه بیبی لایت مو کرد. را کلاغ پرواز بیبی لایت مو کرد و از او پرسید که برای چه گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟{138} “چرا نباید گریه کنم؟” گفت جوان بیچاره و با آن شروع بیبی لایت مو کرد به کلاغ از دردسر جدیدش بگو. – «نه، اما شرم آور رنگ مو است که برای آن گریه کنی کلاغ گفت: چنین چیز بی اهمیتی رنگ مو است.

تبدیل تمام دکلره به بالیاژ : به سرعت نزد پادشاه برو و از او بپرس برای یک کشتی بزرگ، اما باید آنقدر بزرگ باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه