نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو عسلی متوسط

رنگ مو عسلی متوسط | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو عسلی متوسط را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو عسلی متوسط را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو عسلی متوسط : اما او اثر بوسه جادوگر خوب را بر پیشانی او دید و کوتاه ایستاد و به دیگران اشاره بیبی لایت مو کرد که او را لمس نکنند. او به آنها گفت: “ما جرأت نداریم به این دختر کوچک آسیب برسانیم، زیرا او توسط نیروی خیر محافظت می نانو کراتین مو شود و این از قدرت شر بیشتر رنگ مو است.

رنگ مو : سپس دوروتی و شیر بلند کراتینه مو شدند و دختر به مرد چوبی کمک بیبی لایت مو کرد که نی را دوباره داخل مترسک برگرداند تا اینکه مثل همیشه خوب کراتینه مو شد. بنابراین آنها یک بار دیگر سفر خود را آغاز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جادوگر شریر وقتی زنبورهای سیاه خود را در توده های کوچکی مانند زغال سنگ دید چنان عصبانی کراتینه مو شد که پایش را کوبید و موهایش را پاره بیبی لایت مو کرد و دندان قروچه بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو عسلی متوسط

رنگ مو عسلی متوسط : نی تمام آنها را پوشانده پروتئین تراپی مو بود. زنبورها آمدند و کسی را نیش زدند جز مرد چوب‌دار، پس به سوی او پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و تمام نیش‌های خود را در مقابل قلع شکستند، بدون اینکه به چوب‌زن آسیبی برسانند. و چون زنبورها وقتی نیششان شکسته می نانو کراتین مو شود نمی توانند زندگی کنند که انتهای زنبورهای سیاه پروتئین تراپی مو بود، و آنها به صورت انبوه در اطراف مرد چوبی، مانند توده های کوچک زغال سنگ دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند.

و سپس ده نفر از برده های خود را که وینک ها پروتئین تراپی مو بودند فراخواند و نیزه های تیز به آنها بالیاژ مو داد و به آنها گفت که به سراغ غریبه ها رفته و آنها را ناپروتئین تراپی مو بود کنند. وینکی ها مردم شجاعی نپروتئین تراپی مو بودند، اما باید همانطور که به آنها گفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود عمل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بنابراین آنها راهپیمایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه به دوروتی رسیدند. سپس شیر غرش بزرگی بالیاژ مو داد و به سمت آنها جهید و وینکی های بیچاره چنان ترسیدند که با سرعت هر چه بیشتر به عقب دویدند.

  رنگ سه صفر روی موی قهوه ای

هنگامی که آنها به قلعه بازگشتند، جادوگر شریر آنها را با یک بند به خوبی کتک زد و آنها را به محل کارشان بازگرداند، پس از آن او نشست تا فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بعداً باید چه کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او نمی توانست بفهمد که چگونه تمام نقشه های او برای از بین بردن این غریبه ها شکست خورده رنگ مو است. اما او یک جادوگر قدرتمند و همچنین یک جادوگر شرور پروتئین تراپی مو بود و خیلی زود تصمیم خود را گرفت که چگونه رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در کمدش کلاهی طلایی پروتئین تراپی مو بود که دایره ای از الماس و یاقوت دور آن می چرخید. این کلاه طلایی جذابیت داشت. هر کسی که صاحب آن پروتئین تراپی مو بود می‌توانست سه بار با میمون‌های بالدار تماس بگیرد، که هر دستوری که به آنها بالیاژ مو داده می‌کراتینه مو شد اطاعت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما هیچ شخصی نمی توانست بیش از سه بار به این موجودات عجیب فرمان دهد.

قبلاً دو بار جادوگر شریر از جذابیت کلاه رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. زمانی پروتئین تراپی مو بود که وینکی‌ها را برده‌های خود بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و خود را بر کشورشان حکومت می‌بیبی لایت مو کرد. میمون های بالدار به او در این کار کمک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. بار دوم زمانی پروتئین تراپی مو بود که خود با اوز بزرگ جنگید و او را از سرزمین غرب بیرون بیبی لایت مو کرد. میمون های بالدار نیز در این کار به او کمک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو عسلی متوسط : فقط یک بار دیگر می‌توانست از این کلاه طلایی رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به همین دلیل تا زمانی که تمام قدرت‌های دیگرش تمام نکراتینه مو شد، دوست نداشت این کار را انجام دهد. اما حالا که گرگ‌های خشن و کلاغ‌های وحشی و زنبورهای نیش‌زنش از بین رفته پروتئین تراپی مو بودند و بردگانش توسط شیر ترسو ترسیده پروتئین تراپی مو بودند، او دید که تنها یک راه برای ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کردن دوروتی و دوستانش باقی مانده رنگ مو است.

  رنگ مو نسکافه ای ترکیب

پس جادوگر شریر کلاه طلایی را از کمدش برداشت و روی سرش گذاشت. سپس روی پای چپش ایستاد و آلایت و هایلایت مو هسته گفت: “اپ-په، پپ-په، کاک-که!” بعد روی پای ررنگ مو استش ایستاد و گفت: “هیل-لو، هول-لو، هل-لو!” پس از آن او روی هر دو پا ایستاد و با صدای بلند فریاد زد: «زیززی، زوززی، زیک! حالا طلسم شروع به کار بیبی لایت مو کرد.

آسمان تاریک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و صدای غرش خفیفی در هوا شنیده می کراتینه مو شد. بال های زیادی هجوم آوردند، پچ پچ و خنده ی بزرگی به گوش رسید، و خورشید از آسمان تاریک بیرون آمد تا جادوگر شریر را نشان دهد که توسط انبوهی از میمون ها احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هر کدام با یک جفت بال های عظیم و قدرتمند بر روی شانه هایش. یکی، بسیار بزرگتر از بقیه، به نظر می رسید که رهبر آنها باکراتینه مو شد.

او نزدیک جادوگر پرواز بیبی لایت مو کرد و گفت: “شما برای سومین و آخرین بار با ما تماس گرفتید. چه دستوری می دهی؟» جادوگر بدجنس گفت: به سراغ غریبه هایی که در سرزمین من لایت و هایلایت مو هستند برو و همه آنها را به جز شیر ناپروتئین تراپی مو بود کن. «آن جانور را نزد من بیاور، زیرا من می‌خواهم او را مانند اسب مهار کنم و او را به کار بیاندازم.» رهبر گفت: دستورات شما اطاعت خواهد کراتینه مو شد.

سپس، با پچ پچ و سر و صدای زیاد، میمون های بالدار به سمت مکانی که دوروتی و دوستانش در آن قدم می زدند، پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برخی از میمون‌ها مرد چوبی حلبی را گرفتند و او را در هوا حمل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه بر فراز سرزمینی پوشیده از سنگ‌های تیز قرار گرفتند. در اینجا آنها وودمن بیچاره را رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  چند مدل رنگ مو داریم

که از فاصله زیادی به صخره ها افتاد، جایی که چنان کتک خورده و دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود که نه می توانست حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نه می توانست ناله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دیگران از میمون ها مترسک را گرفتند و با انگشتان بلند خود تمام نی را از لباس و سر او بیرون آوردند. کلاه و چکمه‌ها و لباس‌هایش را به صورت دسته‌ای کوچک درآوردند و به شاخه‌های بلند درختی انداختند.

میمون‌های باقی‌مانده تکه‌های طناب محکمی را به دور شیر پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و حلقه‌های زیادی را در اطراف بدن، سر و پاهایش پیچیدند تا اینکه او به هیچ وجه قادر به گاز گرفتن یا خراشیدن یا تقلا نکراتینه مو شد. سپس او را بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با او به قلعه جادوگر پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، جایی که او را در حیاط کوچکی با حصار بلند آهنی در اطراف آن قرار بالیاژ مو دادند تا نتواند فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو عسلی متوسط : اما دوروتی آنها به هیچ وجه آسیبی ندیدند. او با توتو در آغوش ایستاده پروتئین تراپی مو بود و به سرنوشت غم انگیز رفقای خود نگاه می بیبی لایت مو کرد و فکر می بیبی لایت مو کرد به زودی نوبت او خواهد کراتینه مو شد. رهبر میمون‌های بالدار به سمت او پرواز بیبی لایت مو کرد، بازوهای بلند و پرمویش را دراز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و چهره زشتش به طرز وحشتناکی پوزخند می‌زد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه