نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد : می بینید، آنها می دانند که تفنگ های ما از تیر و کمان آنها چه برتری تمام دکلره مو دارند و حضور ما آنها را قادر می سازد تا هدف خود را با قطعیت انجام دهند. «خب، فکر می‌کنم رد می‌کنی، چارلز، اینطور نیست؟ نمی‌خواهید به نفع این وحشی‌ها مزدور شویم؟» گیلبرت گفت: «این باعث می‌نانو کراتین مو شود آن را نسبتاً قوی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “این افراد اقدام به قتل بیبی لایت مو کرده اند.

رنگ مو : قتلی از بی رحمانه ترین نوع، و مستحق مجازات لایت و هایلایت مو هستند – این را به خاطر داشته باشید.” وارلی گفت: «آنها در همه حال به ما هیچ اشتباهی نبیبی لایت مو کرده اند. «این کار ما نیست که آنها را مجازات کنیم. علاوه بر این، تیراندازی به این وحشی‌های ناراضی راهی برای آموزش بهتر آنها نیست.» لاوی گفت: “درست می گویی ارنست.” من، به عنوان یک، هیچ کاری با هیچ حمله ای به آنها نخواهم داشت.

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد : ممکن رنگ مو است ما را مجبور کنند که با آنها همراهی کنیم تا از فرار ما جلوگیری کنیم، اما من در جنگ شرکت نخواهم بیبی لایت مو کرد.» فرانک گفت: «نه من، من این بدبختان بیچاره بیچاره را نمی کشم تا کسی را راضی کنم.» نیک افزود: «بسیار خوب. “من نیز تمایلی به انجام آن ندارم.” لاوی گفت: «خب، پس ما موافقیم. ما بی سر و صدا اینجا می مانیم تا زمانی که جواب از کیپ بیاید.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

پنج به یک هموطنان ما این هلندی‌ها را مثل قبل به سختی کوبیده‌اند، و مستعمره تا این لحظه دوباره متعلق به مرنگ مو است. در این صورت بنده حقیر ما خواهد پروتئین تراپی مو بود. اگر قاصد قبل از اینکه طرف برای حمله به بوشمن ها برنگشت بازنگردد، در صورت لزوم با آنها خواهیم رفت، اما فقط به عنوان تماشاگر. آیا توافق کراتینه مو شده رنگ مو است؟» “موافقم، نم. باهم فرانک گفت. “و حالا، فکر می کنم.

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد : اینجا شام می آید. پس قرار نیست ما افتخار صندلی های میز سلطنتی را داشته باشیم!» گیلبرت گفت: “نه، زمانی که امبو از شکست هلندی ها مطلع کراتینه مو شد، این برای ما محفوظ خواهد پروتئین تراپی مو بود.” غذاهایی که برای آنها سرو می کراتینه مو شد بهتر و خوش طعم تر از آن چیزی پروتئین تراپی مو بود که انتظار داشتند. این غذا عمدتاً از گوشت یکی از کودوها تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و قسمتی کباب کراتینه مو شده و قسمتی دم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آرایشگاه های زنانه در ولنجک

گیلبرت در حالی که برش سومی را به او می‌بالیاژ مو دادند، فریاد می‌زد: «بد نیست»، آن را به همان شیوه‌ای که در زمان آدم و حوا حاکم پروتئین تراپی مو بود، یعنی با کمک انگشتان و دندان‌هایش، دفع بیبی لایت مو کرد. آنها در نهایت تصور بدی از آشپزی نتمام دکلره مو دارند. فرانک مشاهده بیبی لایت مو کرد: «و این انجیرها و انارها هم نباید تحقیر شوند. “آنها در یک شام وست اند.

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد : به خوبی می روند!” “اما اینها چه لایت و هایلایت مو هستند؟” نیک فریاد زد و دستانش را در سبدی فرو بیبی لایت مو کرد که به نظر می رسید بادام سوخته پروتئین تراپی مو بود. و به احتمال زیاد هر یک از اصحاب خود را برای مدت بسیار طولانی سجده می بیبی لایت مو کرد. او تمام روز را زیر سایه درختان روی چمن‌های نرم دراز کشید، نه خودش حرف می‌زد و نه به سخنان دیگران توجه می‌بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن زیبایی جنت آباد

این واقعه که همیشه به جدیت و اندیشیدن تمایل داشت، باعث کراتینه مو شد ذهن او به موضوعاتی معطوف نانو کراتین مو شود که همراهان سبکدل او ذوق چندانی به آن نداشتند و خود لاوی به سختی می توانست از آنها پیروی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. حتی زمانی که او دور قبلی مشاغل را از سر گرفت، مانند روز سوم، فرانک و نیک متوجه تغییری در او کراتینه مو شدند که نمی‌توانستند آن را درک کنند.

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد : در همین حال تیر و کمان اوماتوکو به سرعت پیش رفت و در صبح روز سوم تکمیل کراتینه مو شد. ساخت آنها یک معمای بزرگ برای پسران انگلیسی پروتئین تراپی مو بود. طول کمان کمی کمتر از سه فوت و شاید سه چهارم اینچ ضخامت داشت – به اندازه کافی شکل و گرد داشت، اما کمی بهتر از یک اسباب بازی کودک به نظر می رسید. اوماتوکو آن را با مقداری رگه از لاشه بز بسته پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن آرایشگاه جنت آباد جنوبی

او این را روی انتهای بالایی کمان حلقه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و آن را به شکلی دور دیگری چرخانده پروتئین تراپی مو بود که با چرخاندن سیم مانند یک تورنیکت، ممکن رنگ مو است به هر درجه ای از کشش بند بیفتد. فلش ها نیز کاملاً با هر چیزی که تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بودند متفاوت پروتئین تراپی مو بودند. نی های محکمی که از لبه آب آورده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به طول حدود دو پا بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در یک انتها شکاف وارد کراتینه مو شد.

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد : به سر دیگر یک سر متحرک از رنگ مو استخوان وصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که در طول پرواز در هوا به اندازه کافی به میل چسبیده پروتئین تراپی مو بود، اما به محض اینکه در بدن هر حیوانی ثابت می کراتینه مو شد از آن جدا می کراتینه مو شد. اوماتوکو به آنها گفت که این سرهای رنگ مو استخوانی همیشه در مقداری سم آغشته می کراتینه مو شدند که باعث می کراتینه مو شد حتی یک سوراخ جزئی که توسط آنها انجام می کراتینه مو شد کشنده باکراتینه مو شد.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه خ شریعتی

برای این منظور، احشاء کا، یا دانه های سمی، کارآمدترین آنها در نظر گرفته می کراتینه مو شد. اما این امر در همه زمان‌ها یا در همه مکان‌ها قابل رویت نپروتئین تراپی مو بود، و گاهی اوقات آب سرخوشی یا زهر مارها جایگزین می‌کراتینه مو شد. در نمونه کنونی، او قصد داشت سرهای رنگ مو استخوانی را در سم اوندارا که با دقت حفظ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، فرو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد : اوماتوکو به آنها اطمینان بالیاژ مو داد که وقتی به سمت روستای او حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند (مثلا روز بعد) به زودی فرصتی برای آزمایش کارایی سلاح های او خواهند داشت و با خنده آنها را به آزمون مهارت بین تیر و کمان خود دعوت بیبی لایت مو کرد. و اسلحه هایشان صبح روز بعد آنها مسیر خود را از سر گرفتند. هر کدام از آنها مقداری از گوشت بچه ها، یک دوجین طبل و یک خربزه را حمل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لینک مفید : آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران

مشخص کراتینه مو شد که قدرت هوتنتوت اکنون آنقدر احیا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که می‌توانست با سرعت معمولی که دیگران با آن راه می‌رفتند، پیش برود و فقط به حدود نیم ساعت رنگ مو استراحت نیاز داشت، هر دو یا سه مایل. آنها در آن روز حدود ده مایل را به پایان رساندند. و هنگام شب به دشت سنگی وسیعی رسیده پروتئین تراپی مو بود که این‌جا و آنجا با تکه‌های علف پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لیست آرایشگاه های زنانه جنت آباد : اما کاملاً فاقد درختچه یا درخت پروتئین تراپی مو بود. اوماتوکو به مکانی اشاره بیبی لایت مو کرد که در آن یک تخته سنگی عمیق که بر روی دو سنگ عظیم قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود و شباهت بی‌محور به قطعه دودکش غول‌پیکر داشت.

لینک مفید : سالن زیبایی الای جنت آباد

پناهگاهی مناسب برای شب را تا آنجا که ممکن پروتئین تراپی مو بود فراهم می‌بیبی لایت مو کرد. این عملاً مهمانی را از باران و باد محافظت می بیبی لایت مو کرد، و کمترین ترسی از حیوانات وحشی وجود نداشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه