نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی جردن تهران

سالن زیبایی جردن تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی جردن تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی جردن تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی جردن تهران : در زمان بازدید ما، خرگوش ها تقریبا کشور را ویران بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. چند گله گوسفند سعی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند با نوک زدن شاخه‌های بالاتری که خرگوش‌ها نمی‌توانستند به آن‌ها برسند، زندگی خود را ادامه دهند، اما بسیاری از گله‌ها مجبور کراتینه مو شدند تا دوردست‌ها رانده شوند. مردم احساس درد و کپروتئین تراپی مو بودی کراتینه مو شدیدی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : و حتی شنیدن نام خرگوش آن‌ها را عصبانی می‌بیبی لایت مو کرد. حوالی ظهر برای ناهار در حومه یک دهکده کوچک توقف بیبی لایت مو کردیم و خدمتکاران شاهزاده یک شام سرد خوب از شکار گلدانی، پاته د فوی گراس و مرغان سرد پهن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. شاهزاده دستور بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود تا شراب های زیادی برای ما بفرستند و ما یک میهمانی خوش را سپری بیبی لایت مو کردیم.

سالن زیبایی جردن تهران

سالن زیبایی جردن تهران : دهکده ها و گوسفندپرها صدها نفر دور و بر ما را نظاره می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و گرسنه ای به نظر می رسیدند و گرسنه پروتئین تراپی مو بودند. اکنون، هیچ مردی در جهان سرزنده‌تر، دلپذیرتر و خوش‌حال‌تر از هرمان، صاحب اعتبار بزرگ، وجود نرنگ مو دارد. او زندگی مهمانی پروتئین تراپی مو بود و به محض اینکه شراب شاهزاده او را آرام بیبی لایت مو کرد، شروع به نشان بالیاژ مو دادن حقه های خود بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

او چیزهایی را در هوا پرتاب بیبی لایت مو کرد که از دید ناپدید کراتینه مو شد، آب را به مایعاتی با رنگ های مختلف تبدیل بیبی لایت مو کرد، املتی در کلاه پخت. و خیلی زود ما توسط تعبالیاژ مو داد زیادی از بومیان حیرت زده، بومی و انگلیسی متولد کراتینه مو شده احاطه کراتینه مو شدیم. هرمان از توجه دهان گشادی که ایجاد می بیبی لایت مو کرد خوشحال پروتئین تراپی مو بود، بنابراین به فضای باز رفت که می توانست با همه آنها روبرو نانو کراتین مو شود و شروع به کشیدن خرگوش ها از آستین، یقه کت و جیب هایش بیبی لایت مو کرد.

  آرایشگاه زنانه میدان ولیعصر

سالن زیبایی جردن تهران : او آنها را به پایین پرتاب بیبی لایت مو کرد و شعبده باز بزرگ به همان سرعتی که می توانستند از بین بروند، خرگوش های بیشتری را به سمت بومیان حیرت زده بیرون می آورد. «ناگهان با فریاد بلند گوسفندپران قمه ها و سنگ ها را گرفتند و با کشیدن چاقوهای غلاف بلند خود به مهمانی ما هجوم آوردند. شاهزاده بازویم را گرفت. او فریاد زد: «برای آن فرار کن، پولاک، این تجارت خرگوش آنها را وحشی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی چهره پردازان تهران

اگر چوب هایمان را نبریم، همه ما را خواهند کشت. ” سرهنگ پولاک گفت: «من معتقدم که این نزدیکترین اصلاحی پروتئین تراپی مو بود که تا به حال داشتم. من تا جایی که می توانستم بدوم به بیرون زدم، حدود چهل بومی بعد از من، تعبالیاژ مو دادی از آنها نیزه ها و بومرنگ ها را در هر پرش به سمت من پرتاب می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. وقتی از روی تپه‌ای کوچک می‌رفتم.

سالن زیبایی جردن تهران : سرم را برگرداندم و به موقع به عقب نگاه بیبی لایت مو کردم تا رنگ مو استیو برودی را دیدم که از روی پلی به داخل رودخانه مورامبیجی با ارتفاع حداقل 200 فوت پرید. همه مهمانی های ما فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در عرض دو یا سه روز به سختی برگشتند، اما آنها تجربیات سختی داشتند.

لینک مفید : سالن زیبایی چم تهران

سناتور شرمن دو شب بیرون از بوته پروتئین تراپی مو بود و به کراتینه مو شدت سرمازده پروتئین تراپی مو بود. می‌دانم که دی وولف هاپر قرار رنگ مو است این حادثه را دراماتیزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و فصل آینده آن را تولید خواهد بیبی لایت مو کرد و در نقش یک کانگورو ظاهر می‌نانو کراتین مو شود. کوکسی در لبه نهر کوچکی گرفتار کراتینه مو شد که از ورود به آن امتناع بیبی لایت مو کرد و بومیان او را به جلوی قاضی صلح انگلیسی کشاندند که روز بعد او را آزاد بیبی لایت مو کرد.

  سالن زیبایی ثمین رئیس پور

سالن زیبایی جردن تهران : شاهزاده همه چیز را به عنوان یک شوخی خوب در نظر گرفت. او یک همکار خوب رنگ مو است و اشتباه نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سرهنگ پولاک در حالی که برای دریافت تلگراف بلند کراتینه مو شد، گفت: “گاهی ماجرایی را که در میان دخمه های رم به همراه رالف والدو امرسون، بارنی گیبز و شاه ایران داشتم را برای شما تعریف خواهم بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سالن زیبایی مریم رهنما تهران

سرهنگ پولاک با قطار شبانه راهی سن آنتونیو در مسیر شهر مکزیک می نانو کراتین مو شود. ( هوستون دیلی پست ، صبح یکشنبه، 26 ژانویه 1896.) رمز و راز چندین قرن تا چند سال پیش، انسان وسایل حرکتی را که جنس منصف در اختیار داشت، منطقه مقدسی می‌دانست که جستجو در آن هتک حرمت رنگ مو است.

سالن زیبایی جردن تهران : لباس دوچرخه این واقعیت را توسعه بالیاژ مو داده رنگ مو است که دو تا لایت و هایلایت مو هستند – خوب، دو تا لایت و هایلایت مو هستند. در حالی که انسان به تعظیم فرود آمد و آنچه را که نمی توانست بفهمد و ببیند عبادت می بیبی لایت مو کرد، هنگامی که پرده راز پاره کراتینه مو شد، حرمتش از بین رفت. نسل‌هرنگ مو است که زن از جایی به مکان دیگر حرکت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا به سادگی به آنجا برسد.

لینک مفید : سالن زیبایی گیوا تهرانپارس

مرد ستایشگر چه مانند ناهید در ماشینی نامرئی که توسط دو کبوتر سفید شیری کشیده کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، چه به شکل نامحسوسی به زور اراده شیرین خود او را به حرکت درآورد، مرد تحسین برانگیز مکثی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او فقط می‌دانست که خش‌خش ملایمی از پارچه‌های نادیده به گوش می‌رسد، خش‌خشی جذاب از چیزی آشفته اما ناشناخته و موجودات دوست‌داشتنی در نقطه‌ای دیگر خواهند ایستاد.

سالن زیبایی جردن تهران : جایی که او تعجب می بیبی لایت مو کرد، ستایش آمیز، اما بی کنجکاو. گاهی در زیر دامن‌های برفی لبه‌دار توری، می‌توان پنجه یک دمپایی کوچک، و شاید درخشش سگک نقره‌ای روی طاق پاچه‌ای را دید، اما از آنجا تخیل بازنشسته، مبهوت، اما مجذوب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در زمان‌های قدیم، شیرین‌ترین خوانندگان در میان شاعران با عود آن اعضای لیلیپوتی می‌خواندند.

  اینستاگرام سالن های زیبایی بوکان

لینک مفید : سالن زیبایی تهرانپارس اینستاگرام

و عاشقانه‌ها وقتی افسانه بی‌میر سیندرلا و دمپایی شیشه‌ای را می‌بافند، صدای بلندی به خود می‌گرفت. درباریان دمپایی ابریشمی آن مرد پرستیده پر از شامپاین را بالا گرفته اند و سلامتی او را نوشیده اند. قهرمان دوچرخه سواری که وظیفه آبکشی برای سلامتی بانوی عشقش را بر عهده می گیرد.

سالن زیبایی جردن تهران : کجرنگ مو است گتر دوچرخه پر از آبجوش؟ داموز مرموز و دوست داشتنی دیگر از پنجره مشبک خود گل رز را به سمت ما نمی زند و از دور برای ما آه می ککراتینه مو شد. او فرود آمده، لباس ما را قرض گرفته و دوست خوب مرنگ مو است و خواهان حقوق برابر رنگ مو است. ما دیگر تحسین خود را با سرناهای نیمه شب و غزل ابراز نمی کنیم. به پشتش سیلی می زنیم و احساس می کنیم رفیق خوبی پیدا بیبی لایت مو کرده ایم.

لینک مفید : سالن زیبایی لارا تهران

اما ما احساس می کنیم که آگهی درخورنگ مو استی زیر را در هر مقاله در سرزمین درج کنیم: گمکراتینه مو شده — دوشیزه ای که دامن بلند پوشیده رنگ مو است: گاهی اوقات سرخ می نانو کراتین مو شود و پلاکاردی را دور گردن خود می اندازد که روی آن نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است: «دست بردار». برای بازگشت او یک جایزه آزادانه پرداخت خواهد کراتینه مو شد.

سالن زیبایی جردن تهران : روز دیگر، مرد پست مردی پیرمرد خوب و پاکیزه را دید که از مکتب اسب سواران قدیمی رنگ مو است و از دیدن پایین آمدن زن از روی پایه ای که همیشه او را نگاه می بیبی لایت مو کرده بیزار رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی تهران اینستاگرام

او داشت یک خانم دوچرخه سوار را تماشا می بیبی لایت مو کرد که از کنارش می گذشت. مرد پست از او پرسید که چه فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او گفت: “من هرگز زنی را روی دوچرخه نمی بینم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه