↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار : اما بی‌فایده پروتئین تراپی مو بود، و داوسون دوباره پر از حیرت کراتینه مو شد و مشاهده بیبی لایت مو کرد که حتی وقتی صف چانگ بالا پروتئین تراپی مو بود، حتی اگر موهای خودش دراز نمی‌کشید، پوست خزدار و نرم جک هم همینطور پروتئین تراپی مو بود. هر موی روی آن، از نوک بینی جانور بیچاره تا انتهای دمش، صاف پروتئین تراپی مو بود، و با آن چنان سفت پروتئین تراپی مو بود که وقتی از بیرون فشار می‌بالیاژ مو داد، سگ را به درونش می‌کشید.

رنگ مو : داوسون متفکرانه گفت: “به نظر می رسد مقداری نشرنگ مو استه در هوای دامپر وجود رنگ مو دارد.” “من تعجب می کنم که همه این دوز یعنی چه؟” و سپس به دنبال میزش رفت و سعی بیبی لایت مو کرد بنویسد، اما به زودی متوجه کراتینه مو شد که نمی تواند ذهنش را روی کارش متمرکز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مدام از این احساس که تنها نیست تحت فشار پروتئین تراپی مو بود. در یک لحظه به نظر می رسید که یک جفت چشم از گوشه شمال شرقی اتاق به او نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار : اما به محض اینکه نگاه مضطرب خود را به آن سمت چرخاند، به نظر می رسید دشواری در گوشه جنوب غربی پروتئین تراپی مو بود. “به!” گریه بیبی لایت مو کرد، بلند کراتینه مو شد و پایش را با عصبانیت روی زمین کوبید. “ایده! من، چارلز داوسون، مردی از دنیا، از هیچ چیز ترسیده ام. همین احساس را داشته باشم. مثل کاه در مزرعه گندم می ایستد، و ممکن رنگ مو است یکی از آنها را مانند دیگری مسواک بزند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

با این سرعت هیچ کاری انجام نمی نانو کراتین مو شود. من به شهر می روم و دکتر را می بینم. برونسون. چیزی برای من وجود رنگ مو دارد. پس داوسون به شهر رفت. او در حالی که زنگ دکتر را به صدا درآورد گفت: «فکر می‌کنم برونسون فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند من یک احمق لایت و هایلایت مو هستم، اما می‌توانم تمام حرف‌هایم را با موهایم ثابت کنم». او بلافاصله بستری کراتینه مو شد و اندکی پس از تشریح علائمش، توجه دکتر را به موهایش جلب بیبی لایت مو کرد.

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار : اگر او ایمان خود را به این می‌بست، نشان می‌بالیاژ مو داد که ایمانش نابجا رنگ مو است، زیرا وقتی دکتر برای معاینه آن آمد، موهای داوسون به نرمی همیشه دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود. دکتر لحظه ای به داوسون نگاه بیبی لایت مو کرد و بعد با سرفه ای خشک گفت: داوسون، من می توانم یکی از دو چیز را از آنچه به من می گویی نتیجه بگیرم. یا دامپر تسخیر کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی هرا اندرزگو

که من و تو به عنوان افراد عاقل این روزها نمی توانیم آن را باور کنیم، یا اینکه با من شوخی عملی می کنی. دوست عزیز، بد نیست یک شوخی عملی در باشگاه انجام دهم، اما اینجا، در ساعات اداری من، نمی توانم وقت بگذارم تا چیزی از این دست را دوست داشته باشم.

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار : من صریح با شما صحبت می کنم، هموطن قدیمی. مجبورم. از انجام آن متنفرم، اما، بالاخره، تو آن را به گردن خودت آورده ای.» داوسون دوباره گفت: «دکتر، من فکر می‌کنم که من یک مرد بیمار لایت و هایلایت مو هستم، وگرنه این اتفاق نمی‌افتاد. من صریحاً به شما اطمینان می‌دهم که به شما مراجعه بیبی لایت مو کرده‌ام چون نسخه می‌خورنگ مو استم.

لینک مفید : سالن زیبایی هیبو

و به این دلیل که خودم را بد باور دارم. ” دکتر با جدیت گفت: “خوب بردار، داوسون.” با این کار برونسون داوسون را به تعظیم فرو برد، و دومی، هموطن بیچاره، به زودی خود را در خیابان دید که کاملاً دلسرد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او نمی توانست برونسون را سرزنش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او می‌توانست بفهمد که چگونه برونسون می‌تواند.

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار : به این باور برسد که، با موهایش به عنوان تنها شاهد مصیبت‌هایش، و شاهدی که او را در لحظه‌ی حساس ناکام گذاشت، برونسون باید دیدار خود را نتیجه یک شرط بندی باشگاهی بداند، که در بسیاری از آنها او قبلا درگیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او در حالی که راه می رفت گفت: “من حدس می زنم توصیه او خوب رنگ مو است.” فوراً برمی‌گردم.

لینک مفید : سالن زیبایی هرا

اما در همین حین از بیلی پرکینز می‌خواهم که بیرون بیاید و شب را با من بگذراند، و آن را روی او امتحان می‌کنیم. از او می‌خواهم چند روز بیرون برود.» کافی رنگ مو است بگوییم که پرکینز پذیرفت و آن شب متوجه کراتینه مو شد که آن دو در حال خوردن شام با هم ظاهراً آرام پروتئین تراپی مو بودند. وقتی چانگ شام را آورد پرکینز کاملاً علاقه مند پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار : او در حالی که نگاهی به سرپوش خارق العاده چانگ انداخت شما خودتان موهایتان را به این شکل می‌پوشید،» زیرا از توجه به اینکه موهای پرکینز تمایلی به سمت بالا نشان می‌دهد خوشحال و شگفت‌زده کراتینه مو شد. پرکینز گفت: مزخرف رنگ مو است. مثل یک کاغذ کمیک صاف رنگ مو است. داوسون گفت: “در شیشه به خودت نگاه کن.” پرکینز اطاعت بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن زیبایی غزل ملیح نظرات

هیچ شکی در این باره وجود نداشت. موهایش داشت بلند می کراتینه مو شد! با ناراحتی شروع بیبی لایت مو کرد به عقب. او فریاد زد: “داوسون، این چیست؟ از زمانی که وارد در خانه شما کراتینه مو شدم، احساس عجیبی داشتم، و به شما اطمینان می‌دهم که در تعجب پروتئین تراپی مو بودم که چرا تمام غروب سبیل‌های خود را مانند دزدان دریایی زده‌اید. داوسون گفت: “من نمی توانم آن را توضیح دهم.

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار : من خودم این خزش ها را دارم.” و سپس تمام آنچه را که به شما گفتم به پرکینز گفت. پرکینز گفت: “بیایید – بیایید به نیویورک برگردیم.” داوسون پاسخ بالیاژ مو داد: “نمی توانم.” “بارانی نیست.” پرکینز با لرز گفت: پس بیا بریم بخوابیم. دو مرد بازنشسته کراتینه مو شدند، داوسون به اتاق مستقیماً بالای سالن، پرکینز به آپارتمان پشت آن.

لینک مفید : سالن زیبایی عاطفه کبیری

برای شرکت آنها گاز را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در مدت کوتاهی به خواب عمیقی فرو رفتند. یک ساعت بعد داوسون با شروعی از خواب بیدار کراتینه مو شد. دو چیز او را تا اعماق وجودش تحت فشار قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. اول، گاز تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و دوم، پرکینز به طور بی‌گمان ناله بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار : از روی تختش پرید و سریع وارد اتاق کناری کراتینه مو شد. فریاد زد: «پرکینز، مریض لایت و هایلایت مو هستی؟» “این تو لایت و هایلایت مو هستی داوسون؟” صدایی از تاریکی آمد “بله. آیا شما گاز را خاموش بیبی لایت مو کردید؟” “نه.” “مریضی؟” “نه، اما من احساس ناراحتی می کنم این تشک با چه سوزنی پر کراتینه مو شده رنگ مو است؟” “سوزن؟ نه. این یک تشک مو رنگ مو است. همه چیز خوب نیست؟” “نه خیلی زیاد. احساس می کنم که روی جوجه تیغی خوابیده ام.

لینک مفید : سالن زیبای ساره بیات

گاز را روشن کنید تا ببینیم مشکل چیست.” داوسون همانطور که به او گفته کراتینه مو شد عمل بیبی لایت مو کرد و در همین حین تعجب بیبی لایت مو کرد که چرا گاز خاموش کراتینه مو شده رنگ مو است. هیچ کس آن را روشن نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و با این حال کلید به طور قطعی چرخانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی ساره بیات با حضور گلزار : و بدتر از آن، با شکافتن تشک پرکینز، وضعیت بسیار ناراحت کننده ای از امور فاش کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه