نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

چانكي لايت چيست

چانكي لايت چيست | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت چانكي لايت چيست را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با چانكي لايت چيست را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

چانكي لايت چيست : این شرایطی پروتئین تراپی مو بود که نمی توانستم به شما بگویم، او با خجالت اضافه بیبی لایت مو کرد. «لمس تو مرا فانی می‌بیبی لایت مو کرد. و وقتی که افتادم مرا در آغوشت بلند بیبی لایت مو کردی، دوشیزه زمین کراتینه مو شدم و طبیعت پری‌ام را از دست بالیاژ مو دادم.

رنگ مو : زیرا باعث کراتینه مو شد به لباس نقره ای که پرنسس کوچولو پوشیده پروتئین تراپی مو بود فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به قدری جذب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که وقتی صدای موسیقی را شنید که در لبه صحرا شنیده پروتئین تراپی مو بود، به طرز قابل توجهی مبهوت کراتینه مو شد. 68 او به سرعت به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد، در کمال تعجب و شادی، همان کوه بزرگ را دید و صدای مواج آبهای نهرهای کریستالی را شنید که بر روی صخره ها جاری می کراتینه مو شدند.

چانكي لايت چيست

چانكي لايت چيست : ماه تازه داشت طلوع می بیبی لایت مو کرد و کمی بعد پرتوهای درخشان او به تراکم سیاه درختان نفوذ بیبی لایت مو کرد. تکه های کوچک نقره در امتبالیاژ مو داد زمین قرار داشت، و باد ملایمی که درختان را به هم می زد، پرتوهای نقره را به رقص درآورد، تا جایی که زمین با میلیون ها جواهر درخشان به نظر می رسید. او با دقت این منظره زیبا را تماشا می بیبی لایت مو کرد.

او به سختی می توانست نفس بککراتینه مو شد، او بسیار هیجان زده پروتئین تراپی مو بود و بسیار ترسیده پروتئین تراپی مو بود مبادا یک رویا ثابت نانو کراتین مو شود. “اما دوباره خواهر زیبا مانند قبل ظاهر کراتینه مو شد. عصای جادویی او در حالی که به جلو می رقصید بخارهای ابری خود را به بیرون فرستاد. دوباره دوشیزگان دوست داشتنی دیگر دنبال کراتینه مو شدند و دوباره حلقه ای از درخشندگی رنگین کمان را تشکیل بالیاژ مو دادند.

  رنگ مو عسلی متوسط

شاهزاده منتظر نشسته پروتئین تراپی مو بود و می لرزید. آیا شاهزاده نقره ای ظاهر می نانو کراتین مو شود؟ یک لحظه بیشتر و پرنسس کوچولو به بیرون پرید، زیباتر از همیشه. لباس نقره‌ای او در حالی که به جلو می‌رفت، می‌درخشید و در نور درخشان می‌درخشید. چشمانش لطیف و آبی پروتئین تراپی مو بود، و کمربند زیبایش، با لمس رنگش، کمر باریکش را بسته پروتئین تراپی مو بود.

بازوان دوست داشتنی اش از لابه لای گاز نازک لباسش سفید و محکم می درخشید. پروانه ها در اطراف او شناور پروتئین تراپی مو بودند، چیزهای مطبوع، نفیس، رنگ های شگفت انگیز، و روشنایی روی موها و شانه هایش، حس عجیب و غریب زیبایی به تصویر می بخشید. 69 خواهرانش مانند قبل با محبت و مهربانی از او رنگ مو استقبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس رقص برازنده و مرموز خود را آغاز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

در حین حرکت ابرهای بخار در اطراف آنها می چرخید تا اینکه جنگل در پوششی مه آلود پوشانده کراتینه مو شد. اما از میان آن همه لباس های خیره کننده و فرم های برازنده به وضوح دیده می کراتینه مو شد. سپس، همانطور که رقص به پایان می رسید، دایره رنگین کمان به زیبایی در میان مه می درخشید، هفت رقصنده، هر کدام به نوبه خود، خم کراتینه مو شدند، و شاهزاده نقره ای را در آغوش خود گرفتند، او را نوازش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

شاهزاده آسگارد با دلی دردناک به یاد آورد که این بوسه فراق علامتی برای ناپدید کراتینه مو شدن آنها پروتئین تراپی مو بود و از ترس اینکه ممکن رنگ مو است دوباره خدمتکار زیبا را از دست بدهد، بی‌حال به جلو رفت. او به سختی می دانست که قصد انجام چه کاری را رنگ مو دارد. او هیچ تصوری از این نداشت که با او صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از او بخواهد که در کنارش بماند.

  رنگ مو قرمز زیبا

چانكي لايت چيست : در لحظه ای که او به جلو آمد، فریاد ترسناکی از سوی هفت خواهر شنیده کراتینه مو شد، و برگشتند، آنها به سمت کوه فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از شاهزاده نقره ای اصرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او ناامید ایستاده پروتئین تراپی مو بود، و از هر اندام می لرزید، و سپس، با فریاد کمی ترسناک، به سرعت دنبالش رفت. اما خواه گیج یا ترسیده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که می دوید.

تلو تلو خورد و روی زمین افتاد. 70 «در آن لحظه شاهزاده آسگارد به کنار او رسید و او را به آرامی روی پاهایش بلند بیبی لایت مو کرد. وقتی او به او کمک بیبی لایت مو کرد، چنان رنگ پریده کراتینه مو شد که از ترس غش بیبی لایت مو کردنش، لحظه ای او را در آغوش گرفت تا از او حمایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و با نگرانی از او پرسید که آیا بیمار رنگ مو است؟ در حالی که از او دور می کراتینه مو شد.

پاسخ بالیاژ مو داد: افسوس، نه، اما تو کار بسیار وحشتناکی انجام بالیاژ مو دادی. “در آن لحظه فریادی غم انگیز و غم انگیز از دل کوه بلند کراتینه مو شد و هفت خواهر به آرامی بیرون آمدند و پرنسس نقره ای را احاطه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او خود را در برابر آنها به زانو درآورد، اما آنها به او دست نزدند. به نظر می رسید که از این کار می ترسیدند.

او از آنها التماس بیبی لایت مو کرد که با دستان خود او را لمس کنند، او را ببوسند، اما آنها فقط در اجابت دعای او شعر غم انگیزی خواندند. خواهر کوچک، اکنون فانی، افسوس، ما نمی توانیم پیشانی شما را ببوسیم. هنوز برای همیشه خواهد ماند در آسمان تو یک راهنمای رنگین کمان؛ و عشقی که به شما داریم اکنون و همیشه صادق خواهد پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو زرد

سپس، دستان خود را با مهربانی برای او بوسیدند، شناور کراتینه مو شدند و در مه ناپدید کراتینه مو شدند. 71 “‘چه مفهومی داره؟’ آسگارد با مهربانی گفت و پرنسس نقره ای را از روی زانوهایش بلند بیبی لایت مو کرد. ‘چرا اینقدر ناراضی لایت و هایلایت مو هستی؟ با تمام وجودم دوستت دارم پرنسس کوچولو. آیا حاضر نیستی با من ازدواج کنی؟ از خواهران خود بخواهید که به شما رحم کنند.

زیرا من نمی توانم بدون شما زندگی کنم. او پاسخ بالیاژ مو داد: افسوس، خواهرانم برای همیشه از جلوی چشم من رفته اند. وقتی برای اولین بار مرا لمس بیبی لایت مو کردی، من مانند تو فانی کراتینه مو شدم و اکنون نمی توانم به سوی آنها برگردم. شاهزاده پاسخ بالیاژ مو داد: “ای پرنسس کوچولو، غمگین نباش، زیرا تو با ماندن من را بسیار خوشحال بیبی لایت مو کردی.” مطمئناً اکنون از ازدواج با من امتناع خواهی بیبی لایت مو کرد؟ 72 شاهزاده نقره ای در حالی که اشک هایش را می خندید.

چانكي لايت چيست : پاسخ بالیاژ مو داد: “نه.” من اکنون یک دوشیزه زمین لایت و هایلایت مو هستم و شما را دوست دارم. اما با اینکه از پروتئین تراپی مو بودن در کنار شما خوشحالم، متاسفم که آنها را از دست بالیاژ مو دادم. مادر عزیزمان به آنها هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد که روزی من مردی را دوست خواهم داشت و از شبی که در بیابان با شما صحبت بیبی لایت مو کردم از شما می ترسیدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه