نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

کراتینه مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

کراتین مو ریو

کراتین مو ریو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت کراتین مو ریو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با کراتین مو ریو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

12 ژانویه 2024

کراتین مو ریو : در در پایین تپه کلبه های ماهیگیران وجود داشت، تورهایی که پهن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند روی سنگ ها برای خشک کراتینه مو شدن، برخی قایق ها بالای یک اسکله چوبی کشیده کراتینه مو شده اند.

رنگ مو : سپس، به عنوان خیابان جلوی او گسترده کراتینه مو شد، چند مغازه کوچک شروع کراتینه مو شد. ارقام پروتئین تراپی مو بودند گذر از این طرف و آن طرف همه در نور بعد از ظهر دگرگون کراتینه مو شدند.

کراتین مو ریو

کراتین مو ریو : او فکر بیبی لایت مو کرد که مارادیک نباید ترسیده باکراتینه مو شد، این شهر نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است اصلا لمس بیبی لایت مو کرد همانطور که او پیشروی می بیبی لایت مو کرد، خانه ها با وسعت خود او را خوشحال می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند درها، پیش امدگی لبه بام های آویزان، سقف کج و فرسوده آنها مراحل به جایی رسید که پله های چوبی به مسیر بالایی منتهی می کراتینه مو شد.

لینک مفید : کراتینه مو

باید خاطره ای داشته باشم که ماندگار باکراتینه مو شد من تمام زندگی ام اما حالا شهر به سمت او پیش می رفت. قدم هایش صدا نداشت به نظر می رسید که او خودش ایستاده پروتئین تراپی مو بود و منتظر پروتئین تراپی مو بود که دستگیر نانو کراتین مو شود. او آخرین نگاهی به دریا انداخت سپس او گرفتار کراتینه مو شد و خانه ها در مورد او بسته کراتینه مو شد XI سیکس از ساعتی دور به سمت بالا حرکت می بیبی لایت مو کرد.

کراتین مو ریو : جلوتر از ردیف بالاتری از خانه ها می دوید و زیر پله ها مغازه ها پروتئین تراپی مو بود. او می‌توانست غوغایی و شلوغی را در آن مکان احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که انگار این یک شب رنگ مو است.

لینک مفید : قیمت کراتین مو دخترانه

از جشن گروه ها در گوشه و کنار جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، زنان در درها ایستاده پروتئین تراپی مو بودند در حال خنده و زمزمه، گروهی از بچه ها با پوشیدن راهپیمایی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند کلاه های کاغذی خمیده، بر جعبه چوبی می کوبید و پنی می دمید شیپور. سپس با ورود به میدان، با تعجب کامل مکث بیبی لایت مو کرد.

  کراتینه مو احیا

کراتین مو ریو : این بر روی فلات برافراشته بالای دریا می ایستد و تالار شهر، جامد و با فضیلت بالای پرواز از پله های خاکستری پهن، شکوه بزرگ آن رنگ مو است. به نظر می رسید که خیابان ها از هر طرف در داخل و خارج میدان فرو می ریزند. در یک گوشه دورتر یک چرخ و فلک پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بوتاکس مو بعد از کراتین

غرفه ها و چوبی پایه‌ها، چند چادر و پرچم‌هایی که بالای سرشان به اهتزاز درمی‌آیند. اما همین الان پروتئین تراپی مو بود تقریباً متروک، فقط یک یا دو مرد، چند کودک در داخل و خارج بازی می کنند چادرها، سگی که در میان تکه های کاغذی که روی آن ها ریخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود شکار می بیبی لایت مو کرد.

کراتین مو ریو : سنگفرش ها کلیسایی با معماری نورمن سمت ررنگ مو است میدان را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و بین دیوارهای خاکستری آن و تالار شهر مدرن یک قدیمی قد بلند فشرده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود برجی با قدمت بی نهایت، با شکاف های نازک پنجره ها و میله های آهنی که مانند انگشتان اشاره به آسمان آبی کم رنگ فشار بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : مواد کراتینه مو ریچی

خانه هایی در میدان پروتئین تراپی مو بود که جذاب پروتئین تراپی مو بودند، خانه هایی با دگرباش پنجره های کمانی و درهای بیرون زده مانند گلدان های فلفلی، بالکن های کوچک و اینجا و آنجا مجسمه های قدیمی حکاکی کراتینه مو شده روی دیوارها، خانه هایی که ویسلر دوست داشتم حکاکی کنم هارکنس مردی را متوقف بیبی لایت مو کرد.

کراتین مو ریو : او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. “چرا بله” مرد طوری پاسخ بالیاژ مو داد که انگار از هارکنس تعجب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود نباید بداند “به آن خیابان روبروی خود بروید. پیدا خواهید بیبی لایت مو کرد آن را در بالا.” و پس از صعودی بی پایان، آن را در قله یافت. خانه ها از بین رفتند. یک دروازه آهنی جلویش پروتئین تراپی مو بود که انگار لایت و هایلایت مو هست ورود.

  کراتین برای صافی مو

لینک مفید : مواد کراتین طبیعی مو در خانه

به برخی از اقامتگاه های خصوصی با بالا رفتن از یک رانندگی طولانی گذشت چمن های زیبا که مانند ابریشم می درخشیدند، در سمت ررنگ مو است علف ها ریختند به برکه ای پر از درخت گل از هر طرف دورش پروتئین تراپی مو بود و دوباره در مشامش عطر سنگین گلهای بی شمار پروتئین تراپی مو بود.

کراتین مو ریو : درایو یک دایره وسیع جلوی خانه بزرگ قرن هجدهم را در بر گرفت که حالا با او روبرو کراتینه مو شد اما فکر بیبی لایت مو کرد اصلاً هتل نیست و اگر در آن لحظه یک اتوبوس بزرگ هتلی نداشت، او به عقب برمی گشت به سمت در رفت و انبوهی از مردان و زنان را رها بیبی لایت مو کرد، که بر روی پله ها پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : طرز رنگ مو استفاده کراتین مو در خانه

در مورد چمدان های خود فریاد می زدند و جمع می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند فرزندان. طلسم شکسته کراتینه مو شد. او متوجه نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که چقدر تنهرنگ مو است در یک ساعت گذشته پروتئین تراپی مو بود و با چه تسلطی تخیلاتش داشت کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دنیایی برای او خلق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او را تشویق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

[keratin]

کراتین مو ریو : چه امیدها، ترس ها و انتظاراتی! او پس از رنگ مو استراحت به داخل لغزید و با خجالت در سالن ایستاد دیگران خورنگ مو استه های خود را پیروزمندانه احساس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. مردی حدودا چهل ساله، تنومند و مانند یک تخم مرغ گرد، اما لباس بسیار براق، جلو آمد و، خم کراتینه مو شد و تعظیم بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : فرق بین پروتئین تراپی و کراتین مو

به زنان لبخند زد و با احترام با آنها صحبت بیبی لایت مو کرد مردان. این باید آقای بنیستر باکراتینه مو شد—«پادشاه قلعه» مارادیک گفته پروتئین تراپی مو بود او در باشگاه نه آقای بنیستر اصلی که این مکان را ساخته رنگ مو است چیست. افسوس که مرده و رفته رنگ مو است. اگر او هنوز آنجا پروتئین تراپی مو بود و تو نام من را ذکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  انواع کراتینه مو

کراتین مو ریو : او برای شما معجزه می بیبی لایت مو کرد. من نمی دانم این شخص، و با همه چیز من می دانم که او ممکن رنگ مو است مکان را خراب بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. با این حال، بنیستر اصلی نمی توانست ادب باکراتینه مو شد. هارکنس همیشه از مقامات هتل می ترسید، و آن را تنها زمانی که حمله پروتئین تراپی مو بود از هم پاشیده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : کراتین مو در شیردهی

شروع به پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که جلو آمد. اما آقای بنیستر همه چیز را در مورد او می دانست – در واقع از او انتظار داشت. چمدانش داشت قبلا رسیده رنگ مو است باید اتاقش را به او نشان دهند و آقای بنیستر امیدوار پروتئین تراپی مو بود که می نانو کراتین مو شود. . . . اگر حداقل چیزی نپروتئین تراپی مو بود. . . هارکنس از طبقه بالا شروع کراتینه مو شد.

کراتین مو ریو : اینجا آسانسور لایت و هایلایت مو هست اما اگر آقا مهم نیست . . . اتاقش فقط در طبقه دوم و به جای در انتظار. . . . البته آقا اشکالی نرنگ مو دارد. و هنوز هم کمتر این کار را می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند وقتی اتاقش را می بیند به فکرش می آید. هارکنس گفت: این کاملاً مال من رنگ مو است، انگار که منتظر پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

لینک مفید : کراتین مو در زمان بارداری

برای من سال ها و سال ها با پنجره خمیده اش، منظره اش رو به بالا آن باغ دلربا و خط دریا در آن سوی، دیوار سفیدش از آن پرینت های رنگی که مدیران هتل در کشور خودم شکسته اند.

کراتین مو ریو : آن را بسیار ضروری می بینید که همیشه تهیه کنید. آن پرده های چینی با گل رز خوشمزه رنگ مو است. فقط مبلمان کافی “حمام خصوصی وجود نرنگ مو دارد دوره؟” “حمام درست روبروی پاساژ رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه