نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی ساره بیات تهران

سالن زیبایی ساره بیات تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی ساره بیات تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی ساره بیات تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی ساره بیات تهران : متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم که او به بیمار شانسی خود مشکوک رنگ مو است و ظاهراً آنچنان که در غیر این صورت می‌کراتینه مو شد دلسوز نپروتئین تراپی مو بود. او شما را به عنوان یک پرونده در نظر می گیرد. پارتون گفت: «به هیچ وجه. “من به سادگی علاقه مندم بدانم چگونه به خودت صدمه زدی – این همه چیز رنگ مو است. من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که توهین نکراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : و بزرگتر از آن چیزی باکراتینه مو شد که اکثر مردم در سفرهایی مانند شما با خود حمل می کنند.” دیگری با تا حدودی متهورانه پاسخ بالیاژ مو داد: «من در جایگاه شاهد نیستم، قربان، و بنابراین نمی‌دانم که چرا باید در مورد یک موضوع ساده از من سؤال بپرسید، انگار به من مشکوک به اشتباهی پروتئین تراپی مو بوده‌ام. ” توضیح بالیاژ مو دادم: “دوست من دکتر رنگ مو است.” زیرا در حالی که من به اندازه پارتون به این حادثه، چراها و دلایل آن علاقه مند پروتئین تراپی مو بودم.

سالن زیبایی ساره بیات تهران

سالن زیبایی ساره بیات تهران : و اگر چیزی که گفته ام احساسات شما را جریحه دار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، عذرخواهی می کنم.” طرف مقابل با لبخندی ناآرام پاسخ بالیاژ مو داد: «به آن اشاره نکن، دکتر، در حالی که او صحبت می بیبی لایت مو کرد، دست چپش را به سمت پارتون دراز بیبی لایت مو کرد. همانطور که می‌دانید من در درد کراتینه مو شدیدی لایت و هایلایت مو هستم، و شاید عصبانی به نظر می‌رسم.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

من در بهترین حالت مرد دوست‌داشتنی نیستم؛ در مورد چاقو، در عذابم هرگز فکر نمی‌بیبی لایت مو کردم که دوباره به دنبال آن بگردم، اگرچه فکر می‌کنم اگر می‌خورنگ مو استم آن را داشته باشم. نگاه بیبی لایت مو کردم که نباید آن را پیدا می بیبی لایت مو کردم، زیرا بدون شک در زیر برس دور از چشم افتاد. بگذارید در آنجا رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سالن زیبایی ساره بیات تهران : امروز هیچ خدمتی دوستانه به من نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است و من برای آن اشک نخواهم ریخت.» با این تلاش برای خوشایند، او به سختی از جای خود بلند کراتینه مو شد و با کمک پارتون و من به سمت کسویک رفتیم، جایی که برای شب توقف بیبی لایت مو کردیم. غریبه مستقیماً جلوتر از پارتون و من ثبت نام بیبی لایت مو کرد و کلمات «کارلتون بارکر، کلکته» را در کتاب نوشت و بلافاصله به اتاقش رفت و ما آن شب او را دوباره ندیدیم.

  سالن زیبایی گل سرخ

لینک مفید : سالن زیبایی مریم رهنما تهران

بعد از شام به دنبال او گشتیم، اما چون جایی دیده نکراتینه مو شد، به این نتیجه رسیدیم که او برای بهپروتئین تراپی مو بودی به رختخواب رفته رنگ مو است. من و پارتون سیگارهایمان را روشن بیبی لایت مو کردیم و، اگرچه از تلاش‌هایمان تا حدودی خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودیم، آرام در مورد فضای کم‌وبیش خواب آلودی که در آن پروتئین تراپی مو بودیم قدم زدیم و درباره رویبالیاژ مو دادهای آن روز و عمدتاً آشنایی جدیدمان بحث می‌بیبی لایت مو کردیم.

سالن زیبایی ساره بیات تهران : پارتون با تکان بالیاژ مو دادن سر مشکوک گفت: «من تا نیمه آن شخص را دوست ندارم. “اگر فردا صبح یک جسد در نزدیکی یا در پیدا نانو کراتین مو شود، نمی‌خواهم شرط ببندم که آقای کارلتون بارکر آن را آنجا نگذاشته رنگ مو است. او با من مانند مردی رفتار بیبی لایت مو کرد که چیزی برای پنهان بیبی لایت مو کردن داشت. اگر می توانستم این کار را بدون به نظر ناخوشایند انجام دهم.

لینک مفید : سالن زیبایی صدف تهران

قمقمه قدیمی او را تا آنجا که می توانستم در مزارع پرت می بیبی لایت مو کردم. اکنون نیمی از ذهنم رنگ مو است که تحقیر خود را نسبت به آن نشان دهم و آن را با مقداری از آن شنل وحشی آنها پر کنم. اینجا سر میز هوته داشته باشید و همه چیز را در دریاچه ریخته باشید. این یک توهین پروتئین تراپی مو بود که این چیزها را به ما ارائه دهید.” گفتم: “فکر می کنم تو بی انصافی، پارتون.” او مطمئناً طوری به نظر می رسید که گویی با کسی درگیر کراتینه مو شده رنگ مو است.

  سالن آرایش بارانا

سالن زیبایی ساره بیات تهران : یک خراش بد روی صورتش وجود داشت و آن بریدگی روی بازو مشکوک پروتئین تراپی مو بود؛ اما نمی توانم ببینم که توضیح او به اندازه کافی واضح پروتئین تراپی مو بود. فکر می‌کنم اگر با یک تصادف مواجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم و یک غریبه کاملاً به من کمک می‌بیبی لایت مو کرد که بعد از اینکه من را تحت تعهد خود قرار بالیاژ مو داد، طوری با من رفتار بیبی لایت مو کرد که انگار یک جنایتکار محکوم نکراتینه مو شده لایت و هایلایت مو هستم، من هم مثل او دیوانه می‌کراتینه مو شدم.

لینک مفید : سالن زیبایی چهره ها تهران

و در مورد توهین پیشکش، از نظر من این تنها راهی پروتئین تراپی مو بود که او می‌توانست احساسات آسیب‌دیده‌اش را تسکین دهد. او از سوء ظن شما عصبانی پروتئین تراپی مو بود و این که به طور کامل بدهکار شما برای خدمات باکراتینه مو شد، او را خوشحال نمی‌بیبی لایت مو کرد. هدیه او به من صرفاً به این دلیل ساخته کراتینه مو شد که او نمی‌خورنگ مو است به طور ماهوی از شما و به من تشکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» “من آنقدر پیش نمی روم که او را یک جنایتکار مجرم شناخته نکراتینه مو شده خطاب کنم.

سالن زیبایی ساره بیات تهران : اما سوگند می خورم که سوابق او مانند روز روشن نیست، و من از نظر اخلاقی متقاعد کراتینه مو شده ام که اگر اعمال مردان روی پیشانی آنها نوشته می کراتینه مو شد، کارلتون بارکر، بپرسید، کلاهش را روی چشمانش می گذاشت. من او را دوست ندارم. من به طور غریزی از او بدم می آید.

لینک مفید : سالن زیبایی ساره بیات نیاوران

وقتی به چاقو اشاره بیبی لایت مو کردم نگاهش را در چشمانش دیدی؟ پاسخ بالیاژ مو دادم: “بیبی لایت مو کردم.” “و این باعث کراتینه مو شد که به لرزه بیفتم.” پارتون گفت: “هر قطره خونی که در رگهایم پروتئین تراپی مو بود سرد کراتینه مو شد.” “این به من احساس بیبی لایت مو کرد که اگر او آن چاقو را در دسترس داشت، آن را زیر پا می گذاشت و پودر می کراتینه مو شد، حتی اگر هر ضربه پایش گوشتش را تا رنگ مو استخوان می برد. بدخیم کلمه ای رنگ مو است.

  سالن زیبایی گیوا سارا حسینی

سالن زیبایی ساره بیات تهران : که آن نگاه را توصیف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و من می خواهم بهتر رنگ مو است با یک مار زنگی روبرو شوید تا اینکه دوباره آن را ببینید.” پارتون با چنان جدیت آشکاری صحبت بیبی لایت مو کرد که من به سکوت پناه بردم. من می‌توانستم ببینم که مردی با خلق و خوی پارتون – که حتی زمانی که به محبت‌هایش مربوط می‌کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن زیبایی سرمه وسمه تهران

سرد و فوق‌العاده قضاوت‌کننده پروتئین تراپی مو بود – می‌توانست در بارکر چیزی را بیابد که در آن غر بزند، اما، با همه اینها، نمی‌توانم با دیدگاه افراطی او همدردی کنم. از شخصیت او من مردی را می‌شناسم که طبیعت بر چهره‌اش بسیار عمیق‌تر از آنچه بر چهره بارکر تأثیر گذاشته رنگ مو است، مهر شرور را بر چهره‌اش می‌شناسد، کسی که زندگی بی‌نظمی‌ترین زندگی‌اش را داشته رنگ مو است.

سالن زیبایی ساره بیات تهران : هر عملش بی‌خودی و به نفع بشریت پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. ; و همچنین قدیسان ظاهری را دیده ام که تمام غریزه آنها پست پروتئین تراپی مو بود. و به نظرم می رسید که قیافه قربانی نگون بخت صخره پوشیده از خزه و چاقوی انتقام جویانه به اندازه کافی واسطه بین گناهکار جبران ناپذیر و قدیس رنگ مو استرلینگ رنگ مو است که نشان دهد صاحب آن مرد معمولی در این زمینه رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی گیوا تهرانپارس

رذایل و فضایل در واقع بدخیم پروتئین تراپی مو بودن بیان او در هنگام ذکر چاقو برای من تنها نقطه ضعف او پروتئین تراپی مو بود و اگر در موقعیت او پروتئین تراپی مو بودم فکر نمی‌کنم خیلی متفاوت عمل می‌بیبی لایت مو کردم، هرچند باید اضافه کنم که اگر فکر می‌بیبی لایت مو کردم توانایی دارم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه