↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

زیباترین رنگ مو تیره

زیباترین رنگ مو تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت زیباترین رنگ مو تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با زیباترین رنگ مو تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

زیباترین رنگ مو تیره : و چهره‌هایشان حاکی از صبر و شکیبایی پروتئین تراپی مو بود تا وحشی. “چی خورنگ مو استه کراتینه مو شده؟” یکی از غول های پیر با صدایی آلایت و هایلایت مو هسته و غمگین پرسید. جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “ما غریبه ایم و می خواهیم وارد شهر شویم.” “آیا در جنگ می آیی یا صلح؟” دیگری پرسید. جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “البته در آرامش،” و او با بی حوصلگی اضافه بیبی لایت مو کرد: “آیا ما شبیه ارتش فتح بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم؟” اولین غولی که صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود گفت: “نه، شما مانند ولگردهای بی گناه به نظر می رسید، اما هیچ کس نمی تواند از روی ظاهر تشخیص دهد.

رنگ مو : نگه داشتن همه در انتظارت بی ادبانه رنگ مو است؟ بیا و من تو را پیش دوروتی و دیگران می برم.” دکمه-برایت به آرامی بلند کراتینه مو شد تا او را همراهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او با خوشحالی گفت: “این خیلی از دست بالیاژ مو دادن نپروتئین تراپی مو بود.” “من نیم روز نرفته ام، بنابراین هیچ آسیبی در کار نیست.” دوروتی اما وقتی پسر دوباره به مهمانی پیوست، او را سرزنش خوبی بیبی لایت مو کرد.

زیباترین رنگ مو تیره

زیباترین رنگ مو تیره : اگر نصف هلوی دیگری به خوبی آن هلو وجود داشت، با وجود ده‌ها افسون یا یک دوجین آن را می‌خوردم. صد کفاش!” درست در همان لحظه اسکرپس در حال رقصیدن آمد و او را دید که در پای درخت نشسته رنگ مو است. “اوه، شما اینجا لایت و هایلایت مو هستید!” او گفت. “به ترفندهای قدیمی ات، نه؟ نمی دانی که گم کراتینه مو شدن.

او گفت: “وقتی ما در حال انجام یک کار مهم مانند جستجوی اوزما بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، برای شما شیطان رنگ مو است که دور شوید و ما را از سوار کراتینه مو شدن باز دارید. فرض کنید که او یک زندانی رنگ مو است – در یک سلول سیاه چال!” آیا می‌خواهی اوزمای عزیزمان را بیشتر از آنچه بتوانیم کمک کنیم، آنجا نگه داریم؟» “اگر او در یک سلول سیاه چال رنگ مو است.

  رنگ مو فندقی طبیعی

چگونه می خواهید او را بیرون بیاورید؟” پسر را جویا کراتینه مو شد. مهم نیست، ما آن را به جادوگر واگذار می کنیم، او مطمئنا راهی پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جادوگر چیزی نگفت، زیرا متوجه کراتینه مو شد که بدون ابزار جادویی خود بیش از هر شخص دیگری نمی تواند انجام دهد. اما یادآوری این حقیقت فایده ای نداشت. ممکن رنگ مو است آنها را دلسرد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او خاطرنشان بیبی لایت مو کرد: «نکته مهم در حال حاضر یافتن اوزما رنگ مو است؛ و از آنجایی که حزب ما دوباره با خوشحالی دوباره به هم پیوسته رنگ مو است، پیشنهاد می‌کنم ادامه دهیم.» وقتی به لبه باغ بزرگ رسیدند، خورشید در حال غروب پروتئین تراپی مو بود و آنها می دانستند که به زودی تاریک خواهد کراتینه مو شد. بنابراین تصمیم گرفته کراتینه مو شد که در زیر درختان چادر بزنیم، زیرا دشت وسیع دیگری پیش از آنها پروتئین تراپی مو بود.

جادوگر پتوها را روی تختی از برگ های نرم پهن بیبی لایت مو کرد و در حال حاضر همه آنها به جز اسکرپس و اسب اره به خواب عمیقی فرو رفته پروتئین تراپی مو بودند. توتو به دوستش شیر نزدیک کراتینه مو شد و ووزی آنقدر بلند خروپف بیبی لایت مو کرد که دختر تکه‌کاری سر مربعش را با پیش‌بندش پوشاند تا صدا را خاموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تصویر در دسترس نیست درست با طلوع خورشید از خواب بیدار کراتینه مو شد و در حالی که از پتو بیرون می‌رفت ، به لبه باغ بزرگ رفت و به دشت نگاه بیبی لایت مو کرد.

زیباترین رنگ مو تیره : چیزی در دوردست می درخشید. او با صدای نیمه بلند گفت: «به نظر شهر دیگری رنگ مو است. اسکراپس که ناشناخته به سمت تروت خزیده پروتئین تراپی مو بود، گفت: “و آن شهر دیگری رنگ مو است.” “من و اسب اره در تاریکی سفر بیبی لایت مو کردیم، در حالی که همه شما خواب پروتئین تراپی مو بودید، و در آنجا شهری بزرگتر از Thi یافتیم. اطراف آن نیز یک دیوار رنگ مو است.

  رنگ مو کاهی تیره

اما دروازه‌ها و مسیرهای زیادی رنگ مو دارد.” “تو رفتی داخل؟” از تروت پرسید. “نه، چون دروازه‌ها قفل پروتئین تراپی مو بودند و دیوار یک دیوار واقعی پروتئین تراپی مو بود. بنابراین دوباره به اینجا برگشتیم. تا شهر دور نیست. بعد از صرف صبحانه‌تان دو ساعت دیگر می‌توانیم به آنجا برسیم.” تروت برگشت و با یافتن دختران دیگر که اکنون بیدار لایت و هایلایت مو هستند.

آنچه را اسکرپس گفته پروتئین تراپی مو بود به آنها گفت. پس با عجله مقداری میوه خوردند – در این قسمت از باغ آلو و فیجوا فراوان پروتئین تراپی مو بود – و سپس بر حیوانات سوار کراتینه مو شدند و به سوی شهر غریب به راه افتادند. هنک قاطر روی علف ها صبحانه خورده پروتئین تراپی مو بود و شیر دزدیده پروتئین تراپی مو بود و صبحانه ای به دلخواه خود پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او هرگز نگفت که چه چیزی رنگ مو است.

اما دوروتی امیدوار پروتئین تراپی مو بود که خرگوش‌های کوچک و موش‌های صحرایی از سر راه او دوری بیبی لایت مو کرده باشند. او به توتو هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد که پرنده ها را تعقیب نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به سگ مقداری سیب بالیاژ مو داد که او کاملاً از آن راضی پروتئین تراپی مو بود. ووزی مثل هر غذای دیگری به جز عسل به میوه علاقه داشت و اسب اره اصلاً غذا نمی خورد. به جز نگرانی آنها در مورد اوزما، همه آنها در حالی که به سرعت در دشت پیش می رفتند، روحیه خوبی داشتند.

زیباترین رنگ مو تیره : توتو همچنان نگران غرغر از دست رفته اش پروتئین تراپی مو بود، اما مانند یک سگ کوچک دانا نگرانی خود را برای خود نگه داشت. طولی نکشید که شهر نزدیک‌تر کراتینه مو شد و آنها می‌توانستند آن را با علاقه بررسی کنند. این مکان از نظر ظاهری با شکوه تر از ثی پروتئین تراپی مو بود و شهری مربع شکل پروتئین تراپی مو بود که اطراف آن دیواری مربع شکل و چهار ضلعی پروتئین تراپی مو بود و در هر طرف دروازه ای مربعی از مس براق پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو دلبرانه

همه چیز در مورد شهر محکم و اساسی به نظر می رسید. هیچ بنری در اهتزاز نپروتئین تراپی مو بود و برج هایی که بر فراز دیوار شهر برخرنگ مو استه پروتئین تراپی مو بودند از هر گونه زینتی خالی به نظر می رسیدند. مسیری که از باغ میوه مستقیماً به یکی از دروازه‌های شهر منتهی می‌کراتینه مو شد، نشان می‌بالیاژ مو داد که ساکنان میوه را به خار ترجیح می‌دهند. دوستان ما این مسیر را تا دروازه دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که به سرعت بسته کراتینه مو شد.

اما جادوگر پیشروی بیبی لایت مو کرد و با مشت بر آن کوبید و با صدای بلند گفت: “باز کن!” به یکباره ردیفی از سرهای عظیم بر فراز دیوار بزرگ بلند کراتینه مو شد که همه آن‌ها به آن‌ها نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که انگار می‌خورنگ مو استند ببینند چه کسی مزاحم رنگ مو است. اندازه این سرها شگفت انگیز پروتئین تراپی مو بود و دوستان ما بلافاصله متوجه کراتینه مو شدند که آنها متعلق به غول هایی لایت و هایلایت مو هستند که در داخل شهر ایستاده اند.

زیباترین رنگ مو تیره : همه موها و سبیل های پرپشت و پرپشتی داشتند، روی برخی موها سفید و برخی دیگر سیاه یا قرمز یا زرد پروتئین تراپی مو بود، در حالی که موهای چند نفر تازه خاکستری می کراتینه مو شد و نشان می بالیاژ مو داد که غول ها در هر سنی پروتئین تراپی مو بودند. سرها هر چقدر هم که خشن به نظر برسند، بیان چشم‌ها ملایم پروتئین تراپی مو بود، گویی موجودات مدت‌هرنگ مو است رام کراتینه مو شده‌اند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه