↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مشکی پرکلاغی چه مارکی خوبه

رنگ مو مشکی پرکلاغی چه مارکی خوبه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مشکی پرکلاغی چه مارکی خوبه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مشکی پرکلاغی چه مارکی خوبه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو مشکی پرکلاغی چه مارکی خوبه : وحشت مردم پروتئین تراپی مو بودند، اما پادشاه کرول از آنها حمایت بیبی لایت مو کرد و به آنها اجازه بالیاژ مو داد تا جادوی شیطانی خود را انجام دهند. بلینکی رهبر همه جادوگران دیگر پروتئین تراپی مو بود و بنابراین منفورترین و ترسناک ترین آنها پروتئین تراپی مو بود. پادشاه گاه از جادوی او برای کمک به او در انجام ظلم و انتقام خود رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد، اما او همیشه موظف پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : گوگلی گو ثروتمند قول بالیاژ مو داد. بنابراین خدمتکاری اعزام کراتینه مو شد تا جادوگر شریر را احضار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که فقط چند لیگ از قلعه پادشاه کرول زندگی می بیبی لایت مو کرد. در حالی که آنها منتظر او پروتئین تراپی مو بودند، پیرمرد درباری پژمرده به آنها پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که به شاهزاده گلوریا مراجعه کنند و ببینند که آیا او اکنون در حال رضایت بیشتری نیست. بنابراین هر دو با هم دور کراتینه مو شدند و بدون یافتن گلوریا قلعه را جستجو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو مشکی پرکلاغی چه مارکی خوبه

رنگ مو مشکی پرکلاغی چه مارکی خوبه : چرا قدرت او را نمی‌آزمایی؟» “چطور؟” از پادشاه پرسید. «بفرست برای جادوگر شریر. او در یک لحظه به شما خواهد گفت که آیا آن فرد چوبی یک مرد معمولی رنگ مو است یا یک شعبده باز. “ها! این ایده خوبی رنگ مو است.» پادشاه فریاد زد. چرا قبلاً به جادوگر شریر فکر نبیبی لایت مو کردم؟ اما زن برای خدمات خود پاداش های فراوانی می خواهد.» “بیخیال؛ من پول او را خواهم بالیاژ مو داد.

سرانجام گوگلی گو پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که او ممکن رنگ مو است در باغ عقبی باکراتینه مو شد، که یک پارک بزرگ پر از بوته ها و درختان پروتئین تراپی مو بود و با دیواری بلند احاطه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و چه خشم آنها پروتئین تراپی مو بود، وقتی گوشه ای از مسیر را پیچیدند، در گوشه ای آرام شاهزاده خانم زیبا را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در برابر او زانو زدند، پون، پسر باغبان! پادشاه با غرش خشم به جلو دوید. ولی «149»پون با نردبانی از دیوار بالا رفته پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو طلایی جدید

که هنوز در جای خود ایستاده پروتئین تراپی مو بود، و وقتی پادشاه را دید که در حال آمدن رنگ مو است از نردبان بالا رفت و فرار بیبی لایت مو کرد. اما این باعث کراتینه مو شد گلوریا با نگهبان خشمگین خود، پادشاه، و گوگلی گو پیر، که از خشمی که نمی‌توانست با کلمات بیان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می‌لرزید، مواجه نانو کراتین مو شود. شاه با گرفتن بازوی شاهزاده خانم، او را به قلعه برگرداند. با هل بالیاژ مو دادن او به اتاقی در طبقه پایین، در را به روی دختر ناراضی قفل بیبی لایت مو کرد.

و در آن لحظه آمدن جادوگر شریر اعلام کراتینه مو شد. «150» با شنیدن این، پادشاه لبخند زد، همانطور که ببری لبخند می‌زند و دندان‌هایش را نشان می‌دهد. و گوگلی گو لبخند زد، همانطور که یک مار لبخند می زند، زیرا او هیچ دندانی به جز چند دندان نیش نداشت. و پس از ترساندن یکدیگر با این لبخندها، دو مرد مخوف به اتاق شورای سلطنتی رفتند تا با جادوگر شریر ملاقات کنند.

چمنی پا چوبی حالا چنین کراتینه مو شد که تروت، از پنجره اتاقش، شاهد ملاقات عاشقان در باغ پروتئین تراپی مو بود و پادشاه را دیده پروتئین تراپی مو بود که آمده و گلوریا را می کشاند. قلب دخترک به نشانه همدردی با شاهزاده خانم بیچاره که به نظر او یکی از شیرین ترین و دوست داشتنی ترین خانم های جوانی پروتئین تراپی مو بود که تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بود، سوخت، بنابراین در گذرگاه ها خزید و از طاقچه ای پنهان، گلوریا را دید که در اتاقش قفل کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ مو کوتاه زنانه جدید

رنگ مو مشکی پرکلاغی چه مارکی خوبه : کلید هنوز در قفل پروتئین تراپی مو بود، بنابراین زمانی که پادشاه و به دنبال آن گوگلی گو رفتند، تروت به سمت در رفت، کلید را چرخاند و وارد کراتینه مو شد. را «152»پرنسس روی کاناپه دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و به کراتینه مو شدت گریه می بیبی لایت مو کرد. تروت به سمت او رفت و موهایش را صاف بیبی لایت مو کرد و سعی بیبی لایت مو کرد به او آرامش دهد. او گفت: گریه نکن. “من قفل در را باز بیبی لایت مو کرده ام، بنابراین می توانید هر زمان که خورنگ مو استید بروید.” پرنسس هق هق گریه بیبی لایت مو کرد: “این نیست.” “من ناراضی لایت و هایلایت مو هستم.

زیرا آنها به من اجازه نمی دهند پون، پسر باغبان را دوست داشته باشم!” “باشه بی خیال؛ تروت با آرامش گفت. “افراد زیادی وجود تمام دکلره مو دارند که می توانید آنها را دوست داشته باشید.” گلوریا روی کاناپه غلت خورد و با سرزنش به دخترک نگاه بیبی لایت مو کرد. او توضیح بالیاژ مو داد: “پون قلب من را به دست آورده رنگ مو است و من نمی توانم او را دوست نداشته باشم.” سپس با عصبانیت ناگهانی اضافه بیبی لایت مو کرد: “اما من هرگز گوگلی گو را دوست نخواهم داشت.

هرگز، تا زمانی که زنده لایت و هایلایت مو هستم!” “باید بگویم نه!” تروت پاسخ بالیاژ مو داد. پون ممکن رنگ مو است زیاد خوب نباکراتینه مو شد، اما گوگلی قدیمی بسیار بسیار بد رنگ مو است. شکار کنید، مطمئنم کسی را خواهید یافت که ارزش عشق شما را داشته باکراتینه مو شد. تو خیلی زیبا لایت و هایلایت مو هستی، می‌دانی، و تقریباً هر کسی باید تو را دوست داشته باکراتینه مو شد.» گلوریا در حالی که اشک های چشمانش را با یک دستمال توری زیبا که با مروارید حاشیه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود پاک می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو قهوه ای دارچینی

گفت: “تو نمی فهمی عزیزم.” “وقتی که لایت و هایلایت مو هستی «153»بزرگتر متوجه می شوید که یک خانم جوان نمی تواند تصمیم بگیرد که چه کسی را دوست رنگ مو دارد یا شایسته ترین را انتخاب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تنها دل او برای او تصمیم می گیرد و هر که را دلش بخواهد باید دوستش داشته باکراتینه مو شد، خواه زیاد باکراتینه مو شد یا نباکراتینه مو شد.» تروت از این سخنرانی که به نظر او غیرمنطقی به نظر می رسید کمی متحیر پروتئین تراپی مو بود. اما او پاسخی نبالیاژ مو داد.

رنگ مو مشکی پرکلاغی چه مارکی خوبه : در حال حاضر اندوه گلوریا کاهش یافت و او شروع به سؤال از دختر کوچک در مورد خودش و ماجراهایش بیبی لایت مو کرد. تروت به او گفت که چگونه اتفاقی به جینکسلند آمده اند و همه چیز درباره کپن بیل و اورک و پسیم و مرد پر از دست انداز. در حالی که آنها با هم صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با آشنایی بیشتر با هم دوست می کراتینه مو شدند، در اتاق شورا پادشاه و گوگلی گو با جادوگر شریر صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

این موجود شیطانی پیر و زشت پروتئین تراپی مو بود. او یک چشمش را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و یک وصله سیاه روی آن بسته پروتئین تراپی مو بود، بنابراین مردم جینکسلند نام او را «بلینکی» گذاشته پروتئین تراپی مو بودند. البته وجود جادوگران در سرزمین اوز ممنوع رنگ مو است، اما جینکسلند آنقدر از مرکز سلطه اوزما دور پروتئین تراپی مو بود و کوه های شیب دار و خلیج بی انتها آنقدر از آن جدا پروتئین تراپی مو بود که قوانین اوز رعایت نمی کراتینه مو شد. خیلی خوب در آن کشور بنابراین چندین جادوگر در وجود داشتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه