نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بالیاژ امبره

بالیاژ امبره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بالیاژ امبره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بالیاژ امبره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

14 ژانویه 2024

بالیاژ امبره : کیست که تا به حال شاهد یکی از این صحنه های آزموده باکراتینه مو شد، می تواند رفتار مردانه و صادقانه خود را فراموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همانطور که در برابر مدعی بی امان و مغرور ایستاده پروتئین تراپی مو بود و با چشم عقابی هر مرحله از روندی را که امیدوار پروتئین تراپی مو بود قربانی خود را به دست آورد، تماشا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : چه کسی با نگاه‌های رسا او به قاضی که نکته‌ای مشکوک در رسیدگی به پرونده به وجود آمد، تحت تأثیر قرار نگرفته رنگ مو است؟ چه کسی ابراز شادی پر جنب و جوشی را که از چهره او می تابید، هنگام افشای واقعیتی که تأثیر مطلوبی بر آزادی اسیر داشت، نگرفته رنگ مو است.

بالیاژ امبره

بالیاژ امبره : چه کسی خردمندی که با آن پرس و جوهایش دیکته می کراتینه مو شد، و درایت و زیرکی که او با آن همه بخش های آرمان خود را مدیریت می بیبی لایت مو کرد، تحسین نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است؟ اصل او این پروتئین تراپی مو بود که بدون تردید تسلیم قوانین موجود باکراتینه مو شد، هر چند احکام آنها ناعادلانه باکراتینه مو شد.

لینک مفید : ایرتاچ

اما حقایق و اصول مربوط به هر مورد را به خوبی بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ببیند که هیچ چیز در زنجیره شواهد و مدارک ناکافی نیست. نکات مورد بحث، به طور کامل برای برآوردن الزامات قانون. اگر نکته مشکوکی پیش می‌آمد، از تحقیق آن خسته نمی‌کراتینه مو شد و ساعت‌ها، روزها و حتی هفته‌ها را به مجموعه شهادت اختصاص می‌بالیاژ مو داد.

بالیاژ امبره : که فکر می‌بیبی لایت مو کرد تأثیر مطلوبی بر زندانی می‌گذارد. با هوشیاری خستگی ناپذیر او، بسیاری از قربانیان از دست ستمگری که عنوان آزادی او، طبق قوانین این کشور مشترک المنافع، بی تردید پروتئین تراپی مو بود، و بسیاری دیگر که بردگی آنها حداقل مشکوک پروتئین تراپی مو بود، گریختند. زمان و زحمتی که توماس شیپلی برای محافظت از منافع مشتریان رنگین پوست خود صرف بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : رنگ مو امبره شیک

برای کسانی که از تعهد فوق العاده او به این هدف آگاه نپروتئین تراپی مو بودند، تقریباً باورنبیبی لایت مو کردنی پروتئین تراپی مو بود. تنها اطلاعیه‌ای که در میان مقالات او یافت می‌نانو کراتین مو شود، درباره پرونده‌های برده‌داری مختلف که او در آن مشغول پروتئین تراپی مو بود، در کتاب یادداشتی رنگ مو است که در تابستان 1835 شروع به کار بیبی لایت مو کرد. او در این کتاب به ترتیب آنها اشاره بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  مدل رنگ مو امبره عروس

بالیاژ امبره : وقوع، چنین مواردی از دشواری یا ناراحتی که مداخله او را می طلبد، تقریباً بدون اظهار نظر. من از این کتاب دریافتم که نصیحت و کمک او در بیست و پنج مورد، از ماه هفتم انجام کراتینه مو شده رنگ مو است. 16 تا هشتم ماه 24th 1836، یک دوره کمی بیشتر از یک ماه. تعبالیاژ مو دادی از این موارد مستلزم نوشتن نامه به نقاط دور پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : تفاوت تکنیک بالیاژ و امبره

در بعضی از آنها لازم پروتئین تراپی مو بود که طرفین ذینفع را ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و دیگران خورنگ مو استار حضور شخصی او در بالیاژ مو دادگاه کراتینه مو شدند. شاید بتوان این را میانگین عادلانه‌ای از میزان کاری که او در این بخش از تلاش‌های خیرخواهانه خود صرف می‌بیبی لایت مو کرد، در نظر گرفت. و هنگامی که زمان صرف کراتینه مو شده.

بالیاژ امبره : برای وظایف ضروری مشاغل معمولی او را در نظر می گیریم، باید آشکار نانو کراتین مو شود که او نه تنها دارای انسانیت خارق العاده ای پروتئین تراپی مو بود، بلکه فعالیت و انرژی غیرمعمولی داشت که کارهای بسیار زیادی انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است. در کتاب یادداشتی که به تاریخ دوازدهم ماه 1835 اشاره کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : انواع امبره و بالیاژ

یادداشت زیر را می‌بینم: «هجده روز را در محاکمه A. همسلی و همسرش نانسی و سه فرزندش گذراند که در کوه هالی دستگیر کراتینه مو شدند. شوهر مورد ادعای گلدزبورو پرایس، مجری آیزاک بوگز، از شهرستان ملکه آن، مریلند، و همسر و فرزندان توسط ریچارد دی کوپر، از همان شهرستان. جان ویلوبی، نماینده هر دو مدعی، بی. آر براون و بی. کلارک، وکیل برای شاکی، و دی. توقیف کراتینه مو شد.

  بالیاژ شکلاتی کاراملی
[balayage]

بالیاژ امبره : که در آن یک به قاضی ارائه کراتینه مو شد و یک در دست کلانتر قرار گرفت. «الکساندر توسط بالیاژ مو دادگاه عالی، در ترنتون، سوم ماه پنجم، مرخص کراتینه مو شد.شرایط پرونده به اختصار به شرح زیر پروتئین تراپی مو بود: این زن و فرزندان مرتباً توسط پدر مدعی در دلاور رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، در حالی که عنوان پدر برای آزادی کمتر مثبت پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : تفاوت رنگ امبره و بالیاژ

اگرچه به اندازه کافی روشن پروتئین تراپی مو بود که تلاش کراتینه مو شدید او را تضمین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اولین هدف وکیل متهم فراری، اثبات انفاق مادر و فرزندان پروتئین تراپی مو بود و همانطور که تصور می کراتینه مو شد مدارک لازم برای آن جمع آوری و تنظیم کراتینه مو شد. پس از محاکمه اما برای مدت کوتاهی، وکیل متهمان متوجه نقص شهادت در این مورد کراتینه مو شد.

بالیاژ امبره : اسناد لازم که توسط فرماندار یا رئیس بالیاژ مو دادگستری دلاور تأیید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، مفقود پروتئین تراپی مو بود و بدون آنها امکان تهیه وجود نداشت. این حقیقت بلافاصله به توماس شیپلی اطلاع بالیاژ مو داده کراتینه مو شد – او متوجه کراتینه مو شد که اسناد باید در اختیار داشته باکراتینه مو شد و نمی توان آنها را بدون بازدید از دوور در دلاور تهیه بیبی لایت مو کرد. آنها را بدون اطلاع وکیل مدعی، که ممکن رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ امبره چگونه رنگ مو است

از این قصور سوء رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده و پرونده را برای تصمیم گیری عجله بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. او در غروب روز ششم شروع بیبی لایت مو کرد و با بیشترین سرعت ممکن به دوور سفر بیبی لایت مو کرد، در میانه فصلی که به طور غیرمعمولی سرد و بد پروتئین تراپی مو بود. صبح روز بعد در همه جهات برای دوست شیپلی پرس و جو انجام کراتینه مو شد.

بالیاژ امبره : عجیب به نظر می رسید که او باید پست خود را در میان یک محاکمه بسیار هیجان انگیز و مهم، و در زمانی که حضور او به ویژه ضروری به نظر می رسید، رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وکیل زندانیان که از حرکات او آگاه پروتئین تراپی مو بودند، تا حد امکان به آلایت و هایلایت مو هستگی بازجویی از شهود را پیش بردند تا فرصتی برای بدست آوردن این حلقه مهم در زنجیره شهادت فراهم نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو امبره جدید اینستاگرام

لینک مفید : رنگ امبره زیتونی

در نتیجه مدت زمانی که باید انجام نانو کراتین مو شود به تعویق بیفتد. خورنگ مو استار جمع بندی پرونده کراتینه مو شد. خوشبختانه، در غروب روزی که توماس شیپلی سفر خود را آغاز بیبی لایت مو کرد، پیشنهاد به تعویق افتاد و رسیدگی بیشتر به صبح روز دوم به تعویق افتاد. در جلسه بالیاژ مو دادگاه، صبح، پیام آور مورد انتظار آنجا نپروتئین تراپی مو بود.

بالیاژ امبره : و زیرکی وکیل برای به تعویق انداختن دوره مهم، مالیات بیشتری بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. پس از گذشت سه ساعت از بحث بر سر نکات حقوقی، او که با نگرانی به دنبالش پروتئین تراپی مو بود، با عجله از میان جمعیت آمد و به سمت نیمکت رفت. قیافه و حرکاتش خیلی زود تماشاگران متعجب را متقاعد بیبی لایت مو کرد که او حامل خبرهای خوشحال کننده ای رنگ مو است.

لینک مفید : رنگ امبره صورتی

در دقایقی با تهیه سندی که حاصل تلاش او پروتئین تراپی مو بود، راز غیبت او فاش کراتینه مو شد. این اوراق به طور کامل عنوان قانونی مادر و فرزندان را به آزادی آنها تثبیت بیبی لایت مو کرد و آنها را از دسترس آزار و اذیت بیشتر دور بیبی لایت مو کرد. حمله بیماری نتیجه تلاش و خستگی مفرط این مرد فداکار در دفاع جدی از حقوق این موجودات بی دوست پروتئین تراپی مو بود.

بالیاژ امبره : با این حال، آزادی شوهر و پدر همچنان در خطر پروتئین تراپی مو بود. اگر تصمیم بالیاژ مو دادگاه بر علیه او پروتئین تراپی مو بود، از آغوش خانواده شاد و رهایی یافته اش جدا می کراتینه مو شد و به زندگی اسارت سپرده می کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه