نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

پروتئین تراپی مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نظرات در مورد پروتئین تراپی مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نظرات در مورد پروتئین تراپی مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو : وقتی او اینجا پروتئین تراپی مو بود تا شلیک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند قرقاول در پاییز گذشته؛ او گفت مهم نیست، او خیلی پیر رنگ مو است. اما من نکراتینه مو شد——” آقای از صندلی خود بسته کراتینه مو شد. “نداشتی چی! خداوند خوب! او از شما می خورنگ مو است چه کار کنید؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد، مبهوت “خب” گفتم و یک لحظه به پایین نگاه بیبی لایت مو کردم.

رنگ مو : به طرز احمقانه ای احساس خجالتی بیبی لایت مو کردم. “او می خورنگ مو است او را ببوسم.” آقای کاروترز تقریباً راحت به نظر می رسید. عجیب پروتئین تراپی مو بود. “بدبخت پیر! به نظر می رسد عمه من شرکت خوبی داشته رنگ مو است!” او فریاد زد. “آیا او نمی تواند بهتر از این از شما مراقبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو : اجازه دهد به شما توهین نانو کراتین مو شود توسط مهمانانش؟” “فکر نمی کنم لرد بنتوورث قصد توهین به من را داشته باکراتینه مو شد. او فقط گفت که رنگ مو دارد هرگز دهان قرمز و مجعدی مثل دهان من ندیده پروتئین تراپی مو بودم. و همانطور که قرار پروتئین تراپی مو بود به آن بروم شیطان روزی با آن، و چنین موهایی، ممکن رنگ مو است.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو

با بی حوصلگی در اتاق بالا و پایین می رفت. “فقط همین رنگ مو است” او گفت. “من ترجیح می دهم اولین نفر باشم- ترجیح می دهم تو توسط من شروع بیبی لایت مو کردی من آنقدر قوی لایت و هایلایت مو هستم که بتوانم بقیه را دفع کنم.” “‘آغاز توسط شما چیست’ یعنی؟” با صراحت زیاد پرسیدم. “قدیمی لرد بنتوورث گفت باید از او شروع کنم.

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو : با بوسیدن شروع کنم او – او همه چیز را توضیح بالیاژ مو داد. “و خیلی عصبانی نپروتئین تراپی مو بودی؟” صدایش عصبانی “نه، نه خیلی. نمی توانستم باشم، از خنده خیلی می لرزیدم. اگر شما می‌توانست چیز قدیمی احمقانه‌ای را، مثل یک میمون ژولیده، با رنگ‌آمیزی دیده باکراتینه مو شد.

  پروتئین تراپی مو را صاف میکند

لینک مفید : نظرات درباره پروتئین تراپی مو

مو و یک عینک – خیلی خنده دار پروتئین تراپی مو بود! فقط به خاطر تو گفتم جمله “با تو آغاز می نانو کراتین مو شود” گفت. و من می خورنگ مو استم بدانم که آیا آن رنگ مو است همان چیزی——” چشمان آقای کاروترز چنین حالت عجیبی داشت – پازل و سرگرمی و چیزهای دیگر او به من نزدیک کراتینه مو شد. “چون” من ادامه بالیاژ مو دادم، “اگر چنین رنگ مو است.

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو : من معتقدم اگر این همیشه آغاز باکراتینه مو شد، من هیچ شروعی نمی خواهم. من کوچکترین تمایلی به بوسیدن ندارم یکی من باید به سادگی از آن متنفرم. آقای کاروترز خندید. “اوه، تو بالاخره یک بچه بچه لایت و هایلایت مو هستی!” او گفت. این منو اذیت بیبی لایت مو کرد با وقار بلند کراتینه مو شدم. “چای آماده خواهد پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد

اتاق نشیمن سفید،” سفت گفتم و به سمت اتاق خوابم رفتم در، درب. او به دنبال من آمد. “کنیزانت را بفرست و بگذار اینجا بیاوریم” او گفت. “من این را دوست دارم اتاق.” اما قرار نپروتئین تراپی مو بود به این راحتی دلجویی کنم.

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو : عمداً با من تماس گرفته نانو کراتین مو شود ورونیک و راهنمایی های تازه ای به او بالیاژ مو داد. “آقای بارتون پیر بیچاره خیلی احساس تنهایی خواهد بیبی لایت مو کرد” همینطور که رفتم بیرون گفتم به گذرگاه “می روم ببینم چایی خوب می خورد” و من از بالای شانه ام به آقای کاروترز نگاه بیبی لایت مو کردم. البته پیگیر پروتئین تراپی مو بود من و با هم از پله ها پایین رفتیم.

لینک مفید : پروتئین تراپی بهتر رنگ مو است یا کراتینه

در سالن یک پیاده با تلگرام ما را ملاقات بیبی لایت مو کرد. آن را پاره بیبی لایت مو کرد بی صبرانه بعد کاملاً عصبانی به نظر می رسید. “امیدوارم مشکلی نداشته باشید” او گفت، “اما یکی از دوستانم، لرد رابرت.” واواسور، امروز بعدازظهر می رسد. او یک قاضی بزرگ رنگ مو است تصاویر. فراموش بیبی لایت مو کردم از او خورنگ مو استم پایین بیاید و به آنها نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  پروتئین تراپی مو چقدر صافی دارد
[protein]

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو : آن را تمیز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند از سرم بیرون رفت.” به او گفتم میزبان رنگ مو است و چرا باید به مهمانانی که رنگ مو دارد اعتراض کنم. “به علاوه من خودم فردا میرم” گفتم: “اگر ورونیک بتواند دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” بسته بندی انجام کراتینه مو شد.” ” مزخرف! چگونه می توانم به شما بفهمانم که قصد ندارم.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو چند ساعت طول میککراتینه مو شد

به شما اجازه دهم اصلا برم؟” من جواب نبالیاژ مو دادم – فقط با تحقیر به او نگاه بیبی لایت مو کردم. آقای بارتون در اتاق نشیمن سفید صبورانه منتظر ما پروتئین تراپی مو بود و پنج دقیقه پروتئین تراپی مو بود که مافین نخورده پروتئین تراپی مو بودیم که صدای چرخ‌ها سنگ‌ریزه‌های جارو بزرگ را خرد می‌کنند – پنجره‌های این اتاق از آن طرف نگاه کن.

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو : مکالمه ما را قطع بیبی لایت مو کرد. “این باید باب برسد” آقای کاروترز گفت و با اکراه رفت وارد سالن کراتینه مو شد تا مهمانش را ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها در حال حاضر با هم برگشتند، و او لرد رابرت را به من معرفی بیبی لایت مو کرد. من بلافاصله احساس بیبی لایت مو کردم که او یک حیوان خانگی رنگ مو است. چنین شکلی!

لینک مفید : ایا پروتئین تراپی مو اتوکشی رنگ مو دارد

درست مثل آپولو بلودر! من آن ظاهر را دوست دارم، با یک کمر کوچک و شانه های زیبا، و به نظر می رسد که او مانند یک مار لاغر رنگ مو است، اما می تواند بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند پوکر در نیمه مانند آقای روچستر در جین ایر. او چشمان آبی بزرگ، درشت و خواب آلود رنگ مو دارد و بیشتر شاکی رنگ مو است بیان، و کمی سبیل شیک در گوشه و کنار، و زیباترین دهانی که کسی دیده رنگ مو است.

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو : و هنگامی که او را در حال حرکت دیدید، و پشت از سر او، این باعث می نانو کراتین مو شود که شما همیشه به زیبایی آررنگ مو استه فکر کنید اسب اصیل من نمی دانم چرا. یکباره – در یک دقیقه – زمانی که ما به یکدیگر نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، احساس بیبی لایت مو کردم باید “باب” او هیچ کدام از آقایان را نرنگ مو دارد.

  چگونه مو را پروتئین تراپی کنیم

لینک مفید : پروتئین تراپی مو چیست و چگونه انجام مینانو کراتین مو شود

بدبینانه و سخت بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که او تقریباً نمی تواند به عنوان قدیمی – نه بیشتر از بیست و هفت یا بیشتر. به نظر می رسید او کاملاً در خانه رنگ مو است – نشست و چای خورد و در اتاق صحبت بیبی لایت مو کرد معمولی ترین، دوستانه ترین راه به نظر می رسید که آقای کاروترز یخ زده رنگ مو است.

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو : بارتون پیش پا افتاده بیشتری پیدا بیبی لایت مو کرد و همه چیز به کراتینه مو شدت مرا سرگرم بیبی لایت مو کرد. من اغلب در روزهای قدیم آرزوی ماجراجویی با خانم را داشتم.

لینک مفید : مرکز پروتئین تراپی مو در تهران

و در اینجا من واقعا آنها را دارم! چنین وضعیتی! من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که مردم آن را نادرست ترین فکر می کنند! من به تنهایی در خانه با این سه مرد!

نظرات در مورد پروتئین تراپی مو : احساس بیبی لایت مو کردم واقعاً باید بروم – اما جایی که؟ در ضمن من تمام قصدم این رنگ مو است که خودم را سرگرم کنم. به نظر می رسید من و لرد رابرت صدها حرف برای گفتن به یکدیگر داشتیم. من صدای او را دوست دارم – و او بسیار عالی رنگ مو است که باعث نمی نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو برای زنان باردار

مشکلات در پایان چای ما مثل دوستان قدیمی پروتئین تراپی مو بودیم. آقای کاروترز مودب تر و سفت تر کراتینه مو شد و بالاخره از جا پرید و عجله بیبی لایت مو کرد مهمان او به اتاق سیگار می رود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه