نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن ارایش ولنجک

سالن ارایش ولنجک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن ارایش ولنجک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن ارایش ولنجک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن ارایش ولنجک : صبح روز بعد دی والدن آنها را در ساعتی زودتر از حد معمول از خواب بیدار بیبی لایت مو کرد. او گفت: «ما نباید زمانی را برای عبور از رودخانه از دست بدهیم. آنقدر که انتظار داشتم آن را پیدا کنم بالا نیست، و در نقطه ای که باید به آن برسیم، می توانیم بدون مشکل زیاد از پس آن برآییم. اما در یکی از کانال هایی رنگ مو است که اکنون تقریباً خشک کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : می ترسم با مشکل مواجه شویم. آسمان دیشب تهدیدآمیز به نظر می رسید، و اگر دیر نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، باید عبور می بیبی لایت مو کردم. امروز صبح بدتر به نظر می رسد. من نیمی از این می ترسم که باران بیشتر از کشور ببارد. و اگر چنین باکراتینه مو شد، رودخانه ممکن رنگ مو است ناگهان به سرعت بالا بیاید که فرار از آن تقریبا غیرممکن خواهد پروتئین تراپی مو بود.

سالن ارایش ولنجک

سالن ارایش ولنجک : ما لحظه ای برای از دست بالیاژ مو دادن نداریم.» آنها با عجله به دستور او رفتند، شیر دنبالش می‌آمد، و بعد از یک ساعت به قسمت باریکی از نهر رسیدند، که در آنجا با جزیره‌ای در وسط کانال کمتر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. دومی شیب دار و باریک پروتئین تراپی مو بود و ظاهراً در اثر اعصار متوالی فرسوده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تا اینکه به ندرت بیش از ده فوت از آن باقی مانده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

در برابر قله‌های پرتگاهی که در آن بالا آمده پروتئین تراپی مو بود، چندین درخت تنومند در طول سیل قبلی نشسته پروتئین تراپی مو بودند و توسط آب‌های فرو نشسته در ارتفاع هشت یا ده فوتی بالاتر از سطح کنونی خود رها کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. آن‌ها نوعی پل بی‌رحم را تشکیل بالیاژ مو دادند که هرکسی که اعصابش آنقدر محکم پروتئین تراپی مو بود که بتواند این شاهکار را انجام دهد.

سالن ارایش ولنجک : می‌توانست با خیال راحت از آن عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دی والدن که لاوی را برای تعقیب او صدا زد، تفنگش را زمین گذاشت و از ریشه های خزه ای یکی از بزرگترین این خرابه های جنگل بالا رفت تا اینکه به اولین دوشاخه شاخه ها رسید. در اینجا او توقف بیبی لایت مو کرد و منتظر ماند تا لاوی در فاصله 6 فوتی یا بیشتر از او قرار گرفت، زمانی که او امضا بیبی لایت مو کرد که او نیز متوقف نانو کراتین مو شود.

  سالن ارایش خوب در غرب تهران

لینک مفید : سالن آرایش قصر شاپرک

وارلی، و سپس فرانک، و در آخر نیک، دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هر کدام ایستگاه خود را در چند قدمی نزدیکترین همراه خود بلند می کنند. نیک پس از آن وسایل مختلف را از دست به دست رد بیبی لایت مو کرد، تا اینکه به دی والدن رسیدند، که آنها را با بندهایی به شاخه بالایی چنگال محکم بیبی لایت مو کرد و سپس از آن بالا رفت تا به جزیره رسید، زمانی که همان روند تکرار کراتینه مو شد.

سالن ارایش ولنجک : به این ترتیب، در مدت زمان حدود یک ساعت، آنها به سلامت از نهر مرکزی عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از طرف دیگر شروع به پایین آمدن از ساحل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بدون مشکل از دو یا سه کانال باریک تر گذشتند. اما پیشروی آن‌ها از میان چوب‌های درهم‌تنیده، که در بعضی جاها باید با تبر قطع می‌کراتینه مو شد قبل از اینکه گذرگاهی ایجاد نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : سالن های زیبایی ولنجک

لزوماً الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند پروتئین تراپی مو بود و از ظهر گذشته پروتئین تراپی مو بود که به لبه آخرین و عریض‌ترین مجرای فرعی رسیدند. – نهری بسیار عریض و عمیق که نمی‌توان از آن عبور بیبی لایت مو کرد، حتی اگر ترسی وجود نداشت که کرانه‌های آویزان دارای سوراخ‌هایی لایت و هایلایت مو هستند که ممکن رنگ مو است کروکودیل‌ها در آن کمین کنند. مبلغ گفت: “ما باید درختی را بیاندازیم.” ما به هیچ وجه به هیچ وجه نخواهیم رفت.

سالن ارایش ولنجک : یکی از طولانی‌ترین این کاج‌ها اگر در جای مناسب رها نانو کراتین مو شود، به هدف ما پاسخ می‌دهد. اما باید بدون معطلی سر کار برویم، زیرا می ترسم قبل از شب باران بیاید. به ندرت از آمدنش در این کشور اطلاع طولانی می دهد، و وقتی سقوط می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در یک سیل کامل سقوط می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خوش شانس رنگ مو است که تبر را داریم، یا باید دوباره به بانک دیگر برگشته باشیم.

  سالن زیبایی رویا زارع ستارخان

لینک مفید : سالن زیبایی لاجورد ولنجک

به من بده، ارنست. فکر می‌کنم می‌توانم این صنوبر را دقیقاً در چنگال آن چوب زرد بزرگ بیرون‌آمده در آنجا بیاندازم.» هنگام صحبت، تبر را گرفت و با اراده به سر کار رفت، دیگران در فواصل زمانی او را راحت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و زیر نظر او کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما لبه ساز متأسفانه در اثر رنگ مو استفاده سفت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و راه خود را به آرامی به داخل چوب سخت باز بیبی لایت مو کرد.

سالن ارایش ولنجک : تقریباً سه ساعت مانده پروتئین تراپی مو بود که کار انجام نانو کراتین مو شود، و تنه دراز به طرز ماهرانه‌ای در حفره درخت روبرو افتاد. دی والدن گفت: «حالا، ما نباید یک دقیقه را از دست بدهیم. “خوشبختیم که باران تا این حد متوقف کراتینه مو شده رنگ مو است، اما باید به زودی بیاید.” هنگام صحبت بیبی لایت مو کردن، تنه را سوار بیبی لایت مو کرد و با رعایت همان احتیاط های قبلی، در امتبالیاژ مو داد آن خزید. تازه به انتهای دورتر رسیده پروتئین تراپی مو بودند که ناگهان صدای غرش توخالی کسل‌کننده‌ای همراه با هجوم باد سرد به گوش رسید.

لینک مفید : سالن آرایش ستیا

او فریاد زد: «سریع، سریع. «سیل نزدیک رنگ مو است. اگر اینجا ما را بگیرد، گم کراتینه مو شده ایم. بالا رفتن از درخت. این تنها امید مرنگ مو است.» در حالی که صحبت می بیبی لایت مو کرد روی نزدیکترین شاخه پرید و از شاخه ای به شاخه دیگر سوار کراتینه مو شد تا اینکه به ارتفاع بیست یا سی فوتی از سطح نهر رسید. بقیه نیز همانطور که می توانستند.

  سالن آرایش مونا در پیروزی

سالن ارایش ولنجک : از الگوی او پیروی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به اندام درخت بزرگ زرد چوبی که به احتمال زیاد به آنها نزدیکتر پروتئین تراپی مو بود گرفتار کراتینه مو شدند و با چابکی که خطر مرگبار القا می بیبی لایت مو کرد از نقطه ای به نقطه دیگر تقلا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. نیک، که عقب ترین فرد مهمان پروتئین تراپی مو بود، بیش از پانزده یا بیست فوت سوار نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، قبل از اینکه همه آنها ببینند، در فاصله صد یاردی، آب مروارید وسیعی از دره رودخانه می غلتد و از این طرف به آن طرف می رود.

لینک مفید : سالن زیبایی شهره مرادیان نوبت دهی

پیشروی بیبی لایت مو کرد و کل دره را به سیل خروشان تبدیل بیبی لایت مو کرد. پل موقت آن‌ها از بین رفت و مانند نی تکه تکه کراتینه مو شد، و دی والدن برای لحظه‌ای ترسید که حتی چوب زرد بزرگی که در آن پناه گرفته پروتئین تراپی مو بودند، ممکن رنگ مو است سرنوشتی مشابه داشته باکراتینه مو شد. با این حال، ثابت ماند و مبلغ میسیونر توانست به همراهان خود اطمینان دهد که از آنجایی که سیل احتمالاً بالاتر نمی رود، آنها در امنیت نسبی لایت و هایلایت مو هستند.

سالن ارایش ولنجک : اما آنها باید شب و احتمالاً روز بعد را در موقعیت کنونی خود بگذرانند، زیرا تلاش برای سینه زدن به سیل دیوانگی رنگ مو است تا زمانی که خشم خود را به پایان برساند. آنها خوشبختانه غذای صبح خود را در ساحل دیگر خورده پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : سالن آرایش سیب سرخ

و هر کدام مقداری از آن را در کیف پول خود داشتند، اما در بهترین حالت ممکن پروتئین تراپی مو بود دلهره‌آور پروتئین تراپی مو بود، و اگر دوباره باران ببارد، بزرگ‌ترین خطر وجود رنگ مو دارد که مبادا سردی و خستگی دچار نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه