↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

چند مدل رنگ مو داریم

چند مدل رنگ مو داریم | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت چند مدل رنگ مو داریم را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با چند مدل رنگ مو داریم را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

چند مدل رنگ مو داریم : جادوگر گفت: “من از آن مطمئن نیستم.” “اگر اوزما واقعاً در جیب شمرنگ مو است، خرس صورتی کوچولو وقتی گفت که اوزما در آن سوراخ در زمین رنگ مو است، واقعاً صحبت بیبی لایت مو کرد. زیرا در آن زمان شما نیز در آن سوراخ پروتئین تراپی مو بودید.

رنگ مو : و همه ما باید از مرد قورباغه ای نیز تشکر کنیم که چنین مبارزه خوبی را انجام بالیاژ مو داد. شکل کبوتر حالت شیطانی اوگو را در درون خود داشت و این باعث کراتینه مو شد پرنده هیولا خطرناک رنگ مو است.” قورباغه مرد غمگین به نظر می رسید، زیرا چنگال های پرنده لباس های زیبایش را پاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما در برابر این ستایش شایسته با وقار تعظیم بیبی لایت مو کرد.

چند مدل رنگ مو داریم

چند مدل رنگ مو داریم : راز و بعد از مدتی اسب اره را به یک سیب‌زمینی خردکن تبدیل بیبی لایت مو کردم و دوباره برمی‌گشتم، و شیر بزدل را به گربه بیدمشک و دوباره برمی‌گشتم، و بعد می‌دانستم که کار درست خواهد کراتینه مو شد.» “چه زمانی آن افسون ها را انجام بالیاژ مو دادی؟” جادوگر با تعجب پرسید. “یک شب که بقیه شما به جز اسکرپس خواب پروتئین تراپی مو بودید و او به دنبال پرتوهای ماه رفته پروتئین تراپی مو بود.” جادوگر گفت: “خب، کشف شما مطمئناً ما را از دردسرهای زیادی نجات بالیاژ مو داده رنگ مو است.

اما کیک روی زمین چمباتمه زده پروتئین تراپی مو بود و به کراتینه مو شدت گریه می بیبی لایت مو کرد. “ظرف گرانبهای من رفته رنگ مو است!” او ناله بیبی لایت مو کرد “رفته، درست همانطور که دوباره پیداش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم!” تروت در حالی که سعی می‌بیبی لایت مو کرد به او دلداری دهد، گفت: “مهم نیست، مطمئناً جایی خواهد پروتئین تراپی مو بود ، بنابراین ما مطمئناً یک روز با آن برخورد خواهیم بیبی لایت مو کرد.” بتسی افزود: “بله، در واقع.” “اکنون که تصویر جادویی اوزما را داریم.

  رنگ موی عسلی خیلی روشن

می توانیم بگوییم کبوتر با ظرف شما کجا رفته رنگ مو است.” همه آنها به تصویر جادویی نزدیک کراتینه مو شدند و دوروتی آرزو بیبی لایت مو کرد که این تصویر شکل مسحور اوگوی کفاش را هر کجا که باکراتینه مو شد نشان دهد. فوراً در قاب تصویر صحنه ای در سرزمین دوردست کوادلینگ ظاهر کراتینه مو شد، جایی که کبوتر با ناراحتی روی اندام درختی نشسته پروتئین تراپی مو بود و ظرف جواهری درست زیر اندام روی زمین افتاده پروتئین تراپی مو بود. “اما مکان کجرنگ مو است – چقدر دور یا چقدر نزدیک؟” کیک با نگرانی پرسید.

جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “کتاب رکوردها این را به ما خواهد گفت.” پس در کتاب اعظم نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و این را خواندند: “اوگو جادوگر که توسط پرنسس دوروتی اوز به یک کبوتر تبدیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، از جادوی ظرف طلایی رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد تا او را فوراً به گوشه شمال شرقی کشور کوادلینگ برساند.” دوروتی گفت: “اشکال نرنگ مو دارد.” “نگران نباش، کیک، زیرا مترسک و چوب‌دار حلبی در آن بخش از کشور لایت و هایلایت مو هستند و به دنبال اوزما می‌گردند.

مطمئنا ظرف تو را خواهند یافت.” “خوب بخشنده!” باتن برایت فریاد زد: “ما همه چیز اوزما را فراموش بیبی لایت مو کرده ایم. بیایید بفهمیم جادوگر او را کجا پنهان بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” آنها به تصویر جادویی بازگشتند، اما وقتی خورنگ مو استند اوزما را در هر کجا که ممکن رنگ مو است پنهان نانو کراتین مو شود ببینند، فقط یک نقطه سیاه گرد در مرکز بوم ظاهر کراتینه مو شد. “من نمی بینم که چگونه می تواند اوزما باکراتینه مو شد!” دوروتی بسیار متحیر گفت.

چند مدل رنگ مو داریم : جادوگر که کمتر متعجب نپروتئین تراپی مو بود، گفت: «به نظر می رسد این بهترین کاری رنگ مو است که تصویر جادویی می تواند انجام دهد. “اگر این یک جادو رنگ مو است، به نظر می رسد که شعبده باز اوزما را به یک تکه زمین تبدیل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.” تصویر در دسترس نیست خرس صورتی کوچک واقعاً صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند فصل 24 فصل 24 برای چند دقیقه همه آنها ایستادند و به نقطه سیاه روی آن خیره کراتینه مو شدند.

  مدل رنگ مو دودی دخترانه

بوم تصویر جادویی، تعجب می کنم که چه معنایی می تواند داشته باکراتینه مو شد. تروت پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “پرپس بهتر رنگ مو است از خرس صورتی کوچولو در مورد اوزما بپرسیم.” “پشاو!” باتن-برایت گفت: ” او چیزی نمی داند.” پادشاه گفت: “او هرگز اشتباه نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” بتسی گفت: “او مطمئناً یک بار انجام بالیاژ مو داد.” اما شاید دیگر مرتکب اشتباه ننانو کراتین مو شود.» پادشاه خرس غرغر بیبی لایت مو کرد: “او فرصتی نخواهد داشت.” دوروتی گفت: «شاید بشنویم که او چه می گوید. “اگر از خرس صورتی بپرسی اوزما کجرنگ مو است، ضرری نرنگ مو دارد.” پادشاه با صدایی هولناک گفت: “من نمی خواهم از او بازجویی نانو کراتین مو شود.” “من قصد ندارم اجازه بدهم خرس صورتی کوچکم دوباره به خاطر تردیدهای احمقانه شما مورد توهین قرار گیرد.

او هرگز اشتباه نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” مگه نگفت اوزما تو اون سوراخ زمین پروتئین تراپی مو بود؟ بتسی پرسید. خرس اسطوخودوس پاسخ بالیاژ مو داد: “او انجام بالیاژ مو داد و من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که او آنجا پروتئین تراپی مو بود.” اسکرپس با خنده خندید و بقیه دیدند که بحث بیبی لایت مو کردن با شاه خرس سرسخت که به نظر می رسید به خرس صورتی خود ایمان مطلق رنگ مو دارد، فایده ای نرنگ مو دارد. جادوگر که می‌دانست معمولاً می‌توان به چیزهای جادویی وابسته پروتئین تراپی مو بود.

خرس صورتی کوچولو می‌توانست با قدرت شگفت‌انگیزی از جادو به سؤالات پاسخ دهد، فکر بیبی لایت مو کرد عاقلانه رنگ مو است که از خرس اسطوخودوس به خاطر بی‌باوری دوستانش عذرخواهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در همان زمان از پادشاه ترغیب می نانو کراتین مو شود که یک بار دیگر از خرس صورتی سوال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کیک و مرد قورباغه ای همچنین از خرس بزرگ التماس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، که در نهایت موافقت بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو کاراملی

چند مدل رنگ مو داریم : هرچند نسبتاً نابخردانه، یک بار دیگر خرد خرس کوچک را مورد آزمایش قرار دهد. پس کوچولو را روی زانویش نشست و میل لنگ را چرخاند و خود جادوگر با لحن بسیار محترمانه ای سوالات را پرسید. تصویر در دسترس نیست اوزما کجرنگ مو است؟ اولین سوال او پروتئین تراپی مو بود خرس صورتی کوچولو پاسخ بالیاژ مو داد: اینجا، در این اتاق. همه آنها به اطراف اتاق نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

اما البته او را ندیدند. “او در کدام قسمت این اتاق رنگ مو است؟” سوال بعدی جادوگر پروتئین تراپی مو بود. خرس صورتی کوچولو گفت: “در جیب دکمه برایت.” این پاسخ همه آنها را شگفت زده بیبی لایت مو کرد، شاید مطمئن باشید، و اگرچه سه دختر لبخند زدند و اسکرپس فریاد زد: “هو ری!” در تمسخر، به نظر می‌رسید که جادوگر این موضوع را با تأمل جدی بررسی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اوزما در کدام یک از جیب های باتن برایت رنگ مو است؟ او در حال حاضر پرسید. خرس صورتی کوچولو گفت: “در جیب ژاکت سمت چپ.” “صورتی دیوانه کراتینه مو شده رنگ مو است!” باتن-برایت فریاد زد و به خرس کوچک روی زانوی خرس بزرگ خیره کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه