نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

پروتئین تراپی مو | بورن لیدی | رنگ مو

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر دارد

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر دارد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر دارد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر دارد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : از همه بدتر. وقتی صدای گونگ ناهار به صدا درآمد، لرد رابرت با اکراه مرا ترک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. “آیا ما خوشحال نپروتئین تراپی مو بودیم؟” او گفت، آن را بدیهی می‌دانستم.

رنگ مو : من هم همین احساس را داشتم همانطور که او انجام بالیاژ مو داد. این یک ویژگی بسیار جذاب از او رنگ مو است، و باعث می نانو کراتین مو شود.

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند دلسوز، به خصوص وقتی با خواب آلودش به چشمانش نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آبی ها او مژه های بلند و مجعدی مانند یک بچه کولی رنگ مو دارد.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو

گاهی با من رفتار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند با احترام سردی که می توان به یک ملکه قائل کراتینه مو شد، و در برخی دیگر من لایت و هایلایت مو هستم تقریباً کودک او، بسیار مهربان و مادرانه برای من رنگ مو است. و او قرار می دهد با تمام خلق و خوی من سر به راه می نانو کراتین مو شود و درست زمانی که لایت و هایلایت مو هستم مثل یک نوزاد مرا نوازش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : وقتی من وارد کراتینه مو شدم، آقای کاروترز در اتاق غذاخوری تنها پروتئین تراپی مو بود. او پروتئین تراپی مو بود از پنجره به بیرون نگاه بیبی لایت مو کردم و وقتی به سمت بالا آمدم به تندی چرخیدم اتاق مطمئنم.

  پروتئین تراپی مو مزایا و معایب

لینک مفید : پروتئین تراپی مو با مواد طبیعی در خانه

که او دوست داشت مگس ها را روی شیشه ها بککراتینه مو شد اگر او پسر پروتئین تراپی مو بود چشمانش فولادی پروتئین تراپی مو بود. “همه مدت کجا پروتئین تراپی مو بودی؟” وقتی دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود پرسید و گفت صبح بخیر “بالا در اتاقم در حال جمع بیبی لایت مو کردن وسایل لایت و هایلایت مو هستم” گفتم ساده “لرد رابرت خیلی مهربان پروتئین تراپی مو بود به من کمک بیبی لایت مو کرد.

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : ما همه چیز را انجام بالیاژ مو داده ایم. و ممکن رنگ مو است کالسکه را سفارش دهم لطفا قطار 5.15؟” “مطمئنا نه. لرد رابرت را گیج کن!” آقای کاروترز گفت. “چی کسب و کار اوست؟ قرار نیست بری من بهت اجازه نمیدم عزیزم احمق بچه کوچولو!—” صدایش کاملا متاثر پروتئین تراپی مو بود “شما نمی توانید.

لینک مفید : نظرات درباره پروتئین تراپی مو

بیرون بروید به تنهایی به دنیا اوانجلین، چرا با من ازدواج نمی کنی؟ من – آیا شما می دانم، من باور دارم – من تو را دوست خواهم داشت –” “باید کاملا مطمئن باشم کسی که با او ازدواج بیبی لایت مو کردم دوستش رنگ مو دارد من، آقای کاروترز،” با احتیاط گفتم: “قبل از اینکه رضایت بدهم.

[protein]

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : که کار را تمام کنم.” زندگی من همینطور رنگ مو است.” او فرصتی برای پاسخگویی نداشت، زیرا آقای بارتون و لرد رابرت وارد اتاق کراتینه مو شدند اتاق غم و اندوهی بر سر ناهار به نظر می رسید. مکث هایی وجود داشت و لرد رابرت بیانی رقت انگیزتر از همیشه داشت. دستاش خوبه شکل – اما آقای کاروترز نیز همینطور رنگ مو است.

  پروتئین تراپی مو کرج

لینک مفید : ایا پروتئین تراپی نیاز به اتوکشی رنگ مو دارد

هر دو خیلی شبیه لایت و هایلایت مو هستند آقایان قبل از اینکه کارمان تمام نانو کراتین مو شود، یادداشتی برایم آوردند. از لیدی پروتئین تراپی مو بود کاترین مونتگومری. گفت خیلی متاسف پروتئین تراپی مو بود که از تنهایی من شنید موقعیت، و او نامه می نوشت که آیا من نمی آیم و خرج نمی کنم دو هفته با آنها در بالیاژ مو دادگاه تری لند.

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : به خوبی بیان نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و من هرگز به لیدی کاترین اهمیت نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم. اما نسبتاً مهربان پروتئین تراپی مو بود و کاملاً با برنامه های من مطابقت داشت. او احتمالاً از ورود آقای کاروترز شنیده پروتئین تراپی مو بود و رسوا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود در تنها ماندن من در خانه با او وقتی کارم را تمام بیبی لایت مو کردم.

لینک مفید : پروتئین تراپی بهتر رنگ مو است یا بوتاکس مو

هر دو مرد به صورت من خیره کراتینه مو شدند خواندن یادداشت “بانو کاترین مونتگومری می نویسد تا از من بخواهد به تریلند بروم” گفتم. “پس اگر ببخشید من جوابش را می دهم و می گویم اینجا می آیم بعد از ظهر،” و بلند کراتینه مو شدم آقای کاروترز نیز از جا برخرنگ مو است و به دنبال من وارد کتابخانه کراتینه مو شد.

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : او عمداً در را بستم و به سمت میز تحریر که در آن پروتئین تراپی مو بودم آمدم نشست. “خب اگه اجازه بدم بری اونوقت بهش میگی که نامزدی؟ من و قراره هر چه زودتر باهات ازدواج کنم؟” “نه، در واقع نمی‌خواهم” قاطعانه گفتم “من قرار نیست با تو ازدواج کنم یا هر کسی، آقای کاروترز. درباره من چی فکر میکنی؟ رضایت من را دوست دارم.

  پروتئین تراپی یا کراتین

لینک مفید : بوتاکس مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد

تا برای همیشه به اینجا برگردم و با تو زندگی کنم، وقتی تو را نمی شناسم کمی! و مجبور به تحمل بوسیدن من – شاید – و-و- چیزهایی از این دست. فکر بیبی لایت مو کردن به آن کاملاً وحشتناک رنگ مو است!” انگار با وجود خودش خندید. “اما به فرض اینکه قول بالیاژ مو داده باشم.

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : این کار را نکنم ببوسمت؟” “با این حال” گفتم و نتونستم انتهای قلمم رو گاز بگیرم. “این ممکن رنگ مو است اتفاق بیفتد که ممکن رنگ مو است احساس کنم می خواهم یکی را ببوسم دیگری – و آنجرنگ مو است! وقتی ازدواج بیبی لایت مو کردید، همه چیز خوب اشتباه رنگ مو است!” “اوانجلین! من نمی گذارم.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو برای زنان باردار

تو بروی – از زندگی من – ای کوچک غریب جادوگر! تو مرا ناراحت بیبی لایت مو کردی، مزاحمم بیبی لایت مو کردی – نمی توانم به هیچ چیز رضایت دهم. به نظر می رسد خیلی دوستت دارم.” “پوف!” گفتم و به او غر زدم. “شما همه چیز را در زندگی خود دارید که آن را پر کنید – موقعیت، ثروت، دوستان. شما یک ماجراجویی با چشم سبز نمی خواهید.

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : خم کراتینه مو شدم و پیوسته برای لیدی کاترین نوشتم. من آنجا خواهم پروتئین تراپی مو بود ساعت شش بعد از ظهر گفتم و به بهترین سبک از او تشکر بیبی لایت مو کردم. “اگر اجازه بدهم بری، فقط برای وقتش رنگ مو است،” آقای کاروترز همانطور که من گفت اسمم را امضا بیبی لایت مو کرد “من قصد دارم که با من ازدواج کنی—میشنوی؟” “دوباره می گویم، خندیدم و با نت بلند کراتینه مو شدم دست.

  بهترین مارک پروتئین تراپی مو قیمت

لینک مفید : پروتئین تراپی مو بعد از دکلره

لرد رابرت تقریباً آماده برای گریه به نظر می رسید که به او گفتم که در آنجا لایت و هایلایت مو هستم بعد از ظهر. “دوباره میبینمت” او گفت. “بانو کاترین یکی از خویشاوندان من رنگ مو است شوهر عمه، لرد مرندن. هرچند من خودم او را نمی شناسم.” من او را باور نمی کنم.

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : او چگونه می تواند دوباره مرا ببیند؟ مردان جوان زیاد صحبت می کنند از مزخرفات! “من چهارشنبه میام تا ببینم چطوری پیش میری” آقای. کاروترز گفت. “لطفا وارد شوید.” قول بالیاژ مو دادم و بعد از پله ها بالا آمدم. و به این ترتیب زندگی من در شعبه ها به پایان رسید.

لینک مفید : پروتئین تراپی مو بهتره یا کراتینه

من قصد دارم یک را شروع کنم مرحله جدید وجود، اولین شروع من به عنوان یک ماجراجویی! چقدر همه ایده‌های یک فرد می‌توانند در چند روز تغییر کنند! این روز سه چند هفته پیش خانم کاروترز زنده پروتئین تراپی مو بود. این روز را دو هفته پیش پیدا بیبی لایت مو کردم من دیگر یک وارث احتمالی نیستم و فقط سه روز پیش پروتئین تراپی مو بودم با آرامش در مورد امکان ازدواج با آقای کاروترز فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آیا پروتئین تراپی مو در بارداری ضرر رنگ مو دارد : و حالا برای بهشت ​​من با هیچ کس ازدواج نمی کنم! و بنابراین، برای چوب های تازه و مراتع جدید! اوه، من می خواهم دنیا را ببینم.

  بهترین برند پروتئین تراپی مو

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱