نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بالیاژ مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

بالیاژ بنفش دودی

بالیاژ بنفش دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بالیاژ بنفش دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بالیاژ بنفش دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

بالیاژ بنفش دودی : بدون خرگوش، شاه با چاقوی خود در ایوان آماده ایستاد و سه تا را گرفت و برید نوارهای قرمز پهنی از پشتش بیرون زده و فلفل و نمک به آنها مالیده، و به همین ترتیب به درون گودال مارها رفت. “اکنون، وقتی مدت کمی گذشت، آزبورن بوتز همه چیز برای تنظیم پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : برای نگهداری از خرگوش های پادشاه حرکت بیبی لایت مو کرد، و او نظر خود را به گیفر گفت. او فکر بیبی لایت مو کرد این کار درستی برای او خواهد پروتئین تراپی مو بود که به جنگل برود و مزارع، و در امتبالیاژ مو داد ترمز توت فرنگی وحشی، و به کشیدن.

بالیاژ بنفش دودی 

بالیاژ بنفش دودی : یک گله از خرگوش ها با او، و بین چند لحظه به دراز کشیدن و خوابیدن و گرم بیبی لایت مو کردن خود را دامنه های آفتابی “گفر فکر بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است کاری وجود داشته باکراتینه مو شد که برای او مناسب تر باکراتینه مو شد. اگر این بدتر نکراتینه مو شد، مطمئناً با او بهتر از دو نفرش نپروتئین تراپی مو بود برادران مردی که خرگوش پادشاه را نگه می‌رنگ مو دارد.

لینک مفید : بالیاژ مو

نباید مانند یک خرگوش بچرخد رنگ مو استخوان‌های تنبل با کف سربی به جوراب‌هایش، یا مانند مگس در یک برای زمانی که آنها به و پرش در آفتاب افتاد در شیب‌ها، رقص دیگری برای گرفتن کک‌ها با دستکش رنگ مو است بر. خیر؛ او که می‌توانست با کمر کامل از شر آن کار خلاص نانو کراتین مو شود.

بالیاژ بنفش دودی : نیاز داشت بیش از سفت و شلوار باکراتینه مو شد و باید سریعتر از a پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مثانه یا بال پرنده. “‘خب، خوب، همه چیز خوب نپروتئین تراپی مو بود، هر چقدر هم بد باکراتینه مو شد،’ آزبورن گفت چکمه. او نزد گرانج شاه می رفت و به شاه خدمت می بیبی لایت مو کرد، نه به انسان کوچکتر خدمت می بیبی لایت مو کرد و به زودی خرگوش ها را نگه می داشت.

لینک مفید : بالیاژ شکلاتی دودی

آنها بدتر از بز و گوساله در خانه نیست. بنابراین چکمه دستمالش را روی شانه اش انداخت و از تپه پایین آمد. “بنابراین زمانی که او خیلی دورتر و دورتر از آن رفته پروتئین تراپی مو بود و شروع به رسیدن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود او هم گرسنه نزد پیرزن آمد که با دماغش ایستاده پروتئین تراپی مو بود سریع در الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده.

  بالیاژ مو بلوند

بالیاژ بنفش دودی : که کشید و پاره بیبی لایت مو کرد و سعی بیبی لایت مو کرد شل نانو کراتین مو شود. “‘روز بخیر مادربزرگ’ گفت چکمه. ‘آیا آنجا ایستاده ای و در حال خنثی بیبی لایت مو کردن لایت و هایلایت مو هستی؟ دماغت، بیچاره فلج پیر که لایت و هایلایت مو هستی؟’ “‘اکنون هیچ روحی مرا “مادر” صدا نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. برای صدها سال،’ گفت همسر پیر ‘بیا و به من کمک کن تا آزاد شوم و چیزی به من بده زندگی کن.

لینک مفید : بالیاژ یا آمبره

زیرا من در تمام این مدت گوشت در دهانم نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. ببین من بعد از آن نوبت مادری نکن. “بله او فکر بیبی لایت مو کرد که او ممکن رنگ مو است کمی غذا و یک قطره از آن بخواهد نوشیدنی “بنابراین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده را برای او شکافت تا بتواند دماغش را از آن بیرون بیاورد جدا کراتینه مو شد و با او به خوردن و نوشیدن نشست.

[balayage]

بالیاژ بنفش دودی : و همانطور که همسر پیر دارای یک اشتهای خوبی داشته باشید، ممکن رنگ مو است فکر کنید که او سهم شیر را از وعده غذایی دریافت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. “وقتی کارها تمام کراتینه مو شد، او به بوت پیپ بالیاژ مو داد که به این صورت پروتئین تراپی مو بود: وقتی در یک انتهای آن دمید، هر چیزی که آرزو داشت دور می کراتینه مو شد.

لینک مفید : بالیاژ دودی یخی

به چهار باد پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شد و چون در باد دیگر وزید، همه چیز دوباره خود را دور هم جمع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و اگر لوله گم یا گرفته کراتینه مو شد از او، او فقط باید آن را آرزو می بیبی لایت مو کرد، و آن به او بازگشت. “‘چیزی شبیه لوله، این’ آزبورن بوتز گفت. “وقتی به گرانج شاه رسید، او را برای نگهبانی در کشتی انتخاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  بالیاژ فانتزی دخترانه

بالیاژ بنفش دودی : نقطه در آنجا سرویس بدی نپروتئین تراپی مو بود و غذا و دستمزد باید داشته باکراتینه مو شد. و اگر آنقدر مرد پروتئین تراپی مو بود که بتواند خرگوش پادشاه را نگه رنگ مو دارد، شاید، شاهزاده خانم را هم سامبره مو بگیرید اما اگر یکی از آنها فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگر فقط الف باکراتینه مو شد قرار کراتینه مو شد سه نوار قرمز از پشت او برش دهند.

لینک مفید : تفاوت سامبره و بالیاژ مو

و پادشاه آنقدر از این موضوع مطمئن پروتئین تراپی مو بود که بلافاصله رفت و چاقوی خود را زمین زد. آزبورن بوتز فکر بیبی لایت مو کرد: نگه داشتن این خرگوش ها کار کوچکی رنگ مو است. چون وقتی به راه افتادند تقریباً مثل گله گوسفند رام پروتئین تراپی مو بودند و تا زمانی که او در لین و در زمین خانه پروتئین تراپی مو بود، همه آنها را داشت.

بالیاژ بنفش دودی : به راحتی در یک گله و به دنبال; اما هنگامی که آنها بر روی تپه توسط چوب، و به وسط روز نگاه بیبی لایت مو کرد، و خورشید شروع به سوزاندن و درخشیدن بیبی لایت مو کرد در دامنه‌ها و تپه‌ها، همه خرگوش‌ها در حال پریدن و پرش پروتئین تراپی مو بودند در مورد، و دور بر فراز تپه ها. “‘هو، هو! متوقف بیبی لایت مو کردن!

لینک مفید : تفاوت بالیاژ و امیره

آیا همه می روید؟ پس برو!’ گفت چکمه; و او منفجر کراتینه مو شد یک سر لوله، به طوری که آنها از همه طرف فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و وجود داشت یکی از آنها ترک نبیبی لایت مو کرد اما همانطور که او ادامه بالیاژ مو داد و به یک زغال قدیمی رسید گودال، او در انتهای دیگر لوله دمید. و قبل از اینکه بداند کجرنگ مو است پروتئین تراپی مو بود.

  شینیون بالیاژ

بالیاژ بنفش دودی : خرگوش ها همه آنجا پروتئین تراپی مو بودند، و در صف و ردیف ایستادند، به طوری که او می تواند همه آنها را در یک نگاه به داخل ببرد، درست مانند یک سرباز از سربازان رژه ‘چیزی شبیه لوله، این،’ آزبورن بوتز گفت. و با آن او را در زیر یک شیب آفتابی و خرگوش ها خواباند تا عصر ژولیده و ژولیده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بالیاژ زرد

سپس همه آنها را لوله بیبی لایت مو کرد دوباره با هم، و مانند گله گوسفند “پادشاه و ملکه و شاهزاده خانم نیز همه در ایوان ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، و متعجب پروتئین تراپی مو بود که این چه جور آدمی رنگ مو است که آنقدر خرگوش‌ها را نگه داشته رنگ مو است آنها را دوباره به خانه آورد. و پادشاه آنها را گفت و حساب بیبی لایت مو کرد انگشتان دست، و آنها را بارها و بارها شمرد.

بالیاژ بنفش دودی : اما یکی از آنها وجود نداشت آنها گم کراتینه مو شده اند – نه! نه به اندازه یک اهرم “‘چیزی شبیه یک پسر بچه، این’ گفت شاهزاده خانم روز بعد او به جنگل رفت و دوباره خرگوش ها را نگه داشت. ولی در حالی که دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و روی ترمز توت فرنگی گذاشته پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بالیاژ مشکی طوسی

خدمتکار را فرستادند پس از او از گرانج تا شاید بفهمد که او چگونه رنگ مو است آنقدر مرد که بتواند خرگوش های پادشاه را به خوبی نگه رنگ مو دارد. “پس لوله را بیرون آورد و به او نشان بالیاژ مو داد و سپس در یکی دمید پایان بالیاژ مو داد و آنها را مانند باد بر فراز همه تپه ها و دشت ها به پرواز درآورد.

بالیاژ بنفش دودی : و سپس او به سمت دیگر منفجر کراتینه مو شد و همه به سمت آن برگشتند ترمز، و همه در ردیف ایستادند و دوباره رتبه گرفتند. “‘چه لوله زیبایی’ خدمتکار گفت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه