↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی تنباکویی خیلی خیلی روشن

رنگ موی تنباکویی خیلی خیلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی تنباکویی خیلی خیلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی تنباکویی خیلی خیلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی تنباکویی خیلی خیلی روشن : او یک شاخه مرده را از یک بوته جدا بیبی لایت مو کرد و آن را در شکاف فرو بیبی لایت مو کرد تا ببیند چقدر عمیق رنگ مو است و چقدر بیشتر از آن بالا آمده رنگ مو است. وقتی پدر دوباره بلند کراتینه مو شد گفت: “این روغن واقعی رنگ مو است، بدون شک فکر می کنم خرید این مزرعه ضرری نرنگ مو دارد.” پس برگشتند.

رنگ مو : ما پدر و اسم حیوان دست اموز کمربندهای فشنگ خود را بستند، که از روی شانه هایشان می گذشت، و تفنگ های شلیک مکرر را پر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از دره کوچک و بالای تپه ها راه افتادند. بانی واقعاً خیلی به کشتن بلدرچین اهمیتی نمی بالیاژ مو داد، او برای پرندگان سیاه و قهوه ای دوست داشتنی متاسف پروتئین تراپی مو بود که تاج های غرورآمیز و باشکوهی داشتند و با چنین پاهای چشمک زن می دویدند و هنگام غروب آفتاب چنین صداهای زیبایی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ موی تنباکویی خیلی خیلی روشن

رنگ موی تنباکویی خیلی خیلی روشن : اما بانی هرگز در مورد این ایده‌ها چیزی نگفت، زیرا می‌دانست که پدر دوست رنگ مو دارد شکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و این تنها راهی پروتئین تراپی مو بود که می‌توانستید او را از کارش دور کنید و بیرون بیاورید، که دکتر گفت برای سلامتی او مفید رنگ مو است. پدر به سرعت اسلحه‌اش را مثل برق تاب بالیاژ مو داد و به نظر می‌رسید که اصلاً هدف نگرفته پروتئین تراپی مو بود، اما ظاهراً این کار را بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. و او هرگز اشتباهی را که بانی مرتکب کراتینه مو شد.

مرتکب تیراندازی همزمان به دو پرنده نکراتینه مو شد. همچنین پدر وقت داشت تا بانی را تماشا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به او آموزش دهد – تا مطمئن نانو کراتین مو شود که آنها در یک خط مساوی حرکت می‌کنند و به گونه‌ای برنمی‌گردند که یکی جلوی تفنگ دیگری باکراتینه مو شد. خوب، تپه‌ها و دره‌ها را زیر پا گذاشتند، و پرندگان برخرنگ مو استند و به هر طرف پرواز می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  جدیدترین رنگ مو بلوند روشن

یک غوغا، و یک رگه خاکستری – بنگ، بنگ – و یا رفته پروتئین تراپی مو بودند، یا دیگر پایین پروتئین تراپی مو بودند. اما تو ندویدی تا آنها را برداری، چون دیگرانی پروتئین تراپی مو بودند، آنها پنهان می‌کراتینه مو شدند و فرار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و تو جلو می‌رفتی، و چند ضربه دیگر می‌زدی، تا اینکه در نهایت هرچه می‌توانستی پیدا بیبی لایت مو کردی جمع‌آوری بیبی لایت مو کردی، دسته‌هایی از پرهای نرم و گرم، خالدار. با خون گاهی اوقات آنها هنوز زنده پروتئین تراپی مو بودند.

باید گردن آنها را فشار می بالیاژ مو دادید و این همان قسمتی پروتئین تراپی مو بود که بانی از آن متنفر پروتئین تراپی مو بود. آنها کوله های خود را پر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس خسته و گرسنه به اردوگاه بازگشتند – اوه خدا! الی آمد و پیشنهاد بالیاژ مو داد که پرندگان را برای آنها تمیز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و آنها خوشحال کراتینه مو شدند که به او اجازه بالیاژ مو دادند، و نیمی از پرندگان را به او بالیاژ مو دادند تا خانواده بخورد – حیف پروتئین تراپی مو بود که نور را در چشمان جوان فقیر و نیمه گرسنه ببینم.

او این خبر را شنید این آسان نیست که به طور کلی در روح زندگی کنید در حالی که به طور کامل رکراتینه مو شد نبیبی لایت مو کرده اید! الی پرندگان را به خانه برد، جایی که یک قطعه خردکن و سطل های آب در دسترس پروتئین تراپی مو بود. و در همین حین بانی دراز کشید تا رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پاهایش را در جلو قرار بالیاژ مو داد. ناگهان با یک تعجب از جایش بلند کراتینه مو شد. «بابا! نگاه کن!» “نگاهی به آنچه؟” “در کفش من!” “چیه؟” بانی پایش را از نزدیک کشید. “بابا، این روغن رنگ مو است!” “مطمئنی؟” “چه چیز دیگری می تواند باکراتینه مو شد؟” بلند کراتینه مو شد و پرید تا بابا خودش ببیند. “همه چیز در اوج رنگ مو است.” “مطمئنی که قبلاً آنجا نپروتئین تراپی مو بود؟” «البته که نه بابا! هنوز نرم رنگ مو است. نمی‌توانستم آن‌طور کفش‌هایم را جمع کنم و نبینم.

  رنگ مو شنی دودی روشن

رنگ موی تنباکویی خیلی خیلی روشن : من باید به یک رنگ مو استخر معمولی از آن قدم گذاشته باشم. و اوه، بگو – شرط می بندم که این زلزله پروتئین تراپی مو بود! مقداری روغن از یک شکاف بیرون آمد!» بانی کفشش را درآورد و پدر آن را بررسی بیبی لایت مو کرد. او گفت برای اینکه خیلی هیجان زده نشویم، یافتن حوضچه های نفت نزدیک به سطح یک امر معمول رنگ مو است. به عنوان یک قاعده، آنها کوچک پروتئین تراپی مو بودند.

و چیزی به حساب نمی آمدند. اما همچنان نباید از نشانه های نفت غافل کراتینه مو شد. پس بعد از ناهار دوباره بیرون می‌رفتند و قدم‌هایشان را بازمی‌گشتند و می‌دیدند که چه چیزی پیدا می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برای پدر راحت پروتئین تراپی مو بود که بگوید هیجان زده نشو. خیلی کم از ذهن پسرش خبر داشت! این رویای بانی پروتئین تراپی مو بود که سالها داشت. می بینید.

بابا همیشه در مورد اینکه چطور قرار رنگ مو است روزی یک تراکت نفتی واقعی به دست بیاورد، صحبت می بیبی لایت مو کرد که تنها متعلق به خودش پروتئین تراپی مو بود. او متوجه می‌کراتینه مو شد و نشان می‌بالیاژ مو داد که وقتی ششمین حق‌الامتیاز به مردی می‌دهید، در واقع نصف سود خالص خود را می‌دهید – زیرا باید تمام هزینه‌ها را، نه فقط حفاری، بلکه برای نگهداری و بهره‌برداری از چاه، بپردازید.

و بازاریابی روغن طرف دیگر نصف پول شما را گرفت – و کاری جز مالکیت زمین انجام نبالیاژ مو داد! خوب، روزی بابا یک تراکت از اکتشاف خودش را می‌گیرد و برای خودش می‌آورد تا بتواند آن را درست توسعه دهد، و یک شهر نفتی بسازد که بتواند درست اداره الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بدون هیچ دخالت یا پیوندی. او چگونه می توانست آن تراکت را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ این رویای بانی پروتئین تراپی مو بود!

او این ماجراجویی را به اشکال مختلف زندگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او حفره ای در زمین حفر می بیبی لایت مو کرد، و روغن فوران می بیبی لایت مو کرد، و او روی آن را می پوشاند تا آن را پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و پدر زمین را کیلومترها در اطراف می خرید و بانی را با او شریک می بیبی لایت مو کرد. در غیر این صورت، بانی در حال کاوش در غاری در کولایت و هایلایت مو هستان پروتئین تراپی مو بود و در حوضچه ای از نفت می افتاد و به سختی از آن خارج می کراتینه مو شد.

  رنگ موی مناسب زنان چهل ساله

راه‌های مختلفی داشت که او تصور می‌بیبی لایت مو کرد – اما حتی یک‌بار هم به این فکر نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که زلزله‌ای بیاید و زمین را شکافته باکراتینه مو شد، درست قبل از اینکه او و بابا شروع به کار بلدرچین کنند! بانی آنقدر هیجان زده پروتئین تراپی مو بود که به سختی متوجه طعم آن غذای خوشمزه بلدرچین و سیب زمینی سرخ کراتینه مو شده و شلغم آب پز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. درست به محض اینکه بابا سیگارش را دود بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی تنباکویی خیلی خیلی روشن : دوباره راه افتادند و چشمانشان را روی زمین نگه داشتند، مگر زمانی که آنها را بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا نقاط دیدنی را مطالعه کنند و بفهمند که آیا این روزنه را از میان تپه ها عبور بالیاژ مو داده اند یا آن. نیم مایل یا بیشتر راه رفته پروتئین تراپی مو بودند که چند بلدرچین بلند کراتینه مو شد و پدر هر دو را رها بیبی لایت مو کرد و رفت تا آنها را بررنگ مو دارد و بعد صدا زد: “اینجا لایت و هایلایت مو هستی پسرم!” بانی فکر بیبی لایت مو کرد منظورش پرندگان رنگ مو است.

اما بابا دوباره زنگ زد: “بیا اینجا!” و وقتی پسر نزدیک پروتئین تراپی مو بود گفت: “اینم روغنت!” مطمئناً آنجا پروتئین تراپی مو بود. رگه سیاهی از آن به عرض شش یا هشت اینچ که به دنبال شکافی در زمین می‌چرخد. نرم و لطیف پروتئین تراپی مو بود، و گهگاهی حباب می زد، انگار هنوز نشت می بیبی لایت مو کرد. پدر زانو زد و انگشتش را در آن فرو بیبی لایت مو کرد و آن را به سمت نور گرفت تا رنگ را ببیند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه