نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک : این بزرگترین و آخرین اثر هولبین رنگ مو است. تاریخ تعیین کراتینه مو شده برای شروع آن 1541 پروتئین تراپی مو بود و پس از مرگ هنرمند در سال 1543 تکمیل کراتینه مو شد. روی تخته های بلوط عمودی به ارتفاع 5 فوت 11 اینچ و طول 10 فوت 2 اینچ نقاشی کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : از زمانی که به جراحان آرایشگر تحویل بالیاژ مو داده کراتینه مو شد کمی تغییر یافته رنگ مو است. این چهره ها نشان دهنده مردان برجسته متعلق به شرکت و رهبران هنر درمانی دوره ای رنگ مو است که در آن نقاشی کراتینه مو شده رنگ مو است. هنری هشتم. پذیرش جراحان آرایشگر هنری هشتم. پذیرش جراحان آرایشگر در زمان سلطنت هنری هشتم، اختلافات کمی بین آرایشگران و جراحان رخ بالیاژ مو داد.

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک : قانون زیر لازم الاجرا پروتئین تراپی مو بود: “هیچ شخصی که در لندن از اصلاح یا زرشک رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به جز کشیدن دندان، نباید به هیچ گونه عمل جراحی، خون رسانی یا موارد دیگر مشغول نانو کراتین مو شود.” قوانین وضع کراتینه مو شد، اما نتوانستند، یا در همه حال اجرا نکراتینه مو شدند. آرایشگران غالباً به عنوان جراح عمل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و جراحان در آندرآمد خود را با رنگ مو استفاده از تیغ و قیچی افزایش بالیاژ مو دادند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

با این حال، در این دوره، تلاش های جدی برای محدود بیبی لایت مو کردن هر یک به کار قانونی خود انجام کراتینه مو شد. کشیش در «در اوایل قرن نوزدهم، یک رسم منحصربه‌فرد در شهر و محله نورثالرتون (یورکشایر) رواج داشت. در بهار سال تقریباً همه افراد بالغ مرد و گاهاً ماده‌ها، تعمیر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک : یک جراح که باید خونریزی نانو کراتین مو شود – فرآیندی که به نظر آنها اساساً منجر به سلامتی کراتینه مو شدید می نانو کراتین مو شود.” هزینه این عملیات یک شیلینگ پروتئین تراپی مو بود. در سال 1542 از پارلمان درخورنگ مو است کراتینه مو شد تا جراحان از حمل سلاح و خدمت در هیئت منصفه معاف شوند و در نتیجه بدون هیچ مانعی قادر به انجام وظایف حرفه ای خود باشند. این درخورنگ مو است پذیرفته کراتینه مو شد و تا به حال، پزشکان از امتیازاتی که مدت‌ها پیش اعطا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، برخوردار لایت و هایلایت مو هستند.

  آرایشگاه زنانه خیابان ونک

لینک مفید : شماره تلفن سالن زیبایی کیمیا افراسیابی

در سال 1745، جراحان و آرایشگران با قانون پارلمان از هم جدا کراتینه مو شدند. باربرها برای مدت طولانی درنگ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، آخرین آنها در لندن، به نام میدلدیچ، در خیابان گریت سافولک، ساوت‌وارک، تنها در سال 1821 درگذشت. . بر فراز آخرین مکان های رنگ مو استراحت برخی از جراحان آرایشگر، سنگ نگاره های کنجکاوی وجود رنگ مو دارد.

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک : در ابی توکسبری یکی به شکل آکروستیک به شرح زیر رنگ مو است: “اینجا جسد توماس مرت، از توکسبری، باربر-چیرگون، که در روز بیست و دوم اکتبر 1699 از این زندگی رفت، قرار رنگ مو دارد. گرچه فقط سنگ به چشم خواننده سلام می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در اینجا (در سکوت عمیق) گرد و غبار گرانبها وجود رنگ مو دارد.

لینک مفید : بهترین آرایشگاه زنانه در ونک تهران

ای که به طرز مبهم در انبار بزرگ مرگ می خوابی، من با زمین مشترک آمیخته کراتینه مو شدم تا زمان دیگر. قوانين سرسخت مرگ، كه جرأت مي‌كند تكرار كند، از آنجایی که مرت خیلی از زندگی خود رنگ مو استعفا بالیاژ مو داد. زمزمه و اشک در قبر بی فایده رنگ مو است وگرنه تمام والی ها در مقبره او ممکن رنگ مو است داشته باشند. روحش شاد؛ که یک مباشر وفادار دوست رنگ مو دارد، کلیسا، فقرا و نیازمندان را تعمیر بیبی لایت مو کرد.

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک : عمارت های ابدی در Just حضور تمام دکلره مو دارند، غبار آنها را به جاودانگی بپوشان آغشته به کرم و زنگ زدگی (در حالی که زیر خاک رنگ مو است) زیر سایه کلیسای برنگ مو استانی باکول، دربی‌شایر، سنگی حاوی کتیبه‌ای طولانی به یاد جان دیل، آرایشگر-جراح، و دو همسرش، الیزابت فولجامبه و سارا بلادورث، قرار رنگ مو دارد.

  سالن زیبایی سارای سعادت اباد

لینک مفید : آرایشگاه زنانه در محله شهرک غرب

اینطور تمام می نانو کراتین مو شود: – آیندگان را بدانید که در 8 آوریل، در سال فیض 1757، بقایای متحیرکننده جان دیل فوق، در سال هشتاد و ششم زیارت او، بر دو همسرش گذاشته کراتینه مو شد. این چیز در زندگی ممکن رنگ مو است باعث حسادت نانو کراتین مو شود، اینجا هر سه عاشقانه کنار هم دراز می کشند، اما از آغوش اینجا هیچ لذتی جاری نمی نانو کراتین مو شود، در اینجا همه شادی ها و مصائب بشری یکسان لایت و هایلایت مو هستند.

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک : در اینجا جان سرزنش سارا دیگر نمی شنود، و سارا که پیر جون رنگ مو است، دیگر ترسی نرنگ مو دارد. دوره ای به تمام زندگی بازیگوش آنها رسیده رنگ مو است مرد خوب ساکت رنگ مو است. هنوز هر دو همسر او لایت و هایلایت مو هستند.” تی تاریخچه ریش موارد مورد علاقه بسیاری را در ارتباط با کشور ما و کشورهای دیگر ارائه می دهد. اهمیت آن بیشتر به گذشته تعلق رنگ مو دارد تا به امروز، اما حتی امروز نیز درنگ مو استان آن از شخصیت کنجکاوی برخوردار رنگ مو است.

لینک مفید : آرایشگاه های زنانه در ولنجک

ما در لاویان xiii پیدا می کنیم. 29، اولین اشاره به موضوع ما، جایی که موسی برای درمان طاعون در ریش راهنمایی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و کمی بعد اسرائیلی‌ها را منع می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که “گوشه‌های آن را خراب کنند”. داوود که خود ریش رنگ مو دارد، به ما می گوید که هارون یکی را داشت که تا دامن جامه هایش پایین می رفت. در دوران سلطنت داوود، سفیران نزد پادشاه عمون فرستاده کراتینه مو شدند.

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک : و پادشاه با آنها به عنوان جاسوس رفتار بیبی لایت مو کرد و نیمی از ریش های آنها را برید. به ما گفته کراتینه مو شده که آنها بسیار شرمنده کراتینه مو شدند و داوود به رنگ مو استقبال آنها فرستاد و گفت: “در اریحا بمانید تا ریشهایتان بلند نانو کراتین مو شود و سپس بازگردید.” يهوديان تراشيدن ريش را نشانه عميق ترين اندوه مي دانستند. ملیله بایو. ملیله بایو. تصویر بالا که دو سرباز ارتش ویلیام فاتح را نشان می دهد.

  سالن آرایش ماهک مرزداران

لینک مفید : لیست آرایشگاه زنانه در میدان حر

از ملیله معروف بایو گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. برای رجوع به تاریخچه سرزمین خودمان، متوجه می‌شویم که بریتانیایی‌های برنگ مو استان ریش را پرورش نمی‌بالیاژ مو دادند. ساکسون ها موهای سر را بلند و روی لب بالایی می گذاشتند، اما چانه تراشیده پروتئین تراپی مو بود. هارولد در پیشروی خود به سمت میدان سرنوشت ساز هرنگ مو استینگز، از قبل جاسوسانی را فرستاد تا ایده ای در مورد قدرت بدست آورد.

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک : از دشمن آنها در بازگشت از جمله اظهار داشتند که “به نظر می رسد میزبان تقریباً کشیشان باکراتینه مو شد، زیرا آنها تمام صورت و هر دو لب های خود را تراشیده پروتئین تراپی مو بودند”، بیانیه ای که توسط نمایندگان سربازان نورمن در ملیله بایو تأیید کراتینه مو شد. ثبت کراتینه مو شده رنگ مو است که زمانی که فاتحان مغرور سرزمین های وسیع انگلستان را بین خود تقسیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه منطقه میدان ولیعصر

و زمانی که انگلیسی ها احساس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که ملتی تحت سلطه و شکسته لایت و هایلایت مو هستند، مردم تسخیر کراتینه مو شده همچنان به مد قدیمی بلند بیبی لایت مو کردن موهای خود ادامه می بالیاژ مو دادند. ، تا شاید کمتر شبیه به ارباب تراشیده و تراشیده کراتینه مو شده خود باشند. ژولیوس دوم که در سال 1503 بر تخت پادشاهی پاپ نشست، اولین پاپی پروتئین تراپی مو بود که به ریش خود اجازه بالیاژ مو داد.

شماره تلفن آرایشگاه زنانه ولنجک : رکراتینه مو شد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، “به منظور”، همانطور که او گفت، “برای ایجاد احترام بیشتر در میان مؤمنان.” یک رسم عجیب قرون وسطی این پروتئین تراپی مو بود که سه تار مو از ریش پادشاه را در موم مهر فرو می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به این سند وقار بیشتری بدهد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه