↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو زرد

انواع رنگ مو زرد | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو زرد را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو زرد را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو زرد : با این دستور که تا زمانی که به دنبال او فرستاده ننانو کراتین مو شود، برنگردد. پیرزن شهادت بالیاژ مو داد که مستقیماً به خانه پسرش رفته پروتئین تراپی مو بود و بعداً متوجه کراتینه مو شد که برخی از لباس‌های مورد نیاز خود را فراموش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. که پس از آن او به خانه بازگشته پروتئین تراپی مو بود و از راه عقب به اتاق خود رفته پروتئین تراپی مو بود – ساعت حدود هشت پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : سپس آب گرم را روشن بیبی لایت مو کرد، وان را تمیز بیبی لایت مو کرد و خروجی فلزی را عوض بیبی لایت مو کرد. لوله های لرنگ مو استیکی را برداشت، آنها را تکه تکه بیبی لایت مو کرد، دیسک چینی را شکست و با پیچیدن سیم پلاتین، همه آن را در لوله فاضلاب شست. دود از پنجره باز خارج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او اکنون این را بست و خود را به نظم بخشیدن به حمام و در نهایت از بین بردن هر اثری از کار شبانه خود کشید.

انواع رنگ مو زرد

انواع رنگ مو زرد : وقتی مرد به ساعت چهار نگاه بیبی لایت مو کرد، همه آن یک مایع غلیظ کدر پروتئین تراپی مو بود. سریع گاز رو خاموش بیبی لایت مو کرد و از اتاق بیرون رفت. شاید نیم ساعت در سالن منتظر ماند. در نهایت وقتی اسیدها خنک کراتینه مو شدند و دیگر دود نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در را باز بیبی لایت مو کرد و داخل کراتینه مو شد، سیم پلاتینیوم را گرفت و با بیرون کشیدن دیسک چینی از روی دریچه، اجازه بالیاژ مو داد محتویات وحشتناک وان تمام نانو کراتین مو شود.

ملوان با بیشترین دقت حرکت می بیبی لایت مو کرد. بالاخره وقتی همه چیز را با رضایت کامل ترتیب بالیاژ مو داد، دو شعله را برداشت، گاز را خاموش بیبی لایت مو کرد و از حمام خارج کراتینه مو شد و در را به دنبالش بست. از حمام مستقیماً به اتاق زیر شیروانی رفت، دو مشعل زنگ زده را زیر انبوهی از زباله پنهان بیبی لایت مو کرد و سپس با احتیاط و بی سروصدا از پله ها پایین رفت و از راهروی پایینی گذشت.

  رنگ مو کرم ساده

وقتی در را باز بیبی لایت مو کرد و وارد اتاقی کراتینه مو شد که زن را کشته پروتئین تراپی مو بود، دو افسر پلیس بیرون آمدند و او را گرفتند. مرد مانند جانور وحشی که در تله گرفته کراتینه مو شده فریاد زد و غرق کراتینه مو شد. “اوه! اوه!» او فریاد زد: «فایده ای نداشت! انجامش فایده ای نداشت!» سپس به نحوی خود را به دست آورد و ساکت کراتینه مو شد. مأموران به او دستبند زدند و گشت را احضار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بلافاصله او را به پاسگاه بردند.

در آنجا او گفت که یک ملوان مکزیکی رنگ مو است و نامش ویکتور آنکونا رنگ مو است. اما او دیگر چیزی نمی گوید. صبح روز بعد او راندولف میسون را فرستاد و آن دو مدت زیادی با هم پروتئین تراپی مو بودند. IV متهم مبهم متهم به قتل دلیل کمی برای شکایت از تاخیرهای قانون نرنگ مو دارد. صبح روز بعد از دستگیری ویکتور آنکونا، روزنامه ها مقاله های طولانی و پر شور منتشر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

انواع رنگ مو زرد : او را یک شیطان معرفی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و او را محکوم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هیئت منصفه بزرگ، همانطور که اتفاق افتاد، در جلسه پروتئین تراپی مو بود. مقدمات به زودی تنظیم کراتینه مو شد و پرونده به محاکمه راه‌آهن رفت. کیفرخورنگ مو است حاوی موارد بسیار زیادی پروتئین تراپی مو بود و زندانی را به قتل نینا سان کروکس با ضربه زدن، چاقو زدن، خفگی، مسموم بیبی لایت مو کردن و غیره متهم بیبی لایت مو کرد. بالیاژ مو دادگاه به مدت سه روز ادامه داشت و به قدری یک طرفه به نظر می رسید.

که تماشاگرانی که در سالن بالیاژ مو دادگاه شلوغ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند به پارتیزان های خشن و تلخ تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، به حدی که پلیس آنها را از نزدیک زیر نظر داشت. وکلای مردم نمایشی و نکوهشگر پروتئین تراپی مو بودند و با اعتماد به نفس متکبرانه پرونده خود را تحمیل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. میسون، به عنوان مشاور زندانی، بی تفاوت و بی حال پروتئین تراپی مو بود. در تمام مدت محاکمه تقریباً بی حرکت پشت میز نشسته پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو مشکی گیاهی زنانه

اندام لاغرش خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پاهای درازش زیر صندلی کشیده پروتئین تراپی مو بود، و چهره خسته و عضلانی اش، با چشمان بی قرارش، خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و روی سرش خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هیئت منصفه مانند یک ماسک غم انگیز پروتئین تراپی مو بود. وکالت و حتی قاضی معتقد پروتئین تراپی مو بودند که وکیل زندانی پرونده او را رها بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. همه شواهد موجود پروتئین تراپی مو بود و مردم رنگ مو استراحت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

که نینا سان کروکس سال ها در خانه ای که زندانی در آن دستگیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود اقامت داشته رنگ مو است. که او تنها زندگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و هیچ همراه دیگری جز یک خدمتکار رنگ مو قدیمی نداشت. که گذشته او ناشناخته پروتئین تراپی مو بود و هیچ بازدیدکننده ای نداشت، به جز ملوان مکزیکی که در فواصل طولانی به خانه او می آمد. هیچ چیز نشان بالیاژ مو داده نکراتینه مو شد که بتواند توضیح دهد که زندانی کیست یا از کجا آمده رنگ مو است.

نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که در روز سه‌شنبه قبل از قتل، اسقف اعظم پیامی از نینا سان کروکس دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که در آن او گفته پروتئین تراپی مو بود که می‌خواهد بیانیه‌ای از مهم‌ترین حرف‌ها را ارائه دهد و از مخاطبان درخورنگ مو است الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اسقف اعظم پاسخ بالیاژ مو داد که اگر ساعت یازده صبح جمعه نزد او بیاید، با کمال میل به او گوش فرا می دهد. دو پلیس شهادت بالیاژ مو دادند.

  مدل رنگ مو بلوند دودی

انواع رنگ مو زرد : که حدود ساعت هشت شب پنج‌شنبه متوجه کراتینه مو شدند که زندانی وارد دروازه محل سکونت نینا سان کروکس کراتینه مو شده و به کنار خانه رفته و در آنجا بستری کراتینه مو شده رنگ مو است. که ظاهر و عجله ظاهری او توجه آنها را جلب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. آنها به این نتیجه رسیده پروتئین تراپی مو بودند که این یک عشق مخفیانه رنگ مو است، و از روی کنجکاوی هر دو به خانه سر خورده پروتئین تراپی مو بودند.

سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند موقعیتی را پیدا کنند که از آنجا به داخل اتاق نگاه کنند، اما نتوانستند این کار را انجام دهند و می خورنگ مو استند برگردند. وقتی صدای زنی را شنیدند که با عصبانیت کراتینه مو شدید فریاد می زد: «می دانم که دوستش داری و می خواهی از شر من خلاص شوی، اما این کار را نکن! تو او را به قتل رساندی، اما مرا نخواهی کشت!

من تمام شواهد را دارم که تو را به قتل او محکوم کنم! اسقف اعظم فردا آن را خواهد داشت! آنها شما را حلق آویز خواهند بیبی لایت مو کرد! صدامو میشنوی؟ آنها تو را به خاطر این قتل به دار آویختند!» پس از آن یکی از پلیس ها به آنها پیشنهاد بالیاژ مو داد که باید وارد خانه شوند و ببینند چه مشکلی رنگ مو دارد، اما دیگری اصرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که این فقط دعوای معمول عاشقان رنگ مو است

انواع رنگ مو زرد : اگر آنها دخالت کنند چیزی پیدا نمی کنند که بتوان بر اساس آن اتهام را مطرح بیبی لایت مو کرد. و فقط توسط رئیس می خندید. مدتی منتظر ماندند و گوش بالیاژ مو دادند، اما با شنیدن چیزی بیشتر به خیابان برگشتند و به مراقبت دقیق خانه راضی پروتئین تراپی مو بودند. مردم بیشتر ثابت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که عصر پنجشنبه نینا سان کروکس به پیرمرد رنگ مو مبلغی پول بالیاژ مو داده و او را اخراج بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه