↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو موکا چیست

رنگ مو موکا چیست | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو موکا چیست را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو موکا چیست را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو موکا چیست : بازوی رودخانه ای که در کنار سن پدرو می گذرد آنقدر پر از لاشه های پوسیده پروتئین تراپی مو بود که صاحب کشتی به من گفت که بو آن را کاملا غیر قابل عبور بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. بدون شک چند صد هزار حیوان به این ترتیب در رودخانه تلف کراتینه مو شدند.

رنگ مو : چند گونه به تنهایی از سد عبور بیبی لایت مو کرده اند و ممکن رنگ مو است به عنوان سرگردان جنوب در نظر گرفته شوند، مانند پوما، اوپوسم، کینکاجو و پکاری. آمریکای جنوبی با داشتن بسیاری از جونده های عجیب و غریب، خانواده ای از میمون ها، لاما، پکیاری، تاپیر، اپوسوم ها، و به ویژه چندین جنس از Edentata که شامل تنبل ها، مورچه خواران و آرمادیلوها می نانو کراتین مو شود.

رنگ مو موکا چیست

رنگ مو موکا چیست : مشخص می نانو کراتین مو شود. از سوی دیگر، آمریکای شمالی (با قرار بالیاژ مو دادن چند گونه سرگردان در یک طرف) بوسیله خرخرهای عجیب و غریب و چهار جنس (گاو، گوسفند، بز، و بز کوهی) از نشخوارکنندگان شاخ توخالی مشخص می نانو کراتین مو شود که تقسیم بندی بزرگی از آنهرنگ مو است. آمریکای جنوبی به داشتن یک گونه شناخته کراتینه مو شده نیست.

قبلاً، اما در دوره‌ای که بیشتر صدف‌های موجود در حال حاضر زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، آمریکای شمالی علاوه بر نشخوارکنندگان شاخ توخالی، فیل، مرنگ مو استودون، اسب و سه جنس اِدنتاتا، یعنی مگاتریوم، مگالونیکس و میلودون را در اختیار داشت. تقریباً در همین دوره (همانطور که با پوسته‌های باهیا بلانکا ثابت کراتینه مو شد) آمریکای جنوبی، همانطور که اخیراً دیدیم.

از این رو بدیهی رنگ مو است که آمریکای شمالی و جنوبی، با داشتن این چندین جنس در دوره زمین شناسی متأخر، از نظر خصوصیات ساکنان زمینی خود بسیار نزدیکتر از آنچه اکنون لایت و هایلایت مو هستند، مرتبط پروتئین تراپی مو بودند. هرچه بیشتر در مورد این مورد تأمل می کنم، جالب تر به نظر می رسد: من هیچ نمونه دیگری نمی شناسم که بتوانیم تقریباً دوره و نحوه تقسیم یک منطقه بزرگ به دو رنگ مو استان جانورشناسی با ویژگی های خوب را مشخص کنیم.

  رنگ مو نسکافه ای تیره طبیعی

زمین شناس که کاملا تحت تاثیر نوسانات سطح وسیعی رنگ مو است که پوسته زمین را در دوره های اخیر تحت تاثیر قرار بالیاژ مو داده رنگ مو است، از حدس و گمان در مورد ارتفاع اخیر سکوی مکزیک، یا به احتمال قوی تر، در مورد غوطه ور کراتینه مو شدن اخیر زمین در زمین ترسی نخواهد داشت. مجمع الجزایر هند غربی، به عنوان عامل جدایی جانورشناسی کنونی آمریکای شمالی و جنوبی. به نظر می‌رسد.

ویژگی آمریکای جنوبی پستانداران هند غربی [6] نشان می‌دهد که این مجمع‌الجزایر قبلاً با قاره جنوبی متحد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و متعاقباً منطقه فرونشست پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. [4] کوویر، فسیل‌های اوسمنس ، جلد اول، ص. 158. [5] این تقسیم بندی جغرافیایی رنگ مو است که به دنبال آن لیختنشتاین، سواینسون، اریکسون و ریچاردسون قرار تمام دکلره مو دارند. بخش از ورا کروز تا آکاپولکو که توسط هومبولت در پولیت ارائه کراتینه مو شده رنگ مو است.

مقاله ای در مورد پادشاهی شمال اسپانیا نشان خواهد بالیاژ مو داد که زمین سفره مکزیکی چقدر مانع بزرگی رنگ مو است. دکتر ریچاردسون در گزارش تحسین برانگیز خود در مورد جانورشناسی آمریکای شمالی که پیش از دانشیار بریتانیایی خوانده کراتینه مو شد.

نشخوارکنندگان شاخ توخالی خود را در اختیار داشت، از نظر خصوصیات جانورشناسی بسیار نزدیک‌تر از آنچه که اکنون رنگ مو است، با بخش‌های معتدل اروپا و آسیا مرتبط پروتئین تراپی مو بود. از آنجایی که بقایای این جنس‌ها در دو طرف تنگه برینگ [7] و در دشت‌های سیبری یافت می‌شوند، ما به سمت شمال غربی آمریکای شمالی به عنوان نقطه ارتباطی قبلی بین قدیمی و غیره نگاه می‌کنیم.

  رنگ مو طبیعی برای موهای سفید

رنگ مو موکا چیست : به نام دنیای جدید و مانند بسیاری از گونه ها، چه زنده و چه منقرض کراتینه مو شده، از این ها جنس هایی که در دنیای قدیم ساکن پروتئین تراپی مو بوده و در آن ساکن پروتئین تراپی مو بوده اند، محتمل ترین به نظر می رسد که فیل های آمریکای شمالی، مرنگ مو استودون ها، اسب ها و نشخوارکنندگان شاخ توخالی در خشکی پس از غوطه ور کراتینه مو شدن در نزدیکی تنگه برینگ، از سیبری به آمریکای شمالی و از آنجا به خشکی مهاجرت بیبی لایت مو کرده اند.

در هند غربی غوطه ور کراتینه مو شدند، در آمریکای جنوبی، جایی که برای مدتی با اشکال مشخصه آن قاره جنوبی درآمیختند و از آن زمان منقرض کراتینه مو شدند. [7] به پیوست تحسین برانگیز دکتر باکلند به سفر بیچی مراجعه کنید . همچنین نوشته های در سفر در حین سفر در سراسر کشور، چندین توصیف واضح از اثرات یک خشکسالی بزرگ دریافت بیبی لایت مو کردم.

و شرح این امر ممکن رنگ مو است مواردی را که تعبالیاژ مو داد زیادی از انواع حیوانات در کنار هم قرار گرفته اند روشن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوره ای که بین سال های 1827 و 1830 گنجانده کراتینه مو شده رنگ مو است، «گران سکو» یا خشکسالی بزرگ نامیده می نانو کراتین مو شود. در طول این مدت باران آنقدر کم بارید که پوشش گیاهی، حتی تا خارها نیز از بین رفت. نهرها خشک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و کل کشور ظاهر یک جاده بلند گرد و خاکی را به خود گرفت.

این امر به ویژه در بخش شمالی رنگ مو استان بوئنوس آیرس و بخش جنوبی سنت فه صدق می بیبی لایت مو کرد. تعبالیاژ مو داد بسیار زیادی از پرندگان، حیوانات وحشی، گاو و اسب به دلیل کمپروتئین تراپی مو بود آب و غذا تلف کراتینه مو شدند. مردی به من گفت که آهو [8] به چاهی که برای تامین آب خانواده خود مجبور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود آن را حفر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، وارد حیاط او می کراتینه مو شد. و اینکه کبک ها در زمان تعقیب به سختی قدرت پرواز داشتند.

  بهترین رنگ مو برای موی کوتاه

کمترین برآورد تلفات گاو تنها در رنگ مو استان بوئنوس آیرس، یک میلیون راس پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. یک مالک در سن پدرو قبلاً در این سالها 20000 راس گاو داشت. در پایان یک نفر باقی نماند. سن پدرو در وسط بهترین کشور واقع کراتینه مو شده رنگ مو است. و حتی اکنون دوباره با حیوانات فراوان رنگ مو است. با این حال، در اواخر دوره “گران سکو”، گاوهای زنده در کشتی ها برای مصرف آورده می کراتینه مو شدند.

رنگ مو موکا چیست : از ساکنان حیوانات از رنگ مو استانسیا پرسه می زدند، و با سرگردانی بسیار به سمت جنوب، در انبوهی با هم مخلوط می کراتینه مو شدند که یک کمیسیون دولتی از بوئنوس آیرس برای حل و فصل اختلافات مالکان فرستاده کراتینه مو شد. سر وودبین پریش من را از یک منبع دیگر و بسیار کنجکاو اختلاف آگاه بیبی لایت مو کرد. زمین به قدری خشک پروتئین تراپی مو بود، چنان گرد و غباری به اطراف پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شد که در این کشور باز، بناهای دیدنی از بین رفتند و مردم نمی‌توانستند.

حدود املاک خود را تشخیص دهند. یک شاهد عینی به من اطلاع بالیاژ مو داد که گاوها در گله های هزاران نفری به داخل پارانا هجوم بردند و از گرسنگی خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و نتوانستند از سواحل گل آلود بالا بروند و در نتیجه غرق کراتینه مو شدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه