↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند پلاتینه خیلی روشن چه رنگی است

بلوند پلاتینه خیلی روشن چه رنگی است | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند پلاتینه خیلی روشن چه رنگی است را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند پلاتینه خیلی روشن چه رنگی است را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند پلاتینه خیلی روشن چه رنگی رنگ مو است : به سختی می‌توانستند خود را از هم جدا کنند، اما در تمام طول تپه‌های شنی دست در دست هم قدم می‌زدند و در حالی که می‌رفتند، می‌بوسیدند. “اوه، بانی، جسورانه و بد من پروتئین تراپی مو بود، اما به من بگو که مرا ببخش، به من بگو که خوشحالی که این کار را بیبی لایت مو کردم!” به نظر می رسید وظیفه او پروتئین تراپی مو بود که او را دلداری دهد. در حال بازگشت به شهر ساحلی، آنها در مورد این ماجراجویی صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : زیرا چرا مردان باید کارهایی را انجام دهند که پرداخت پول را برای آنها ضروری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ خورشید بر فراز اقیانوس غروب بیبی لایت مو کرد و نورها در امتبالیاژ مو داد ساحل بیرون آمدند و ماه کامل بزرگی در پشت تپه ها. و یونیس گفت: “آیا کمی مرا دوست داری، بانی؟” او پاسخ بالیاژ مو داد که البته این کار را انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است، و او گفت: “اما شما هرگز آن را نشان نمی دهید.” او توضیح بالیاژ مو داد: «خب، من هرگز نمی‌دانم دقیقاً از شما چه بخواهم.

بلوند پلاتینه خیلی روشن چه رنگی رنگ مو است

بلوند پلاتینه خیلی روشن چه رنگی رنگ مو است : زیرا همیشه مرا شوخی می‌کنید.» و به آن گفت: «می‌دانم، بانی، من آدم بدی لایت و هایلایت مو هستم، اما حقیقت این رنگ مو است که من این کار را انجام می‌دهم تا شجاعت خود را حفظ کنم. من هم از تو می ترسم، چون تو جدی می گویی و من فقط یک گنده ی احمقم و باید نمایشی بسازم.» بنابراین بعد از آن بانی توانست از مهمانی لذت ببرد. سوار ماشین کراتینه مو شدند و دوباره رفتند.

جاده از میان تپه های شنی در بالای اقیانوس می گذشت. “اوه، این دوست داشتنی رنگ مو است!” یونیس گفت، و وقتی به جایی رسیدند که زمین محکم پروتئین تراپی مو بود، ماشین را از پیاده رو بیرون کشید و پارک بیبی لایت مو کرد. او گفت: “بیا برویم و اقیانوس را تماشا کنیم.” “یک فرش در پشت وجود رنگ مو دارد.” پس بانی فرش را بیرون آورد، و آنها روی تپه های شنی راه رفتند.

  مدل رنگ مو ویسگون

و بالای یکی نشستند و به امواج زیر گوش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و یونیس سیگاری کشید و بانی را سرزنش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند زیرا او یک پوریتن کوچک وحشتناک پروتئین تراپی مو بود که با او همراهی نمی بیبی لایت مو کرد. در حال حاضر مردی از راه می‌رفت و در حین عبور نگاهی به آنها انداخت و یونیس گفت: “اسلحه دارید؟” و وقتی او گفت که این کار را نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است، او گفت: “امروزه که به مهمانی نوازش می روید.

بلوند پلاتینه خیلی روشن چه رنگی رنگ مو است : قرار رنگ مو است اسلحه بیاورید.” بانی متوجه نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که این دقیقاً یک مهمانی نوازش بیبی لایت مو کردن رنگ مو است، اما می بینید که از او مودبانه نپروتئین تراپی مو بود که این را بگوید. او گوش بالیاژ مو داد در حالی که او در مورد راهزنانی به او می گفت که برای نگه داشتن زوج هایی که در کنار جاده پارک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، تجارت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. برخی از آنها برای دختران وحشی پروتئین تراپی مو بودند.

و اگر یکی از آنها ناگهان ظاهر نانو کراتین مو شود، بانی چه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ بانی گفت که نمی‌دانست، اما مطمئناً از یک زن به بهترین شکل ممکن دفاع می‌بیبی لایت مو کرد. یونیس گفت: «اما من نمی‌خواهم به تو شلیک نانو کراتین مو شود.» “ما از قبل در خانواده خود رسوایی داریم.” بنابراین او گفت: “بیا گم شویم، بانی” و او فرش را جمع بیبی لایت مو کرد و آنها بر فراز تپه های شنی سرگردان کراتینه مو شدند.

فاصله زیادی از جاده و همه چیز. و در یکی از گودالها، لانه ای ساکن که در آن شن ها نرم و صاف پروتئین تراپی مو بود، به او گفت که دوباره فرش را پهن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و آنجا نشستند و از همه چیز پنهان کراتینه مو شدند به جز ماه زرد گرد، که میلیون ها و میلیون ها را از بالا نگاه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  رنگ مو عروس مد روز

چنین صحنه هایی، و هرگز به اعتماد به نفس خیانت نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. آنها نزدیک هم نشستند و یونیس سرش را به شانه بانی تکیه بالیاژ مو داد و زمزمه بیبی لایت مو کرد: “آیا کمی برای من اهمیت داری؟” او به او اطمینان بالیاژ مو داد که این کار را انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است، اما او گفت، نه، او باید فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که او یک چیز جسورانه وحشتناک رنگ مو است. و هنگامی که او اعلام بیبی لایت مو کرد که این کار را نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او گفت: “پس چرا مرا نمی بوسید؟” او شروع به بوسیدن او بیبی لایت مو کرد، اما او راضی نپروتئین تراپی مو بود. او گفت: منظورش این نپروتئین تراپی مو بود. و ناگهان او زمزمه بیبی لایت مو کرد: “بانی، من فکر نمی کنم قبلاً واقعاً دختری را دوست داشته باشی!” او اعتراف بیبی لایت مو کرد که نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او گفت: “من همیشه می دانستم که تو یک پسر عجیب و غریب پروتئین تراپی مو بودی.” “مشکل چیه؟ چته؟” اسم حیوان دست اموز گفت که او کاملاً نمی داند.

او به کراتینه مو شدت می لرزید، زیرا هرگز چنین چیزی برای او اتفاق نیفتاده پروتئین تراپی مو بود، و چندین احساس مختلف همزمان فریاد زدند، و کدام یک را باید دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ دختر زمزمه بیبی لایت مو کرد: “بگذار به تو یاد بدهم، بانی”. و چون فوراً جواب نبالیاژ مو داد، لبهایش را روی لبهایش گذاشت، در بوسه ای طولانی که باعث سرگیجه او کراتینه مو شد. او ضعیف زمزمه بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است اتفاقی بیفتد، او ممکن رنگ مو است دچار مشکل نانو کراتین مو شود.

  زیباترین رنگ مو تیره

اما او به او گفت که نگران این موضوع نباکراتینه مو شد، او از آن چیزها خبر داشت و اقدامات احتیاطی لازم را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. II این راه ورود بانی به زندگی بزرگسالان پروتئین تراپی مو بود. دوران بیگناهی شادی که می توانست به نشستن دست در دست رزی تینتور راضی باکراتینه مو شد گذشته پروتئین تراپی مو بود. «دست در دست» حالا روی یک لبه لغزنده راه می‌رفت.

بلوند پلاتینه خیلی روشن چه رنگی رنگ مو است : بر فراز پرتگاهی تاریک که لذت و درد آن‌قدر در هم آمیخته پروتئین تراپی مو بودند که به سختی می‌توانستی آنها را از هم تشخیص دهید. بانی از طوفان احساساتی که او را فرا گرفته پروتئین تراپی مو بود و حتی بیشتر از رفتار دختری که در آغوشش پروتئین تراپی مو بود، ترسیده پروتئین تراپی مو بود. نوعی دیوانگی او را تکان بالیاژ مو داد، با تشنجی از هیجان به او چسبید، نیمی هق هق می بیبی لایت مو کرد.

نیمی می خندید، با گریه های کوچکی مانند یک حیوان دردناک. و بانی باید در این هذیان شریک باکراتینه مو شد. در غیر این صورت او این هذیان را نخواهد داشت، او در اصرار خود خشمگین پروتئین تراپی مو بود، معشوقه این آداب سیاه، و او باید از خورنگ مو است او اطاعت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اولین بار، پسر از فهمیدن کاری که بیبی لایت مو کرده غرق کراتینه مو شد، اما او به او چسبید و زمزمه بیبی لایت مو کرد: “اوه، بانی خجالت نکش! نه نه! نمیذارم خجالت بکشی!

چرا ما حق شاد پروتئین تراپی مو بودن نداریم؟ اوه، لطفا، لطفا، خوشحال باشید!» پس باید قول می بالیاژ مو داد و تمام تلاشش را می بیبی لایت مو کرد. “اوه، بانی، تو خیلی عاشق شیرینی لایت و هایلایت مو هستی! و ما چنین روزهای خوبی را خواهیم داشت.» این آهنگ غم انگیز او پروتئین تراپی مو بود، در آغوش او، آنجا زیر ماه بهاری، که در کالیفرنیا مانند همه جای دنیرنگ مو است. و هنگامی که سرمای شب کالیفرنیا شروع به خزش در رنگ مو استخوان‌هایشان بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه