نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی زن روز

سالن زیبایی زن روز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی زن روز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی زن روز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی زن روز : با لاوی امضا بیبی لایت مو کرد تا سر فرانک را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و سپس مخلوط را در گلوی پسرک ریخت. سپس تا جایی که می توانست او را به گرمی پوشاند، کنارش نشست و دستش را گرفت. او تقریباً سه ربع ساعت بدون صحبت در آنجا نشست. سپس سرش را بلند بیبی لایت مو کرد و گفت: «بیایید خدا را شکر کنیم. جان پسر نجات خواهد یافت. او شروع به عرق بیبی لایت مو کردن کراتینه مو شدید بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو : اکنون فقط باید او را به گرمی بپوشانیم و اثرات زهر از بین خواهد رفت.» فصل چهاردهم. در حالی که آنها یک یا دو ساعت بعد از عصر بر سر شام نشستند. دومی لبخند زد. او پاسخ بالیاژ مو داد: «بله، نزدیک به پانزده سال. اما آیا مطمئن لایت و هایلایت مو هستید که می دانید حرفه من چیست؟» “تو دکتر نیستی؟” دوباره به پرسشگرش پیوست.

سالن زیبایی زن روز

سالن زیبایی زن روز : پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «خب، گمان می‌کنم ممکن رنگ مو است خودم را پزشک بنامم، اما پزشک روح، نه جسم – اگرچه، همانطور که دیدید، من دانش کمی در مورد درمان بدن نیز کسب بیبی لایت مو کرده‌ام. در طول سفرهایم.» «یک مبلغ!» وارلی فریاد زد. “من خیلی خوشحالم.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

من خیلی امیدوار پروتئین تراپی مو بودم که ممکن رنگ مو است با یکی بیفتیم. اما به ما گفته کراتینه مو شد که هرگز در جنوب آفریقا تعبالیاژ مو داد بسیار کمی وجود نداشته رنگ مو است و حتی آنها اکنون آن را ترک بیبی لایت مو کرده اند. غریبه گفت: متاسفم که بگویم شما چیزی بیش از حقیقت نشنیده اید. اما من اطمینان دارم که اکنون چشم‌انداز بهتری وجود رنگ مو دارد.» لاوی گفت: «از شنیدن آن خوشحالم. “من حدس زدم شغل شما چیست و می ترسیدم اگر در خطر نباشید.

سالن زیبایی زن روز : ممکن رنگ مو است در مشکل باشید. وقتی دو سال پیش کیپ تاون را ترک بیبی لایت مو کردم-” “آه، شما در کیپ تاون اقامت بیبی لایت مو کرده اید. آن وقت شما چیزی از آزمایش ها و دلسردی های ما خواهید دانست. اما هیچ کس جز خود مبلغان واقعاً نمی تواند وارد آنها نانو کراتین مو شود.» لاوی گفت: “کاش تجربیاتت را به ما می بالیاژ مو دادی.” همانطور که شما می گویید، در مستعمره دانش بسیار گیج و ناقصی از اقدامات شما وجود رنگ مو دارد.

لینک مفید : سالن زیبایی هما

و علاوه بر این، مقدار زیادی تعصب در مورد این موضوع وجود رنگ مو دارد که حتی کسانی که بیشتر تمایل به شما تمام دکلره مو دارند، من شک دارم که شنیده باشند. نه، ناعادلانه ترین نسخه آن.» وارلی مشتاقانه این پیشنهاد را پذیرفت و غریبه که به نظر می رسید به اندازه کافی مایل پروتئین تراپی مو بود خورنگ مو استه های آنها را برآورده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تلاوت خود را آغاز بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی زن روز : او گفت: «ابتدا باید به شما بگویم، آنچه را که شاید حدس زده اید – اینکه من از نظر تبار، نیمی انگلیسی و نیمی هلندی لایت و هایلایت مو هستم. نام خانوادگی ما بلاندفورد پروتئین تراپی مو بود و صاحب ملک بزرگی در یکی از شهرستان های جنوبی پروتئین تراپی مو بودیم. اما در نتیجه پایبندی قاطعانه ما به خانه رنگ مو استوارت از دست رفت. پس از مسئله ناگوار تلاش در سال 1745، ما مجبور به ترک انگلستان کراتینه مو شدیم و در هلند اقامت گزیدیم.

لینک مفید : سالن زیبایی هروی تهران

جایی که پدرم با دختر یک تاجر هلندی به نام دی والدن ازدواج بیبی لایت مو کرد که از آن پس نام او را برگزید. هر چه امید به ترمیم خانواده تبعیدی کمتر و کمتر می کراتینه مو شد، پدرم با علاقه بیشتری وارد کار پدرشوهرش کراتینه مو شد. دومی تجارت سریعی را با دماغه امید خوب انجام بالیاژ مو داد و من در بیست و یک سالگی به عنوان یکی از شرکای کوچک خانه به آنجا فرستاده کراتینه مو شدم.

سالن زیبایی زن روز : من سال‌ها در رنگ مو استلنبوش اقامت داشتم و گهگاه ماه‌ها را در کلیبرگ، مزرعه‌ای بزرگ در شمال مستعمره، نه چندان دور از رودخانه گاریپ، یا رودخانه نارنجی، که از آن زمان تاکنون نامیده می‌نانو کراتین مو شود، با هم سپری می‌بیبی لایت مو کردم. لاوی مشاهده بیبی لایت مو کرد: «در واقع از جایی که الان بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم خیلی دور نیستیم. دی والدن گفت: «صدها مایل به ساحل غربی نزدیکتر پروتئین تراپی مو بود و کشور بسیار حاصلخیز پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی گلاریس در پیروزی

هم در رنگ مو استلنبوش و هم در کلیبرگ ما تعبالیاژ مو داد زیادی از هوتنتوت ها را به عنوان برده رنگ مو استخدام بیبی لایت مو کردیم. رفتار ما با آنها را تا آخرین روز عمرم با شرم و اندوه به یاد خواهم آورد!» از احساسات مکث بیبی لایت مو کرد. و لاوی گفت- «فکر می‌کنم شما در رفتارتان با همسایگانتان با آنها تفاوتی نداشتید؟» «متأسفانه، نه. اما این راحتی کوچک رنگ مو است.

سالن زیبایی زن روز : اکنون به نظرم شگفت‌انگیز می‌آید، با احساسات کنونی‌ام، چگونه می‌توانستم نظرات کسانی را که در مورد خودم در مورد من می‌پرسیدند، بدون تردید بپذیرم. ما این تصور را داشتیم که بومیان نژاد پست‌تری نسبت به خودمان لایت و هایلایت مو هستند، که پروویدنس قصد داشت مانند گوسفندان و گاوها در شرایط بندگی نگهداری شوند.

لینک مفید : سالن زیبایی همارو

اگر مطیع و کوشا پروتئین تراپی مو بودند با آنها مهربانانه رفتار نانو کراتین مو شود. رام و در صورت مقاومت تنبیه نانو کراتین مو شود.» دکتر گفت: «البته این یک دیدگاه انحرافی رنگ مو است، اما هنوز هیچ کس، که بسیاری از این نژادها را دیده رنگ مو است، نمی تواند در حقارت آنها، یا لزوم آموزش و کنترل آنها توسط سفیدپوستان شک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ” مبلّغ گفت: قبول رنگ مو است.

سالن زیبایی زن روز : سفیدها در واقع مأموریت عشق و رحمت به آنها محول کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آنها باید به بومیان آموزش می بالیاژ مو دادند و آنها را به تدریج به سطحی با خودشان ارتقا می بالیاژ مو دادند. اما ما هرگز آنها را آموزش نبالیاژ مو دادیم و بزرگ نبیبی لایت مو کردیم. برعکس، عزم همیشگی ما این پروتئین تراپی مو بود که آنها را پایین نگه داریم.

لینک مفید : سالن زیبایی خالق در پیروزی

ما از کسب دانش آنان بیم داشتیم. و با حسادت و بیزاری به برخی از مردان جدی و فداکار که از اروپا برای روشنگری آنها آمده پروتئین تراپی مو بودند نگاه بیبی لایت مو کرد.» “آیا با جورج اشمیت برخورد بیبی لایت مو کردید، قربان؟” وارلی، با اشتیاق رفتاری که توجه دی والدن را به خود جلب بیبی لایت مو کرد، پرسید. من درباره او خوانده‌ام و مشتاق ملاقات با کسی پروتئین تراپی مو بودم که او را می‌شناخت.

سالن زیبایی زن روز : دی والدن گفت: «بله، با شرمندگی من، این کار را بیبی لایت مو کردم. یکی از اولین چیزهایی که پس از ورودم به کلیبرگ به یاد می‌آورم، طغیان خشم پروتئین تراپی مو بود زیرا مرد خوب و مقدسی که شما نام می‌برید.

لینک مفید : سالن زیبایی زن ولنجک

یکی از نوکیشان خود را غسل تعمید بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. ممکن رنگ مو است تعجب بیبی لایت مو کرده باشید، اما همینطور پروتئین تراپی مو بود. طبق قانون کیپ، هیچ فرد تعمید یافته نمی تواند برده باکراتینه مو شد.

سالن زیبایی زن روز : به طوری که غسل ​​تعمید یک هوتنتوت باعث کراتینه مو شد که او را از بین ببرد. البته قانون یک اشتباه پروتئین تراپی مو بود و باید تغییر می بیبی لایت مو کرد. یک برده، همانطور که سنت پل به طور قاطع به ما آموخته رنگ مو است، ممکن رنگ مو است به اندازه ارباب خود یک مسیحی واقعی باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه